1 2 ra alapoz s bevezet s dr szalkai iv n szalkai1@axelero hu www keletigyogyaszat eoldal hu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hagyományos keleti gyógyászat alapjai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hagyományos keleti gyógyászat alapjai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 136

Hagyományos keleti gyógyászat alapjai - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

1-2. óra alapozás , bevezetés Dr. Szalkai Iván szalkai1@axelero.hu www.keletigyogyaszat.eoldal.hu. Hagyományos keleti gyógyászat alapjai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hagyományos keleti gyógyászat alapjai' - deepak


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 2 ra alapoz s bevezet s dr szalkai iv n szalkai1@axelero hu www keletigyogyaszat eoldal hu
1-2. óra

alapozás, bevezetés

Dr. SzalkaiIván

szalkai1@axelero.hu

www.keletigyogyaszat.eoldal.hu

Hagyományoskeletigyógyászatalapjai
slide2

„Nema Világmindenségetkellbeszűkíteni a megértéskorlátaiközé, -amiteddigtöbbnyiretettekazemberek-haneminkább a megértéstkellkitágítanunk, megnagyobbítanunk, hogybefogadja a Világmindenségképétolyannak, mint amilyennekazttapasztaljuk.”Francis Bacon

megk zel t s

Megismerniegygyógyászatiiskolafilozófiáját, működésilogikáját

  • Nyitottan
  • A közösfogalmakatnem a sajátlogikánkszerintértelmezve
  • Nemtagadvaazt a sajátismereteinketvédendő
  • Kutatniazutat, ahogy azeljutazeredményig
  • Azeredménybőlvisszafelélevezetni a mi tudományos ismereteinkszerintianalógiákat
  • Nemvagyunkmindentudók, a mi tudásunk is fejlődik, amit ma nemértünk, holnapmagyaráznitudjuk
  • Legyünkalázatosakazéletcsodáival
Megközelítés
keleti gy gy szatok

Indiaigyógyászat.

PerzsaGyógyászatKínaigyógyászat

GörögUnamiTibetigyógyászat

gyógyászat

Keletigyógyászatok
az ayurveda filoz fiai alapja

elméletialapját a szánkhja (számontart, mindent kimond)filozófiaalkotja (dualista filozófia).

Számavéda,Jádzsurvéda,Atharvavéda, Rigvéda– 4 szent könyv

i.e. 30 000 (kőkorszak),

i.e.3000, Indus völgyi civilizáció egyesülése

Gizai nagy piramis befejezése

Úr város virágkora

bronz előállítása

Az első kínai állam

Kínai írásbeliség megjelenése

Az ayurveda filozófiai alapja
szankhja filoz fia

Tapasztalati világ Tapasztalaton túli világ

Cél: szenvedés teli életből kiutat mutat a bölcs belátás

Tudatlanság helyes tudás

A szenvedés tény, a tévedés, hogy magamra veszem (vándor aszkéta felfogás alapja)

Szankhja filozófia
dualizmus
Dualizmus

Anyag (prakriti) Lélek(purusa)

Tömeg Energia Információ

TamaszRadzsaszSzatva

guna – dinamikus rendszer, ez alkotja a természetet

(A legbelső lélek, amely elpusztíthatatlan, tudatossá teszi a világfolyamatot)

anyagi vil g feloszt sa
Anyagi világ felosztása

Guna – tapasztalati ligág 23 összetevője alakul ki.

1. Pszichikum:

 • Értelem (Buddhi)
 • Önösség (Ahankara)
 • Elme (Manasz) –perifériás idegek
anyagi vil g feloszt sa1
Anyagi világ felosztása

2. 5 érzék és cselekvőerő:

Bekebelezés

Kiválasztás

Szaporodás

Mozgás

Beszéd

3. 5 anyagi (őselem, bhuta):

