1 2 ra alapoz s bevezet s dr szalkai iv n szalkai1@axelero hu www keletigyogyaszat eoldal hu
Download
1 / 136

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

1-2. óra alapozás , bevezetés Dr. Szalkai Iván szalkai1@axelero.hu www.keletigyogyaszat.eoldal.hu. Hagyományos keleti gyógyászat alapjai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - deepak


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 2 ra alapoz s bevezet s dr szalkai iv n szalkai1@axelero hu www keletigyogyaszat eoldal hu

1-2. óra

alapozás, bevezetés

Dr. SzalkaiIván

szalkai1@axelero.hu

www.keletigyogyaszat.eoldal.hu

Hagyományoskeletigyógyászatalapjai


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

Nema Világmindenségetkellbeszűkíteni a megértéskorlátaiközé, -amiteddigtöbbnyiretettekazemberek-haneminkább a megértéstkellkitágítanunk, megnagyobbítanunk, hogybefogadja a Világmindenségképétolyannak, mint amilyennekazttapasztaljuk.”Francis Bacon


Megk zel t s

 • Megismerniegygyógyászatiiskolafilozófiáját, működésilogikáját

  • Nyitottan

  • A közösfogalmakatnem a sajátlogikánkszerintértelmezve

  • Nemtagadvaazt a sajátismereteinketvédendő

  • Kutatniazutat, ahogy azeljutazeredményig

  • Azeredménybőlvisszafelélevezetni a mi tudományos ismereteinkszerintianalógiákat

  • Nemvagyunkmindentudók, a mi tudásunk is fejlődik, amit ma nemértünk, holnapmagyaráznitudjuk

  • Legyünkalázatosakazéletcsodáival

Megközelítés


Keleti gy gy szatok

Indiaigyógyászat.

PerzsaGyógyászatKínaigyógyászat

GörögUnamiTibetigyógyászat

gyógyászat

Keletigyógyászatok


Az ayurveda filoz fiai alapja

elméletialapját a szánkhja (számontart, mindent kimond)filozófiaalkotja (dualista filozófia).

Számavéda,Jádzsurvéda,Atharvavéda, Rigvéda– 4 szent könyv

i.e. 30 000 (kőkorszak),

i.e.3000, Indus völgyi civilizáció egyesülése

Gizai nagy piramis befejezése

Úr város virágkora

bronz előállítása

Az első kínai állam

Kínai írásbeliség megjelenése

Az ayurveda filozófiai alapja


Szankhja filoz fia

Tapasztalati világ Tapasztalaton túli világ

Cél: szenvedés teli életből kiutat mutat a bölcs belátás

Tudatlanság helyes tudás

A szenvedés tény, a tévedés, hogy magamra veszem (vándor aszkéta felfogás alapja)

Szankhja filozófia


Dualizmus
Dualizmus túli világ

Anyag (prakriti) Lélek(purusa)

Tömeg Energia Információ

TamaszRadzsaszSzatva

guna – dinamikus rendszer, ez alkotja a természetet

(A legbelső lélek, amely elpusztíthatatlan, tudatossá teszi a világfolyamatot)


Anyagi vil g feloszt sa
Anyagi világ felosztása túli világ

Guna – tapasztalati ligág 23 összetevője alakul ki.

1. Pszichikum:

 • Értelem (Buddhi)

 • Önösség (Ahankara)

 • Elme (Manasz) –perifériás idegek


Anyagi vil g feloszt sa1
Anyagi világ felosztása túli világ

2. 5 érzék és cselekvőerő:

Bekebelezés

Kiválasztás

Szaporodás

Mozgás

Beszéd

3. 5 anyagi (őselem, bhuta):

