badamy zmiany klimatu ziemi uczniowska kampania klimatyczna 2013 2014 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Badamy zmiany klimatu Ziemi. Uczniowska kampania klimatyczna 2013-2014.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Badamy zmiany klimatu Ziemi. Uczniowska kampania klimatyczna 2013-2014. - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Badamy zmiany klimatu Ziemi. Uczniowska kampania klimatyczna 2013-2014. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/. Festiwal Nauki 2012. Plan wykładu. Program GLOBE Uczniowska kampania klimatyczna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Badamy zmiany klimatu Ziemi. Uczniowska kampania klimatyczna 2013-2014.' - decker


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
badamy zmiany klimatu ziemi uczniowska kampania klimatyczna 2013 2014

Badamy zmiany klimatu Ziemi. Uczniowska kampania klimatyczna 2013-2014.

Krzysztof Markowicz

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

kmark@igf.fuw.edu.pl

www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/

Festiwal Nauki 2012

plan wyk adu
Plan wykładu

Program GLOBE

Uczniowska kampania klimatyczna

Co będziemy badać i dlaczego?

Zarys programu pomiarowego

Proste przyrządy pomiarowe

Wybrane ćwiczenia edukacyjne

program globe
Program GLOBE
 • Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska.
 • W ramach Programu w 111 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 24000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.
 • Z Polski w projekcie uczestniczy ok. 125 szkół.
efekty uczestnictwa w programie
Efekty uczestnictwa w programie
 • Podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczestników Programu, całej społeczności szkolnej, a nawet lokalnych podmiotów współpracujących w jego realizacji.
 • Doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami informatycznymi i pomiarowymi zgodnie z przyjętymi metodami i procedurami.
 • Tworzenie bazy danych w zakresie wybranych parametrów środowiska, badanych według standardów przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 • Dysponowanie zasobami danych pozyskiwanych w wyniku badań prowadzonych w naszym kraju, oraz innych krajach uczestniczących w Programie, a także korzystanie z unikalnych danych pozostających w gestii Urzędu do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych oraz innych rządowych agencji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Dostęp do pomocniczych materiałów edukacyjnych ułatwiających nauczycielom prowadzenie zajęć.
 • Stworzenie ze szkół uczestniczących w Programie, wzorcowych ośrodków prowadzących edukację ekologiczną i korzystających z nowoczesnych technik informatycznych w oparciu o najnowsze metody i technologie światowe, dostarczone przez stronę amerykańską.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
globe student climate research campaign
GLOBE Student Climate Research Campaign
 • To działanie ogłoszone przez Dyrektora GLOBE w 2010 roku.
 • Projekt ma na celu zaangażowanie uczniów z całego świata w badania lokalnego środowiska przyrodniczego i koncentruje się na zwiększeniu wiedzy uczniów nt. klimatu.
 • Projekt klimatyczny to zajęcia edukacyjne, wydarzenia i badania zaproponowane przez uczestników. Kampania rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku i trwać będzie przez 2 lata
 • Polska cześć projektu to Badawcza Kampania Klimatyczna. Rozpoczęła się w styczniu 2012 roku warsztatami dla nauczycieli i prowadzona będzie do czerwca 2014 roku.
 • Na bazie protokółów i doświadczeń Programu GLOBE, proponujemy we współpracy z naukowcami rozszerzenie dotychczasowych badań uczniów w ramach trzech modułów:
 • Moduł A. Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi
 • Moduł B. Badanie zapylenia atmosfery
 • Moduł C. Satelitarna lekcja klimatu
modu a rozpoznanie i przeciwdzia anie skutkom powodzi
Moduł A. Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi
 • Nie ma możliwości przeciwdziałania występowaniu anomalii pogodowych. Można jednak zaplanować, w jaki sposób przeciwdziałać ich negatywnym skutkom (niekontrolowanym wezbraniom, powodziom, nadmiernemu spływowi powierzchniowemu, lokalnym podtopieniom), zwłaszcza w kontekście niwelowania ilości potencjalnych zanieczyszczeń dostarczanych do środowiska.
 • Na jakie problemy badawcze szukamy odpowiedzi?

