palatinum.cz - PowerPoint PPT Presentation

deanna-sandoval
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
palatinum.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
palatinum.cz

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
palatinum.cz
197 Views
Download Presentation

palatinum.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Představení konzultanta Petra Vajčnerová Head of Business Unit Consulting • Pozice ve společnosti • Head of Business Unit Consulting Zodpovědná za • vedení divize Business Unit Consulting • svěřené zákazníky Business Unit Consulting • account management a řízení projektů • vedení rozvojových programů Specializace • vedení projektů MBE - design systémů řízení a jeho implementace do praxe • konzultační činnost - Model Business Excellence (MBE) • rozvoj kompetencí a dovedností manažerů Zákazníci • společnosti z oblasti služeb, bankovnictví, farmacie, průmyslu Praxe • 12 let v oblasti obchodu • 2 roky jednatel společnosti - distribuční sklad farmaceutických výrobků • 10 let ve farmaceutické společnosti - obchodní zástupce, Sales Trainer, Area Sales Manager, Training Manager ČR a SR Zájmy, Koníčky • rodina, sport (in-line bruslení), knihy Systém řízení - Model Business Excellence - „Firma je tak silná, jak silný je její nejslabší článek“ www.palatinum.cz

  2. Konkrétní realizované projekty Projekt na zavedení systému řízení - Model Business Excellence (MBE) ve společnosti pracující v segmentu bankovnictví v České republice. • V pozici Project Leader jsem se podílela na zavedení systému řízení - Model Business Excellence (MBE) ve společnosti pracující v segmentu bankovnictví. • Cílem bylo: • zvýšit obrat společnosti • připravit předpoklady pro zvýšení zisku Pracovala jsem s pozicemi: • Sales Manager, regionální ředitelé, area manažeři, obchodní zástupci a podpůrný tým interních konzultantů Průběh projektu: Projekt začal v létě roku 2007 a v současné době pokračuje úzká spolupráce s cílem zavést systém řízení - MBE v plné podobě. V prvním roce spolupráce jsme pro všechny pozice připravili individuální plány, jejichž hlavní cíle byly propojeny a upraveny pro jednotlivé úrovně. Klíčové ukazatele v plánech jsme propojili s reportovacím a motivačním systém. Připravili jsme provoz systému MBE a zpracovali standardy pro provoz MBE. Pravidelným koučováním a podporou manažerů jsme celý systém spustili. Ve druhém roce spolupráce jsme navíc připravili individuální plány pro klíčové zákazníky. Výsledkem bylo: • zavedení systému řízení - MBE • následné přeplnění prodejních čísel • sjednocení směru práce celého útvaru V projektu pokračujeme přípravou dvouletých plánů, řízením projektů a přípravou dalších standardů práce • Od roku 2007 se podílím v pozici Project Leadera na provozu již nastaveného dlouhodobého rozvoje zaměstnanců střední farmaceutické společnosti. • Cílem projektu je: • podporovat již nastavený systém rozvoje a tím zabezpečovat zvyšování kompetencí každého zaměstnance Průběh projektu: • S personální ředitelkou byly připraveny kompetenční profily pro jednotlivé pozice včetně rozvojových metod. Poté byly stanoveny potřeby rozvoje pro jednotlivé zaměstnance a připraven plán školení na dané období. • Tento nastavený systém rozvoje společně sdílíme a podporujeme jeho život - pravidelně zaznamenáváme uskutečněné aktivity a v současné době zavádíme metody pro měření úspěšnosti rozvoje. Manažerům pomáhám připravovat podklady pro rozhodování. • Výsledkem je: • zvyšování kompetencí jednotlivých zaměstnanců společnosti • měření znalostí a dovedností zaměstnanců a přehled o vynaložených investicích • společnost získává kompetentní zaměstnance, na které lze delegovat práci Projekt - podíl na provozu již nastaveného dlouhodobého rozvoje zaměstnanců střední farmaceutické společnosti. palatinum.cz www.palatinum.cz

