groeien in geloven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Groeien in geloven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Groeien in geloven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Groeien in geloven - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Groeien in geloven. Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?. Groeien in geloven drie paragrafen. Ontwikkeling - psychologisch: cognitief en moreel, Ontwikkeling – religieus Model Van der Vloet. Psychologische ontwikkeling. Cognitief – Vier stadia van Piaget

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Groeien in geloven' - dee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
groeien in geloven

Groeien in geloven

Hoe operationaliseer je dit vanuit de ontwikkelingspsychologie?

groeien in geloven drie paragrafen
Groeien in gelovendrie paragrafen
 • Ontwikkeling - psychologisch:cognitief en moreel,
 • Ontwikkeling – religieus
 • Model Van der Vloet
psychologische ontwikkeling
Psychologische ontwikkeling
 • Cognitief – Vier stadia van Piaget
 • Moreel – Drie niveaus van Kohlberg
 • Psychosociaal – Acht levenstaken van Erikson
 • Opnemen van sociale rollen – Selman
 • Motorische ontwikkeling – didactische beperkling bij jonge kinderen
bestaat religieuze ontwikkeling
Bestaat religieuze ontwikkeling?
 • Bestaat de religieuze ontwikkeling als een apart domein naast de andere vier? - N.l. cognitief, affectief motorisch en moreel.
 • Mens is evident in staat tot religieuze gedachten en handelingen.
 • Hoe komen mensen tot religieus denken en handelen?
 • Is in die religieuze houding ook een ontwikkeling mogelijk?Duidelijke aanwijzingen bij het kind.
fasen in religieuze ontwikkeling fowler 1989
Fasen in Religieuze ontwikkelingFowler 1989

0. 0-2 jaar basisvertrouwen

 • 2-7 jaar intuïtieve projectie
 • 8-11 jr mythisch letterlijk
 • 12-18 jr synthetisch conventioneel
 • 18-21 jr individueel reflectief
 • 21-45 jr conjunctief, 2e naïviteit
 • ??? Universeel, radicaal, zelfloos
fritz oser 1
Fritz Oser 1
 • Mens heeft relatie tot ultieme werkelijkheid
 • De inhoud van religies varieert, maar …
 • De structuur van de religie is universeel,het is een alomvattende dieptestructuur van de mens
 • De mens gebruikt deze om oriëntatie en de behoefte aan fundamentele rechtvaardiging ui te drukken
fritz oser 2 vijf fasen
Fritz Oser 2 Vijf fasen
 • Totale afhankelijkheid: Deus ex machina
 • Beïnvloeding mogelijk: Do ut des
 • Mens moet het helemaal zelf doen –God doet niet mee – Deïsme
 • Mens is zelfstandig, maar kan meewerken aan Gods plan - Partner
 • Mens krijgt een persoonlijke omgang met God, die mens vrij maakt - Liefde
ana maria rizzuto ideale ontwikkeling in 7 stappen
Ana-Maria RizzutoIdeale ontwikkeling in 7 stappen

Groeien in voorstelling van God:

 • Volledig te vertrouwen Wezen
 • Goede en verdraagzame vriend
 • Liefhebbend Wezen
 • Kenbare beschermer
 • Wezen dat vragen en twijfel verdraagt
 • Wezen dat Er is en gelovige zichzelf laat
 • Te vertrouwen Ondoorgrondelijk wezen.
niet af te dwingen niet lineair
Niet af te dwingen, niet lineair
 • De modellen van religieuze ontwikkeling suggereren een strikt lineair proces
 • In wekelijkheid kan en gelovige in meer fasen tegelijk verkeren, als het om verschillende aspecten gaat
 • Het is niet mogelijk – of verantwoord – mensen in een volgende fase te duwen
toets vragen
Toets vragen
 • Welke plaats neemt religieuze ontwikke-ling in het model van Van der Vloet in? P. 201-204.
 • Hoe kunnen overgangen tussen fasen worden bevorderd?
 • Welke valkuilen moet men daarbij vermijden en hoe?