(1) rozpoznaniu lokalnych źródeł zanieczyszczeń, zwłaszcza tych, generujących składniki biogenne (azot, fosfor)

(2) ocenie warunków rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń (zwłaszcza biogenów).

realizowane w module dzia ania zostan podzielone na cztery g wne etapy
Realizowane w module działania zostaną podzielone na cztery główne etapy:
 • Etap I: Wybór i charakterystyka zlewni wód powierzchniowych (kwiecień–czerwiec 2012)
 • Etap II: Wstępne badania terenowe (wrzesień 2012 – luty 2013)
 • Etap III: Regularne badania właściwości wód powierzchniowych (luty – czerwiec 2013 i wrzesień – listopad 2013)
 • Etap IV: Opracowanie dokumentacji prowadzonych badań – Raport podsumowujący (do 15 listopada 2013)

Lokalizacje szkół, które realizują moduł A

analiza krytycznej sytuacji meteorologiczno hydrologicznej
Analiza krytycznej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej
 • Uczniowie śledzą prognozy pogody pod kątem wystąpienie intensywnych burz lub długotrwałych opadów.
 • Wykonują pomiary sum dobowych opadu w okresie wystąpienia tego zjawiska
 • Obserwują w internecie mapy radarowe opadów, śledzą kierunki przemieszania stref opadu w swojej okolicy
 • Po opadach obserwują stan rzek w swojej okolicy na stronie IMGW.
 • Analizują badaną sytuację
modu c satelitarna lekcja klimatu
Moduł C. Satelitarna lekcja klimatu
 • Scenariusze lekcyjne oparte o dane satelitarne:
 • Bilans radiacyjny
 • Zmiany czasowe temperatury powietrza w troposferze i stratosferze
 • Zmiany zasięgu występowania pokrywy lodowej
 • i inne.
 • Moduł jest obecnie w trakcie przygotowania
modu b badanie zapylenia atmosfery aerozole i system klimatyczny
Moduł B: Badanie zapylenia atmosfery- aerozole i system klimatyczny

Część edukacyjna:

Scenariusze lekcyjne z zakresu aerozolu

Proste ćwiczenia terenowo-laboratoryjne

Analiza danych obserwacyjnych

Monitoring w ramach sieci naukowej:

Pomiary i zbieranie danych atmosferycznych

Obserwacje wizualne nieboskłonu oraz horyzontu

cele naukowe bada aerozoli
Cele naukowe badań aerozoli
 • Poprawa wiedzy na temat:
 • Zmienności przestrzennej grubości optycznej aerozoli nad Polską
 • Transformacji mas powietrza nad Polską
 • Weryfikacji danych satelitarnych oraz wyników symulacji numerycznych
 • Związku pomiędzy własności optycznymi aerozoli mierzonym tuż przy powierzchni ziemi z wielkościami uśrednionymi w całej kolumnie pionowej atmosfery
motywacja bada
Motywacja Badań

IPCC, 2007 (wikipedia)

motywacja bada 2

MODIS

Motywacja badań (2)

NAAPS

MODIS 2000-2011

NAAPS 1998-2006

slide14

AEROZOLE

Zanieczyszczenia atmosfery zwane inaczej aerozolami to małe cząstki stałe lub ciekłe powstające w sposób naturalny oraz w wyniku działalności gospodarczej człowieka.

 • Typy aerozoli:
 • sól morska
 • drobiny piasku
 • pyły (wulkaniczny)
 • sadza
 • siarczany, azotany
 • związki organiczne
 • inne związki nieorganiczne
slide16

Pomimo, że aerozole są zbyt małe aby dostrzec je gołym okiem to jednak ich obecność jest widoczna w atmosferze. Aerozole redukują widzialności w atmosferze.

slide17

Wpływ aerozoli na klimat

Aerozole zmieniają albedo planetarne Ziemi

wzrost albeda planetarnego

wzrost absorpcji

w atmosferze

warstwa aerozolu

redukcja promieniowana słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi

slide18

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

większe albedo

Stratocumulus

. .

. .

. .

. .

. .

. ::

. .

. .

. .

. .

. .

::

. .

. .

::

::

. .

. .

. .

. .

. .