Éter

Levegő

Tűz

Víz

Föld


Ok okozat elm let

Az okozat mindig az ok túli világlényegi tulajdonságából ered

tehát

Az okból következtethetünk az okozatra

Ok-okozat elmélet


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

-500 000: Kőszerszámok Észak-Indiában. túli világ-40 000: A közép-indiai vadász és gyűjtögető életmódot folyatató embercsoportok festett sziklabarlangjai. Hasonló csoportok Észak-Pundzsáb területén, szélfogós tűzőrzés.-10 000: A TaittiríjaBráhmana 3.1.2. referenciája a Púrvabhadrapada, Nakshasztra keleti megjelenéséről. Ez a Véda első referenciája.-10 000: A védikus kultúra kezdete, SzanáthanaDharma megjelenése.-8500: TaittiríjaSzamhitá 6.5.3. e korban Védáról beszél.-7000: A korai védikus kor kezdete.-7000: MánuVaivaszvata megjelenése, a Szaraszvatí-Dríshadvati kor kezdete.-7000: Bizonyíték a ló megjelenésére a Gangesz-völgyben.-7000: Az Indus-Szaraszvatí terület lakói (Mehrgarh) rizst termelnek, kecskét és juhot tartanak, valamint vályogtégla- és kőházakat építenek.-6776: A hindu királyságok kezdete.-6500: A Rig Véda versei (1.117.22., 1.116.12., 1.84.13.5.) a téli napfordulót a Bak jegyében megjelenőnek írják le, mely utal e Véda rész ősi eredetére.-6000: Korai települések a Szaraszvatí-folyó mellett. Virágzó mezőgazdaság Radzsaszthán területén.-5500: Mehrgarh falvak lakói kiégetett cserépedényeket és agyagfigurákat készítenek, melyeket a korai Shakti hit jelének tekintünk, drágakövek és tengeri kagylók megjelenése távoli kultúrákkal való kereskedelemre utal.-5500: A későbbi Puránákban említett asztronómiai és asztrológiai események ideje.-5000: Az Indus-völgyi (Indus-Szaraszvatí) civilizációk: Harappá és Mohendzso-Dáró. E dátumot 12 méter mélységű ásatások eredményeképpen határozták meg. A tűz-oltárok jelenléte a házakban védikus Jadzsná rítusokra utalnak. A Sivához történő imádságok első megjelenése.-3928: Július 25-e a Rig Védában leírt teljes napfogyatkozás ideje.-3200: Hindu csillagászok (nakshatradarsas) védikus szövegekben rögzítik megfigyeléseiket (téli és nyári napfordulók, tavaszi és őszi együttállások) 27 fix csillag figyelembe vételével. A Föld tengely körüli forgás-eltérésének (equinox) ismerete, amely 25 000 éves ciklusokban váltakozik.-3102: A Káli hindu naptár kezdete, a hindu Káli Júga kezdete.-3100: A Mahábhárata csatájának kezdete, valamint Krishna (Vishnu) megjelenése és tevékenysége.-3100: A korai-védikus periódus vége és a védikus periódus kezdete.-3100: India magában foglalja Afganisztán területét.-3100: Az árja népek elfoglalják Iránt, Irakot és a Szaraszvatí-völgy határát. A hét folyó (Szabta Szindhu), melyek a Rig Védában szerepelnek, csak India területét jelentik, s ennek értelmében az Indus-Szaraszvatí völgy népei és a Rig Védában említettek azonosak, tehát az általános történelem-felfogással ellentétben, Indiában egyáltalán nem volt árja invázió. Ez szemben áll azzal a nyugati történeti koncepcióval, amely az árjákat, mint különálló etnikai, illetve nyelvi csoportot tünteti fel, akik elözönlötték volna Észak-India és a Gangá-fennsík területét. Az indiai történetkutatás jelen feltételezése szerint az árja hódítás valószínűtlen, de legalább is nagyon kérdéses. E nézet szerint az árja jelentése ’a spirituális tudás kultúrája’, és nem egy népet, vagy népeket jelöl. -3000: Háziasított lovak Dél-Indiában.-3000: SaivaÁgamák keletkezése a tamil Szangam szerint.-2700: Indus-völgyi ásatások Siva kultuszra utaló nyomai, Sivának mint Basupatinak ábrázolása.-2600: Az Indus-Szaraszvatí civilizáció csúcsa.-2600: Első Vísvámitra király uralkodása, és a védikus himnuszok ma ismert formájukban való megjelenése.


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

India - EU túli világ


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

5,000 year old civilization túli világ

325 languages spoken – 1,652 dialects

18 official languages

29 states, 5 union territories

3.28 million sq. kilometers - Area

7,516 kilometers - Coastline

1.1 billion people


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

Parliamentary form of Government túli világ

Secular democratic constitution

Worlds largest democracy since 55 years

4th largest economy

Fastest growing IT super power

Indian Railways ,the biggest employer in the world.


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

Mythology túli világ


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

AUM or OM túli világ

The first sound of the Almighty

Oneness with the supreme


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

The Trinity túli világ

Generates-Brahma

Observes-Vishnu

Destroys-Shiva

Brahma-Vishnu-Shiva


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

The Great Indian Epics túli világ

Ramayana

Mahabharata

Longest Epic in world literature with 100,000 two-line stanzas

The first Indian epic


Term szetgy gy szat gondolkod sm dja

Holisztika túli világ

Test – lélek – szellem

Energiák, őselemek, jelképek

Folyamatok, kölcsönkapcsolatok, összefüggésekkeresése, reflexzónákfelhasználása

Méregtelenités

Főgyógyítómaga a szervezet

Homeosztázishelyreállitása

Belsőinformációcsere, kommunikációbiztositása

Mentálisenergiákhasznositása

Biokémiai, fizikaigyógyítás

Természetgyógyászatgondolkodásmódja


Interneten tal ltam

a túli világtudományosmódszerekkelelvilegmegszerezhetőteljesemberitudásháromrészreosztható, s ebből kb. 1%, amittudunk, kb. 4%, amitnemtudunk, de keressük-kutatjuk a választ, és kb. 95%, amirőlaztsemtudjuk, hogynemtudjuk.

Internetentaláltam


Szakmai foly iratok

Komplementer túli világmedicina (Budapest)

Evidence-basedCompl. and Alt. Medicine (Oxford)

AlternativeTherapiesesin Health and Medicine ( www.alternative-therapies.com)

IntegrativeMedicine:a clinician's Journal (www.imjournal.com)

Advances Mind-body Medicine (www.advancesjournal.com)

http://ehp.niehs.nih.gov/docs/allpubs.html

Szakmai folyóiratok


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

1 túli világ. Insights from the molecular docking of withanolide derivatives to the target protein PknG from Mycobacterium tuberculosis.Santhi N, Aishwarya S, .Bioinformation2011; 7:1-4

2. Ayurveda support for health prevention in post crisis, nuclear denotation.Wiwanitkit V, .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:66

3. Shushkakshipaka (dry eye syndrome): A case study.Dhiman KS, .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:53-5