Éter

Levegő

Tűz

Víz

Föld

slide12

-500 000: Kőszerszámok Észak-Indiában.-40 000: A közép-indiai vadász és gyűjtögető életmódot folyatató embercsoportok festett sziklabarlangjai. Hasonló csoportok Észak-Pundzsáb területén, szélfogós tűzőrzés.-10 000: A TaittiríjaBráhmana 3.1.2. referenciája a Púrvabhadrapada, Nakshasztra keleti megjelenéséről. Ez a Véda első referenciája.-10 000: A védikus kultúra kezdete, SzanáthanaDharma megjelenése.-8500: TaittiríjaSzamhitá 6.5.3. e korban Védáról beszél.-7000: A korai védikus kor kezdete.-7000: MánuVaivaszvata megjelenése, a Szaraszvatí-Dríshadvati kor kezdete.-7000: Bizonyíték a ló megjelenésére a Gangesz-völgyben.-7000: Az Indus-Szaraszvatí terület lakói (Mehrgarh) rizst termelnek, kecskét és juhot tartanak, valamint vályogtégla- és kőházakat építenek.-6776: A hindu királyságok kezdete.-6500: A Rig Véda versei (1.117.22., 1.116.12., 1.84.13.5.) a téli napfordulót a Bak jegyében megjelenőnek írják le, mely utal e Véda rész ősi eredetére.-6000: Korai települések a Szaraszvatí-folyó mellett. Virágzó mezőgazdaság Radzsaszthán területén.-5500: Mehrgarh falvak lakói kiégetett cserépedényeket és agyagfigurákat készítenek, melyeket a korai Shakti hit jelének tekintünk, drágakövek és tengeri kagylók megjelenése távoli kultúrákkal való kereskedelemre utal.-5500: A későbbi Puránákban említett asztronómiai és asztrológiai események ideje.-5000: Az Indus-völgyi (Indus-Szaraszvatí) civilizációk: Harappá és Mohendzso-Dáró. E dátumot 12 méter mélységű ásatások eredményeképpen határozták meg. A tűz-oltárok jelenléte a házakban védikus Jadzsná rítusokra utalnak. A Sivához történő imádságok első megjelenése.-3928: Július 25-e a Rig Védában leírt teljes napfogyatkozás ideje.-3200: Hindu csillagászok (nakshatradarsas) védikus szövegekben rögzítik megfigyeléseiket (téli és nyári napfordulók, tavaszi és őszi együttállások) 27 fix csillag figyelembe vételével. A Föld tengely körüli forgás-eltérésének (equinox) ismerete, amely 25 000 éves ciklusokban váltakozik.-3102: A Káli hindu naptár kezdete, a hindu Káli Júga kezdete.-3100: A Mahábhárata csatájának kezdete, valamint Krishna (Vishnu) megjelenése és tevékenysége.-3100: A korai-védikus periódus vége és a védikus periódus kezdete.-3100: India magában foglalja Afganisztán területét.-3100: Az árja népek elfoglalják Iránt, Irakot és a Szaraszvatí-völgy határát. A hét folyó (Szabta Szindhu), melyek a Rig Védában szerepelnek, csak India területét jelentik, s ennek értelmében az Indus-Szaraszvatí völgy népei és a Rig Védában említettek azonosak, tehát az általános történelem-felfogással ellentétben, Indiában egyáltalán nem volt árja invázió. Ez szemben áll azzal a nyugati történeti koncepcióval, amely az árjákat, mint különálló etnikai, illetve nyelvi csoportot tünteti fel, akik elözönlötték volna Észak-India és a Gangá-fennsík területét. Az indiai történetkutatás jelen feltételezése szerint az árja hódítás valószínűtlen, de legalább is nagyon kérdéses. E nézet szerint az árja jelentése ’a spirituális tudás kultúrája’, és nem egy népet, vagy népeket jelöl. -3000: Háziasított lovak Dél-Indiában.-3000: SaivaÁgamák keletkezése a tamil Szangam szerint.-2700: Indus-völgyi ásatások Siva kultuszra utaló nyomai, Sivának mint Basupatinak ábrázolása.-2600: Az Indus-Szaraszvatí civilizáció csúcsa.-2600: Első Vísvámitra király uralkodása, és a védikus himnuszok ma ismert formájukban való megjelenése.

slide14

5,000 year old civilization

325 languages spoken – 1,652 dialects

18 official languages

29 states, 5 union territories

3.28 million sq. kilometers - Area

7,516 kilometers - Coastline

1.1 billion people

slide15

Parliamentary form of Government

Secular democratic constitution

Worlds largest democracy since 55 years

4th largest economy

Fastest growing IT super power

Indian Railways ,the biggest employer in the world.

slide17

AUM or OM

The first sound of the Almighty

Oneness with the supreme

slide18

The Trinity

Generates-Brahma

Observes-Vishnu

Destroys-Shiva

Brahma-Vishnu-Shiva

slide19

The Great Indian Epics

Ramayana

Mahabharata

Longest Epic in world literature with 100,000 two-line stanzas

The first Indian epic

term szetgy gy szat gondolkod sm dja

Holisztika

Test – lélek – szellem

Energiák, őselemek, jelképek

Folyamatok, kölcsönkapcsolatok, összefüggésekkeresése, reflexzónákfelhasználása

Méregtelenités

Főgyógyítómaga a szervezet

Homeosztázishelyreállitása

Belsőinformációcsere, kommunikációbiztositása

Mentálisenergiákhasznositása

Biokémiai, fizikaigyógyítás

Természetgyógyászatgondolkodásmódja
interneten tal ltam

a tudományosmódszerekkelelvilegmegszerezhetőteljesemberitudásháromrészreosztható, s ebből kb. 1%, amittudunk, kb. 4%, amitnemtudunk, de keressük-kutatjuk a választ, és kb. 95%, amirőlaztsemtudjuk, hogynemtudjuk.

