aktivizuj ce met dy vo v chove
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aktivizujúce metódy vo výchove

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Aktivizujúce metódy vo výchove - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Aktivizujúce metódy vo výchove. Národný projekt zameraný na skvalitnenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy. kreatívnych, zvedavých, učenlivých, vtipných, priateľských, trpezlivých pedagogických a odborných zamestnancov zo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktivizujúce metódy vo výchove' - deanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktivizuj ce met dy vo v chove

Aktivizujúce metódy vo výchove

Národný projekt zameraný na skvalitnenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy.

h ad me v s
kreatívnych, zvedavých, učenlivých, vtipných, priateľských, trpezlivých

pedagogických a odborných zamestnancov zo

 • Škôl a školských výchovnovzdelávacích zariadení
  • školské kluby detí
  • centrá voľného času
  • školské internáty
  • špeciálne školy
  • špeciálne výchovné zariadenia
  • základné umelecké školy
  • konzervatóriá
  • stredné odborné školy umeleckého zamerania
 • Materských škôl
Hľadáme Vás...

Projekt je určený pre všetky samosprávne kraje s výnimkou Bratislavského.

Kód ITMS projektu: 26120130025 Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

zapoji sa m zmysel
VIEME, že zaujať a motivovať deti po skončení vyučovania je často tvrdým orieškom.

VIEME, že deti sú v súčasnom digitálnom veku pohltené svetom počítačov, tabletov, mobilov a iných technológií.

VIEME, že obvyklé sprostredkovanie tém, ktoré sú dôležité pre utváranie hodnôt a postojov detí neúčinkuje vždy tak ako si želáme.

VIEME, že každý túži mať prirodzenú autoritu a rešpekt.

a VIEME AKO NA TO

Zapojiť sa má zmysel...

Kód ITMS projektu: 26120130025 Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

nau te sa
využiť formatívny vplyv médií na osobnosť v prevencii výchovných problémov
 • povýšiť dôležitý obsah na zaujímavý
 • vytvárať zmysluplné obsahy pre technológie, ktoré deti bežne používajú
 • interaktívne používať edukačný balíček (obsahujúci filmy, špeciálne interaktívne audiovizuálne obsahy, kreatívne zadania, pracovné listy v elektronickej podobe)
 • byť atraktívnym vychovávateľom a adekvátnym partnerom digitálne zdatnej mladej generácie
Naučíte sa:

Kód ITMS projektu: 26120130025 Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

aktivizuj ce met dy
budú zamerané na tieto prioritné oblasti:● Mediálna výchova

● Etická výchova

● Zdravotná výchova

● Dopravná výchova

Aktivizujúce metódy

Kód ITMS projektu: 26120130025 Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

pripravujeme pre v s
56 vyučovacích hodín prezenčnou formou
 • 7 zaujímavých dní v priamej interakcii s lektorom. (1x 1 deň, 1x 2 dni a 1x 4 dni)
 • Vzdelávanie s individuálnym prístupom v 20 členných skupinách
 • Výmena skúseností a poznatkov s odborníkmi z rôznych oblastí
 • Stretnutia sa v rámci vášho regiónu
 • 48 vyučovacích hodín dištančnou formou

pomocou tzv. Moderného komunikačného systému (MKS)

 • Vzdelávanie z pohodlia domova bez časovo náročného presúvania
 • Moderné vzdelávanie prostredníctvom vysokokvalitného prenosu zvuku i obrazu
 • Komunikácia s účastníkmi vzdelávania a lektorom na diaľku
 • Opakovanie si poznatkov a prednášok prostredníctvom archívu
 • Zdokonalenie sa v používaní súčasných technológií

V rámci projektu bol vypracovaný návrh nového inovačného programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy, ktorý bude v prvej fáze projektu podaný na akreditáciu.

Pripravujeme pre Vás:

Kód ITMS projektu: 26120130025 Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

benefity
Každý účastník vzdelávania:

● dostane edukačný balíček

(obsahujúci špeciálne audiovizuálne obsahy a interaktívne digitálne pomôcky, filmy z domácej produkcie, manuál, pracovné listy)

● má možnosť získať interaktívne zariadenie (interaktívnu tabuľu s príslušenstvom) pre školu / školské zariadenie

● získa neoceniteľnú skúsenosť so vzdelávaním cez moderný komunikačný systém

● spozná najnovšie poznatky a postupy, ktoré sa už úspešne aplikujú v zahraničí

Benefity:

Kód ITMS projektu: 26120130025 Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

akujeme za pozornos
Chcete o projekte vedieť viac?

[email protected]

www.amvprojekt.sk

Ďakujeme za pozornosť

Kód ITMS projektu: 26120130025 Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

ad