4. Why and how? Addressing to the two most pertinent questions about pharmacovigilance in Ayurveda.Rastogi S, .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:48-52

5. Evaluation of antioxidant potential of AmalakayasRasayana: A polyherbalAyurvedic formulation.Samarakoon SM, Chandola HM, Shukla VJ .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:23-8

6. Blood compatibility studies of Swarnabhasma (gold bhasma), an Ayurvedic drug.Paul W, Sharma CP, IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:14-22

7. The efficacy of Ayurvedic treatment for rheumatoid arthritis: Cross-sectional experiential profile of a longitudinal study.Krishna KP, .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:8-13

8. Exploring the possible mechanisms of action behind the antinociceptive activity of Bacopamonniera.Bhaskar M, Jagtap AG, IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:2-7

9. Enhanced dendriticarborization of hippocampal CA3 neurons by Bacopamonniera extract treatment in adult rats.Vollala VR, Upadhya S, Nayak S .Rom J MorpholEmbryol2011; 52:879-86


Ayurveda
Ayurveda túli világ


T rt nelme

i túli világ. e. 1200 Atharvaveda – alapelvekleírásrakerültek

i. e. 600 CharakaSamhita (belgyógyászat, gyógyszertan)SusrutaSamhita (sebészet)

i. e. 300 ayurveda kórházakIndiában, megindul a nemzetköziterjedés

4. századVagabhata

13. századBhavamista

Történelme


Szakter letek

Belgyógyászat túli világésgyógyszertan

Sebészet

Fül-orr-gégészet

Szülészet-gyermekgyógyászat

Toxikológia

Pszichiátria

Tisztitóésfiatalitógyógymódok, geriátria

Szexológiaésszaporodástan

Szakterületek


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

Ayurveda túli világ

3-4. óra


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai
„ a világegyetemben egyetlen teremtmény van, akit bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”Aldous Huxley


Teremt selm letek
Teremtéselméletek bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”


Az ayurveda teremt selm lete

minden bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”azabszolútvalóságbólered

amelybőlkikristályosodikazőstudat

A kettőközöttikülönbségtudathozzalétre akozmikusintelligenciát,

amelyaztánegyénijellegetöltvehozzalétreazéntudatot,

amelymárelkülönültegókatalkot.

Az ayurveda teremtéselmélete


Selemek
Őselemek bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Világot őselemek alkotják:

Levegő,

Űr(éter),

Föld,

Tűz

Víz

(Őselemalattnemkonkrétkémiaielemeket, hanemsajátosságokatkellérteni, olyansajátosságokat, jellegzetességeket, amelyekazadottanyagra, tevékenységre, hatásrajellemzőek).


Az t elem
Az öt elem bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Kapcsolati jelképek, alkotórészek.

A sajátosságok (elemek) keverése, aránya határozza meg az anyag milyenségét

Érzékszerveink külön-külön fogják fel az elemeket


F ld elem
Föld elem bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”


F ld elem saj toss gai
Föld elem sajátosságai bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Erőkifejtésért, stabilitásért felel

Szaglást irányitja

Túlsúlya testi,szellemi elnehezüléshez vezet (merev, rideg, nehezen mozdítható ember)

Csekély aránya esetében csökken a tartás, törékeny, instabil az ember

Fizikai, szellemi hatás


Viz elem
Viz bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned” elem


V z elem
Víz elem bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Épülés és regenerálódás

Teremtés eredetének a szimbóluma

Nyelv, ízlelés a víz elemhez tartozik

Túlsúlya esetén elnehezül, elpuhul az ember, Izzadékony, túlsúlyos, gyulladások alakulnak ki

Csökkenése gyengeség, idő előtti öregedés, instabilitás, nyugtalanság


T z elem
Tűz elem bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”


T z elem saj toss gai
Tűz elem sajátosságai bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Aktivitás, melegség

Életfolyamatok katalizátora, a tápanyag előállitója, a szövetek táplálója

Többlet indulatosságot, túlzott mozgékonyságot okoz

Hiány fázósság, lelassult anyagcsere, tunyaság


Leveg
Levegő bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”


A leveg elem
A levegő elem bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Mozgás és instabilitás

Könnyedsége révén a tapintást irányitja

Egyetlen elem, amely mozgásban van és testünk mozgását is irányitja (akaratlagos, vegetativ, sejtmenbránanyagcsere, idegingerület, gondolkodás)

Túlsúlya esetén nyugtalanság, idegesség, mozgékony, de nem kitartó

Hiánya: inaktivitás, merevség, debilitás


Ter r
Éter (űr) bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”


Ter r1
Éter (Űr) bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Távolság és űr

Legkevésbé érzékelhető, de minden élet alapja, a teremtés helyszine, az anyag lényege

Hallásunkat irányitja

Túlsúlya esetén erőtlen, törékeny, lelkileg érzékeny

Hiánya elnehezülés, rugalmatlanság, lelkileg mértéktelenség és szabadosság


Anyag
Anyag bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Tulajdonság – gúna, Hatás – karma

20 gúna, de a 8 legfontosabb: nehéz - könnyű olajos - száraz hideg - forró lassú – gyors

Hasonlóság elve: hasonló a hasonlót erősiti

Ellentétesség elve: ellentétes dolgok egymás hatását csökkentik


Energi k
Energiák bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

A levegő, a tűzésazéterőselemekhatározzák meg a háromenergiát:

azéleterőt(prana),

atűzenergiát (angi)

azeszenciát

Ezek azenergiákhozzáklétre a dosákat


Sz vetek
Szövetek bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

A megemésztett táplálék hozza létre a szöveteket.