  3. Konkrétní realizované projekty Projekt „Průzkum spokojenosti zaměstnanců“ ve střední farmaceutické společnosti. • V roce 2008 jsem řídila Průzkum spokojenosti zaměstnanců ve střední farmaceutické společnosti. • Cílem bylo: • změřit spokojenost zaměstnanců s jednotlivými procesy ve společnosti • změřit spokojenost zaměstnanců se spoluprací mezi jednotlivými odděleními • změřit spokojenost zaměstnanců s interní komunikací a s manažery • na základě výstupů stanovit v potřebných oblastech akční kroky vedoucí k nápravě a tím zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Průběh projektu: Spolu s personální ředitelkou jsme zaměstnance rozdělili do skupin z důvodů cílených odpovědí. Připravili jsme oblasti, konkrétní otázky a jednotlivé fáze průzkumu - příprava, samotný průzkum mezi zaměstnanci, vyhodnocení, interní komunikace, řešení slabých míst, plán opakovaného měření. V současné době došlo k vyhodnocení průzkumu zaměstnanců, definování slabých míst a zavedení akčních kroků do individuálních plánů jednotlivých manažerů. Společně sledujeme cestu nápravy a je připraven opakovaný průzkum na konci roku 2009. Očekávaný výsledek: • jako výsledek se očekává vyšší spokojenost zaměstnanců dané společnosti • V roce 2005 jsem jako interní Project Leader ve střední farmaceutické společnosti řídila tzv. Tutor program. • Cílem bylo: • zvýšit povědomí dané společnosti v určitém segmentu trhu (v tu dobu pro společnost novém trhu) • připravit vybranou skupinu zákazníků (Tutorů) na předávání zkušeností s novým produktem společnosti pomocí seminářů svým kolegům - lékařům v Čechách a na Slovensku. Průběh projektu: Spolu s Business Unit Headem jsme připravili koncept Tutor programu. Výběrem vhodné školící společnosti jsme získali partnera/konzultanta pro diskusi k celému projektu a školitele manažerů, reprezentantů a také vybraných lékařů - Tutorů v oblasti Prezentačních dovedností. Mým úkolem bylo celý velký projekt koordinovat, pravidelně měřit plánované aktivity a navrhovat korekci odchylek. Také organizovat pravidelné workshopy Tutorů, kde se sdílely zkušenosti a společně připravovaly plány na další období. Výsledkem bylo: • zvýšení povědomí o společnosti v novém segmentu farma trhu • zvýšení povědomí o vybraném produktu • zvýšení prodejů produktu • předávání konkrétních zkušeností Tutorů svým kolegům • a v neposlední řadě i vytvoření spolupracující skupiny odborných lékařů, kteří dodnes spolu „mezinárodně“ komunikuji nad svými kazuistikami. V současné době, žel, projekt již nefunguje, výměnou manažerů se nepodařilo přenést nosnou myšlenku a ve výborném projektu pokračovat. Projekt řízení tzv. Tutor programu ve střední farmaceutické společnosti. Systém řízení - Model Business Excellence - „Co se neměří, to se neřídí“ www.palatinum.cz

  4. Konkrétní realizované projekty Projekt na zavedení systému řízení - Model Business Excellence (MBE) ve velké farmaceutické společnosti. • V roce 2008 jsme začali projekt na zavedení systému řízení - Model Business Excellence (MBE) ve velké farmaceutické společnosti. Na projektu se podílím jako Project Leader. • Cílem bylo: • zvýšit obrat společnosti • připravit předpoklady pro zvýšení zisku • zvýšit komunikaci mezi jednotlivými divizemi Pracujeme s pozicemi: • Generální ředitel • Personální ředitelka • Finanční ředitel • Medicínský ředitel • Business Unit Heads Rx a CHC Průběh projektu: V současné době je systém řízení - MBE implementován v TOP managementu a divizi Rx - v salesu (Sales Manager, area sales managers, reprezentanti a key account manažeři) a v marketingu (Marketing manager a produktoví manažeři). Každý z uvedených zaměstnanců má svůj individuální plán, provázaný s cíli společnosti, oblastmi s ukazateli a aktivitami, vedoucí k naplnění cílů. Naším úkolem je podporovat provoz systému řízení MBE - pomocí individuálních koučování pomáhat v zavedení systému řízení - MBE a řešení vzniklých situací. V letošním roce pokračujeme v implementaci systému řízení - MBE v celé divizi CHC a rozšiřujeme systém řízení - MBE v divizi Rx o plány klíčových zákazníků. Také jsme ve stadiu plánování školení pro rozvoj kompetencí jednotlivých zaměstnanců společnosti. Výsledkem je: • zavedení systému řízení - MBE • sjednocení směru všech zaměstnanců k požadovanému cíli celé společnosti • zvýšení komunikace mezi divizemi • každý ví, co je jeho úkolem, jaké jsou priority a rozumí svému zadání • vyjasňuje se strategie a vize firmy a jejich pochopení každým zaměstnancem palatinum.cz www.palatinum.cz