Internetentaláltam
szakmai foly iratok

Komplementer medicina (Budapest)

Evidence-basedCompl. and Alt. Medicine (Oxford)

AlternativeTherapiesesin Health and Medicine ( www.alternative-therapies.com)

IntegrativeMedicine:a clinician's Journal (www.imjournal.com)

Advances Mind-body Medicine (www.advancesjournal.com)

http://ehp.niehs.nih.gov/docs/allpubs.html

Szakmai folyóiratok
slide31

1. Insights from the molecular docking of withanolide derivatives to the target protein PknG from Mycobacterium tuberculosis.Santhi N, Aishwarya S, .Bioinformation2011; 7:1-4

2. Ayurveda support for health prevention in post crisis, nuclear denotation.Wiwanitkit V, .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:66

3. Shushkakshipaka (dry eye syndrome): A case study.Dhiman KS, .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:53-5

4. Why and how? Addressing to the two most pertinent questions about pharmacovigilance in Ayurveda.Rastogi S, .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:48-52

5. Evaluation of antioxidant potential of AmalakayasRasayana: A polyherbalAyurvedic formulation.Samarakoon SM, Chandola HM, Shukla VJ .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:23-8

6. Blood compatibility studies of Swarnabhasma (gold bhasma), an Ayurvedic drug.Paul W, Sharma CP, IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:14-22

7. The efficacy of Ayurvedic treatment for rheumatoid arthritis: Cross-sectional experiential profile of a longitudinal study.Krishna KP, .IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:8-13

8. Exploring the possible mechanisms of action behind the antinociceptive activity of Bacopamonniera.Bhaskar M, Jagtap AG, IntJ Ayurveda Res2011 Jan; 2:2-7

9. Enhanced dendriticarborization of hippocampal CA3 neurons by Bacopamonniera extract treatment in adult rats.Vollala VR, Upadhya S, Nayak S .Rom J MorpholEmbryol2011; 52:879-86

t rt nelme

i. e. 1200 Atharvaveda – alapelvekleírásrakerültek

i. e. 600 CharakaSamhita (belgyógyászat, gyógyszertan)SusrutaSamhita (sebészet)

i. e. 300 ayurveda kórházakIndiában, megindul a nemzetköziterjedés

4. századVagabhata

13. századBhavamista

Történelme
szakter letek

Belgyógyászatésgyógyszertan

Sebészet

Fül-orr-gégészet

Szülészet-gyermekgyógyászat

Toxikológia

Pszichiátria

Tisztitóésfiatalitógyógymódok, geriátria

Szexológiaésszaporodástan

Szakterületek
slide35

Ayurveda

3-4. óra

slide36
„ a világegyetemben egyetlen teremtmény van, akit bizonyosan fejleszteni tudsz, és ez a saját éned”Aldous Huxley
az ayurveda teremt selm lete

mindenazabszolútvalóságbólered

amelybőlkikristályosodikazőstudat

A kettőközöttikülönbségtudathozzalétre akozmikusintelligenciát,

amelyaztánegyénijellegetöltvehozzalétreazéntudatot,

amelymárelkülönültegókatalkot.

Az ayurveda teremtéselmélete
selemek
Őselemek

Világot őselemek alkotják:

Levegő,

Űr(éter),

Föld,

Tűz

Víz

(Őselemalattnemkonkrétkémiaielemeket, hanemsajátosságokatkellérteni, olyansajátosságokat, jellegzetességeket, amelyekazadottanyagra, tevékenységre, hatásrajellemzőek).

az t elem
Az öt elem

Kapcsolati jelképek, alkotórészek.

A sajátosságok (elemek) keverése, aránya határozza meg az anyag milyenségét

Érzékszerveink külön-külön fogják fel az elemeket

f ld elem saj toss gai
Föld elem sajátosságai

Erőkifejtésért, stabilitásért felel

Szaglást irányitja

Túlsúlya testi,szellemi elnehezüléshez vezet (merev, rideg, nehezen mozdítható ember)

Csekély aránya esetében csökken a tartás, törékeny, instabil az ember

Fizikai, szellemi hatás

v z elem
Víz elem

Épülés és regenerálódás

Teremtés eredetének a szimbóluma

Nyelv, ízlelés a víz elemhez tartozik

Túlsúlya esetén elnehezül, elpuhul az ember, Izzadékony, túlsúlyos, gyulladások alakulnak ki

Csökkenése gyengeség, idő előtti öregedés, instabilitás, nyugtalanság

t z elem saj toss gai
Tűz elem sajátosságai

Aktivitás, melegség

Életfolyamatok katalizátora, a tápanyag előállitója, a szövetek táplálója

Többlet indulatosságot, túlzott mozgékonyságot okoz

Hiány fázósság, lelassult anyagcsere, tunyaság

a leveg elem
A levegő elem

Mozgás és instabilitás

Könnyedsége révén a tapintást irányitja

Egyetlen elem, amely mozgásban van és testünk mozgását is irányitja (akaratlagos, vegetativ, sejtmenbránanyagcsere, idegingerület, gondolkodás)