Az öt elem, s az öt elemen keresztül a dosák is kapcsolódnak az egyes szövetekhez.

A szövetek és a dosák kölcsönkapcsolatban állnak egymással, a dosa irányít, de a szövet visszahat a dosa működésére.

Az egyik szövetből a másikba a tápanyag meghatározott sorrendben áramlik.

A lerakódott anyagcsere végtermékek kiválasztása fordított sorrendben folyik, a zsírszövettől indulva a plazma felé.


Sz vetek1
Szövetek bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”


Ayurveda h t szubsztancia
Ayurveda hét szubsztancia bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Forrás elemek:

5 elem

Prana (életerő)

Tűzenergia (angi emésztés)

Esszencia (összetartó erő)

Rasa (szövetek)

Anyagcsere folyamata:

nyirokszövet

vér

izomszövet

zsírszövet

csontszövet

velő

szaporító nedvek


Mala az anyagcsere v gterm k
Mala bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”, az anyagcsere végtermék

Egészséges anyagcsere végtermék

Anyagcsere folyamatok közti termékei

Hormonok

Szabad gyökök

Immunológiai rendszert szabályzó molekulák

Hat:

Dosákra

Dathukra

Szervezet kommunikációs és egyéb csatornáira

Vért

Hulladékot

Levegőt

Ételt és annak bomlási termékeit


Agni a t z
Agni bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”, a tűz

Az agni épsége az emésztés alapja. Feladata a táplálék és a méreganyagok megemésztése.

Az agni szabályozza a tápcsatornán belőli és a szöveti anyagcserét is.

Gyomor agni. Az emésztés a dathuk felépítésének a feltétele. Befolyásolja az étel mennyisége, étkezés gyakorisága, az évszakok és a dosák állapota. Pitaerősiti, kafa lassítja. Elégtelen emésztés amat (mérget) hoz létre.

Szöveti agni. A sejt anyagcseréjét jelenti

Elemei szintű égés (kémiai lebontás)


Ama a m reg
Ama, a méreg bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Az emésztés zavara a betegségek alapja, a rosszul emésztett táplálékból méreg keletkezik.

Leggyakoribb betegségek: Táplálkozási allergia, kövérség, ízületi panaszok, autoimmun kórképek, cukorbetegség, vérszegénység, bélgyulladások, tumorok, májcirrhozis, stb.

Az ama elzárja a mikrocsatornákat, így nehezedik a dosák áramlása, főleg a vatadosáé.

Csak akkor és annyit enni, amennyi szükséges

Lényeges az agni táplálása megfelelő ételekkel, fűszerekkel

Ama elégetése (koplalás), hashajtás, hánytatás

Lerakódott ama eltávolitása


Ayurveda logik ja
Ayurveda logikája bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

 • Minden ember más

 • Akkor vagy egészséges, ha olyan vagy, ahogy születtél

 • A betegség oka az emésztés zavara

 • Első lépésben az emésztést kell helyreállítani

 • A felhalmozódott mérgeket el kell tüntetni

 • Kezelni kell


Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai
Dosa bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Háromfizikaiésháromszellemidosátkülönböztetünk meg. Mindegyik dosa azötelembőlkettőttartalmaz, azokjellemzőihatározzák meg a dosákjellegét, hatását. A fődosák 5 aldosárabomlanak.

A dosákkiscsatornákbankeringenek a szervezetben, szabályozzák a szövetekésszervekműködését.

A dosák a szövetekkel (dathu) ésazanyagcseretermékekkel (mala) hármas, egymásradinamikusanhatóegységetalkotvaműködnek. A hármasegységéskölcsönhatáshatározza meg a szervezetegészségétvagybetegségét.


Dos k
Dosák bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

A dosák jellegét meghatározzák:

az elfogyasztott étel minősége,

a környezeti feltételek,

éghajlati adottságok,

évszakok,

napszak változása,

érzékszervek működése,

a lelkiállapot

A dosa működése tehát szoros kapcsolatban áll a külső és belső környezeti hatásokkal, amely kapcsolat a terápiát is meghatározza.


Dos k1
Dosák bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”


Dos k ciklicit sa
Dosák bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”ciklicitása


Dos k k lcs nhat sa
Dosák bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned” kölcsönhatása


Vata dosa jellemz i

Levegő - éter bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

Anyagcsere változó, következetlen

Székrekedésre, felfúvódásra hajlamos

Nehezen hízik, inkább 30 év felett

Nem érdekli a gastronomia

Testhő alacsony, végtagok hidegek, bőre száraz

Vata dosa jellemzői


Vata jellemz k

 • Alkat: bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”

  • Magasságához képest keskeny, vékony csontú, hosszú újak

  • Vékony, gyenge izomzat

  • Gyér, száraz, töredezett, egyenes szőrzet

  • Száraz, repedezett, érdes, sötét, irritációra hajlamos bőr (atopia), vénák áttűnnek

  • Keskeny, repedésre, töredezésre hajlamos körmök

  • Vonalszerű, száraz ajak

  • Fogai kicsik, vagy nagyobb, de torlódott

  • Kicsiny szemek, sötétebb sclera

Vata jellemzők:


Vata dosa

 • Funkciók ( bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”vikriti):

  • Hideg végtagok

  • Merev, bizonytalanul tartó izületek

  • Spontán mozdulatok, nyughatatlan

  • Rekedtes, halk hang

  • Sokat beszél, gyakran csak a beszédért (tartalom, cél nélkül)

  • Nem, vagy alig izzad

  • Táplálékigény változó, gyorsan eszik

  • Elfogyasztott táplálék mennyisége változó

Vata dosa


Vata dosa1

 • Forró, fűszeres ételeket szereti, sok folyadékot fogyaszt (csökkenti a vatat)

 • Székrekedéses, kemény, sötét széklet

 • Kevesebb mint 6 órát alszik, felszínesen

 • Álmokban gyakori a szél, hideg, üresség,

 • Gyorsan dolgozik, de hamar elfárad

 • Gazdag sexuális fantázia, kis teljesítőképesség

 • Változó felfogóképesség

 • Jó rövidtávú emlékezet

 • Félénk, kapkodó, céltalan természet, kevés barát, irígység

Vata dosa


Vata dosa2

 • Nem bírja a hideget

 • Vata dosa


  Betegs ghajlam

  Flatulencia fogyaszt (csökkenti a vatat)

  Görcshajlam

  Hüvely, száj, szem szárazság

  Idegesség, ingerlékenység

  Kóros aggódás, indokolatlan dührohamok

  Emotionális kiégés

  Depressió

  Függőség

  Betegséghajlam


  Betegs ghajlam1

  Memóriagyengeség fogyaszt (csökkenti a vatat)

  Időjárásérzékenység

  Impotencia

  Hosszú, görcsös menstruáció

  Crepitáló ízületi gyulladás

  Rheumatizmus

  Köszvény, lupus

  Bronchitis száraz köhögéssel

  Szívgyengeség

  Betegséghajlam


  Betegs ghajlam vata

  Szívidegesség fogyaszt (csökkenti a vatat)

  Tachycardia

  Arteriosclerosis

  Parkinson sy

  Epilepsia

  Amenorrhoea

  Emphysema, pneumonia, száraz köhögés

  Barna pigmentáció a bőrön

  Betegséghajlam vata


  Vata egyens lyzavar t netei

  • Egyensúlyzavar fogyaszt (csökkenti a vatat)

  • Stresszes életmód

  • Pszichés nyugtalanság, aggodalom, félelem

  • Érdes bőr

  • Törékeny körmök

  • Szájszárazság

  • Szürkésbarna arcszín

  • Székrekedés

  • Száraz köhögés

  • Száraz szemek, ajkak

  • Depresszió, életöröm életenergia elvesztése

  • Légzési rendellenességek

  • Álmatlanság, nyugtalan alvás

  • Fáradtságérzet

  • Magas vérnyomás

  • Izomgörcsök

  • idegfájdalmak

  Vata egyensúlyzavar tünetei


  Funkcion lis k rd v vata

  • Aktív? fogyaszt (csökkenti a vatat)

  • Rendszertelenül étkezik?

  • Nyugtalankodó?

  • Életmódja rendszertelen?

  • Gyakran felébred éjjel?

  • Hajlamos a szorongásra?

  • Gyakran bizonytalan?

  • Nyughatatlan, sok ötlete van?

  • Rövid távú memóriája a jobb?

  • Rosszul tűri a stresszt?Kreatív?

  • Hangulata szeszélyes?

  funkcionális kérdőív vata


  Pitta dosa jellemz i

  Tűz - víz fogyaszt (csökkenti a vatat)

  Anyagcsere erős, gyors emésztés, mindent megeszik. Test, végtag meleg. 40 felett kezd hízni. Hasmenésre hajlamos, zsíros ételeket nem bírja. Rendszeresen szükséges étkeznie. Májproblémákra, hyperaciditásra, gyulladásokra predisponált.

  Pitta dosa jellemzői


  Pita dosa jellemz i alkat

  Középtermetű, fogyaszt (csökkenti a vatat)

  Teltkarcsú, kövérkés

  Vékony, puha, őszülésre hajlamos szőrzet

  Bőr olajos, puha, gyulladásra hajlamos (acne)

  Pici, piros, sima, lapos körmök

  Piros, formált de vékony, sima ajkak

  Közepes fogak, közöttük rések

  Pirosas sclera, barna szemek

  Pita dosa jellemzői - alkat


  Pita dosa funkci

  Magasabb testhőmérséklet, arc, végtag forró (nem lázas!)