::

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

::

::::

::

Większa koncentracja kropel,

Mniejszy promień re

::

. .

Aerozole zmieniają chmury

9/10/2014

poland aod
Poland-AOD

Powołana w 2011 r.

Koordynowana przez Instytut Geofizyki, Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2013)

www.polandaod.tk

 • Stacje Badawcze:
 • Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Stacja pomiarowa Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
 • Prywatna Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie
 • Statek badawczy Oceania
 • Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku Polskiej Akademii Nauk
slide20

IGF-UW

Warsaw

IO-PAS Sopot

SolarAOTStrzyzow

kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

proponowane obserwacje atmosferyczne
Proponowane obserwacje atmosferyczne

Pomiary związane z aerozolami:

 • Grubości optycznej aerozoli i wykładnika Angstroma
 • Zawartości pary wodnej w pionowej kolumnie powietrza
 • Współczynnika ekstynkcji aerozolu
 • Koncentracji węgla cząsteczkowego

Pomiary dodatkowe:

 • Zachmurzenie (stopień pokrycia i rodzaje chmur)
 • Temperatura powietrza, cieśninie, wilgotność i inne.
 • Ocena widzialność poziomej
 • Ocena koloru nieboskłonu
 • Temperature, pressure, humidity,…
fotometr s oneczny
Fotometr słoneczny

Nowy

fotometr

co mierzy fotometr
Co mierzy fotometr?
 • Natężenie (moc) promieniowania bezpośredniego (z okolic tarczy słonecznej)
 • Promieniowanie docierające do powierzchni ziemi zależy od wielu czynników w tym od stopnia zanieczyszczenia powietrza, zawartości pary wodnej, ozonu itd.

kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

grubo optyczna aerozoli aod
Grubość optyczna aerozoli - AOD
 • AOD jest wielkością charakteryzującą optyczne właściwości aerozolu znajdującego się w pionowej kolumnie powietrza.
 • AOD związana jest z koncentracją, składem chemicznym oraz wielkością aerozolu.
 • Pomimo, że AOD zależy od wielu parametrów fizycznych i chemicznych jej wartość charakteryzuję stopień zanieczyszczenia (zapylenia powietrza).
typowe warto ci aod w polsce
Typowe wartości AOD w Polsce.
 • Typowe wartości AOD
 • AOD<0.05 : powietrze bardzo czyste
 • AOD<0.1 : powietrze czyste
 • AOD w przedziale od 0.1–0.3 : powietrze średnio zanieczyszczone,
 • AOD>0.3 : powietrze dość silnie zanieczyszczone.
 • AOD>0.5 : powietrze mocno zanieczyszczone
 • Średnia wartość AOD w Polsce to ok. 0.2
 • Zdarza się obserwować w Polsce AOD na poziomie 1.0 ale są to na ogół przypadki napływu piasku pustynnego.
slide26

Wyznaczenie AOD

Grubość optyczna atmosfery  może być określona na podstawie natężenia promieniowania słonecznego wg wzoru Beer’a:

gdzie I iIosą natężeniami promieniowania słonecznego na powierzchni ziemi oraz górnej granicy atmosfery.

m- oznacza tzw. masę optyczna atmosfery. Czynnik z wysokością słońca nad horyzontem. W przybliżeniu masa optyczna dana jest wzorem

zwi zek grubo ci optycznej atmosfery z aerozolami
Związek grubości optycznej atmosfery z aerozolami