Túlsúlya esetén nyugtalanság, idegesség, mozgékony, de nem kitartó

Hiánya: inaktivitás, merevség, debilitás

ter r1
Éter (Űr)

Távolság és űr

Legkevésbé érzékelhető, de minden élet alapja, a teremtés helyszine, az anyag lényege

Hallásunkat irányitja

Túlsúlya esetén erőtlen, törékeny, lelkileg érzékeny

Hiánya elnehezülés, rugalmatlanság, lelkileg mértéktelenség és szabadosság

anyag
Anyag

Tulajdonság – gúna, Hatás – karma

20 gúna, de a 8 legfontosabb: nehéz - könnyű olajos - száraz hideg - forró lassú – gyors

Hasonlóság elve: hasonló a hasonlót erősiti

Ellentétesség elve: ellentétes dolgok egymás hatását csökkentik

energi k
Energiák

A levegő, a tűzésazéterőselemekhatározzák meg a háromenergiát:

azéleterőt(prana),

atűzenergiát (angi)

azeszenciát

Ezek azenergiákhozzáklétre a dosákat

sz vetek
Szövetek

A megemésztett táplálék hozza létre a szöveteket.

Az öt elem, s az öt elemen keresztül a dosák is kapcsolódnak az egyes szövetekhez.

A szövetek és a dosák kölcsönkapcsolatban állnak egymással, a dosa irányít, de a szövet visszahat a dosa működésére.

Az egyik szövetből a másikba a tápanyag meghatározott sorrendben áramlik.

A lerakódott anyagcsere végtermékek kiválasztása fordított sorrendben folyik, a zsírszövettől indulva a plazma felé.

ayurveda h t szubsztancia
Ayurveda hét szubsztancia

Forrás elemek:

5 elem

Prana (életerő)

Tűzenergia (angi emésztés)

Esszencia (összetartó erő)

Rasa (szövetek)

Anyagcsere folyamata:

nyirokszövet

vér

izomszövet

zsírszövet

csontszövet

velő

szaporító nedvek

mala az anyagcsere v gterm k
Mala, az anyagcsere végtermék

Egészséges anyagcsere végtermék

Anyagcsere folyamatok közti termékei

Hormonok

Szabad gyökök

Immunológiai rendszert szabályzó molekulák

Hat:

Dosákra

Dathukra

Szervezet kommunikációs és egyéb csatornáira

Vért

Hulladékot

Levegőt

Ételt és annak bomlási termékeit

agni a t z
Agni, a tűz

Az agni épsége az emésztés alapja. Feladata a táplálék és a méreganyagok megemésztése.

Az agni szabályozza a tápcsatornán belőli és a szöveti anyagcserét is.

Gyomor agni. Az emésztés a dathuk felépítésének a feltétele. Befolyásolja az étel mennyisége, étkezés gyakorisága, az évszakok és a dosák állapota. Pitaerősiti, kafa lassítja. Elégtelen emésztés amat (mérget) hoz létre.

Szöveti agni. A sejt anyagcseréjét jelenti

Elemei szintű égés (kémiai lebontás)

ama a m reg
Ama, a méreg

Az emésztés zavara a betegségek alapja, a rosszul emésztett táplálékból méreg keletkezik.

Leggyakoribb betegségek: Táplálkozási allergia, kövérség, ízületi panaszok, autoimmun kórképek, cukorbetegség, vérszegénység, bélgyulladások, tumorok, májcirrhozis, stb.

Az ama elzárja a mikrocsatornákat, így nehezedik a dosák áramlása, főleg a vatadosáé.

Csak akkor és annyit enni, amennyi szükséges

Lényeges az agni táplálása megfelelő ételekkel, fűszerekkel

Ama elégetése (koplalás), hashajtás, hánytatás

Lerakódott ama eltávolitása

ayurveda logik ja
Ayurveda logikája
 • Minden ember más
 • Akkor vagy egészséges, ha olyan vagy, ahogy születtél
 • A betegség oka az emésztés zavara
 • Első lépésben az emésztést kell helyreállítani
 • A felhalmozódott mérgeket el kell tüntetni
 • Kezelni kell
slide60
Dosa

Háromfizikaiésháromszellemidosátkülönböztetünk meg. Mindegyik dosa azötelembőlkettőttartalmaz, azokjellemzőihatározzák meg a dosákjellegét, hatását. A fődosák 5 aldosárabomlanak.

A dosákkiscsatornákbankeringenek a szervezetben, szabályozzák a szövetekésszervekműködését.

