Download
eurocenter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EuroCenter PowerPoint Presentation

EuroCenter

96 Views Download Presentation
Download Presentation

EuroCenter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EuroCenter Medico Innovation, DTU, 12. marts 2012 v/ Stefanie Bondy Jørgensen

 2. Hvem er EuroCenter? • EU informations- og vejledningscenter i • Ministeriet for Forskning, Innovation og • Videregående Uddannelser • En del af Styrelsen for Forskning • og Innovation • Nationalt Kontaktpunkt (NCP) for EU’s • 7. rammeprogram

 3. Hvad kan EuroCenter hjælpe med? • Information om arbejdsprogrammerne • Kender de kommende opslag • Vurdere din projektidé • Sparring og vejledning på ansøgninger • Vejlede om regler og krav til ansøgning og afrapportering

 4. Hvordan hjælper EuroCenter? • Information om FP7: www.fi.dk/fp7 • Nyheder/RSS-feed via FI’s hjemmeside • Telefon- og e-mailkontakt • Individuelle møder • Informationsmøder • Workshops • Kurser • E-ansøgningsvejledning: www.fi.dk/fp7/vejledning • Ansøgningsvejledning • Kvartalsmagasinet ”EU-INFORMATION”

 5. Kontakt EuroCenter EuroCenter Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6240 E-mail: eurocenter@fi.dk

 6. Sundhedstemaet i FP7 Ulrik Kjølsen Olsen Fuldmægtig uko@fi.dk 32 71 82 81

 7. Overblik over Sundhedstemaet Periode 2007-2013 Budget 6,1 mia. euro (ca. 45 mia. kr.) Indkaldelser Typisk 1 gang om året Medfinansiering 50 til 100 % (Op til 75 % til forskning og udvikling) Projektforslag skal være målrettet et af emnerne i indkaldelsen

 8. De store linjer Bioteknologi, generiske redskaber og medicinske teknologier 2. Translativ forskning 3. Optimering af sundhedsydelserne til europæiske borgere

 9. Muligheder i Sundhedsprogrammet (1) • HEALTH.2013.0-1: Boosting the translation of FP projects' results into innovative applications for health. • HEALTH.2013.2.2.1-2: Development of effective imaging tools for diagnosis, monitoring and management of mental disorders

 10. Muligheder i Sundhedsprogrammet (2) • HEALTH.2013.2.3.1-1: Drugs and vaccines for infections that have developed or are at the risk of developing significant anti-microbial resistance • A) for use in children • B) for use in the elderly

 11. Arbejdsprogrammet - proces • ’Orientation Paper’ forventes i starten af maj 2012 • Info day i Bruxelles: 29. maj 2012 • Indkaldelsen offentliggøres ca. 12. juli 2012 • Ansøgningsfrist: i starten af oktober 2012 .