Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στη διαμόρφωση & εφαρμογή του
Download
1 / 14

? ????? ??? ?.?.?.?. ??? ?????????? & ???????? ??? ??????? ???????? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στη διαμόρφωση & εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κωνσταντίνος Καλτσάς Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.). Ν.3879/2010 (άρθρο 11) ως:. Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης εκροών μη - τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '? ????? ??? ?.?.?.?. ??? ?????????? & ???????? ??? ??????? ???????? ?????????' - dee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5697116

Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π. στη διαμόρφωση & εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Κωνσταντίνος Καλτσάς

Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)


5697116

 • Ν.3879/2010 διαμόρφωση & εφαρμογή του (άρθρο 11) ως:

 • Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης εκροών μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης

 • Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας:

Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)

Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass)

Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας


5697116

(α) δημιουργία & ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το EQF

(β) αντιστοίχιση προσόντων τυπικής & μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στα επίπεδα του ΕΠΠ

(γ) δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή ΓΔΙ αντιστοίχιση με τα επίπεδα του ΕΠΠ

(δ) πιστοποίηση εκροών μη-τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης

(ε) ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων για την Ε.Ε.Κ.

(στ) διασφάλιση ποιότητας σε μη-τυπική εκπαίδευση (σε συνεργασία)

(ζ) εισήγηση καθορισμού επαγγ. δικαιωμάτων κατόχων προσόντων στο πλαίσιο της ΔΒΜ (πλην ανωτάτης)

(η) αντιστοίχιση διεθνών κλαδικών προσόντων στο ΕΠΠ

(θ) αναγνώριση ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων της αλλοδαπής (πλην ανωτάτης)

*Ν.3879/2011 (άρθρο 11)


5697116
Έργο Ε.Ο.Π.Π. έως σήμερα Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το

21.12.2010

(ΥΑ 155723/Η/08.12.2010, ΦΕΚ ΥΟΔΔ 21.12.2010)

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1

Λειτουργική Οργάνωση ΕΟΠΠ (Ιαν.2011)

(ανάθεση αρμοδιοτήτων και κατανομή προσωπικού σε ΟΔΕ)

Συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.)

2

Συγκρότηση επιτροπών εξέτασης (Φεβρ.2011)

(α) ισοτιμιών εκπαιδ. τίτλων (πλην ανωτάτης)

(β) εκκρεμών ΕΔ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ

Ισοτιμίες & επαγγελματικά δικαιώματα (ΕΔ)

3

Επιβεβαίωση Διαχ. Επάρκειας (23.03.2011) ως δικαιούχου Πράξεων Δ’ Προγ/κής Περιόδου 2007-2013

Διαχειριστική Επάρκεια Ε.Ο.Π.Π.

4


5697116
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το

Αντιστοίχιση

στα επίπεδα του EQF

Συγκρότηση ΕΠΠ

Βήματα Υλοποίησης ΕΠΠ

Προετοιμασία συγκρότησης ΕΠΠ

Σχεδιασμός, Διαβούλευση, Νομική Κατοχύρωση

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φάση 4η


5697116
Προς το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Α) Ενέργειες Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, ωςεθνικό σημείο συντονισμού (NCP) για το ΕΠΠ έως τη σύσταση του ΕΟΠΠ:

 • Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Προετοιμασία της Δημόσιας Διαβούλευσης (06/2009-02/2010)

 • Δημόσια Διαβούλευσηγια το ΕΠΠ(03/2010-09/2010)

 • Συμμετοχή στις Συναντήσεις του EQF NCP´s Group

 • Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Δημοσιότητας του ΕΠΠ (ημερίδες/τεχνικά σεμινάρια ενημέρωσης, έντυπο υλικό, ιστοσελίδα (http://nqf.gov.gr))

 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα σχετικά με την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού και Κλαδικών Πλαισίων (SQF/EQF)

 • Εποπτεία του Έργου Καταγραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών και εκπαιδευτικών φορέων για τηναξιοποίηση τους στη διαδικασία αντιστοίχισης ΓΔΙ στο υπό διαμόρφωση ΕΠΠ.


