sistem doprinosa u srbiji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sistem doprinosa u Srbiji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sistem doprinosa u Srbiji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Sistem doprinosa u Srbiji - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Sistem doprinosa u Srbiji. Evolucija sistema socijalnog osiguranja. U Srbiji postoji sistem obaveznog socijalnog osiguranja koji odgovara Bizmarkovom modelu Uvođenje sistema započelo je 90tih godina, da bi se ubrzalo kroz reforme od 2001. godine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sistem doprinosa u Srbiji' - decker


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evolucija sistema socijalnog osiguranja
Evolucija sistema socijalnog osiguranja
 • U Srbiji postoji sistem obaveznog socijalnog osiguranja koji odgovara Bizmarkovom modelu
 • Uvođenje sistema započelo je 90tih godina, da bi se ubrzalo kroz reforme od 2001. godine
 • Osnovni ciljevi reformi pojedinih segmenata sistema socijalnog osiguranja su:
  • povećanje održivosti penzionog sistema (smanjenje deficita)
  • unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga
  • povećanje efikasnosti službe zapošljavanja
 • Reforme navedenih sistema su trajan proces – što je slučaj i u drugim zemalja
osnovna na ela sistema
Osnovna načela sistema
 • Osnovna načela sistema obaveznog socijalnog osiguranja su:
  • načelo obveznosti
  • načelo pluraliteta izvora finansiranja
  • načelo proporcionalnosti stopa doprinosa
  • načelo namenskog korišćenja sredstava
oblici socijalnog osiguranja
Oblici socijalnog osiguranja
 • Oblici obaveznog socijalnog osiguranja su:
  • penzijsko-invalidsko osiguranje
  • zdravstveno osiguranje
  • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • Za svaki oblik osiguranja postoji jedan ili više fondova koji se finansiraju posebnim doprinosima
  • Fondovi imaju jedan osnovni doprinos, a neki fondovi i dopunske doprinose (za benificirani rad, povrede na radu i sl.)
elementi doprinosa za socijalno osiguranje
Elementi doprinosa za socijalno osiguranje
 • Obveznici doprinosa su:
  • zaposleni
  • poslodavci
  • preduzetnici i
  • poljoprivrednici (nisu obveznici doprinosa za slučaj nezapsolenosti)
 • Osnovica doprinosa
  • za zaposlene i poslodavce - zarada
  • za preduzetnike - oporeziva dobit ili paušalni prihod
  • za poljoprivrednike - 35% od prosečne mesečne zarade u Republici
  • za sve obveznike postoji
   • donja granica osnovice za uplatu doprinosa - iznosi 35% od prosečne zarade u Republici
   • gornja granica je jednaka petostrukom iznosu prosečne zarade u Srbiji
elementi doprinosa za socijalno osiguranje1
Elementi doprinosa za socijalno osiguranje
 • Osnovne stope obaveznih doprinosa su proporcionalne i zbirno iznose:
  • za penzijsko-invalidsko osiguranje - 22%
  • za zdravstveno osiguranje - 12,3%
  • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,5%
   • zaposleni i poslodavci plaćaju po polovinu od navedenih stopa (npr. po 11% za PIO fond)
 • Osim osnovnih stopa postoje i dodatne stope koje se plaćaju za beneficirani radni staž, invalidnost i povrede na poslu
elementi doprinosa za socijalno osiguranje2
Elementi doprinosa za socijalno osiguranje
 • Oslobođenja se odobravaju u slučaju zapošljavanja lica koja se teže zapošljavaju na tržištu rada (starija lica, mladi, invalidi):
  • oslobođenja se ostvaruju kroz umanjenje obaveza na teret poslodavca u iznosu od 80% do 100% obaveze i traju 2-3 godine
fond penzijskog i invalidskog osiguranja
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
 • U toku je proces objedinjavanja tri PIO fonda (zaposleni, samostalci i poljoprivrednici) u jedinstven fond:
  • administrativna konsolidacija je započeta 2007. god.
  • puna finansijska konolidacija treba da se završi do početaka 2010. god.
  • tokom 2008. godine je de facto sprovedena finansijska konsolidacija
  • izvan jedinstvenog fonda nalaze se samo vojni osiguranici (oko 50 hiljada lica)
fond penzijskog i invalidskog osiguranja1
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Ukupan broj osiguranika penzionih fondova, uključujući i vojni, iznosi nešto ispod 1,7 miliona
 • Ukupan broj zaposlenih u Srbiji iznosi oko 2,1 milion od čega sledi da na jednog penzionera dolazi samo 1,23 zaposlena (koeficijent zavisnosti)
 • Rashodi PIO fondova u 2007. iznosili su 13,4% BDP, od čega rashodi za penzije 11,2% BDP
 • Prihodi od doprinosa iznosili su 8,5% BDP i učestvovali su sa 62,3% u prihodima PIO fonda
 • Transferi iz budžeta iznosili su 4,7% BDP i učestvovali su sa oko 35% u prihodima PIO fonda
 • U 2008. godini je povećano ućešće rashoda za penzije, što se očekuje i u 2009. godini
zavod za zdravstveno osiguranje
Zavod za zdravstveno osiguranje
 • Prihodi i rashodi zdravstvenog fonda u 2007. godini su bili približno uravnoteženi i iznosili su 6,4% BDP
 • U strukturi prihoda
  • prihodi od doprinosa zaposlenih učestvuju sa oko 70%
  • prihodi od doprinosa penzionera učestvuju sa preko 20%
  • transferi iz budžeta učestvuju sa oko 4% u prihodima fonda PIO
 • U strukturi rashoda dominiraju
  • rashodi za plate (48,5%) i
  • rashodi za kupovinu roba i usluga (lekovi, komunalne usluge, održavanje zgrada i oprema i dr.) sa oko 47%
nacionalna slu ba za zapo ljavanje
Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje programe zapošljavanja nezaposlenih lica, posreduje pri zapošljavanju, pomaže ostavarivanju prava zaposlenih
 • Nešto manje od polovine prihoda obezbeđuje se iz doprinosa (48%), a oko 52% prihoda obezbeđuje se iz budžeta Republike
 • Na strani rashoda najkrupnije pozicije su:
  • socijalna pomoć nezaposlenima i
  • uplate penzionom fondu i fondu zdravstva za osiguranje nezaposlenih lica