gdzie  - grubość optyczna całej atmosfery

M- grubość optyczna molekuł „czystego” powietrza

O3 - grubość optyczna ozonu

H2O - grubość optyczna pary wodnej

AOD - grubość optyczna aerozoli

informacje techniczne o nowym fotometrze s onecznym
Informacje techniczne o nowym fotometrze słonecznym.
 • Te same detectoryjak w profesjonalnym przyrządzie MICROTOPS II (selektywne fotodiody o szerokości połówkowej 10 nm)
 • 4-5 kanałów pomiarowych: 400, 500, 675, 870, 940, 1020 nm
 • Czujnik ciśnienia, temperaturey oraz GPS
 • Czujnik położenia słońca (quadrant photodiode)
 • Mikrokontroler
 • Wyświetlacz to wizualizacji wyników i sterowania ustawieniami przyrządu
 • Interfejs komputerowy USB/RS232 w celu przesłania danych do komputera i wysłania na serwer Poland-AOD
 • Celna ok. 3000-4000 zł.
procedura pomiarowa
Procedura pomiarowa
 • Najważniejszym elementem pomiary fotometru jest precyzyjne ustawienie w kierunku słońca. Będzie to wykonane przy użyciu odpowiedniego czujnika, który sygnalizował będzie jak zmienić ustawienie przyrządu aby wycelować w słońce.
 • W celu wyeliminowania wpływu „ludzkiego” podjęta będzie automatyczna i kilku stopniowa procedura przetwarzania danych w trybie rzeczywistym. Przetwarzanie danych w przyrządzie odbywać się będzie za pośrednictwem mikrokontrolera.
 • Pomiar będzie powtarzany 5-7 razy w ciągu 1-2 minut i jedynie wyniki charakteryzujące się najmniejszym błędem będą zapisywane w pamięci urządzenia a następnie przesyłane do komputera i na serwer IGF-UW.
pomiary zawarto ci pary wodnej w pionowej kolumnie atmosfery
Pomiary zawartości pary wodnej w pionowej kolumnie atmosfery
 • Przy użyciu fotometru słonecznego i pomiarach osłabienia promieniowania poprzez parę wodną w kanale 940 nm.
 • a, b stałe kalibracyjne, ,AOD grubość optyczna aerozoli w kanale 940 nm wyznaczana na podstawie wykładnika Angstrom.
 • Pomiary przy użyciu pirometru
pomiary zawarto ci pary wodnej w pionowej kolumnie atmosfery przy u yciu pirometru
Pomiary zawartości pary wodnej w pionowej kolumnie atmosfery przy użyciu pirometru.

Pomiary temperatury nieboskłonu w okolicy zenitu podczas bezchmurnych warunków.

 • Mims et al.., 2011

Cena pirometru od 200 do 1000 zł

wyznaczanie widzialno ci poziomej oraz wsp czynnika ekstynkcji
Wyznaczanie widzialności poziomej oraz współczynnika ekstynkcji
 • Wizualna obserwacja obiektów znajdujących się blisko horyzontu (reperów) dla których znamy odległość od szkoły
 • Pomiar kontrastu pomiędzy nieboskłonem a horyzontem Metoda I: mierzymy kontrast w dwóch różnych (znacząco różnych) odległościach od obiektu.
 • Metoda II: mierzymy kontrast dwóch różnych obiektów znajdujących się w różnych odległościach od obserwatora

Równanie Koschmiedera

VIS – widzialność [km]

 - współ. ekstynkcji [1/km]

slide33

Wyznaczanie widzialności i współ. ekstynkcji

kontrast w zerowej odległości

kontrast w odległości r

slide34

Pomiary uzupełniające - zachmurzenie

0% <10% 10-25% 25-50% 50-90% >90%

Niebo niewidoczne

Zamieć śnieg deszcz mgła

Sól morska pył wulkaniczny pożary kurz piasek aerozol

obserwacje koloru niebosk onu
Obserwacje koloru nieboskłonu
 • Kolor nieboskłonu pozbawionego chmur jest niezłym wskaźnikiem stopnia zanieczyszczenia powietrza.
 • Uczniowie będą obserwowali nieboskłon i zaznaczali jedną z odpowiedzi:

- błękitny

 • niebieski
 • biało niebieski

- mleczny

prosty aethalometr do pomiar w koncentracji w gla organicznego
Prosty aethalometr do pomiarów koncentracji węgla organicznego.

