slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Особливості побудови твору-опису природи PowerPoint Presentation
Download Presentation
Особливості побудови твору-опису природи

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Особливості побудови твору-опису природи - PowerPoint PPT Presentation

deanna-mcbride
277 Views
Download Presentation

Особливості побудови твору-опису природи

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Особливості побудови твору-опису природи

 2. Опис картини природи складається із сукупності описів окремих предметів (неба, сонця, хмар, повітря, дерев, трави, кущів тощо).“Даним” у реченнях опису природи є назви цих предметів або їх частин. “Новим” є ознаки.

 3. В Н ННебо ясне й прозоре.

 4. Найчастіше власне описові речення поєднуються з реченнями розповідного характеру, що містять елементи опису природи.По небу пливла самотня біленька хмаринка. (М. Коцюбинський).

 5. Об’єднуючись в одому тексті, такі речення якнайкраще відтворюють картину природи.Ранок був чудовий, але туман ще стояв. В повітрі віяла прохолода. Сонце весело усміхалось до зелених дерев, прибитої росою дороги. (За М. Коцюбинським).

 6. Опис картини природи (пейзаж) може бути складений і в художньому , і в науковому стилях.

 7. Мета наукового опису природи – створити образ побаченого, вплинути на почуття читача чи слухача.

 8. У науковому описі всі слова вживаються у прямому значенні.

 9. В описі художньому – широко застосовують художні засоби (епітети, порівняння, метафори, уособлення). В).

 10. Епітети:І озеро срібне лежить у долині. (М. Луків).

 11. Порівняння:Черемош простягнувся в долині, як срібна нитка. (М.Коцюбинський).

 12. Метафора:Дерева розгубили по землі свої опалі багряні долоні. (Є. Гуцало).

 13. Уособлення:Втомлені і ліниві берег цілують хвилі. (М. Луків).

 14. Записати назву виділеного в реченнях художнього засобу.Ласкаві ластівки зашелестіли, мов листя лип. (В. Стус).

 15. Небо здригалося чорною безоднею. (З. Тулуб).

 16. Зелений одягла вінок берізка ніжна і струнка. (В. Сосюра).

 17. Діберіть художні засоби до поданих слів.

 18. НебоЕпітети:___________________Порівняння:________________Метафори:_________________Уособлення:_______________НебоЕпітети:___________________Порівняння:________________Метафори:_________________Уособлення:_______________

 19. СонцеЕпітети:___________________Порівняння:________________Метафори:_________________Уособлення:________________СонцеЕпітети:___________________Порівняння:________________Метафори:_________________Уособлення:________________

 20. Тополя Епітети:___________________Порівняння: ________________Метафори:_________________Уособлення:________________

 21. ТуманЕпітети:____________________Порівняння:________________Метафори:_________________Уособлення:________________ТуманЕпітети:____________________Порівняння:________________Метафори:_________________Уособлення:________________

 22. КалинаЕпітети:___________________Порівняння:________________Метафори:_________________Уособлення:________________

 23. План твору-опису природи1. Де цей краєвид.2. Яке там повітря, небо, сонце.3. Який там ґрунт (земля, пісок, каміння). Які трава, квіти (якщо вони є).4. Які там ростуть дерева і які вони (якщо є).5. Які там ростуть кущі (якщо є).6. Які живі істоти там є (птахи, звірі, риби, комахи).7. Чим вразив (запам’ятався) цей краєвид.

 24. У вигляді простого плану записати перелік предметів, що їх необхідно описати, щоб цю картину природи відтворитиМорський берег

 25. Березовий гай

 26. Лісова галявина

 27. Гірська річка

 28. Література • 1. Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення. 6 клас. – Харків: Веста, 2004.– 72 с.2. Глазова О.П., Кузнецов Ю. Б. Рідна мова: Підруч. Для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – • К.: Педагогічна преса, 2006. –228 с.: іл. • 3. Українська мова. Розвиток мовлення: Навчальний посібник. 6 клас – Вид. 2-ге, випр./Упоряд. Г.В. Баран – Х.: Країна мрій, 207. – 96 с.4. Шабельник Т.М. Рідна мова. 6 клас: Плани-конспекти уроків. – Харків: Видавництво “Ранок”, 2009. – 320 с.