Palaimintasis popie ius jonas paulius ii
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

Palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II. Parengė tikybos vyr. mokytoja Elvita Balčiūnienė. „Žmogaus malda tampa pilnatviška, kai jis leidžia Dievui dalyvauti maldoje“,  – rašė Jonas Paulius II. Pamokos uždavinys

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - deanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Palaimintasis popie ius jonas paulius ii
Palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II

Parengė tikybos vyr. mokytoja Elvita Balčiūnienė


Mogaus malda tampa pilnatvi ka kai jis leid ia dievui dalyvauti maldoje ra jonas paulius ii
„Žmogaus malda tampa pilnatviška, kai jis leidžia Dievui dalyvauti maldoje“, – rašė Jonas Paulius II.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Pamokos uždavinys Dievui dalyvauti maldoje“,

Remiantis pateikta medžiaga, Šventuoju Raštu ir turimomis žiniomis mokiniai įvardins popiežiaus sąvoką bei nagrinės Jono Pauliaus II asmenybės gyvenimo aspektus.


K rei kia odis popie ius
Ką reiškia žodis “popiežius”? Dievui dalyvauti maldoje“,


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Popiežius Dievui dalyvauti maldoje“, - (lot. papa, - tėvas) Romos vyskupas ir Katalikų Bažnyčios vadovas.

Dabartinis, 266-asis, popiežius yra Pranciškus, išrinktas kardinolų konklavos 2013 metų kovo 13 dieną.Individuali u duotis
Individuali užduotis popiežius?

Suraskite Šventajame Rašte Mt 16, 16-19 ir jas perskaitykite.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Savo viešojo gyvenimo pradžioje Jėzus išsirinko dvylika vyrų. Jis pasidalino su jais savo galia ir išsiuntė Dievo Karalystės skelbti. Jėzus Petrui patikėjo ypatingą valdžią - dangaus karalystės raktus

(Mt 16, 16-19).

Tai reiškia galią valdyti Bažnyčią. Taigi, popiežius vadovauja Katalikų Bažnyčiai.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

KAROLIS JÓZEFAS WOJTYŁA dvylika vyrų. Jis pasidalino su jais savo galia ir išsiuntė Dievo Karalystės skelbti. Jėzus Petrui patikėjo ypatingą valdžią - dangaus karalystės raktus,

nuo 1978 m. spalio mėn. popiežius JONAS PAULIUS II

Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi. Bažnyčiai vadovavo 27 metus.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Jonas Paulius II dvylika vyrų. Jis pasidalino su jais savo galia ir išsiuntė Dievo Karalystės skelbti. Jėzus Petrui patikėjo ypatingą valdžią - dangaus karalystės raktus

gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose, nedideliame mieste 50 kilometrų nuo Krokuvos. Jis buvo antras sūnus, gimęs Karoliui Wojtyłai ir Emilijai Kaczorowskai.

Pirmąją Komuniją jis priėmė 9 metų, Sutvirtinimo sakramentą – 18.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

 • Baigęs Vadovicų dvylika vyrų. Jis pasidalino su jais savo galia ir išsiuntė Dievo Karalystės skelbti. Jėzus Petrui patikėjo ypatingą valdžią - dangaus karalystės raktusMarcin Wadowita mokyklą, 1938 m. įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą ir dramos mokyklą. Karolis Voityla savo vaikystėje norėjo tapti aktoriumi, buvo susidomėjęs poezija, teatru, puikiai žaidė futbolą, tačiau vėliau pasinėrė į teologiją, pradėjo domėtis filosofija.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

 • 1942 m., pajutęs pašaukimą į kunigystę, jis ėmė studijuoti pogrindinėje Krokuvos seminarijoje, vadovaujamoje Krokuvos arkivyskupo kardinolo Adamo Stefano Sapiegos.

 • Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, tęsė savo studijas Krokuvos didžiojoje seminarijoje ir Jogailos universiteto Teologijos fakultete. 1946 m. lapkričio 1 d. Krokuvoje jam buvo suteikti kunigo šventimai.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

 • Netrukus kardinolas Sapieha išsiuntė jį į Romą. 1948 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją apie tikėjimo sampratą šv. Kryžiaus Jono kūriniuose. 1953 m. apgynė tezę „Apie galimybės pagrįsti katalikų etiką etine Maxo Schelerio sistema įvertinimą“ Liublino katalikiškajame universitete. Vėliau tapo moralinės teologijos ir socialinės etikos profesoriumi Krokuvos didžiojoje seminarijoje ir Liublino Teologijos fakultete.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

 • 1958 m. rugsėjo 28 d. įšventintas vyskupu Krokuvos Vavelio katedroje.

 • 1964 m. sausio 13 d. popiežiaus Pauliaus VI nominuotas Krokuvos arkivyskupu,

 • 1967 m. birželio 26 d. – pakeltas kardinolu.