A dosák a szövetekkel (dathu) ésazanyagcseretermékekkel (mala) hármas, egymásradinamikusanhatóegységetalkotvaműködnek. A hármasegységéskölcsönhatáshatározza meg a szervezetegészségétvagybetegségét.

dos k
Dosák

A dosák jellegét meghatározzák:

az elfogyasztott étel minősége,

a környezeti feltételek,

éghajlati adottságok,

évszakok,

napszak változása,

érzékszervek működése,

a lelkiállapot

A dosa működése tehát szoros kapcsolatban áll a külső és belső környezeti hatásokkal, amely kapcsolat a terápiát is meghatározza.

vata dosa jellemz i

Levegő - éter

Anyagcsere változó, következetlen

Székrekedésre, felfúvódásra hajlamos

Nehezen hízik, inkább 30 év felett

Nem érdekli a gastronomia

Testhő alacsony, végtagok hidegek, bőre száraz

Vata dosa jellemzői
vata jellemz k

Alkat:

  • Magasságához képest keskeny, vékony csontú, hosszú újak
  • Vékony, gyenge izomzat
  • Gyér, száraz, töredezett, egyenes szőrzet
  • Száraz, repedezett, érdes, sötét, irritációra hajlamos bőr (atopia), vénák áttűnnek
  • Keskeny, repedésre, töredezésre hajlamos körmök
  • Vonalszerű, száraz ajak
  • Fogai kicsik, vagy nagyobb, de torlódott
  • Kicsiny szemek, sötétebb sclera
Vata jellemzők:
vata dosa

Funkciók (vikriti):

  • Hideg végtagok
  • Merev, bizonytalanul tartó izületek
  • Spontán mozdulatok, nyughatatlan
  • Rekedtes, halk hang
  • Sokat beszél, gyakran csak a beszédért (tartalom, cél nélkül)
  • Nem, vagy alig izzad
  • Táplálékigény változó, gyorsan eszik
  • Elfogyasztott táplálék mennyisége változó
Vata dosa
vata dosa1

Forró, fűszeres ételeket szereti, sok folyadékot fogyaszt (csökkenti a vatat)

 • Székrekedéses, kemény, sötét széklet
 • Kevesebb mint 6 órát alszik, felszínesen
 • Álmokban gyakori a szél, hideg, üresség,
 • Gyorsan dolgozik, de hamar elfárad
 • Gazdag sexuális fantázia, kis teljesítőképesség
 • Változó felfogóképesség
 • Jó rövidtávú emlékezet
 • Félénk, kapkodó, céltalan természet, kevés barát, irígység
Vata dosa
vata dosa2

Nehezen hoz döntést, aggodalmaskodik

  • Bizonytalan tekintet
  • Pulzus 80/perc, vagy felette
 • Nem bírja a hideget
Vata dosa
betegs ghajlam

Flatulencia

Görcshajlam

Hüvely, száj, szem szárazság

Idegesség, ingerlékenység

Kóros aggódás, indokolatlan dührohamok

Emotionális kiégés

Depressió

Függőség

Betegséghajlam
betegs ghajlam1

Memóriagyengeség

Időjárásérzékenység

Impotencia

Hosszú, görcsös menstruáció

Crepitáló ízületi gyulladás

Rheumatizmus

Köszvény, lupus

Bronchitis száraz köhögéssel

Szívgyengeség

Betegséghajlam
betegs ghajlam vata

Szívidegesség

Tachycardia

Arteriosclerosis

Parkinson sy

Epilepsia

Amenorrhoea

Emphysema, pneumonia, száraz köhögés

Barna pigmentáció a bőrön

Betegséghajlam vata
vata egyens lyzavar t netei

Egyensúlyzavar

 • Stresszes életmód
 • Pszichés nyugtalanság, aggodalom, félelem
 • Érdes bőr
 • Törékeny körmök
 • Szájszárazság
 • Szürkésbarna arcszín
 • Székrekedés
 • Száraz köhögés
 • Száraz szemek, ajkak
 • Depresszió, életöröm életenergia elvesztése
 • Légzési rendellenességek
 • Álmatlanság, nyugtalan alvás
 • Fáradtságérzet
 • Magas vérnyomás
 • Izomgörcsök
 • idegfájdalmak
Vata egyensúlyzavar tünetei
funkcion lis k rd v vata

Aktív?

 • Rendszertelenül étkezik?
 • Nyugtalankodó?
 • Életmódja rendszertelen?
 • Gyakran felébred éjjel?
 • Hajlamos a szorongásra?
 • Gyakran bizonytalan?
 • Nyughatatlan, sok ötlete van?
 • Rövid távú memóriája a jobb?
 • Rosszul tűri a stresszt?Kreatív?
 • Hangulata szeszélyes?
funkcionális kérdőív vata
pitta dosa jellemz i

Tűz - víz

Anyagcsere erős, gyors emésztés, mindent megeszik. Test, végtag meleg. 40 felett kezd hízni. Hasmenésre hajlamos, zsíros ételeket nem bírja. Rendszeresen szükséges étkeznie. Májproblémákra, hyperaciditásra, gyulladásokra predisponált.

