Sytuacja na rynku pracy w woj wi tokrzyskim
Download
1 / 72

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato. Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu w dniu 30 października 2006 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim' - declan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sytuacja na rynku pracy w woj wi tokrzyskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Sytuacja na rynku pracy w woj. świętokrzyskim

Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Andrzej Lato

Materiał opracowany i zaprezentowany na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu

w dniu 30 października 2006 roku


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

W WYNIKU TRANSFORMACJI USTROJOWEJ NA PRZEŁOMIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH

NAJBARDZIEJ DYNAMICZNE I DOTKLIWE ZMIANY DOKONAŁY SIĘ

W SFERZE ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY

 • W BARDZO KRÓTKIM CZASIE RYNEK PRACY, KTÓRY W OKRESIE PRL CHARAKTERYZOWAŁ SIĘ W SKALI KRAJU STAŁĄ NADWYŻKĄ POPYTU NA PRACĘ NAD PODAŻĄ ZASOBÓW LUDZKICH, PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W RYNEK POWAŻNEGO NIEDOBORU POPYTU

 • POJAWIŁO SIĘ MASOWE BEZROBOCIE, KTÓRE DOTKNĘŁO RÓŻNE KATEGORIE LUDNOŚCI W MIASTACH I NA WSI


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWSTANIE BEZROBOCIA

 • Procesy zmian własnościowych w gospodarce

 • Przeobrażenia w przedsiębiorstwach

 • Recesja gospodarcza, w wyniku której nastąpił spadek popytu na siłę roboczą z uwagi na likwidację wielu zakładów produkcyjnych i  usługowych, bądź znaczne ograniczenie ich produkcji

 • Załamanie rynków zbytu w krajach Europy Wschodniej


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990-1998

W latach 1990-1993

wzrost o 67.444 osoby, tj. 170,8 %

W latach 1994-1998

spadek o 38.091osób, tj. 35,6 %


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990 - 1998

NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. KIELECKIM W LATACH 1990 - 1998

NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW cd.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON

w latach 1999-2005

woj. świętokrzyskie

w latach 1992-1998

woj. kieleckie

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 1999 - 2006

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

W LATACH 1999 – 2005 i 9 MIESIĘCY 2006 ROKU

w latach 1999 – 2005 605 zakładów zwolniło 27 350 osób

na przestrzeni 7 lat

średnio jeden zakład zwolnił 45 pracowników


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

WYKAZ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

W LATACH 2002-2006

Żródło: Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy w Kielcach


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKCJI PKD W 2005 ROKU

104.416 podmiotów

Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Urząd Statystyczny w Kielcach, Styczeń 2006 r.


Ludność (w tys.) województwa świętokrzyskiego

według stanu na 31.12.2004 r.

Terytorium: 13 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki (Kielce); 102 gminy


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WIEKU

Województwo

Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W 2005 ROKU

Żródło: Urząd Statystyczny w Kielcach


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PRACUJĄCY WEDŁUG PKD W 2005 ROKU

Źródło: Roczne Tablice Wynikowe, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Wrzesień 2006 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

W LATACH 1998 - 2006

W latach 1999 – 2002wzrost o 46 442 osoby tj. 54,8%

W latach 2003 – IX 2006spadek o 30 023 osobytj. 22,9%


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

CZYNNIKI MAJĄCE NIEKORZYSTNY WPŁYW

NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY

 • Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach 1999 - 2000 oraz stagnacja gospodarcza w latach 2001 - 2002

 • Restrukturyzacja gospodarki uwzględniająca racjonalizację zatrudnienia w przedsiębiorstwach

 • Redukcja zatrudnienia w związku z likwidacją i upadłością zakładów oraz „wygaszaniem” pakietów socjalnych gwarantujących zatrudnienie pracowników

 • Wprowadzone reformy w służbie zdrowia, oświacie i administracji powodujące restrukturyzację zatrudnienia

 • Wzrost zasobów siły roboczej w wyniku wchodzenia na rynek pracy kolejnych roczników wyżu demograficznego

 • Wysoki poziom rejestracji osób pragnących poprzez status bezrobotnego uzyskać uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz ubiegających się o prawo do zasiłku rodzinnego


LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA

NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU

WG WOJEWÓDZTW

Kraj 15,2

Stopa bezrobocia to: wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych do liczby

ludności aktywnej zawodowo


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE W CZERWCU 2006 ROKU

ZNACZNY UDZIAŁ WŚRÓD BEZROBOTNYCH LUDZI MŁODYCH W WIEKU 18 – 24 LATA

województwo 22,3%- kraj 21,5%

BEZROBOTNI BEZ ZAWODU

województwo 24,3%- kraj 16,3%

WYSOKI UDZIAŁ OSÓB POWRACAJĄCYCH PO RAZ KOLEJNY DO REJESTRÓW województwo 78,4%- kraj 76,2% (2005 rok)

WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA NA TERENACH WIEJSKICH

województwo 54,8%- kraj 42,2%

WYSOKI UDZIAŁ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

województwo 53,9%- kraj 69,0%

ZNACZNY POZIOM BEZROBOCIA WŚRÓD KOBIET

województwo 52,4%- kraj 55,4%

ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA

wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne

województwo 58,3%- kraj 64,1%


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

LICZBA  BEZROBOTNYCH  NA  30.09.2006  ROKU


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

POZIOM BEZROBOCIA

NA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU


LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIANA KONIEC WRZEŚNIA 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW

PUP Kielce - 30 669 osób, tj. 30,3%

Województwo 18,0 %


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ STAN NA KONIEC SIERPNIA 2006


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH

URZĘDÓW PRACY W LATACH 1999 - 2006

Zmniejszenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

OFERTY PRACY WEDŁUG SEKTORÓW W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W OKRESIE 8 MIESIĘCY 2006 ROKU


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH

DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2005 ROKU

I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU


DLACZEGO SĄ BEZROBOTNI?CO OBECNIE DECYDUJE O TYM, ŻE LUDZIE NIE MAJĄ PRACY, SĄ BEZROBOTNI?


Bariery utrudniaj ce znalezienie pracy
BARIERY UTRUDNIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY

 • MAŁA LICZBA OFERT PRACY

 • WYSOKIE WYMAGANIA PRACODAWCÓW

 • DUŻA KONKURENCJA NA RYNKU PRACY

 • BRAK DOSTĘPNYCH INFORMACJI O FIRMACH

 • BRAK CIEKAWYCH OFERT PRACY

 • NIEDOSTATECZNE KWALIFIKACJE

 • MAŁA AKTYWNOŚĆ WŁASNA

 • MŁODY WIEK

 • BRAK WIEDZY GDZIE I JAK SZUKAĆ PRACY

 • NIEŚMIAŁOŚĆ

 • LĘK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ

 • STRES – TREMA PRZED ROZMOWĄ Z PRACODAWCĄ

 • WSTYD PRZED ZNAJOMYMI, ŻE NIE MAMY PRACY

 • STRACH PRZED NEGATYWNĄ OCENĄ ZNAJOMYCH

Pierwsze pięć to bariery zewnętrzne, pozostałe – wewnętrzne.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Poglądy zatrudnionych osób wyrażone w badaniach przeprowadzonych dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

OPINIE PRACOWNIKÓW I OSÓB PRACUJĄCYCHNIELEGALNIE

NT. PODEJMOWANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ

Źródło: Wyniki badania modułowego BAEL „Praca nierejestrowana” przeprowadzonego w 2004 roku


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PRACODAWCY W BADANIACH LEWIATANA

OPINIE PRACUJĄCYCH NT. PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY

Źródło: Raport – Pracujący Polacy 2006


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYW NA OGRANICZENIE BEZROBOCIA


TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SEKTORA MSP MAJĄCYCH WPŁYWNA OGRANICZENIE BEZROBOCIA CD.

Źródło: „Rola sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w tworzeniu miejsc pracy”,Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 2005 r.


Realizacja aktywnych form przeciwdzia ania bezrobociu przez powiatowe urz dy pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowe Urzędy Pracy


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Zgodnie z art. 109 ust. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych

fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd

województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa uwzględniających w szczególności:

1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia;

2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie

bezrobotnych;

3) stopę bezrobocia;

4) wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy.

