Tabulky
Download
1 / 15

TABULKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

TABULKY. Jaká musí být tabulka Náležitosti tabulky Umístění tabulky na stránce. JAKÁ MÁ BÝT TABULKA. Věcně správná a srozumitelná Jednoznačná Úsporná Přehledná Musí mít pěkný vzhled Musí být správně umístěná. NÁLEŽITOSTI TABULKY. název tabulky (nadpis) záhlaví údajová část

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TABULKY ' - dean-richard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tabulky

TABULKY

Jaká musí být tabulka

Náležitosti tabulky

Umístění tabulky na stránce


Jak m b t tabulka
JAKÁ MÁ BÝT TABULKA

 • Věcně správná a srozumitelná

 • Jednoznačná

 • Úsporná

 • Přehledná

 • Musí mít pěkný vzhled

 • Musí být správně umístěná


N le itosti tabulky
NÁLEŽITOSTI TABULKY

 • název tabulky (nadpis)

 • záhlaví

 • údajová část

 • legenda,

 • sloupce,

 • součtový řádek

 • poznámka

 • pramen

 • ohraničení


N zev tabulky nadpis
Název tabulky – nadpis

 • Vychází ze zadání

 • Není možné pouze opsat název zadání.

 • Obsah můžeme libovolně upravit.

 • Musí být věcný a správný.

 • Zvýrazníme

 • tučným písmem nebo podtržením

 • Nikdy nekončí

 • Tečkou ani jiným interpunkčním znaménkem.


Delší nadpis

Můžeme rozdělit do dvou i více řádků.

Šířka nadpisu nesmí přesáhnout šířku tabulky.

Mezi nadpisem a tabulkou

Vynecháváme dva volné řádky.

Nikdy nepoužíváme

Dvojí zvýraznění

Velká písmena

Kurzívu

V nadpisu slovo „tabulka“, „přehled“


M rn jednotky
Měrné jednotky

 • Pokud jsou všechny údaje v tabulce vyjádřeny společnou měrnou jednotkou píšeme pod názvem tabulky.

 • Vkládáme je do závorek a nezvýrazňujeme je.

 • Před měrnou jednotku dáváme předložku „v“.

 • Např.

 • v kg, v Kč, v %,

  Vstupné na hrady a zámky v r. 2005

  (v Kč)


Z hlav
Záhlaví

Jednoduché záhlaví

Složené záhlaví

 • Je sestaveno z názvů jednotlivých sloupců, na které jsme tabulku podle obsahu rozdělili.

 • Názvy uvádíme obvykle v jednotném čísle a píšeme je s velkým počátečním písmenem.

 • Umísťujeme je na střed sloupce.

 • Mezi názvy a ohraničujícími čárami vynecháváme alespoň jednu mezeru.

 • Názvy nezvýrazňujeme.

 • Od údajové části tabulky je oddělujeme souvislou čarou.


Legenda je prvn sloupec tabulky obvykle textov
Legenda Je první sloupec tabulky (obvykle textový).

 • Všechny řádky legendy začínají vždy od stejné svislice a text by měl být zleva odsazen.

 • Každý údaj píšeme s velkým počátečním písmenem.

 • Pokud jsou některé údaje příliš dlouhé můžeme je rozdělit do dvou nebo více řádků. V tomto případě musíme číselné údaje, které k této legendě patří, zarovnat ve sloupci svisle na střed nebo k druhému řádku.


Sloupce je druh sloupec a dal obvykle seln
Sloupce Je druhý sloupec a další (obvykle číselné).

Značky

 • Číselné údaje

 • Píšeme vždy řádově pod sebou.

 • Za desetinnou čárkou mají vždy stejný počet desetinných míst.

 • Pokud používáme u peněžních částek čísla zaokrouhlená, doplňujeme za desetinnou čárkou nuly, nikoliv pomlčky.

 • Vždy oddělujeme tisíce (s výjimkou letopočtů).

 • Pokud sloupce obsahují stejnorodé údaje, musí být stejně široké. (To neplatí pouze v případě, že by se při zachování stejné šířky sloupců tabulka nevešla na šířku papíru).


Sou tov dek
Součtový řádek

 • Obsahuje součty údajů v jednotlivých sloupcích.

 • Tento řádek vždy oddělujeme od předcházejících řádků souvislou čarou

 • Vždy stejným typem čáry, který jsme použili k oddělení záhlaví tabulky.


Pozn mka vypl v ze zad n tabulky
Poznámka Vyplývá ze zadání tabulky.

 • Píšeme ji pod tabulku od stejné svislice jako ohraničení tabulky a uvádíme ji

 • slovním označením:

 • „Poznámka:“ nebo „Pozn:“

 • Text začíná vždy velkým písmenem a končí tečkou.

 • Svou délkou nesmí přesáhnout šířku tabulky (pokud je text delší rozdělíme jej do dvou nebo více řádků).

 • Mezi tabulkou a textem poznámky vynecháváme jeden volný řádek.


Pramen zdroj data kter obvykle erp me z nejr zn j ch zdroj
PRAMEN – ZDROJData, která obvykle čerpáme z nejrůznějších zdrojů.

 • Např. z časopisů, novin, statistické ročenky aj.

 • Data uvádíme pod tabulkou

 • slovním označením

 • „Pramen:“ nebo„Zdroj:“

 • Zarovnání od stejné svislice jako ohraničení tabulky.

 • Text začíná velkým písmem a na konci textu nikdy neděláme tečku.


Ohrani en
Ohraničení

 • Každá tabulka musí mít vnější orámování.

 • Dále ohraničujeme jednotlivé sloupce, záhlaví tabulky, event. součtový řádek.

 • Není vhodné používat v jedné tabulce více druhů oddělovacích čar (např. dvojitou nebo silnější čáru).


Um st n tabulky na str nce na elektronick m psac m stroji
Umístění tabulky na stránce (na elektronickém psacím stroji)

 • Pro umístění tabulky do středu papíru na výšku je důležité vědět kolik řádků se vejde na stránku při různém řádkování.

 • Horní okraj papíru 2,5 cm

 • Při řádkování 1 se vejde na stránku 60 řádků

 • Při řádkování 1,5 se vejde na stránku 40 řádků

 • Při řádkování 2 se vejde na stránku 30 řádků

 • Šíře papíru

 • 81 úhozů

 • 65 úhozů (pevně nastavitelné okraje u el. psacích strojů)


Jednoduché záhlaví

Složené záhlaví

ÚLOHY

Č. 1

Č. 3

Č. 2

Č. 4


ad