  Laza, rugalmas izületek, könnyen mozognak

  Gyors, hirtelen, de célirányos mozdulatok

  Tiszta, hangos, erőteljes hang

  Meggyőző, magával ragadó beszédstílus, jó előadó és szónok

  Hamar, sokat izzad

  Pita dosa funkció


  Pita dosa funkci1

  Jó étvágy, sokat eszik, ha egy étkezés kimarad, nehezen bírja

  Hideg, vagy langyos ételeket kedveli, a forrót nem bírja

  Széklet sárga, laza, naponta többször

  Alvás 6-8 óra, nyugodt

  Álmok között gyakori a tűz, villámlás, meleg szinek

  Pita dosa funkció


  Pita dosa funkci2

  Munkabírása mérsékelt, főleg irányító, de párhuzamosan több feladatot átlát

  Munkatempója közepes, lassabb a vatanál

  Nemi vágy közepes

  Gyors felfogóképesség, eszes, intelligens

  Természetére erős jellem, lobbanékony, de hamar túlteszi magát a problémákon

  Problémamegoldásában a gyors döntések jellemzik

  Pita dosa funkció


  Pita dosa funkci k

  • Éles, szúró tekintet párhuzamosan több feladatot átlát

  • Pulzus 70-80 között

  • Nem bírja a meleget, az éhséget

  Pita dosa funkciók


  Betegs ghajlam pita

  Májbetegségek, sárgaság, párhuzamosan több feladatot átlátcirrhózis

  Daganatok

  Vírusos betegségek (herpes, bárányhimlő, kanyaró, conjunctivitis

  Bakteriális fertőzések, torokgyulladás

  malária

  Hasmenés, shock szerve a tápcsatorna

  Acne, furunculus, kelések, bőrbetegségek

  Betegséghajlam, pita


  Betegs ghajlam pita1

  Acidózis, savas emésztési zavar, fekély párhuzamosan több feladatot átlát

  Vetélés, koraszülés

  Menopausa erős hőhullámokkal

  Vérzési hajlam

  Stressz érzékenység

  Láz, gyulladásos betegségek

  Colitis

  Hypertonia

  Myocarditis, endocarditis

  Fokozott ingerlékenység

  Betegséghajlam, pita


  Pitta egyens lyzavar

  • Túlzott izzadás, hőhullámok párhuzamosan több feladatot átlát

  • Kellemetlen szagú lehelet

  • Alvási zavarok

  • Emésztési problémák

  • Gyenge májfunkció

  • Hormonhiány

  • Gyomorégés

  • Ekzéma

  • Túlzott éhségérzet

  • Felfúvódás

  • Idegi eredetű bélpanaszok

  Pitta egyensúlyzavar


  Funkcion lis ment lis k rd v pita

  • Hajlamos a veszekedésre? párhuzamosan több feladatot átlát

  • 6-8 órát alszik mélyen?

  • Jó a memóriája?

  • Elfoglalt, de sok feladatot elintéz egy nap?

  • Dühös, meggondolatlanul itélkezik?

  • Precíz és logikus?

  • Heves vérmérsékletű?

  • Intellektuális típus?

  • Jellemző a gyakori hangulatváltozás?

  Funkcionális (mentális) kérdőív Pita


  Kafa dosa

  Föld - víz párhuzamosan több feladatot átlát

  Lassú, megbízható anyagcsere

  Hajlamosak felpuffadásra, ödémára

  Ha kimarad egy étkezés, nem probléma, legközelebb bepótolják.

  Erőteljes alkat

  Kafa dosa


  Kafa dosa jellemz i

  Testalkata arányos, „Maci Laci”, vastag csontú párhuzamosan több feladatot átlát

  Inkább izmos, mint kövér

  Sűrű, sötét szőrzete van, későn őszül

  Bőre sima, tiszta, puha, világos. Későn ráncosodik.

  Körme nagy, domború

  Fogai szabályosak, fehérek

  Ajak duzzadt, telt, sima

  Fehér sclera, boci szem

  Kafa dosa jellemzői


  Kafa dosa jellemz i1

  Testhőmérséklet normális, végtag enyhén hűvös párhuzamosan több feladatot átlát

  Erős, kötött, stabil izületek

  Nyugodt, lassú, megfontolt mozdulatok

  Mély, kellemes, meleg hang

  Lassú, nyugodt, lényegre törő beszédstílus

  Enyhén izzad

  Kicsi az étvágya

  Kafa dosa jellemzői


  Kafa dosa jellemz i2

  Jól tűri az éhséget, szomjúságot párhuzamosan több feladatot átlát

  Átlagnál kevesebb táplálékkal beéri

  Forró és száraz ételeket szereti

  Széklete sárga, naponta, normális állagú

  Több mint 8 órát alszik mélyen

  Álmában vizek, pasztell színek jellemzőek

  Erőteljes munkabírású

  Lassú, nyugodt munkatempó

  Kafa dosa jellemzői


  Kafa dosa jellemz i3

  Nemi vágy magas, nagy teljesítőképességű párhuzamosan több feladatot átlát

  Jó felfogóképesség, hosszú távú memória, hajlamos elmélkedésre, elgondolkodásra

  Önzetlen, kedves, tisztelettudó

  Lassan hoz döntéseket, átgondolja őket

  Barátságos, kedves tekintet

  Pulzus 60-70 között

  Mindent elvisel

  Kafa dosa jellemzői


  Betegs ghajlam kafa

  Diabetes párhuzamosan több feladatot átlát

  Elhízás

  Asztma, bronchitis, nátha

  Ödéma

  Lustaság, hiányos motiváció

  Betegséghajlam, kafa


  Kapha egyens lyzavar

  • Sápadt bőr párhuzamosan több feladatot átlát

  • Hidegérzékenység

  • Emésztési problémák és túlsúly

  • Aluszékonyság

  • Gyenge kiválasztás

  • Keringési zavarok

  • Ödéma

  • Allergiák

  • depresszió

  • Féltékenység

  • Apáthia , életkedv hiánya

  • impotencia

  Kapha egyensúlyzavar


  Funkcion lis k rd v kapha

  • Jó a memóriája? párhuzamosan több feladatot átlát

  • Elégedett önmagával?

  • Nyugodt?

  • Logikus és állhatatos?

