bakuna ng bata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakuna ng Bata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bakuna ng Bata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Bakuna ng Bata - PowerPoint PPT Presentation


 • 574 Views
 • Uploaded on

Bakuna ng Bata. Paano ito gagawin?. 1. Tingnan ang status ng bata. Maysakit ba ang bata?. Ubo ? Hirap sa paghinga ? Pagtatae ? Lagnat Masakit na tenga Malnutrisyon Anemia Nabakunahan na ? Ano na ang naibigay ?. 2. Tingnan kung ano ang status ng bakuna ni baby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bakuna ng Bata' - debra-spence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bakuna ng bata

Bakuna ng Bata

Paano ito gagawin?

1 tingnan ang status ng bata
1. Tingnan ang status ng bata
 • Maysakit ba ang bata?
 • Ubo?
 • Hirapsapaghinga?
 • Pagtatae?
 • Lagnat
 • Masakitnatenga
 • Malnutrisyon
 • Anemia
 • Nabakunahanna? Anonaangnaibigay?
2 tingnan kung ano ang status ng bakuna ni baby
2. Tingnan kung anoang status ngbakunani baby

Tiyakin kung naibigaysabataangmgabakunanginirerekomendaparasakanyangedad

3 magdesisyon
3. Magdesisyon.
 • TANDAAN: Walangkontraindikasyonsapagbakunasaisangbatang may sakit kung kayangbatangumuwingmaayosangpakiramdam o kalagayan. ALAMIN angiba pang sakit o problemangbata.

Babakunahan ang bata

Ibalikangbata

saibangaraw

mga rekomendasyon sa pagbakuna ng bata
MgaRekomendasyonsaPagbakunang Bata
 • Lahatng Bata ay inirerecomendanamabigyanngbakunabagongunangkaarawan.
 • Kapaghindinabigyanngbakunaangbatasatakdangedad,pwedengibigayangmgakinakailangangbakunakahitkailanpagkataposngtakdangedadparasabakuna.
 • Para sabawatbakuna, ibigayangmganatitirang doses na may agwatnaapatnalinggo. Hindi kinakailanganulitinangbuongiskedyulngpagbigayngbakuna.
kailan hindi nagbabakuna sa bata
Kailan HINDI nagbabakunasabata?
 • Huwagbakunahanng BCG angbatang may AIDS
 • HuwagbakunahanngDPT 2 or DPT 3 angbatangnagkaroonngkombulsyon or shock saloobngtatlongarawsapagkabigayngunang dose ngnasabingbakuna.
 • HuwagbakunahanngDPT angbatangmayroongpabalik-baliknakombulsyon o kahitnaanongaktibongsakitsa central nervous system o sautak.
mga paalala para sa bhw
Mga Paalala Para sa BHW
 • Sa mga pagkakataon na ang bata ay may kalagayan na kailangan ng “referral” sa ibang ospital, huwag na itong bigyan ng bakuna at hayaan na lamang na ang ospital na tatanggap sa pasyente ang magdesisyon at magbigay ng nararapat na bakuna. Ito ay para mas mabilis ang referral upang sa gayon ay mas mabilis din ang paggamot sa pasyente.
mga paalala para sa bhw1
Mga Paalala Para sa BHW
 • Ang batang may iskedyul mabakunahan ng OPV ngunit nagtatae ay dapat mabakunahan ng OPV (Oral Polio Vaccine) sa oras ng bisitang ito. Ngunit, huwag ibilang ang bakunang iyun, dapat ibalik ang bata para mabakunahan para sa susunod na dose ng OPV at para sa sobrang dose ng OPV.
 • Payuhan ang ina ng bata na siguraduhin na ang kanyang ibang mga anak ay nabakunahan.Bigyan ang ina ng Tetanus toxoid kung kinakailangan.
paano nagrerecord ng status ng bakuna ni baby
Paano nagrerecord ng status ng bakuna ni baby?
 • Tingnan ang edad ng bata sa clinical record.
 • Tanungin kung dala ng ina ang card ng bakuna ni baby.
 • OO?
 • Ikumpara ang record ni baby sa skedyul ng bakuna
 • Siguraduhing kumpleto ang bata ng takdang bakuna para sa kanyang edad.
 • Lagyan ng tsek ang mga bakunang naibigay na at bilugan ang nakatakda pang ibigay at ilagay ang petsa kung kailan ang balik
 • HINDI?
 • Itanong sa nanay ng bata kung may naibigay ng bakuna. Kung hindi sigurado ang ina, maaring bakunahan ang bata ng naaayon sa kanyang edad.
 • I-record ang mga bakunang naibigay sa record at bigyan ng card ang nanay ng bata.
 • Lagyan ng tsek ang mga bakunang naibigay na at bilugan ang nakatakda pang ibigay at ilagay ang petsa kung kailan ang balik
pagsasanay sa pagrecord ng bakuna
PagsasanaysaPagrecordngBakuna
 • Si Maria ay isang batang babae na may edad na apat na buwan. Wala siyang delikadong pakiramdam ngunit siya ay nasama sa kategoryang may Diarrhea na walang dehydration o pagkatuyo ng katawan. Ang kanyang record ay nagpapakita na nabakunahan na si Maria ng BCG, OPV0, OPV1, OPV2, DPT1, and DPT 2.
sample ng record ng bakuna
Sample ng Record ng Bakuna
 • Pangalan: Maria Edad: 4 nabuwan Wt: 5.5kg T : 360C
 • Problemangbata: Diarrhea # ngpagbisita: 1 follow up: ___
 • Assess: (Bilugan)
  • Ubo?
  • Hirapsapaghinga?
  • Pagtatae?
  • Lagnat
  • Masakitnatenga
  • Malnutrisyon
  • Anemia
  • MgaBakuna:
  • Babalikparasa

Susunodnabakunasa:

March 21, 2010