slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vrtec Najdihojca Ljubljana SOBIVANJE Z GOZDOM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vrtec Najdihojca Ljubljana SOBIVANJE Z GOZDOM

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Vrtec Najdihojca Ljubljana SOBIVANJE Z GOZDOM - PowerPoint PPT Presentation

december
251 Views
Download Presentation

Vrtec Najdihojca Ljubljana SOBIVANJE Z GOZDOM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vrtec Najdihojca Ljubljana SOBIVANJE Z GOZDOM Inovacijski projekt na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo Prijavitelj projekta: Vrtec Najdihojca Pričetek projekta: oktober 2011 Strokovni konzulent: dr. Natalija Komljanc Vodja projekta: Alenka Krajnc Članice projektnega tima: Bianca Količ, Anastassia Felini, Ana Fajdiga

  2. Raziskovalno vprašanje:“Kaj na gozd šepeta?” Cilj:˝ Prisluhniti gozdu in se v njem oz. z njim igrati.˝

  3. Projekt v letu 2012/13 razširimo, vključi se še 12 oddelkov Vrtca Najdihojca (skupaj 14 oddelkov) Aktivnosti: • Vsak oddelek obiskuje gozd (raziskovanje gozdnih tal, priprava kurišča, odkrivanje žuželk, živali, dreves,nabiranje plodov, mahu, palic, taborniški dan, razstava drevesnih vrst, ogled slikanic, pogovori…) • Prvo srečanje članov projekta je bilo v Šentviškem gozdu, z nami je tudi gozdar g. Jaka Šubic

  4. Glavna spoznanja • Gozd in narava zelo pozitivno vplivata na otroka: otroci se sprostijo v tišini in miru gozda, se povežejo sami s seboj in okoljem • Otroci se prosto gibljejo, razvijajo sodelovalno in domišljijsko igro • Otrok uporablja vsa čutila • Otroci se obiskov gozda zelo razveselijo in v njem uživajo: gozd jih potegne vase • Otroci pridobivajo znanje preko lastnega raziskovanja: izostri se opazovanje, gozd kliče po novih spoznanjih, otroka nagovarja po odrivanju vedno novih odkritij in spoznanj • Otrok v gozdu pridobiva občutek samostojnosti in samozavesti: otrok sam , z oddaljevanjem odloča, kako velik bo korak v neznano; pridobiva občutek varnosti - da zmore

  5. Vrednotenje projekta • Preko raziskovanja gozda in samega procesa inovacijskega projekta smo prišli do bistvene novosti pri pedagoškem delu. Bolj kot dejanska novost je pravzaprav novost spoznanje o drugačnem – novem - pristopu v pedagoškem delu. Gre za dovoljenje in zaupanje v spontan učni proces, brez vnašanja vnaprejšnjih struktur in vsebin. Odrasli se iz vloge usmerjevalca spremenimo v soraziskovalca (opazovalca, sodelavca…).

  6. RAZŠIRJENA SKUPINA ČLANOV PROJEKTNEGA INOVACIJSKEGA TIMA V VRTCU NAJDIHOJCA V ŠOL. LETU 2012/13: • ALMA ŠUŠTARŠIČ, DUŠICA URBANIJA; SKUPINA METULJI, DISL.ENOTA LEK • BETI MEŠIČ, DRAGICA LUNDER, SK. MEDVEDI, ENOTA BIBA • ANUŠKA BALANT, PRIMOŽ KRAJNC, SK. PETELINI, ENOTA PALČEK, • MOJCA GABROVŠEK, TINA KIKELJ, SK. SRNE, ENOTA PALČEK, • ALEKSANDRA POGAČAR, NATAŠA BREZOVAR, SK. PTIČKI, ENOTA ČENČA • ANDREJA ŠKVARČ, ZUHRA DELIČ, SK. VEVERICE, ENOTA BIBA • TJAŠA GROZDE, MATIC ŠKULJ, ENOTA BIBA • KARMEN VEROVŠEK, DRAGICA LJUBIŠIČ, SK. METULJI, ENOTA PALČEK, • ALENKA GROŠELJ, MIHAELA OSREDKAR, SK. SONČKI, ENOTA PALČEK • URŠULA SOBAN, ENOTA BIBA, • ŠPELA KOVIČ, ENOTA PALČEK, • URŠKA KOŽELJ, ENOTA PALČEK • ALENKA KRAJNC, ANASTASSIA FELINI, SK. AETERNIA 1, BIBA • BIANCA KOLIČ, ANA FAJDIGA, SK. AETERNIA 2, BIBA,