Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISI : PATULADHAN 3 TOKOH WAYANG 1. BAMBANG SUMANTRI/ PATIH SUWANDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISI : PATULADHAN 3 TOKOH WAYANG 1. BAMBANG SUMANTRI/ PATIH SUWANDA

ISI : PATULADHAN 3 TOKOH WAYANG 1. BAMBANG SUMANTRI/ PATIH SUWANDA

1213 Views Download Presentation
Download Presentation

ISI : PATULADHAN 3 TOKOH WAYANG 1. BAMBANG SUMANTRI/ PATIH SUWANDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ISI : PATULADHAN 3 TOKOH WAYANG1. BAMBANG SUMANTRI/ PATIH SUWANDA

 2. 2. RADEN KUMBOKARNO

 3. 3. ADIPATI KARNO/ SURYA PUTRA

 4. DHANDHANGGULA • Yogyanira kang para prajurit, • lamun bisa sira anulada, • duk ing nguni caritane, • andelira Sang Prabu, • Sasrabahu ing Maespati, • aran patih Suwanda, • lelabuhanipun, • kang ginelung triprakara, • guna kaya purun ingkang den antepi, • nuhoni trah utama.

 5. Bambang Sumantri • Lire lelabuhan tri prakawis, • guna bisa saniskareng karya, • binudi dadi unggule, • kaya sayektinipun, • duk bantu prang Magada nagri, • amboyong putri dhomas , • katur ratunipun, • purune sampun tetela, • aprang tanding lan ditya Ngalengka aji, • Suwanda mati ngrana.

 6. KUMBOKARNOSatriya Panglebur Gangsa- Ngalengka • Wonten malih tuladhan prayogi, • satriya gung nagri Ngalengka, • Sang Kumbakarna arane, • tur iku warna diyu, • suprandene nggayuh utami, • duk awit prang Ngalengka, • dennya darbe atur, • Mring raka amrih raharja, • Dasamuka tan kengguh ing atur yekti, • de mung mungsuh wanara.

 7. Kumbokarno • Kumbakarna kinen mangsah jurit, • mring kang raka sira tan lenggana, • nglungguhi kasatriyane, • ing tekad datan purun , • amung cipta labuh nagari, • lan noleh yayah rena, • myang leluhuripun, • wus mukti aneng Ngalengka , • mangke arsa rinusak ing bala kapi, • punagi mati ngrana

 8. ADIPATI KARNONarpati Ngawangga • Wonten malih kinarya palupi, • Suryaputra narpati Ngawangga, • lan Pandhawa tur kadange, • len yayah tunggil ibu, suwita mring Sri Kurupati, • aneng nagri Ngastina, • kinarya gul agul, • manggala golonganing prang, • Bratayuda ingadegken senapati, • ngalaga ing Kurawa

 9. Adipati Karno • Den mungsuhken kadange pribadi, • aprang tandhing lan Sang Dananjaya, • Sri Karna suka manahe, • dene sira pikantuk, • marga denya arsa males sih, • ira Sang Duryudana, • marmanta kalangkung, • denya ngetok kasudiran, • aprang rame Karna mati jinemparing, • sumbaga wirotama

 10. SUMANTRI NGENGER

 11. SUKROSANA

 12. KARNO TANDHING

 13. KARNO TANDHING