Download
opdracht 33hl handboek plaatsing nieuw paard n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opdracht 33HL: handboek plaatsing nieuw paard PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opdracht 33HL: handboek plaatsing nieuw paard

Opdracht 33HL: handboek plaatsing nieuw paard

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Opdracht 33HL: handboek plaatsing nieuw paard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opdracht 33HL: handboek plaatsing nieuw paard • Halfproduct • Je levert een plan van aanpak in hoe je de opdracht uit gaat voeren. • Het hygiëne protocol en de aandoeningen zijn uitgewerkt • Je vraagt minimaal 2 medeleerlingen om feedback en je geeft 2x feedback • Eindproduct • Het handboek is volledig en biedt voldoende verbreding en verdieping op genoemde onderwerpen. • In de assessment wordt het eindproduct nagekeken. Plan: Je wordt opgeleid om straks als allround medewerker /instructeur te gaan werken in de recreatieve sector/het manegebedrijf. Als (toekomstig) stalmeester moet je kennis hebben van de volgende onderwerpen: • Hanteren en monitoren • Hygiëne, huisvesting, voeding en verzorging Do: In dit blok ga je: Een handboek schrijven hoe te handelen bij de binnenkomst van een nieuw jong paard. Het betreffende paard is 3 jaar oud en komt rechtstreeks uit de kudde. De ze opdracht maak je alleen. Het handboek moet het volgende bevatten: • een hygiëne- protocol voor de huisvesting van het nieuw te plaatsen paard • mogelijke besmettelijke aandoeningen , incubatietijd, behandeling en preventie in kaart brengen • verschillende huisvestingsvormen met voor en nadelen • De eisen waaraan het stalklimaat dient te voldoen en hoe je hier rekening mee houdt. • Het inrichten van de stal ( bodembedekking, voer en drinkbak etc) • Een socialisatieplan ( hoe ga je het paard wennen aan een leven op stal) • Een beoordeling van de conditie van het paard ( op basis van gedrag en uiterlijke kenmerken) • Een beoordeling van de gezondheid van het paard • Een beoordeling van het exterieur van het paard • Een voeradvies voor het paard • Een trainingsadvies voor het werk aan de longe gedurende een maand ( hierbij ga je ook hulpteugels gebruiken) • Achterin het handboek moet een bronnenlijst worden opgenomen. Controle Zet je halfproduct en eindproduct op het VLC. Verplaatst beide producten naar ‘assessment beoordelingen’ Laat beide producten door je medeleerlingen van feedback voorzien en geef 2 anderen zelf feedback Inleveren Halfproduct: uiterlijk xxxxx 2014 inleveren op het VLC (vergeet niet op verwerken & voordragen te klikken) Eindproduct: uiterlijk xxx 2014 inleveren op het VLC (vergeet niet op verwerken & voordragen te klikken) Belangrijk! - Lees de opdracht en het beoordelingsformulier (VLC) goed door. - Start met het Halfproduct. Jaar x – Periode x – OS xx