 • Przyjmowane przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Kryteria podziału środków Funduszu Pracy uwzględniają 6 kryteriów:

 • stopę bezrobocia,

 • udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych

 • liczbę bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych

 • wskaźnik płynności rynku pracy (odpływ i napływ z bezrobocia)

 • udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych

 • wskaźnik efektywności instrumentów rynku pracy.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 • Dodatkowe środki przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na konto Funduszu Pracy.

Środki Funduszu Pracy w 2006 w stosunku do 2002 są wyższe o 68.140.300 zł tj. 283,2%


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W LATACH 1999 – 2005 I W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 ROKU PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY

 • lata liczba zaktywizowanych osób

 • 1999 30 039

 • 2000 17 536

 • 2001 9 606

 • 2002 12 011

 • 2003 22 668

 • 2004 17 789 *

 • 2005 24 407

 • 9 m-cy 2005 r. 18 648

 • 9 m-cy 2006 r. 19 308

* zmiana ustawy (20.04.2004 r.) i zmniejszone środki z Funduszu Pracy


Realizacja aktywnych form przeciwdzia ania bezrobociu w 2005 roku oraz w okresie 9 miesi cy 2006 r
REALIZACJA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 ROKU ORAZ W OKRESIE 9 MIESIĘCY 2006 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Efektywność poszczególnych form aktywizacji zawodowej w 2005 r. w województwie świętokrzyskim

województwo – 43,8%

kraj – 47,4%

Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Efektywność zatrudnieniowa aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2005 roku w powiatach

Źródło: Opracowanie Departamentu Funduszy MPiPS, Warszawa czerwiec 2006 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Efektywność zatrudnieniowa szkoleń w 2005 roku


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PROGRAMY RYNKU PRACY UKIERUNKOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICHREALIZOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY


REGIONALNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIAI ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA

Program w całości finansowany był ze środków budżetu państwa.


PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA

Wykorzystane środki - 22.154.328,87 zł (51 % - budżet państwa, 49 % - pożyczka z Banku Światowego)


PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH KOMPONENT B-1 PRZEKWALIFIKOWANIA/REORIENTACJA

LICZBA UCZESTNIKÓW PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

Źródło: Opracowanie Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz IMC Consulting Polska, 2005 r.


PROGRAM PHARE 2001 i 2002 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH


SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNYROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy

I. Realizacja Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” w roku 2004 i 2005

20042005

 • poradnictwo zawodowe - 1 890 - 3 781

 • pośrednictwo pracy - 2 170 - 3 741

 • szkolenia - 100 - 1 281

 • subsydiowanie wydatków

  związanych z zatrudnieniem - 312 - 333

 • staże - 2 301 - 4 305

 • przygotowanie zawodowe - 397

 • dotacje na podjęcie działalności - 132

  Ogółem - 3 433 - 7 057

  Środki finansowe: 8.160.397 zł 18.816.900 zł(72,57 % środków pochodzi z EFS, 27,43 % - wkład budżetu państwa)

  Ogółem z form wsparcia skorzystało 10 490 osób

  (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia)

  W roku 2006 w ramach kwoty 20.316.000 zł z usług skorzysta 5 977 osób.


SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNYROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

II. Realizacja Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” w roku 2004 i 2005

20042005

 • poradnictwo zawodowe - 1 951 - 2 320

 • pośrednictwo pracy - 2 013 - 2 029

 • szkolenia - 1 539 - 1 091

 • subsydiowanie wydatków

  związanych z zatrudnieniem - 1 633 - 1 424

 • przygotowanie zawodowe - 391

 • dotacje na podjęcie działalności - 348

  Ogółem - 3 885 - 3 830

  Środki finansowe: 6.273.603 zł 12.385.702 zł

  (73,74 % środków pochodzi z EFS, 26,26 % - wkład budżetu państwa)

  Ogółem z form wsparcia skorzystały 7 715 osób

  (Jedna osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia)

  W roku 2006 w ramach kwoty 12.405.721 zł z form wsparcia skorzysta 3 328 osób.


REZULTATY PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3 SPO RZLW POWIATACH w 2005 r.

najwyższa efektywność zatrudnieniowa

najniższa efektywność zatrudnieniowa


ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNYROZWOJU REGIONALNEGOPRIORYTET 2„Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”

STAN REALIZACJI PROGRAMU

Zakontraktowane zostały wszystkie środki dostępne z alokacji 2004 – 2006 w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR.


