grecka filozofia przyrody prezentacja wykonana w ramach realizacji samokszta cenia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia. Historia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia' - decima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historia
Historia

W VI w p.n.e. – powstaje głównie filozofia przyrody, podstawowym pytaniem jest „skąd pochodzi świat?”, rzadko zdarzają się zagadnienia związane z człowiekiem. Filozofia ta rozwijała się głównie na terenie wysp jońskich oraz na Sycylii (filozofia bardziej mitologiczna).

g wne zagadnienia i poj cia
GŁÓWNE ZAGADNIENIA I POJĘCIA

Pośród rozmaitych problemów tej epoki na pierwszy plan wysunięta została kwestia tzw. arche czyli pierwszej zasady wszystkich rzeczy, będącej zarazem ich źródłem i tworzywem.

Arche rozumiano jako:a. początekb. pierwsza przyczynac. racjad. zasadae. władza

slide4
C. D.

Filozofowie przyrody formułowali swoje poglądy na temat podstawowych składników materii, czasu, przestrzeni, dynamiki ruchu i wszechświata jako całości na podstawie bezpośredniego doświadczenia zmysłowego, opierając się zwykle na pewnych założeniach metafizycznych.

Cel filozofii przyrody - refleksja nad filozoficznymi założeniami nauk przyrodniczych, analiza pojęć, twierdzeń, metod badawczych, sposobów dochodzenia do twierdzeń, sposobów ich uzasadniania, weryfikowania.

grupy filozoficzne w pierwszych okresach greckiej filozofii przyrody
Grupy filozoficzne w pierwszych okresach greckiej filozofii przyrody

1. Tales z Miletu

2. Heraklit

3. Eleaci

4. Pitagorejczycy

5. Atomiści

6. Epikur

tales z miletu 625 545 p n e
Tales z Miletu (625- 545 p.n.e.)
 • historycznie pierwszy mędrzec grecki, któremu przyznaje się miano filozofa
 • matematyk, astronom, polityk
 • woda jako archre
 • argumentacja – woda niezbędna do życia, woda przybiera różne stany skupienia; wszelki pokarm jest wilgotny, wszystko jest wilgotne, wiec wzięło się z wody i do wody wraca
 • Tales zmierzył piramidy, jako pierwszy przepowiedział zaćmienie Słońca
anaksymander 610 545 p n e
ANAKSYMANDER (610-545 p.n.e.)
 • uczeń Talesa z Miletu
 • świat wyłania się z bezkresu (apeiron)
 • początkiem i pierwszą przyczyną istniejących rzeczy jest „bezkresne i nieokreślone” pierwotne tworzywo z którego powstały przeciwstawne formy materii
 • pierwotnie materia nie miała granic i przeciwieństw, dzięki procesowi „łamania symetrii” powstał świat
anaksymenes 525 p n e
ANAKSYMENES (?-525 p.n.e.)
 • uczeń Anaksymandra
 • zafascynowany Talesem
 • próbuje pogodzić poglądy Talesa oraz Anaksymandra na temat rozwoju świata
 • powietrze jako arche, gdyż jest ono bezkresne (Anaksymander) i niezbędne (Tales)
heraklit z efezu ok 540 480 p n e
HERAKLIT Z EFEZU (ok. 540-480 p.n.e)
 • jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii presokratejskiej
 • arche utożsamione zostało z ogniem i logosem (rozumem)
 • wariabilizm (zmienność wszelkich rzeczy) nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, ponieważ świat ciągle ulega przemianom a rządzić nim musi rozum
 • panta rhei - wszystko płynie
slide10
C.D.
 • relatywizm (względność)
 • świat materialny składa się z przeciwnych stanów i tendencji, które są przez ukrytą harmonię utrzymywane w jedności: To, co przeciwstawne dąży do jedności, z tego, co różne powstaje najpiękniejsza harmonia
parmenides z elei ok 540 470 p n e
PARMENIDES Z ELEI (ok. 540-470 p.n.e.)
 • najważniejszy przedstawiciel eleatów
 • pierwszy zajął się teorią bytu, a byt definiuje jako kulę (idealny kształt), ponieważ nie ma ona ani początku ani końca
 • głosił: „należy mówić i myśleć, że tylko byt istnieje. To bowiem, co jest, istnieje, a to, co nie jest, nie istnieje.”
 • istnieją 3 drogi życia: prawdy, mniemania oraz fałszu. Drogi fałszu powinniśmy się wystrzegać
eleaci o pr ni
ELEACI O PRÓŻNI

Nic nie jest próżne. Próżnia jest nicością, a to, co jest nicością, nie istnieje.

paradoksy zenona z elei
PARADOKSY ZENONA Z ELEI
 • wygłosił 4 paradoksy dotyczące ruchu: Achilles i żółw, Strzała, Dychotomia, Stadion
 • Achilles i żółw: jeśli żółw wyprzedza trochę Achillesa, to w czasie wyścigu Achilles nigdy go nie dogoni, gdyż musi przebiec najpierw połowę odległości, która go dzieli od żółwia, a przedtem połowę tej połowy
 • strzała: strzała w ruchu tak naprawdę nie jest w ruchu bo suma bezruchu (poszczególnych pozycji ruchu strzały) nie może się równać ruchowi
slide14
C.D.