Pitta dosa jellemzői
pita dosa jellemz i alkat

Középtermetű,

Teltkarcsú, kövérkés

Vékony, puha, őszülésre hajlamos szőrzet

Bőr olajos, puha, gyulladásra hajlamos (acne)

Pici, piros, sima, lapos körmök

Piros, formált de vékony, sima ajkak

Közepes fogak, közöttük rések

Pirosas sclera, barna szemek

Pita dosa jellemzői - alkat
pita dosa funkci

Magasabb testhőmérséklet, arc, végtag forró (nem lázas!)

Laza, rugalmas izületek, könnyen mozognak

Gyors, hirtelen, de célirányos mozdulatok

Tiszta, hangos, erőteljes hang

Meggyőző, magával ragadó beszédstílus, jó előadó és szónok

Hamar, sokat izzad

Pita dosa funkció
pita dosa funkci1

Jó étvágy, sokat eszik, ha egy étkezés kimarad, nehezen bírja

Hideg, vagy langyos ételeket kedveli, a forrót nem bírja

Széklet sárga, laza, naponta többször

Alvás 6-8 óra, nyugodt

Álmok között gyakori a tűz, villámlás, meleg szinek

Pita dosa funkció
pita dosa funkci2

Munkabírása mérsékelt, főleg irányító, de párhuzamosan több feladatot átlát

Munkatempója közepes, lassabb a vatanál

Nemi vágy közepes

Gyors felfogóképesség, eszes, intelligens

Természetére erős jellem, lobbanékony, de hamar túlteszi magát a problémákon

Problémamegoldásában a gyors döntések jellemzik

Pita dosa funkció
pita dosa funkci k

Éles, szúró tekintet

 • Pulzus 70-80 között
 • Nem bírja a meleget, az éhséget
Pita dosa funkciók
betegs ghajlam pita

Májbetegségek, sárgaság, cirrhózis

Daganatok

Vírusos betegségek (herpes, bárányhimlő, kanyaró, conjunctivitis

Bakteriális fertőzések, torokgyulladás

malária

Hasmenés, shock szerve a tápcsatorna

Acne, furunculus, kelések, bőrbetegségek

Betegséghajlam, pita
betegs ghajlam pita1

Acidózis, savas emésztési zavar, fekély

Vetélés, koraszülés

Menopausa erős hőhullámokkal

Vérzési hajlam

Stressz érzékenység

Láz, gyulladásos betegségek

Colitis

Hypertonia

Myocarditis, endocarditis

Fokozott ingerlékenység

Betegséghajlam, pita
pitta egyens lyzavar

Túlzott izzadás, hőhullámok

 • Kellemetlen szagú lehelet
 • Alvási zavarok
 • Emésztési problémák
 • Gyenge májfunkció
 • Hormonhiány
 • Gyomorégés
 • Ekzéma
 • Túlzott éhségérzet
 • Felfúvódás
 • Idegi eredetű bélpanaszok
Pitta egyensúlyzavar
funkcion lis ment lis k rd v pita

Hajlamos a veszekedésre?

 • 6-8 órát alszik mélyen?
 • Jó a memóriája?
 • Elfoglalt, de sok feladatot elintéz egy nap?
 • Dühös, meggondolatlanul itélkezik?
 • Precíz és logikus?
 • Heves vérmérsékletű?
 • Intellektuális típus?
 • Jellemző a gyakori hangulatváltozás?
Funkcionális (mentális) kérdőív Pita
kafa dosa

Föld - víz

Lassú, megbízható anyagcsere

Hajlamosak felpuffadásra, ödémára

Ha kimarad egy étkezés, nem probléma, legközelebb bepótolják.

Erőteljes alkat

Kafa dosa
kafa dosa jellemz i

Testalkata arányos, „Maci Laci”, vastag csontú

Inkább izmos, mint kövér

Sűrű, sötét szőrzete van, későn őszül

Bőre sima, tiszta, puha, világos. Későn ráncosodik.

