netwerk organisatiebeheersing 08 12 11
Download
Skip this Video
Download Presentation
netwerk organisatiebeheersing 08.12.11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

netwerk organisatiebeheersing 08.12.11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

netwerk organisatiebeheersing 08.12.11. kwaliteit binnen de vmsw. inhoud. vmsw : wie en wat ? kwaliteit : wat ? waarom ? hoe verankerd ? voor wie en hoe kwaliteit bereiken ? een voorbeeld toekomst ? tips, aandachtspunten ?. De VMSW wil sociaal wonen mogelijk maken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'netwerk organisatiebeheersing 08.12.11' - debra-mcintosh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
inhoud
 • vmsw : wie en wat ?
 • kwaliteit :
  • wat ?
  • waarom ?
  • hoe verankerd ?
  • voor wie en hoe kwaliteit bereiken ?
 • een voorbeeld
 • toekomst ?
 • tips, aandachtspunten ?

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

vmsw wie en wat
De VMSW wil sociaal wonen mogelijk maken.

Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW sociale woonactoren om betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten te realiseren en in stand te houden.

VMSW : wie en wat ?
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 • missie : sociaal wonen mogelijk maken
 • begrip kwaliteit in visie
 • EVA
 • raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder
 • 4 afdelingen : 3 operationeel en 1 deels operationeel, deels ondersteunend
 • 240 vte op PEP = 270 koppen

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

vmsw wie en wat1
VMSW : wie en wat ?
 • ondersteuning van lokale sociale woonactoren, op technisch, financieel, juridisch en administratief vlak :
  • sociale huisvestingsmaatschappijen
  • ocmw's
  • gemeenten
  • sociale verhuurkantoren
 • infrastructuur aanleggen
 • hypothecair krediet verstrekken voor verwerven van een woning
 • verschillende soorten klanten/belanghebbenden :woon-organisaties, andere overheden, studie-bureaus, burgers

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

kwaliteit wat
kwaliteit : wat ?
 • geen formeel uitgeschreven missie, visie, beleid, … inzake kwaliteit
 • geen vmsw-definitie van het begrip
 • geen specifiek model
 • wel op pragmatische wijze permanent streven naar verbetering van de dienstverlening t.a.v. interne en externe klanten, en verankerd in onze manier van werken

eigen personeel

doelpubliek

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

waarom
waarom ?

"als je iets doet, moet je het goed doen, anders ga je beter op café"

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

hoe verankerd
hoe verankerd ?
 • in beheersovereenkomsten2008-2010 en 2011-2015
  • via koppeling naar begrip kwaliteit uit beleidsnota Wonen
  • kwaliteit vermeld in kerntaken VMSW
  • en in strategische en operationele doelstellingen

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

hoe verankerd 2
hoe verankerd ? (2)
 • in de waarden van onze organisatie, permanent geafficheerd op intranetpagina Personeel & HRM
  • 7 waarden bepaald door celhoofden in 2003 i.k.v. training "leiding geven"
  • kwaliteit onder term "verbeteringsbereidheid"
  • herschreven i.f.v. competentiewoordenboek naar begrip voortdurend verbeteren

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

hoe verankerd 3
hoe verankerd ?(3)
 • procesverbeteringen in opeenvolgende ondernemingsplannen

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

hoe verankerd 4
hoe verankerd ?(4)
 • doorvertaling van ditalles naar individuelefunctiebeschrijvingen& jaardoelstellingen

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

hoe verankerd 5
hoe verankerd ? (5)
 • via beheersovereenkomsten 2008-2010 en 2011-2015
  • via koppeling naar begrip kwaliteit uit beleidsnota Wonen
  • vermeld in kerntaken VMSW
  • in strategische en operationele doelstellingen
 • in organisatiewaarden
  • bepaald door celhoofden in 2003, onder term "verbeteringsbereidheid"
  • herschreven i.f.v. competentiewoordenboek naar begrip voortdurend verbeteren
 • procesverbeteringen in opeenvolgende ondernemingsplannen
 • doorvertaling van dit alles naar individuele functiebeschrijvingen & jaardoelstellingen

zorg voor een structurele onderbouw

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

voor wie en hoe kwaliteit bereiken
klachtenmanagement
 • gedetailleerd communicatieplan i.f.v. te bereiken doelgroepen
 • jaarlijkse tevredenheidsenquête bij ontleners
 • overlegfora en infosessies met evaluatie achteraf
 • naslagwerken voor professionele partners
 • procesoptimalisatie & herschikking organogram
 • klantenbevraging (in uitwerking)
voor wie en hoe kwaliteit bereiken ?
 • deelname 2-jaarlijkse personeelspeiling met concrete actiepunten
 • 2-jaarlijkse bevraging kwaliteit dienstverlening afdeling Ondersteuning
 • periodiek overleg tussen leiding-gevenden & directie
 • intervisie om kwaliteit leidinggeven te verbeteren
 • snelle interne communicatie via personeelsgazet
 • stuurgroepen voor interne betrokkenheid (ICT, gebouwbeheer, diversiteit, communicatie)
 • managementrapportering
 • externe belanghebbenden
  • sociale huisvestingsmaatschappijen & hun partners
  • gemeenten en ocmw's
  • (binnenkort) sociale verhuurkantoren
  • ontleners
 • interne klanten
  • personeel
  • leidinggevenden
  • raad van bestuur

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

een voorbeeld
weerkerend aandachtspunt uit personeelspeiling : kwaliteit van leidinggeven
 • verankerd in strategisch HR-plan 2011-2015
 • opgenomen in jaarplan HR
  • aanduiding A2 gebeurt o.b.v. IP & EP
  • geslaagden krijgen POP met ontwikkelpunten voor nieuwe rol
  • anderen loopbaangesprek
  • aanduiding celhoofd kan voortaan enkel na opmaak IP door afdelingshoofd, over leidinggevende competenties
  • bevat ook ontwikkelpunten die geformaliseerd worden in POP
  • soms aanduiding ander celhoofd
een voorbeeld
 • hoeft niet complex te zijn
 • wel : hou kader voor ogen
  • koppel aan je missie, aan je BO, jestrategische & operationele doelstel-lingen
  • vertaal door naar de medewerkers
  • = zorg voor betrokkenheid & veran-kering
 • wel : als je eraan begint, doe hetdan helemaal goed

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

de toekomst
de toekomst ?
 • ondernemingsplan 2012 bevat, net als vorige jaarplannen, verbeteracties
 • opgestart project "klantenbevraging voor professionele partners" verder uitwerken en implementeren
 • goede zaken in stand houden
 • elke dag kritisch kijken naar de manier van werken

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

tips aandachtspunten
tips, aandachtspunten ?
 • niet omdat je geen formeel beleid hebt, dat je niet aan kwaliteit kunt werken
 • analyseer wel op tijd en stond je manier van werken
 • betrek er je medewerkers bij
 • koppel er verbeteracties aan
 • veranker het zo ruim mogelijk, zodat het voor alle betrokkenen tastbaar wordt

netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

ad