N. Ramanathan et al., 2011

Cena ok. 2000 zł+ co roku 500 zł na filtry

kalibracja przyrz d w
Kalibracja przyrządów
 • Fotometr słoneczny musi być kalibrowany minimum raz w roku. Stosowana będzie interkalibracja ze wzorcowym fotometrem CIMEL oraz technika Langley’a.
 • Prosty aethalometr będzie kalibrowany poprzez porównanie wyników z aethalometremAE-31 i nefelometrem
 • Kalibracja spektralna aparatu cyfrowego (Monochromatorem).
 • Kalibracja pirometru i zawartości pary wodnej względem przyrządu CIMEL oraz radio sondaży.

kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

warsztaty dla nauczycieli
Warsztaty dla nauczycieli
 • Odbędą się w marcu 2013 r. w Warszawie
 • Szkolenie w zakresie prowadzenia pomiarów oraz analizy danych
 • Przekazanie materiałów dydaktycznych w tym nagrań videopokazujących sposób prowadzenia pomiarów.
 • Globe games wczerwcu 2013 poświęcone pomiarom aerozoli

kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

strona internetowa
Strona internetowa
 • Informacje i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli
 • Instrukcje wykonywania pomiarów
 • Forum dyskusyjne dla uczniów i naukowców
 • Sekcja alertów związanych z interesująca sytuacją meteorologiczną (transportu pyłu saharyjskiego, wulkanicznego pożarów, smog itd..)
 • Baza danych zawierająca wykresy i mapy generowane w trybie rzeczywistym oraz dane meteo do prowadzenia analizy sytuacji.

kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

nagrody za aktywny udzia w projekcie
Nagrody za aktywny udział w projekcie
 • Co roku najaktywniejsi uczniowie będą mogli wziąć udział w kilku dniowym rejsie po Bałtyku statkiem badawczym OCEANIA należącym do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

eksperymenty dydaktyczne
Eksperymenty dydaktyczne
 • Planuje się opracowanie kilku prostych eksperymentów dydaktycznych, które umożliwią uczniom zrozumienie procesów fizycznych zachodzących atmosferze i związanych ze zmianami klimatu.

kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

eksperyment i pomiary bilansu radiacyjnego
Eksperyment I: Pomiary bilansu radiacyjnego
 • Pomiary bilansu radiacyjnego nad różnymi typami powierzchni (trawa, beton, asfalt, piasek, śnieg itd.)podczas różnego położenia słońca oraz w nocy.
 • Pomiary przy użyciu prostych przyrządów;
 • Luksomierz (promieniowanie słoneczne)
 • Pirometr (promieniowanie ziemskie)
 • Konwersja do strumienia energii (natężenia promieniowania):

Ilux-natężenie oświetlenia w [lx], K- stała kalibracyjna z porównania z pyranometrem

T-mierzona temperatura,

 - stała Stefana Boltzmanna

eksperyment i pomiary bilansu radiacyjnego 2
Eksperyment I: Pomiary bilansu radiacyjnego (2)

Wyznaczanie strumienia netto

Wyznaczanie albeda powierzchni ziemi

dlaczego bilans energii jest wa ny
Dlaczego bilans energii jest ważny?

Niezerowy bilans mówi nam, że ciało fizyczne będzie zmieniać swoją temperaturę

+0.9 W/m2

obserwacja efektu cieplarnianego
Obserwacja efektu cieplarnianego
 • Pomiary wykonujemy podczas słonecznego dnia nad powierzchnią ziemi o wysokiej temperaturze przy użyciu pirometr w dwóch przypadkach
 • Bezpośredni pomiar temperatury powierzchni ziemi
 • Pomiar temperatury poprzez szklaną szybkę lub płytkę pleksi

szyba

Efekt cieplarniany:

podsumowanie
Podsumowanie
 • Rozpoczęcie kampanii pomiarowej, marzec 2013.
 • Strony internetowe:
 • http://globe.gridw.pl/projekty/badawcza-kampania-klimatyczna/o-projekcie
 • www.polandaod.tk
 • Finansowanie (część edukacyjna) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Koordynacja projektu Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
 • Dane kontaktowe: kmark@igf.fuw.edu.pl
przyst pienie szko y do projektu
Przystąpienie szkoły do projektu
 • Wybranych będzie 20 szkół, które zapewniony będą miały finansowanie zakupu sprzętu pomiarowego.
 • Pozostały szkoły będą mogły uczestniczyć w projekcie ale nauczyciele nie będą mogli być przeszkoleni w Warszawie
 • Poszukiwania źródeł finansowania budowy sprzętu pomiarowego (organy samorządowe, firmy itd.)

kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

ad