Körme nagy, domború

Fogai szabályosak, fehérek

Ajak duzzadt, telt, sima

Fehér sclera, boci szem

Kafa dosa jellemzői
kafa dosa jellemz i1

Testhőmérséklet normális, végtag enyhén hűvös

Erős, kötött, stabil izületek

Nyugodt, lassú, megfontolt mozdulatok

Mély, kellemes, meleg hang

Lassú, nyugodt, lényegre törő beszédstílus

Enyhén izzad

Kicsi az étvágya

Kafa dosa jellemzői
kafa dosa jellemz i2

Jól tűri az éhséget, szomjúságot

Átlagnál kevesebb táplálékkal beéri

Forró és száraz ételeket szereti

Széklete sárga, naponta, normális állagú

Több mint 8 órát alszik mélyen

Álmában vizek, pasztell színek jellemzőek

Erőteljes munkabírású

Lassú, nyugodt munkatempó

Kafa dosa jellemzői
kafa dosa jellemz i3

Nemi vágy magas, nagy teljesítőképességű

Jó felfogóképesség, hosszú távú memória, hajlamos elmélkedésre, elgondolkodásra

Önzetlen, kedves, tisztelettudó

Lassan hoz döntéseket, átgondolja őket

Barátságos, kedves tekintet

Pulzus 60-70 között

Mindent elvisel

Kafa dosa jellemzői
betegs ghajlam kafa

Diabetes

Elhízás

Asztma, bronchitis, nátha

Ödéma

Lustaság, hiányos motiváció

Betegséghajlam, kafa
kapha egyens lyzavar

Sápadt bőr

 • Hidegérzékenység
 • Emésztési problémák és túlsúly
 • Aluszékonyság
 • Gyenge kiválasztás
 • Keringési zavarok
 • Ödéma
 • Allergiák
 • depresszió
 • Féltékenység
 • Apáthia , életkedv hiánya
 • impotencia
Kapha egyensúlyzavar
funkcion lis k rd v kapha

Jó a memóriája?

 • Elégedett önmagával?
 • Nyugodt?
 • Logikus és állhatatos?
 • Nagy alvásigényű és mélyen alszik?
 • Hajlamos a kapzsiságra és a birtoklásra?
 • Nehéz kihozni a sodrából?
 • Hangulata állandó?
funkcionális kérdőív Kapha
szellemi prakriti

3 guna:

  • Szattva „ nem e világból való”
  • Radzsasz „mindig keres valamit”
  • Tamasz „nincs kedve semmihez”
 • Irányítják:
  • Ösztöneinket
  • Viselkedésünket
  • Motivációinkat
  • Érzéseinket
 • Szattva irányába kell törekedni a lelki fejlődésünkben. A szellemi energiákon a tevékenység, az életmód, a táplálkozás révén lehet változtatni.
Szellemi prakriti
slide99

Toll like protein: transmembrán protein, immunrendszer működésében van szerepe

MAPK: mitogen aktivált protein kinaze

Jak-STAT: citokin receptor által közvetített transmembran jelátvitel

miskolc 11 12
Miskolc 11-12

A megbetegedésfolyamata, a betegségekkialakulása. A betegvizsgálata, diagnosztika

betegs gekhez vezet okok
Betegségekhezvezetőokok

Külső, vagyexogénokok:

Időjárás

Évszakokváltozása

Dosa dominanciaévszakváltozáskormódosul, s ezazátállásnemmegyproblémanélkül

Endogén, a dosákműködészavaránalapuló

Stressz

betegs gekhez vezet okok ment lis zavar
Betegségekhezvezetőokok, mentáliszavar

élvezetekirántikisértés

ősibölcsességekfigyelmen

kívülhagyásamegváltoztatja a

érzékszerveknemmegfelelőmentálisemésztést

használata

azélettermészetesritmusának

figyelmenkívülhagyása

Világsajátképünkreformálása

mentalis zavar
Mentaliszavar

szavak

Vata

gondolatok

energiatest

cselekvések

Pita

Kafa

slide110

Középsőenergiacsatorna

“aranyközépút”

a belsőmegtisztulás

Jobboldalienergiacsatorna

Mentálisszint

Ego túlsúlya, férfias

Bal oldalienergiacsatorna

táplálja

Bal oldalienergiacsatorna

Érzelmiszint, nőies

Szuperegotúlsúlya

vágyak, érzelmek

endogen okok
Endogen okok

Agni zavara dosa struktúraváltozása

-a betegségszintjei:

Belső, vagyzsigericsatorna (főemésztőcsatorna – plasma)

Külső, vagyperiferikuscsatorna (a hat szövet)

Középső, vagymarmacsatorna (létfontosságúszervek, energetikairendszer)

betegs g f zisai
Betegségfázisai

Ideálisállapotmegőrzése: a test, a lélekés a szellemvédelme

Beteségútja, fokozataiazagnizavarától a középsőcsatornakárosodásáigtartanak

beteg vizsg lata
Betegvizsgálata

Cél:

prakritimeghatározása

vrikritimeghatározása

Betegvizsgálata:

Normálisállapotjellegzetességeitkeressük

A normálistólvalóeltéréströgzítjük

1 l p s sz vetek
1. lépés, szövetek

mennyire erősek, jól tápláltak a szövetek:

bőr turgora, ráncossága, folyadék és zsírtartalma, színe, hőmérséklete

izmok tónusa, keménysége, duzzadtsága

ízületek mozgathatósága, mozgást kísérő hangok, tapintása, hőmérséklete

csontok alakja, deformáltsága

2 l p s 10 elem vizsg lat
2. lépés “10 eleművizsgálat”

10 eleművizsgálattörténik (testalkat, kórkép – panaszok, testszövetek, testméretek, fizikaitestfelépítés, ruganyosság, pszichikaialkat, emésztőkapacitás, testmozgásképesség, életkor

Normálisállapot:

