slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alımlar. Hakan KARAGÖZ Daire Başkanı. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ. Kurumlarımızın 2010 yılı ve sonrası ihtiyaçları için yapacakları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı' - deidra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çerçeve Anlaşmalar ve

Toplu Alımlar

Hakan KARAGÖZ

Daire Başkanı

er eve anla ma haleler
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ
 • Kurumlarımızın 2010 yılı ve sonrası ihtiyaçları için yapacakları
 • Tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi alımlarında
 • İl düzeyinde toplu olarak yapılacak çerçeve anlaşmalarınuygulanması,
 • 2009/45 sıra nolu genelge ile zorunlu tutulmuştur.
 • 2009/71 sıra nolu genelge ile de konu hakkında kapsamlı açıklamalar yapılmıştır.
er eve anla ma haleler1
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ
 • Her İlde “Merkezi Satın Alma Birimleri” kuruldu.
 • 27’si Sağlık Müdürlüklerinde
 • 67’si Hastanelerde
 • Olmak üzere toplam 94 “Merkezi Satın Alma Birimi” bulunmaktadır.
slide4
İşlemlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla, söz konusu ihtiyaçların,
 • İl düzeyinde yapılan TOPLU ÇERÇEVE ANLAŞMALARile karşılanmasının yanında,
 • İl düzeyinde yapılacakTOPLU ALIMLARLA da,

Karşılanabilmesine karar verilerek;

05/04/2011 tarihli ve 2011/27 sıra nolu Genelge yayımlanmıştır.

2011 27 s ra nolu genelge
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

Tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi ihtiyaçların karşılanması;

A-ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ

B- TOPLU MÜNFERİT SÖZLEŞME ALIMLARI

C- TOPLU ALIMLAR

ile yapılabilecektir.

slide6

A Hastanesi

MuayeneveKabul

TahakkukveÖdeme

Merkezi Satın Alma Birimi

98 Adet

İhtiyaçların Birleştirilmesi,

Teknik Şartname,

Yaklaşık Maliyet,

İhalenin Yapılması,

Sözleşmenin İmzalanması,

Sözleşmenin Feshi

A Hastanesi

İhtiyaçBildirimi

Ödenek Ayırma

B Hastanesi

Muayeneve Kabul

TahakkukveÖdeme

B Hastanesi

İhtiyaçBildirimi

Ödenek Ayırma

İhale Dokümanı ve Sözleşmenin Gönderilmesi

C Hastanesi

İhtiyaçBildirimi

Ödenek Ayırma

C Hastanesi

MuayeneveKabul

TahakkukveÖdeme

2011 27 s ra nolu genelge1
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • İl düzeyinde yapılacak söz konusu toplu alımlar, 2009/45 sıra nolu genelge çerçevesinde kurulmuş olan Merkezi Satın Alma Birimleri tarafından yapılacaktır.
2011 27 s ra nolu genelge2
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

Söz konusu toplu alımların;

 • “Çerçeve Anlaşma İhaleleri” ile mi ?
 • Yoksa Kanunda belirtilen ihale usulleri ile mi?

Yapılacağına ,

Merkezi Satın Alma Birimlerinin ihale yetkilileri karar vereceklerdir.

2011 27 s ra nolu genelge3
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

Münferit sözleşmelerin gerçekleştirilememesi;

 • Münferit sözleşme alımlarında geçerli teklif verilmemesi,
 • Verilen tekliflerin komisyon tarafından ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak değerlendirilmemesi,
 • İhale yetkilisince ihale kararının onaylanmayarak iptal edilmesi,
2011 27 s ra nolu genelge4
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Veya diğer nedenlerle,
 • Münferit sözleşmelerin gerçekleştirilememesi hallerinde,
 • Söz konusu ihtiyaçlar her kurumun kendisi tarafından kanunda belirtilen diğer usullerle temin edilebilecektir.
2011 27 s ra nolu genelge5
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Acil durumlarda;
 • İhtiyaçların kurumsal bazda temin edilmesinin her zaman mümkün olduğu unutulmamalıdır.
2011 27 s ra nolu genelge6
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

