slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce. Setkání s představiteli odborových svazů. Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky. Praha , 23.11.2009. Plán prezentace. Vnější prostředí Veřejné finance Současný vývoj ekonomiky Prognóza růstu HDP a trhu práce Inflace a její výhled

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce' - declan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Setkání s představiteli odborových svazů

Tomáš Holub

Ředitel sekce měnové a statistiky

Praha, 23.11.2009

pl n prezentace
Plán prezentace
 • Vnější prostředí
 • Veřejné finance
 • Současný vývoj ekonomiky
 • Prognóza růstu HDP a trhu práce
 • Inflace a její výhled
 • Výhled úrokových sazeb a měnového kurzu
 • Shrnutí a otázky k diskusi
propad sv tov ekonomiky se za al zm r ovat
Propad světové ekonomiky se začal zmírňovat
 • Vývoj světové ekonomiky se pozvolna otáčí.
 • Pro rok 2010 se předpokládá oživení v Evropě i v USA.
 • Výhledy zahraničního vývoje se v posledních měsících stabilizovaly.
ceny ropy po v razn m poklesu obnovily r st
Ceny ropy po výrazném poklesu obnovily růst
 • Nižší cena energií byla v letošním roce příznivá pro obchodní bilanci i náklady podniků a snižovala inflaci.
 • V příštích dvou letech se očekává další mírný růst cen.
tr n rokov sazby v euroz n v razn klesly
Tržní úrokové sazby v eurozóně výrazně klesly
 • Kromě výrazného snížení sazeb používá ECB i netradiční nástroje měnové politiky.
 • V delším výhledu se očekává nárůst sazeb k neutrálním hodnotám.
schodky ve ejn ch rozpo t v razn vzrostly
Schodky veřejných rozpočtů výrazně vzrostly
 • V r. 2009 schodek roste k 6 % HDP vlivem zpomalení ekonomiky a protikrizových opatření.
 • V r. 2010 pokles schodku v důsledku úsporných opatření (jejich dopad do růstu HDP odhadnut na -0,8 p.b.).
hospod sk pokles dos hl sv ho dna
Hospodářský pokles dosáhl svého dna
 • Propad ekonomiky odráží prudký útlum obratu zahraničního obchodu a investic (hlavně do zásob).
 • Ve Q3/2009 se již pokles zmírnil a v mezičtvrtletním srovnání byl vykázán růst ekonomické aktivity o 0,8 %.
nejsiln ji je kriz zasa en pr mysl
Nejsilněji je krizí zasažen průmysl
 • Meziroční pokles průmyslové produkce se již zmírňuje.
 • Stavebnictví je taženo infrastrukturními projekty.
 • Tržby v maloobchodě pokračují v meziročním poklesu.
ukazatele na trhu pr ce se zhor uj
Ukazatele na trhu práce se zhoršují
 • Pokles ekonomické aktivity je zřetelně cítit na trhu práce;
 • Klesá počet volných pracovních míst, nezaměstnanost roste, zaměstnanost rychle klesá (zejména v průmyslu).
r st mezd v razn zpomalil
Růst mezd výrazně zpomalil
 • Růst mezd počátkem letošního roku v reakci na pokles ekonomické aktivity prudce zpomalil;
 • Při poklesu produktivity dochází k růstu mzdové náročnosti produkce.
zisky podnik se sni uj
Zisky podniků se snižují
 • Výkony podniků v 1. pololetí 2009 dále výrazně poklesly (slábnoucí zahraniční poptávka);
 • Pokles osobních nákladů byl méně výrazný a se zpožděním - zejména přes omezení zaměstnanosti.
 • Zvýšení mzdové náročnosti produkce.
meziro n inflace klesla a k nule
Meziroční inflace klesla až k nule
 • Celková meziroční inflace dále klesá a je hluboko pod inflačním cílem (mzr. inflace v říjnu -0.2 %).
 • Vliv změn daní je od 6/09 nulový, a tak je od té doby měnověpolitická inflace shodná s celkovou inflací.
pokles hdp p ejde v m rn r st
Pokles HDP přejde v mírný růst
 • Tvar prognózy (asymetrické W) odráží očekávaný vývoj zahraniční poptávky, pokračující růst nezaměstnanosti a dopady úsporných fiskálních opatření.
 • Růst v r. 2010: 1,4 %, 2011: 2,2 % (vs. -4,4 % v r. 2009).
spot eba dom cnost v p t m roce klesne
Spotřeba domácností v příštím roce klesne
 • Postupně se naopak oživí zahraniční obchod a zastaví se propad investic.
nezam stnanost d le poroste
Nezaměstnanost dále poroste
 • Míra nezaměstnanosti dosáhne vrcholu až na přelomu let 2010 a 2011.
 • Růst mezd se bude i v příštím roce pohybovat na nízké úrovni.
r st produktivity zpomal
Růst produktivity zpomalí
 • Pokles produktivity v posledních čtvrtletích udržuje růst NJMN na vysoké úrovni;
 • Od počátku roku 2010 se obnoví mírný růst produktivity. Přispěje k tomu především růst HDP.
celkov inflace se vr t k 2 c li
Celková inflace se vrátí k 2% cíli
 • V horizontu měnové politiky se bude celková inflace nacházet mírně nad inflačním cílem.
 • K růstu inflace budou přispívat daňové úpravy (očekávaný dopad 0,9 p.b.) i vývoj tržních cen.
mp inflace se bude zezdola bl it k c li
MP inflace se bude zezdola blížit k cíli
 • Důvodem nižší MP inflace ve srovnání s celkovou inflací jsou změny nepřímých daní přijaté v rámci opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu.
trajektorie rokov ch sazeb konzistentn s progn zou
Trajektorie úrokových sazeb konzistentní s prognózou
 • S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný nárůst v průběhu roku 2010.
shrnut
Shrnutí
 • Výhledy, předpokládající oživení v zahraničí v příštím roce se v poslední době stabilizovaly.
 • Celková (i měnověpolitická) inflace bude v nejbližších měsících velmi nízká.
 • V průběhu roku 2010 se bude celková inflace postupně zvyšovat a na konci roku mírně převýší 2% inflační cíl.
 • Měnověpolitická inflace se bude pohybovat pod celkovou inflací vlivem růstu nepřímých daní.
 • S prognózou je konzistentní pokles tržních úrokových sazeb v letošním roce a jejich postupný nárůst v průběhu roku 2010.
 • V roce 2010 by měl HDP meziročně vzrůst o 1,4 % s tím, že tento růst by se měl v průběhu roku postupně zvolňovat.
ot zky k diskusi
Otázky k diskusi
 • Dosavadní ↓ nezaměstnanosti – cyklický vs. strukturální;
 • Jak rychle se mění situace na trhu práce;
 • Jaký bude profil oživení světové i domácí ekonomiky;
 • Jak se změní situace v oblasti zaměstnávání cizinců;
 • Jak silné bude zvýšení nezaměstnanosti;
 • Jak pružně zareaguje na změněnou situaci vývoj mezd;
ad