  • Nagy alvásigényű és mélyen alszik?

  • Hajlamos a kapzsiságra és a birtoklásra?

  • Nehéz kihozni a sodrából?

  • Hangulata állandó?

  funkcionális kérdőív Kapha


  Szellemi prakriti

  • 3 párhuzamosan több feladatot átlátguna:

   • Szattva „ nem e világból való”

   • Radzsasz „mindig keres valamit”

   • Tamasz „nincs kedve semmihez”

  • Irányítják:

   • Ösztöneinket

   • Viselkedésünket

   • Motivációinkat

   • Érzéseinket

  • Szattva irányába kell törekedni a lelki fejlődésünkben. A szellemi energiákon a tevékenység, az életmód, a táplálkozás révén lehet változtatni.

  Szellemi prakriti


  Szatva radzsasz tamasz
  Szatva párhuzamosan több feladatot átlát, Radzsasz, Tamasz


  Testi s lelki t pusok
  Testi és lelki típusok párhuzamosan több feladatot átlát


  Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

  A férfi B női csoport párhuzamosan több feladatot átlát


  Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

  Toll like protein: transmembrán protein, immunrendszer működésében van szerepe

  MAPK: mitogen aktivált protein kinaze

  Jak-STAT: citokin receptor által közvetített transmembran jelátvitel


  Miskolc 11 12
  Miskolc 11-12 működésében van szerepe

  A megbetegedésfolyamata, a betegségekkialakulása. A betegvizsgálata, diagnosztika


  Betegs gekhez vezet okok
  Betegségekhez működésében van szerepevezetőokok

  Külső, vagyexogénokok:

  Időjárás

  Évszakokváltozása

  Dosa dominanciaévszakváltozáskormódosul, s ezazátállásnemmegyproblémanélkül

  Endogén, a dosákműködészavaránalapuló

  Stressz


  Betegs gekhez vezet okok ment lis zavar
  Betegségekhez működésében van szerepevezetőokok, mentáliszavar

  élvezetekirántikisértés

  ősibölcsességekfigyelmen

  kívülhagyásamegváltoztatja a

  érzékszerveknemmegfelelőmentálisemésztést

  használata

  azélettermészetesritmusának

  figyelmenkívülhagyása

  Világsajátképünkreformálása


  Mentalis zavar
  Mentalis működésében van szerepezavar

  szavak

  Vata

  gondolatok

  energiatest

  cselekvések

  Pita

  Kafa


  Hagyom nyos keleti gy gy szat alapjai

  Középső működésében van szerepeenergiacsatorna

  “aranyközépút”

  a belsőmegtisztulás

  Jobboldalienergiacsatorna

  Mentálisszint

  Ego túlsúlya, férfias

  Bal oldalienergiacsatorna

  táplálja

  Bal oldalienergiacsatorna

  Érzelmiszint, nőies

  Szuperegotúlsúlya

  vágyak, érzelmek


  Endogen okok
  Endogen működésében van szerepeokok

  Agni zavara dosa struktúraváltozása

  -a betegségszintjei:

  Belső, vagyzsigericsatorna (főemésztőcsatorna – plasma)

  Külső, vagyperiferikuscsatorna (a hat szövet)

  Középső, vagymarmacsatorna (létfontosságúszervek, energetikairendszer)


  Betegs g f zisai
  Betegség működésében van szerepefázisai

  Ideálisállapotmegőrzése: a test, a lélekés a szellemvédelme

  Beteségútja, fokozataiazagnizavarától a középsőcsatornakárosodásáigtartanak


  Beteg vizsg lata
  Beteg működésében van szerepevizsgálata

  Cél:

  prakritimeghatározása

  vrikritimeghatározása

  Betegvizsgálata:

  Normálisállapotjellegzetességeitkeressük

  A normálistólvalóeltéréströgzítjük


  1 l p s sz vetek
  1. működésében van szerepelépés, szövetek

  mennyire erősek, jól tápláltak a szövetek:

  bőr turgora, ráncossága, folyadék és zsírtartalma, színe, hőmérséklete

  izmok tónusa, keménysége, duzzadtsága

  ízületek mozgathatósága, mozgást kísérő hangok, tapintása, hőmérséklete

  csontok alakja, deformáltsága


  Sz vetek2
  Szövetek működésében van szerepe


  2 l p s 10 elem vizsg lat
  2. működésében van szerepelépés “10 eleművizsgálat”

  10 eleművizsgálattörténik (testalkat, kórkép – panaszok, testszövetek, testméretek, fizikaitestfelépítés, ruganyosság, pszichikaialkat, emésztőkapacitás, testmozgásképesség, életkor

  Normálisállapot:

  Megfelelőarcszín

  Tónusosizom, zsírszövet

  Szilárdcsontozat

  Erősidegrendszer

  Csillogószem

  Norm. turgorúbőr


  Dosa m k d si zavar jelei
  Dosa működésében van szerepeműködésizavarjelei

  kafa többlet: A nyálka felgyülemlik a testben, emésztési zavart, letargiát, köhögést, hányingert, hányást okozva

  kafa csökkenés: gyengeség, bőr és szájszárazság, fizikai fájdalmak, remegés, álmatlanság

  pitta többlet: epefelesleg, gyomorégés, harag, keserűség, láz, égető érzések, sárgaság, félénkség, kevés alvás, felfokozott étvágy és szomjúság