Münferit sözleşme alımları miktarı;

 • Birkaç aylık ihtiyacı karşılayacak miktarda yapılabileceği gibi
 • 1(bir) yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde de yapılabilecektir.
2011 27 s ra nolu genelge7
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Diğer alımlarda olduğu gibi münferit sözleşme alımlarında da teslimat programının Bakanlığımızın belirlediği “Azami Stok Miktarı”nı aşmayacak şekilde belirli periyotlar halinde belirlenmesi gerekmektedir.
 • Örneğin idarenin 6 (altı) aylık veya 1 (bir) yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılacak bir münferit sözleşme alımında teslimatların 3’er aylık dönemler halinde belirlenmesi gibi.
2011 27 s ra nolu genelge8
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • İlde bulunan ADSM’ler ile hastanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları İl Sağlık Müdürlerinin yetki verdiği ADSM tarafından yapılacak toplu alımlarla karşılanacaktır.
 • İl düzeyinde tek bir ADSM bulunuyor ve hastanelerce de ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunulmuyor ise bu ADSM ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecektir.
2011 27 s ra nolu genelge9
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • İstanbul İlinde bulunan ADSM’ler ile hastanelerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin genelge kapsamındaki ihtiyaçlarının karşılanması için İl Sağlık Müdürü,
 • Biri Anadolu yakasında diğeri de
 • Avrupa yakasında olmak üzere
 • Satın alma kapasitesi yeterli olan iki ADSM Baştabibine yetki devri yapabilecektir.
2011 27 s ra nolu genelge10
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • İhtiyaçları tedarikçi bir kurum tarafından karşılanan bağlı kurumlar,
 • İl düzeyinde yapılan toplu alımlar kapsamında alım yapmayacaklardır.
 • Bu kurumların genelge kapsamındaki ihtiyaçları bundan önce olduğu gibi bağlı olduğu tedarikçi kurumlarca karşılanmaya devam edilecektir.
2011 27 s ra nolu genelge11
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Bazı kurumlarımız sunmuş olduğu hizmetlerin niteliği gereği bazı malzemeleri ilde bulunan diğer kurumlara göre fazla miktarda kullanmaktadır.
 • Söz konusu malzemelere zaman zaman ihtiyaç duyan kurumlarımızın bu ihtiyaçlarını fazla miktarda alım yapan kurumlardan;
2011 27 s ra nolu genelge12
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • “Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik” ile
 • Uygulamaya ilişkin Bakanlığımız genelgeleri çerçevesinde temin edebileceği unutulmamalıdır.
2011 27 s ra nolu genelge13
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

A- GENEL ESASLAR

 • Kurumların sunmuş olduğu hizmetlerin niteliği gereği il düzeyinde sadece tek bir kurum tarafından kullanılan malzemeler ile
 • Kurumda bulunan cihaza bağlı sarf malzemelerinin