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013

Cel główny:

„Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej”

Cele operacyjne:

 • dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy,

 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

 • podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa,

 • wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa,

 • wzrost spójności terytorialnej.

Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach następujących działań Priorytetu 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej”

- 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

- 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

POŚREDNICTWO PRACY I

MIGRACJE ZAROBKOWE


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W NIEMCZECH W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006

* Wojewódzki Urząd Pracy wydawał umowy do pracy sezonowej

do końca kwietnia 2006 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ZATRUDNIENIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W POZOSTAŁYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POŚREDNICTWA PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LATACH 2002 – 2006


EURopean EmploymentServices

Europejskie Służby Zatrudnienia

EURESto sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji międzynarodowych, której celem jest wymiana informacji między partnerami na temat rynków pracy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Oferty pracy dotyczyły branż: budowlanej, gastronomicznej, hotelarskiej, socjalnej, medycznej, transportowej, informatycznej, edukacyjnej, usługowej.


Zagraniczne po rednictwo pracy zrealizowane przez s u by eures w woj wi tokrzyskim
Zagraniczne pośrednictwo pracy zrealizowane przez służby EURES w woj. świętokrzyskim

Realizując zadania EURES związane z identyfikacją zasobów ludzkich i mobilnością pracowników przeprowadzono analizę rynku pracy w powiatach woj. świętokrzyskiego w oparciu o dane zebrane przez asystentów EURES w ramach „Branżowych baz danych”

Województwo świętokrzyskie razem: 1513 osób (stan na kwiecień 2006).


Wg danych z województwa świętokrzyskiego wynika, iż największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz w budownictwie (22%). Trzecią z kolei branżą jest opieka społeczna, w której jako opiekunowie do osób starszych, au-pair oraz przedszkolanki gotowych jest podjąć pracę ok. 10% spośród wszystkich zainteresowanych. Branże: hotelarstwo, gastronomia, transport, przemysł i produkcja oraz inne cieszą się podobnym zainteresowaniem (6-8%).


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

W województwie jest zarejestrowanych 18 agencji pośrednictwa pracy za granicą. Za ich pośrednictwem osoby zainteresowane najczęściej podejmują pracę w następujących zawodach:

Wyjazdy do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (liczba osób)

 • robotnik budowlany

 • (murarz, cieśla, zbrojarz, betoniarz i inni)

 • pracownik produkcji

 • pielęgniarka, opiekunka

 • operator wózka widłowego

 • robotnik pomocniczy

 • obsługa hotelowa i gastronomiczna

 • personel sprzątający

 • pracownik rolny, ogrodnik.


Szacunki liczby migracji zarobkowej polak w

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

SZACUNKI LICZBY MIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW

*ECAS (European Citizen Action Service) – europejska organizacja pozarządowa

z siedzibą w Brukseli (www.ecas.org)

Źródło: „Infos” nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych


G wne kierunki emigracji zarobkowej polak w
Główne kierunki emigracji zarobkowej Polaków największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

Źródło: „Infos” nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

Migracje zarobkowe Polaków

 • Największą grupę migrantów stanowią osoby młode, które są dobrze wykształcone (60% wszystkich migrantów to osoby z co najmniej średnim wykształceniem);

 • 95% Polaków, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu zatrudnienia wykonuje prace nie wymagające kwalifikacji;

 • 80% osób, które opuściły Polskę w poszukiwaniu zatrudnienia ma nie więcej niż 34 lata;

 • Częściej migrują mężczyźni, którzy stanowią 57% wszystkich wyjeżdżających.

Źródło: prof. dr hab. Marek Okólski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego


Podsumowanie korzy ci i koszt w emigracji
Podsumowanie korzyści i kosztów emigracji największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

Źródło: „Infos” nr 2 z dn. 23 października 2006 r., Biuro Analiz Sejmowych


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

Migracje z Polski będą tak długo, jak będzie popyt na polską siłę roboczą za granicą, oraz tak długo, jak będą występowały duże różnice płac pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym za granicą a w kraju.

Dla przykładu płaca minimalna w Holandii wynosi 1273 Euro miesięcznie, we Francji 1218 Euro miesięcznie, w Wielkiej Brytanii 850 Funtów miesięcznie (w przeliczeniu 1269 Euro), a w Polsce 234 Euro miesięcznie.