Megfelelőarcszín

Tónusosizom, zsírszövet

Szilárdcsontozat

Erősidegrendszer

Csillogószem

Norm. turgorúbőr

dosa m k d si zavar jelei
Dosa működésizavarjelei

kafa többlet: A nyálka felgyülemlik a testben, emésztési zavart, letargiát, köhögést, hányingert, hányást okozva

kafa csökkenés: gyengeség, bőr és szájszárazság, fizikai fájdalmak, remegés, álmatlanság

pitta többlet: epefelesleg, gyomorégés, harag, keserűség, láz, égető érzések, sárgaság, félénkség, kevés alvás, felfokozott étvágy és szomjúság

dosa m k d si zavar jelei1
Dosa működésizavarjelei

pitta hiány: közöny, enerváltság, örömtelenség, merevség, önbizalomhiány, legyengült emésztés

vata többlet: legyengülés, erős fogyás, kiszáradás, szélszorulás, székrekedés, fájdalmak, álmatlanság, remegés, arcizomrángás, egyensúlyzavar, érzékelő és mozgató funkciók károsodása

vata hiány: csökkent anyagcsere, csökkent hormontermelés tünetei (pajzsmirigy, agyalapi mirigy, nemi szervek), emésztési zavarok

pulzusdiagnosztika
Pulzusdiagnosztika

Férfiakjobb, nők bal karjánvizsgálunk

Figyeljük:

Sebesség

Mozgásforma

Szervezetált. egészségiállapotát a vatamutatja meg

csukló

kafa

pita

vata

pulzusdiagnosztika1
Pulzusdiagnosztika

Váta rendellenesség: „kígyó a bőr alatt kúszik”, jellemző pulzusszám férfi 70/perc, nő 80/perc felett

Pitta rendellenesség: „ugrál, mint a béka”, jellemző pulzusszám férfi 60-70/perc, nő 70-80/perc között

Kafa rendellenesség: „úszik, mint a hattyú”, jellemző pulzusszám férfi 60/perc alatt, nő 70/perc alatt

k nai nyelv topogr fia
Kínainyelvtopográfia
 • Szív-Tüdő
 • Gyomor-Lép
 • Vese-Húgyhólyag
 • Máj-Epehólyag
ayurveda topogr fia
Ayurveda topográfia

gát

Vata

vastagbél, nemiszervek

gerinc

Pita, gyomor, lép,

máj, duodenum,

vese, vékonybél

garat

Kafa

mellkas, fej

leped kek
lepedékek

Vastaglepedékazemésztésizavarhelyéreutal

Vékonylepedéknormálisagni

Vastaglepedék, fogbenyomatazagnitüzénekzavarátmutatja

Nyelvremegésevatazavar (idegifeszültség)

Középvonalgörbeségegerincgörbületreutal

ajakdiagnosztika
Ajakdiagnosztika

Vata: az ajak vékony és száraz, alaktalan. Vata felszaporodás esetében az ajak berepedezett, száraz, idegesség miatt remeghet.

Kafa: az ajak vastag és olajos, rózsaszínű, formás.

Pitta: az ajak vörös, vékony. Herpeses elváltozás pitta többletre utal. Visszafojtott düh miatt szintén remeghet az ajak.

sz kletvizsg lat
Székletvizsgálat

Szine, szaga, állaga, emésztettsége, férgek, peték

Barna, tömött: Vata

Sárga, laza, gyakori: Pita

Sárgásnapontaegyszer. Kafa

Egyéb: véres, nyákos, agyagszínű

vizeletvizsg lat
Vizeletvizsgálat

Vizelettetejéreszezámolajatcseppentünk:

Olaj a vizelettetején

Hullámosanterül el: vata

Szivárványoshártyátalkot: pita

Cseppekrebomlik: kafa

Vizeletsötétsárgaszínű: pita rendellenesség (láz, hepatitis)

Savas, égőérzés (pita rendellenesség)

Erősszag: amaürül. Édeskésszag: cukorbetegség

kaffa t bblet
Kaffatöbblet

Nyálkafelgyülemlik a testben, fennakadástképez

Emésztésizavar

Letargia

Köhögés

Hányinger

Megfázás

Magasvérnyomás

Impotencia

Vastagbélgyulladás

kaffa cs kken s
Kaffacsökkenés

Gyengeség

Bőr- szájszárazság

Fizikaifájdalmak

Remegés

Álmatlanság

pita t bblet
Pita többlet

Epefelesleg

Harag

Keserűség

Láz

Égetőérzések

Sárgaság

Félénkség

Kevésalvás

Fokozottétvágyésszomjúság

pita hi ny
Pita hiány

Közöny

Enerváltság

Örömtelenség

Merevség

Önbizalomhiány

Legyengültemésztés

vata t bblet
Vatatöbblet

Legyengülés

Erősfogyás

Fokozottkiszáradás

Szélszorulás

Székrekedés

Érzékelőfunkciókkárosodása

Mozgatófunkciókkárosodása

Remegés

Arcizomrángás

Egyensúlyizavar

vata hi ny
Vatahiány

Fékezettanyagcserefolyamatok

Emésztésizavar