Toplu alımlarla alınma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2011 27 s ra nolu genelge14
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Toplu alımlarda;
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmekle beraber, aşağıda belirtilen hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.
2011 27 s ra nolu genelge15
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • İlgili mevzuatta ihale yetkilisince yapılması öngörülen tüm işlemler;
 • İl Sağlık Müdürlerince,
 • Yetki devri yapılmışsa yetki devri yapılan Hastane veya Ağız Diş Sağlığı Merkezi Baştabiplerince yapılacaktır.
 • Söz konusu kişiler toplu alımla ilgili yetkilerini yardımcılarına devredebileceklerdir.
2011 27 s ra nolu genelge16
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Merkezi Satın Alma Birimlerince ,
 • Gerekli rekabetin sağlanması,
 • Toplu alımın getireceği fiyat avantajlarından faydalanılması ve
 • İhtiyaçların zamanında karşılanabilmesi amacıyla;
2011 27 s ra nolu genelge17
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • İl düzeyinde ihtiyaçlar,
 • Kurum bazında değil ürün bazında birleştirilerek
 • Birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilecektir.
2011 27 s ra nolu genelge18
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Örnek:
 • A, B, C, D kurumlarının “X” ilaç talepleri birleştirilerek ihale dokümanı hazırlanacak ve “Birim Fiyat Teklif Cetvelinde” bir kalem olarak yer alacaktır.
2011 27 s ra nolu genelge19
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Dolayısıyla “X” ilacını A, B, C, D kurumları aynı yükleniciden aynı fiyata almış olacakladır.
 • Birleştirilip bir kalem olarak ihaleye çıkılan “X” ilacından hangi kuruma ne kadar teslim edileceği hususu ihale dokümanın ilgili bölümlerinde ve eklerinde belirtilecektir.
2011 27 s ra nolu genelge20
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Bilindiği üzere toplu olarak yapılan ihale sonucunda imzalanan çerçeve anlaşmalar idarelere alım yapma yükümlülüğü getirmemektedir.
 • Bununla birlikte 4734 sayılı Kanunda belirtilen diğer ihale usullerine göre yapılacak toplu alımlar sonucunda imzalanan sözleşmelerin idareye alım yapma yükümlülüğü getirdiği unutulmamalıdır.
2011 27 s ra nolu genelge21
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • 4734 sayılı Kanunda belirtilen diğer ihale usullerine göre yapılacak toplu alımlarda,
 • Birden fazla kurum adına tek sözleşme imzalanmakta ve
 • Yükleniciler ile kurumlar arasında ortaya çıkacak ihtilaflar sonucunda sözleşme feshi söz konusu olduğunda sözleşmenin tümü feshedileceğinden;
2011 27 s ra nolu genelge22
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Aynı sözleşme kapsamında alım yapan kurumlarca muayene ve kabul işlemlerinde farklı değerlendirmeler yapılmasına bağlı oluşabilecek ihtilafların önlenmesi için,
 • Teknik şartnamelerin, mümkün olduğu ölçüde adına alım yapılacak olan kurumların uzman personelinin katılımıyla oluşturulacak komisyonlar marifetiyle hazırlanması,
2011 27 s ra nolu genelge23
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • İhale komisyonlarına mümkün olduğu ölçüde adına alım yapılacak olan kurumlardan uzman üye görevlendirilmesi

Önem arz etmektedir.

2011 27 s ra nolu genelge24
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • İdare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmede belirlenen miktarların yasal iş artışı ve iş eksilişi oranları dâhilinde alınma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Bu nedenle ihtiyaç tespitinin doğru yapılmasının çok önemli olduğu ve
 • Adına alım yapılan her kuruma teslim edilecek miktarın ihale dokümanlarının ilgili bölümlerinde ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
2011 27 s ra nolu genelge25
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Kurumların ihtiyaç talepleri doğrultusunda Merkezi Satın Alma Birimlerince hesaplanan yaklaşık maliyete göre,
 • Hangi kurumdan (döner sermaye işletmesinden) ne kadar ödenek kullanılacağının ihale onay belgesinin kullanılabilir ödenek tutarı bölümünde ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.
2011 27 s ra nolu genelge26
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Tip idari şartnameye ve sözleşmeye,
 • Söz konusu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesi bütçesinin ilgili kaleminden ödeneceğine dair hüküm konulması,
 • Ayrıca ödeme saymanlıklarının belirtilmesi gerekmektedir.
2011 27 s ra nolu genelge27
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Sözleşme yapıldıktan sonra adına alım yapılan kurumlara ihale işlem dosyasının onaylı birer suretinin gönderilmesi gerekmektedir.
 • Muayene kabul işlemleri, adına alım yapılan kurumlar tarafından oluşturulacak komisyonlarca yapılacaktır.
2011 27 s ra nolu genelge28
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

B-TOPLU ALIMLAR

 • Sözleşmenin devri, değişikliği, feshi gibi işlemler sözleşmeyi imzalayan Merkezi Satın Alma Birimleri tarafından yapılacaktır.
2011 27 s ra nolu genelge29
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