Źródło: Europejski Urząd StatystycznyEurostat (dane z 2005 r.)


Zezwolenia na prac cudzoziemc w na terenie wojew dztwa wydane przez wojewod wi tokrzyskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WYDANE PRZEZ WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 • Zezwolenia na pracę w większości wydawane były na okres:

  • powyżej 3 miesięcy – 109 osób,

  • do 3 miesięcy – 9 osób.

W 2005 roku wydano 10 304 zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie Polski (w tym zezwolenia otrzymało 1 786 kobiet).

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej


Zatrudnienie cudzoziemc w w 2005 r

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2005 r.

1. Zatrudnieni obcokrajowcy pochodzili z 21 krajów:

 • 75 osób z krajów europejskich, w tym najwięcej z Ukrainy – 42,

 • 35 osób to mieszkańcy Azji,

 • 3 osoby z Ameryki Północnej,

 • 3 osoby z Ameryki Południowej,

 • 2 osoby z Afryki.

  2. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę jako:

 • przedstawiciele kadry kierowniczej, doradcy i eksperci – 78 osób,

 • robotnicy wykwalifikowani – 40 osób.

  3. Według sekcji PKD:

 • najwięcej cudzoziemców zatrudniono w przetwórstwie przemysłowym – 56 osób,

 • najmniej w pośrednictwie finansowym i obsłudze nieruchomości – 4 osoby.

  4. Cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę:

 • w dużych przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników – 49 osób,

 • w przedsiębiorstwach do 9 pracowników – 37 osób.

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej


Pracodawcy ubiegaj cy si cyklicznie o zezwolenia na prac cudzoziemc w

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

PRACODAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ CYKLICZNIE O ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

INSTYTUCJE I PARTNERZY RYNKU PRACY

 • Publiczne służby zatrudnienia w województwie świętokrzyskim:

 • Wojewódzki Urząd Pracy

 • 13 powiatowych urzędów pracy

  Na jednego pośrednika pracy przypada:

 • w województwie świętokrzyskim 1 850 osób bezrobotnych

 • w Polsce 1 600 - ll -

 • w europejskich służbach zatrudnienia ok. 300 - ll -

 • Instytucje rynku pracy:

 • Ochotnicze Hufce Pracy

 • Agencje zatrudnienia:

 • Agencje Doradztwa Personalnego - 14

 • Agencje Pośrednictwa Pracy w Kraju - 21

 • Agencje Pośrednictwa Pracy za Granicą - 18

 • Agencje Poradnictwa Zawodowego - 12

 • Agencje Pracy Tymczasowej - 15

 • Instytucje szkoleniowe – 155 (wpisane do RIS)

 • Akademickie Biura Karier - 6

 • Gminne Centra Informacji - 36

 • Partnerzy rynku pracy:

 • Związki zawodowe i organizacje tych związków

 • Społeczno-zawodowe organizacje rolników

 • Organizacje pracodawców

 • Organizacje pozarządowe

 • Szkoły i wyższe uczelnie

 • Samorządy gminne

 • inne


MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz URZĄD PRACY W LATACH 2003 - 2006


Materia y opublikowane przez wojew dzki urz d pracy latach 2003 2006
MATERIAŁY OPUBLIKOWANE PRZEZ największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY LATACH 2003 - 2006

 • Program PHARE „Spójność Społeczno-Gospodarcza. Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie świętokrzyskim” - podsumowanie Programu realizowanegow latach 2003 - 2005

 • Biuletyn Informacyjny nr 1, 2 i 3 dotyczący działań w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 • Biuletyn nr 1 i 2 z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w regionie świętokrzyskim

 • „Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia” na rok 2005 i 2006

 • „Sprawozdanie z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia   za rok 2005”


Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

ul. Witosa 86

25-561 Kielce

tel. /0-41/ 36-41-600

fax. /0-41/ 36-41-666

http://www.wup.kielce.pl

http://www.eures.europa.eu

http://www.eures.praca.gov.pl

http://www.wup.kielce.pl/eures


Andrzej Lato największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do prac sezonowych (32%) oraz

Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dziękuję za uwagę


ad