5697116
Προς το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων…

Β) Το Υπουργείο Παιδείας Δια Bίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Μεθοδολογικού Οδηγού για το ΕΠΠ, ο οποίος:

 • αποδελτιώνει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και συγκρότησης του ΕΠΠ που έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλες χώρες

 • περιγράφει τα 8 επίπεδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και τους περιγραφικούς δείκτες

 • διατυπώνει ορισμούς κεντρικών εννοιών του ΕΠΠ

 • παραθέτει οδηγίες και πρακτικές κατευθύνσεις για την συνεπή και σαφή διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

 • προτείνει μεθοδολογία αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και ανάλυσης των τίτλων σπουδών


5697116

Προς το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Έργο Ε.Ο.Π.Π. έως σήμερα για το ΕΠΠ

Διαμόρφωση ΕΠΠ

Η καταγραφή των τίτλων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης είναι σε εξέλιξη

Συμμετοχή σε Καταγραφή Τίτλων για το ΕΠΠ

1

Έχει εκπονηθεί ο Οδηγός για τα επίπεδα 1-3 ΕΠΠ

Σχεδιάζεται η εκπόνηση του αντίστοιχου Οδηγού για τα επίπεδα 4-5 ΕΠΠ

Συμμετοχή στην εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων & οδηγών αντιστοίχισης

2


5697116

Προς το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Έργο Ε.Ο.Π.Π. έως σήμεραγια το ΕΠΠ

Εφαρμογή ΕΠΠ

Προετοιμασία της σχετικής εισήγησης που προβλέπεται από το Ν.3879/2010 (άρθρο 11, παρ. 9)

Σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής υποστήριξης ΕΟΠΠ στην ανάπτυξη & εφαρμογή ΕΠΠ

3

Μάρτιος 2011

Περιλαμβάνεται και Δράση πιλοτικής ανάπτυξης κλαδικών περιγραφικών δεικτών (κλάδος φιλοξενίας)

Υποβολή ΤΔ σε ΕΕ (NCP Grant 2011) ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το ΕΠΠ

4

 • Διάδοση 5 εγγράφων Europass

 • Μετάπτωση δεδομένων σε European Mobility

 • Επεξεργασία Skills Passport (σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο)

Προώθηση Europass

5


5697116

Προς το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Έργο Ε.Ο.Π.Π. έως σήμερα για το ΕΠΠ

Εφαρμογή ΕΠΠ

 • Ν.3191/2011 “Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις”

 • Σχέδιο Νόμου ΥπΟιΑΝ “Απλοποίηση αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων”

 • ΚΥΑπερί πιστοποίησης προσωπικού & εταιρειών σε δράσεις σχετικές «με ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου»(υπό έκδοση)

Πιστοποίηση εκροών

6

 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο (EQA-VET)

 • Δημιουργία & Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Αναφοράς

Διασφάλιση Ποιότητας

7


5697116

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων & Ε.Ο.Π.Π.

Ενέργειες Ε.Ο.Π.Π. ανάπτυξης – εφαρμογής ΕΠΠ

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)

 • Σχεδιασμός-Προετοιμασία υποβολής προτάσεων ανάπτυξης του ΕΠΠ

 • Παρακολούθηση – παραλαβή μελέτης για τη δημιουργία Μεθοδολογίας πιστοποίησης (αντιστοίχισης στα επίπεδα 4-5 του ΕΠΠ) με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των περιγραφικών δεικτών για την αντιστοίχιση των προσόντων στα επίπεδα 4-5 του ΕΠΠ

 • Συντονισμός της αντιστοίχισης όλων των Τίτλων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών στα επίπεδα του ΕΠΠ

 • Πιλοτική αντιστοίχιση δύο κλάδων της οικονομίας (Τουρισμός, Πράσινα Επαγγέλματα στα 8 επίπεδα του ΕΠΠ)

 • Ανάπτυξη & πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογίας κατανομής πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο της Αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Α.Ε.Κ.


5697116

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων & Ε.Ο.Π.Π.

Ενέργειες Ε.Ο.Π.Π. ανάπτυξης – εφαρμογής ΕΠΠ

Πιστοποίηση Εκροών

 • Μελέτη ανάπτυξης του Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών και τη μετάπτωση σε αυτό όλων των υφιστάμενων διαδικασιών πιστοποίησης

 • Μελέτη ανάπτυξης του Συστήματος Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων και τη μετάπτωση σε αυτό όλων των υφιστάμενων διαδικασιών αδειοδότησης

 • Πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών και του Συστήματος Αδειοδότησης των Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων (π.χ. πιστοποίηση προσωπικού σε δράσεις σχετικές με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, πιστοποίηση μηχανοδηγών, απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων)


5697116

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων & Ε.Ο.Π.Π.

Ενέργειες Ε.Ο.Π.Π. ανάπτυξης – εφαρμογής ΕΠΠ

Διασφάλιση Ποιότητας

 • Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στη πιστοποίηση εκροών της μη τυπικής εκπαίδευση και της άτυπης μάθησης

 • Υλοποίηση του ρόλου του ως Εθνικού εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQA-VET)


5697116

Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Ε.Ο.Π.Π.

Κωνσταντίνος Καλτσάς

Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.


ad