C- TOPLU MÜNFERİT SÖZLEŞME ALIMLARI

 • Çerçeve anlaşmaya dâhil olan kurumlarca yapılacak münferit sözleşme alımları,
 • Bu kurumların talebi ve
 • Merkezi Satın Alma Birimlerinin ihale yetkililerince uygun görülmesi halinde ,
 • Merkezi Satın Alma Birimlerince toplu münferit alımolarak yapılabilecektir.
2011 27 s ra nolu genelge30
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

C- TOPLU MÜNFERİT SÖZLEŞME ALIMLARI

 • Toplu olarak yapılacak münferit sözleşme alımlarında; kullanılabilir ödeneğin belirlenmesi, muayene kabul işlemleri ve hak edişlerin ödenmesi gibi hususlarda
 • Genelgenin “B- Toplu Alımlar” başlığı altında yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
2011 27 s ra nolu genelge31
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

C- TOPLU MÜNFERİT SÖZLEŞME ALIMLARI

Miktar;

 • Merkezi Satın Alma Birimlerince yapılacak olan toplu münferit alımlar,
 • Kurumlardan çerçeve anlaşma ihalesi için alınan miktarlara göre yapılmayacaktır.
2011 27 s ra nolu genelge32
2011/27 Sıra Nolu GENELGE

C- TOPLU MÜNFERİT SÖZLEŞME ALIMLARI

 • Kurumların ihtiyaç konusunda ve miktarlarında değişiklik olabileceğinden münferit alım yapılmadan önce tekrar talep alınması gerekmektedir.
 • Alım yapılacak toplam miktarların çerçeve anlaşmada yer alan toplam miktarları aşmamasına dikkat edilecektir.
slide40

Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alımlarda dikkat edilmesi gereken hususları kısaca tekrar edecek olursak;

1- İhtiyaçların ihtiyaç tespit komisyonlarınca tespit edilmesi,

2-İhtiyaçların çerçeve veya toplu alımla mı karşılanacağına ihale yetkilisince karar verilmesi,

slide41

3-Münferit alımlarda teklif edilen fiyatın sadece çerçeve anlaşma fiyatının altında olduğuna bakılarak karar verilmemesi mutlaka, ürünün MKYS’de yer alan fiyatlarıyla karşılaştırılarak karar verilmesi,

4-Münferit sözleşme alımları; teslimat programının Bakanlığımızın belirlediği “Azami Stok Miktarı”nı aşmayacak şekilde belirlenmesi şartıyla,1(bir) yıllık ihtiyaç miktarını karşılayacak şekilde de yapılabileceğinin bilinmesi,

slide42

5-Toplu münferit alımın çerçeve anlaşmada yer alan miktarlar ve kalemler dikkate alınarak yapılmaması, mutlaka adına alım yapılacak kurumlardan yeniden ihtiyaç kalemleri ve miktarları sorularak yeniden ihtiyaç tespiti yapılması (çerçeve anlaşmada yer alan miktarların aşılmamasına dikkat edilmemesi),

slide43

6- İl düzeyinde ihtiyaçlar, kurum bazında değil ürün bazında birleştirilerek, birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkılacaktır.

slide44

7- İmzalanan çerçeve anlaşmalar idarelere alım yapma yükümlülüğü getirmemektedir. Ancak; 4734 sayılı Kanunda belirtilen diğer ihale usullerine göre yapılacak toplu alımlar sonucunda imzalanan sözleşmelerin idareye alım yapma yükümlülüğü getirdiği unutulmamalıdır. Bilhassa ihtiyaçların miktar tespitinin doğru yapılması önem arz etmektedir.

slide45

8- Toplu alımlarda tip idari şartnameye ve sözleşmeye, söz konusu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesi bütçesinin ilgili kaleminden ödeneceğine dair hüküm konulması, ayrıca ödeme saymanlıklarının belirtilmesi unutulmamalıdır.

slide46

9- Sözleşmenin devri, değişikliği, feshi gibi işlemler sözleşmeyi imzalayan Merkezi Satın Alma Birimleri tarafından yapılacaktır.