 • Kardinolas Karolis Wojtyła svariai prisidėjo prie Vatikano II Susirinkimo konstitucijos Gaudium et spes rengimo, dalyvavo visuose Vyskupų sinodo susirinkimuose.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Pradėjęs savo pontifikatą 1978 m. spalio 16 d. popiežius Jonas Paulius II atliko 104 pastoracinius vizitus už Italijos ribų ir 146 – Italijoje. Kaip Romos vyskupas aplankė 317 parapijųiš 333.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Jonas Paulius II popiežius Jonas Paulius II atliko buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu, ypač svarbia asmenybe griūvant komunizmui Rytų Europoje. Popiežius pagerino Katalikų Bažnyčios santykius su judaistais, stačiatikiais ir anglikonais.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Jis buvo vienas labiausiai keliavusių visų laikų popiežių, per savo pontifikavimo laikotarpį aplankęs 129 valstybes. Jis laisvai kalbėjo keliomis kalbomis: gimtąja - lenkų, italų, prancūzų, vokiečių, anglų, ispanų, portugalų, kroatų, rusų, senovės graikų ir lotynų kalbomis.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II lankėsi popiežių, per savo

1993 m. rugsėjo 4–8 d.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

 • Jonas Paulius II paskelbė šventaisiais daugiau žmonių nei kiti prieš tai buvę popiežiai.

 • Visuomet pasisakė už pasaulio taiką ir religinį konservatyvumą.

 • Tai charizmatinė asmenybė, sugebanti suburti daugiatūkstantinę minią, taip pat tai ryškiausia XX ir XXI amžių bei visos bažnyčios istorijos asmenybė.Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Savo žemiškąją kelionę Jonas Paulius II baigė 2005 m. balandžio 2 d. Kaip bebūtų keista, paskelbus liūdną žinią šv. Petro aikštėje nuaidėjo plojimų banga – italai taip paprastai išreiškia savo pagarbą mirusiajam. Po kelių minučių stojo mirtina tyla. Daugelis tikinčiųjų negalėjo sutramdyti ašarų. Kaip skelbia italų laikraščiai, paskutinis jo ištartas žodis buvo „Amen”. Po dviejų valandų nuo popiežiaus mirties į šv. Petro aikštę susirinko maždaug 130 tūkstančių žmonių.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

Popiežiaus Jono Pauliaus II kūnas buvo palaidotas Vatikano bazilikos kriptos kape, prie pat pirmojo Romos vyskupo, apaštalo šv. Petro ir daugelio jo įpėdinių. Taip buvo palaidotas pagal jo testamente išsakytą prašymą – kapas turi būti žemėje, o ne sarkofage.


Palaimintasis popie ius jonas paulius ii

 • Per jo laidotuves 2005 m. balandžio 8 d. maldininkų minia skandavo „šventuoju nedelsiant“. Tarp pagrindinių jo dokumentų yra 14 enciklikų, 15 apaštališkųjų paraginimų, 11 konstitucijų ir 45 apaštališkieji laiškai. Popiežius Jonas Paulius II taip pat publikavo 5 knygas: „Peržengti vilties slenkstį“, „Dovana ir slėpinys: mano kunigo šventimų 50 metinių proga“, „Romos triptikas – meditacijos“, „Kelkitės, eime!“, „Atmintis ir tapatybė“.

 • Jonas Paulius II savo pontifikato laikotarpiu vadovavo 147 beatifikacijos (paskelbė palaimintaisiais 1338 asmenis) ir 51 kanonizacijos (paskelbė šventaisiais 482 asmenis) apeigai. Surengė 9 konsistorijas, kurių metu paskyrė 231 kardinolą.


Popie ius jonas paulius ii paskelbtas palaimintuoju 2011m
Popiežius Jonas Paulius II paskelbtas palaimintuoju 2011m. minia skandavo „šventuoju nedelsiant“.


Darbas grup se
Darbas grupėse: minia skandavo „šventuoju nedelsiant“.

 • Įvardinkite Popiežiaus Jono Pauliaus II asmenybės bruožus remiantis pateikta medžiaga, juos surašykite ir pristatykite .

 • Kurių asmenybės savybių linkėtumėte sau imant pavyzdžiu Joną Paulių II-ąjį? Argumentuokite.


Refleksija
Refleksija minia skandavo „šventuoju nedelsiant“.

 • Ką sužinojau naujo šioje pamokoje?

 • Kuo svarbus popiežiaus vaidmuo mūsų gyvenime?

 • Kokie popiežiaus Jono Pauliaus II asmenybės bruožai mane sužavėjo?


Naudota literat ra
Naudota literatūra minia skandavo „šventuoju nedelsiant“.

 • Šventasis Raštas. Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2009.

 • http://katalikai.lt/kbl/ssostas/jp2.html

 • http://www.lcn.lt/bl/ssostas/jp2/

 • https://www.google.lt/search?q=Popie%C5%BEius+Jonas+Paulius+II&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=g2j6UoSrPKGa7QaE9YCAAg&ved=0CEQQsAQ&biw=1525&bih=668&dpr=0.9

 • http://www.balsas.lt/naujiena/714284/i-popieziu-pasikesines-teroristas-jona-pauliu-ii-nuzudyti-man-isake-ajatola-chomeinis

 • http://www.zodistarpmusu.lt/2011/05-06/str4/

 • http://www.piligrimukelias.lt/index.php?id=60