Paradoks przeciwko wielości: wszystko, co istnieje, ma jakąś wielkość. Jeżeli byt jest nieskończenie podzielny, to składa się z nieskończonej ilości części. Jeżeli części te nie mają wielkości, to również całość, złożona z części nieposiadających wielkości, musiałaby nie mieć wielkości.

pitagoras z samos ok 570 497 p n e
PITAGORAS Z SAMOS (ok.570-497 p.n.e.)
 • stworzył związek pitagorejski w Krotonie
 • jego szkoła ma charakter naukowo-religijny, która koncentruje się na przybliżeniu człowieka do boga
 • Pitagorejczycy dostrzegali w nauce (gł. matematyce i filozofii) drogę prowadzącą do zbawienia pojmowanego w duchu religii orfickiej, a więc wyzwolenia z cyklu reinkarnacyjnego, zaś za zasadę wszechrzeczy uważali liczbę i relacje matematyczne
atomizm arytmetyczny
Atomizm arytmetyczny
 • świat wg pitagorejczyków pochodzi z liczby jako byt realny
 • liczba jest tu pewnego rodzaju symbolem: 1. punkt, 2. linia, 3. figura geometryczna, 4. bryła, 5. własności ciał, 6. życie, 7. duch, 8. miłość, 9. roztropność, sprawiedliwość, 10. doskonałość wszechświata
 • konstruowane w ten sposób obiekty mają charakter dyskretny, a poszczególne punkty oddzielone są od siebie próżnią, utożsamianą zwykle przez pitagorejczyków z „nieskończonym powietrzem”.
ewolucja koncepcji pitagorejczyk w
EWOLUCJA KONCEPCJI PITAGOREJCZYKÓW

Pitagorejczycy uważali monadę za zasadę i początek ( arché) - wszystkiego. Punkt bowiem uważali za początek linii, tę zaś za początek powierzchni, a tę za początek bryły, to jest ciała; zaś jeszcze przed punktem rozpatrywali monadę. Dlatego początkiem i zasadą ciał jest monada. Dlatego wszystkie ciała powstają z monady.

atomi ci demokryt z abdery ok 460 360 p n e
Atomiści: DEMOKRYT Z ABDERY (ok. 460-360 p.n.e.)
 • uczeń Leucypa
 • autor dzieł z zakresu medycyny, fizyki, matematyki, architektury
 • „Początkiem wszechrzeczy są atomy i próżnia. Wszystko inne jest tylko mniemaniem”
 • posłużył się pojęciem atomu dla opisania najmniejszych, niepodzielnych cząstek rzeczywistości przyrodniczej
atomi ci leukippos v e p n e
Atomiści: LEUKIPPOS (V e. p.n.e)
 • Cel dociekań Leukipposa – sformułowanie teorii przyrody zgodnej z tezą Parmenidesa o niezmienności bytu i zachowanie zjawisk
 • Leukippos wpadł na pomysł atomistycznej budowy materii, obserwując w silnym świetle słonecznym poruszające się cząstki kurzu
 • Leukippos: jeżeli jest podział, wielość i ruch, to jest próżnia; jest podział, wielość i ruch, więc jest próżnia
 • atomy są bardzo małe i „dzięki ich maleńkim objętością są niewidoczne „
epikur ok 341 p n e
Epikur ( ok. 341 p.n.e)
 • Epikur utrzymuje, że jest samoukiem, który nie miał innych nauczycieli prócz natury i osobistego doświadczenia
 • głosił, że nasz świat jest tylko jednym z nieskończonej liczby światów, stanowiąc cząstkę nieskończonego Wszechświata znajdującego się w nieskończonej pustce
 • całość Wszechświata nie zwiększa się i nie zmniejsza, nic w niej nowego nie zachodzi, a wszystko jest wynikiem wewnętrznej przemiany
slide21
C.D.
 • jedynym źródłem i kryterium poznania jest wrażenie
 • istnieć to doznawać istnienia
 • sprowadza całą rzeczywistość do kombinacji atomów, teoria ta ma nam dostarczyć argumentów pozwalających znaleźć spokój w życiu
filozofowie greccy v w p n e
Filozofowie greccy V w. p.n.e.
 • Empedokles z Akragas: lekarz i polityk, za podstawowe zasady wszechrzeczy uznawał cztery żywioły, których zmieszaniem kierowały dwie siły: Miłość i Nienawiść
 • Anaksagoras z Kladzomen: matematyk i astronom, za siłę kierującą podstawowymi zarodkami przyrody uznał Boski Umysł. Wszystkie rzeczy

w przyrodzie składają się

z jakościowo zróżnicowanych

cząstek, które nazywał nasionami .

wiek v p n e
Wiek V p. n. e.

W wieku V p.n.e. zaszła w filozofii istotna przemiana związana z pojawieniem się w greckich miastach wędrownych nauczycieli zwanych sofistami. Dzięki ich działalności zainteresowanie filozofów przyrodą ustąpiło miejsca refleksji nad człowiekiem, jego postępowaniem, cnotą i szczęściem. Spośród sofistów najsłynniejszą postacią był Protagoras z Abdery.