  Dosa m k d si zavar jelei1
  Dosa működésében van szerepeműködésizavarjelei

  pitta hiány: közöny, enerváltság, örömtelenség, merevség, önbizalomhiány, legyengült emésztés

  vata többlet: legyengülés, erős fogyás, kiszáradás, szélszorulás, székrekedés, fájdalmak, álmatlanság, remegés, arcizomrángás, egyensúlyzavar, érzékelő és mozgató funkciók károsodása

  vata hiány: csökkent anyagcsere, csökkent hormontermelés tünetei (pajzsmirigy, agyalapi mirigy, nemi szervek), emésztési zavarok


  Pulzusdiagnosztika
  Pulzusdiagnosztika működésében van szerepe

  Férfiakjobb, nők bal karjánvizsgálunk

  Figyeljük:

  Sebesség

  Mozgásforma

  Szervezetált. egészségiállapotát a vatamutatja meg

  csukló

  kafa

  pita

  vata


  Pulzusdiagnosztika1
  Pulzusdiagnosztika működésében van szerepe

  Váta rendellenesség: „kígyó a bőr alatt kúszik”, jellemző pulzusszám férfi 70/perc, nő 80/perc felett

  Pitta rendellenesség: „ugrál, mint a béka”, jellemző pulzusszám férfi 60-70/perc, nő 70-80/perc között

  Kafa rendellenesség: „úszik, mint a hattyú”, jellemző pulzusszám férfi 60/perc alatt, nő 70/perc alatt


  Aortahull m norm rfalviszonyok k z tt
  Aortahullám működésében van szerepe norm. érfalviszonyokközött


  Pulzushull m merevfal aort ban
  Pulzushullám működésében van szerepemerevfalúaortában


  Arteriogr f
  Arteriográf működésében van szerepe


  K nai nyelv topogr fia
  Kínai működésében van szerepenyelvtopográfia

  • Szív-Tüdő

  • Gyomor-Lép

  • Vese-Húgyhólyag

  • Máj-Epehólyag


  Ayurveda topogr fia
  Ayurveda működésében van szerepetopográfia

  gát

  Vata

  vastagbél, nemiszervek

  gerinc

  Pita, gyomor, lép,

  máj, duodenum,

  vese, vékonybél

  garat

  Kafa

  mellkas, fej


  Leped kek
  lepedékek működésében van szerepe

  Vastaglepedékazemésztésizavarhelyéreutal

  Vékonylepedéknormálisagni

  Vastaglepedék, fogbenyomatazagnitüzénekzavarátmutatja

  Nyelvremegésevatazavar (idegifeszültség)

  Középvonalgörbeségegerincgörbületreutal


  Ajakdiagnosztika
  Ajakdiagnosztika működésében van szerepe

  Vata: az ajak vékony és száraz, alaktalan. Vata felszaporodás esetében az ajak berepedezett, száraz, idegesség miatt remeghet.

  Kafa: az ajak vastag és olajos, rózsaszínű, formás.

  Pitta: az ajak vörös, vékony. Herpeses elváltozás pitta többletre utal. Visszafojtott düh miatt szintén remeghet az ajak.


  Sz kletvizsg lat
  Székletvizsgálat működésében van szerepe

  Szine, szaga, állaga, emésztettsége, férgek, peték

  Barna, tömött: Vata

  Sárga, laza, gyakori: Pita

  Sárgásnapontaegyszer. Kafa

  Egyéb: véres, nyákos, agyagszínű


  Vizeletvizsg lat
  Vizeletvizsgálat működésében van szerepe

  Vizelettetejéreszezámolajatcseppentünk:

  Olaj a vizelettetején

  Hullámosanterül el: vata

  Szivárványoshártyátalkot: pita

  Cseppekrebomlik: kafa

  Vizeletsötétsárgaszínű: pita rendellenesség (láz, hepatitis)

  Savas, égőérzés (pita rendellenesség)

  Erősszag: amaürül. Édeskésszag: cukorbetegség


  Kaffa t bblet
  Kaffa működésében van szerepetöbblet

  Nyálkafelgyülemlik a testben, fennakadástképez

  Emésztésizavar

  Letargia

  Köhögés

  Hányinger

  Megfázás

  Magasvérnyomás

  Impotencia

  Vastagbélgyulladás


  Kaffa cs kken s
  Kaffa működésében van szerepecsökkenés

  Gyengeség

  Bőr- szájszárazság

  Fizikaifájdalmak

  Remegés

  Álmatlanság


  Pita t bblet
  Pita működésében van szerepetöbblet

  Epefelesleg

  Harag

  Keserűség

  Láz

  Égetőérzések

  Sárgaság

  Félénkség

  Kevésalvás

  Fokozottétvágyésszomjúság


  Pita hi ny
  Pita működésében van szerepehiány

  Közöny

  Enerváltság

  Örömtelenség

  Merevség

  Önbizalomhiány

  Legyengültemésztés


  Vata t bblet
  Vata működésében van szerepetöbblet

  Legyengülés

  Erősfogyás

  Fokozottkiszáradás

  Szélszorulás

  Székrekedés

  Érzékelőfunkciókkárosodása

  Mozgatófunkciókkárosodása

  Remegés

  Arcizomrángás

  Egyensúlyizavar


  Vata hi ny
  Vata működésében van szerepehiány

  Fékezettanyagcserefolyamatok

  Emésztésizavar