medezeggenschap samenwerkingsverband passend onderwijs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs. Wognum, 12 september 2013 Jan de Vos. Programma. Even voorstellen Passend onderwijs: de hoofdzaken MR, Schoolondersteuningsprofiel en OPR De Ondersteuningsplanraad (OPR) Het eerste ondersteuningsplan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs' - deanna-vega


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Programma
 • Even voorstellen
 • Passend onderwijs: de hoofdzaken
 • MR, Schoolondersteuningsprofiel en OPR
 • De Ondersteuningsplanraad (OPR)
 • Het eerste ondersteuningsplan
 • Overige medezeggenschap binnen het SWV
 • Vragen en opmerkingen
 • Afsluiting
voorstellen
Voorstellen
 • Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Landelijk Vakbonden, leerling- en ouderorganisaties

Advies en ondersteuning Kosteloos

 • Jan de Vos, projectleider steunpunt
passend onderwijs op hoofdlijnen
Passend onderwijs op hoofdlijnen
 • Zorgplicht
 • Samenwerking in regio’s
 • Cluster 1 en 2
 • Ondersteuningsplan en Ondersteuningsplanraad (OPR)
 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Ontwikkelingsperspectief
ondersteuningsplan swv
Ondersteuningsplan SWV

Vier jaar

 • Visie en organisatie en verantwoordelijkheden
 • Indiceren en arrangeren
  • Basisondersteuning en
  • extra ondersteuning
 • Financieren en verdeling en besteding middelen (meerjarenbegroting)
 • Samenwerken (gemeenten, VO, cluster 2)
 • Informatie en (voorkomen) bezwaarprocedure ouders
samenhang en arrangementen
Samenhang en arrangementen
 • EXPERTISE
 • /
 • ONDERSTEUNING
 • ---------------------
 • ONDERWIJS / ASSISTENTIE
 • (symbiose)

LANDELIJK

CLUSTER 1  

CLUSTER 2

Slechthorend

Spraak taal

------------------

EVT. AMBULANTE BEGELEIDING

RUGZAK CLUSTER 2 in regulier onderwijs (?)

JEUGDZORG OF REVALIDATIE (...)- ARRANGEMENT

wms artikel 4a ondersteuningsplanraad
WMS Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad
 • Het samenwerkingsverband stelt (….) een ondersteuningsplanraad in.
 • De leden van de ondersteuningsplanraad worden
  • afgevaardigd (kiezen) door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden
 • de helft van het aantal leden personeel en andere helft ouders
 • Alleen instemming ondersteuningplan (+RvT)
de ondersteuningsplanraad opr
De ondersteuningsplanraad (OPR)
 • medezeggenschapsorgaan samenwerkingsverband
 • instemming ondersteuningsplan + wijziging
 • bindende voordracht lid RvT (profiel)
 • zelfde rechten MR
 • toezien afspraken ondersteuningsplan
 • leden afgevaardigd door leden MR-en
de ondersteuningsplanraad opr1
De ondersteuningsplanraad (OPR)
 • Omvang OPR: min. 4 leden en pariteit
 • Landelijke Commissie Geschillen
 • Achterbanraadpleging: betrekken doelgroepen
 • Keuze: Experts voordragen
 • Referentiekader: betrekken OPR planvorming SWV
oprichten ondersteuningsplanraad
Oprichten ondersteuningsplanraad
 • Reglement en statuut Werkgroep en bestuur SWV: samen tot reglement OPR
 • Vorm werkgroepWerkgroep taken VOPRWerkgroep stelt reglement en statuut opWerkgroep stemt af met achterbanWerkgroep legt reglement en statuut voor aan bestuur SWVBestuur SWV stelt reglement en statuut vast
 • 1 jaar
inrichten ondersteuningsplanraad opr
Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR)

Reglement en statuut:

 • Omvang
 • Samenstelling
 • Zittingsduur
 • Wijze afvaardiging / verkiezing
 • Deskundigheid
 • Representativiteit
inrichten ondersteuningsplanraad opr1
Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR)
 • Overleg bestuur SWV en informatieverstrekking
 • Termijnen
 • Continuïteit
 • Procedures
 • Onafhankelijkheid
 • Terugkoppeling MR-en
 • Communicatie achterban
 • Faciliteiten
instemming ondersteuningsplan
Instemmingondersteuningsplan
 • Nieuwe bevoegdheid WMS: Art. 14 lid a
 • 1-2-2014 instemming eerste plan
 • 1-3-2014 OPR instemming
 • 15-3-2014 geschil Landelijke Commissie Geschillen
 • 15-04-2014 Uitspraak LCG
 • 1-5-2014 ondersteuningsplan bij Inspectie

Advies: ga eerder met elkaar om de tafel!

overige medezeggenschap binnen het swv
Overige medezeggenschap binnen het SWV
 • Samenwerkingsverband vormen

Statuten voor 01-11-2013 Geschillenprocedure

 • (G)MR advies duurzame samenwerking (art. 11 d Wms)?Niet over toetreden SWV Discussie: advies over wijze waarop
overige medezeggenschap binnen het swv1
Overige medezeggenschap binnen het SWV
 • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

OnderwijsvisieKengetallen leerlingenpopulatieBasisondersteuningOndersteuningsstructuurExtra ondersteuningMR adviesbevoegdheid (art. 11 r Wms)

 • Evt. MR-P voor het SWV
afsluiting
Afsluiting
 • Vragen??
 • Belangrijke websites:

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

www.infowms.nl

www.passendonderwijs.nl

slide18

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

HELPDESK: informatie ouders / personeel 0800 2700 400 (gratis)

STEUNPUNT: voorlichting / begeleiding 036 536 87 18

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl

 • Voorlichting medezeggenschap en passend onderwijs
 • Model-reglementen/statuten voor OPR en MR-P
 • Handreikingen inrichten ondersteuningsplanraad en beoordelen schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan.
 • Instrument communicatie achterban ondersteuningsplanraad
 • Voorbeeld faciliteitenregeling
 • Maatwerk begeleiden oprichten ondersteuningsplanraad