Download
internet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internet PowerPoint Presentation

Internet

58 Views Download Presentation
Download Presentation

Internet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Internet Lukáš Podracký

 2. E-mail • E-mail (alebo email, mail prípadne mejl) je skratka pre „elektronickú poštu“ (na rozdiel od konvenčnej pošty). Je to spôsob písania, posielania a prijímania správ v elektronických komunikačných systémoch. Väčšina dnešných emailových systémov používa internet, a email je jedným z najobľúbenejších použití Internetu.

 3. E-mail • Napriek všeobecnému názoru, email je v skutočnosti starší ako internet; v skutočnosti existujúce emailové systémy boli rozhodujúcim nástrojom pri tvorbe internetu. • Email začal v roku 1965 ako spôsob komunikácie viacerých používateľov mainframového počítača so zdieľaním času; hoci je presná história nejasná, medzi prvými systémami s touto schopnosťou boli Q32 od SDC a CTSS z MIT. • Email sa rýchlo rozšíril a stal sa sieťovým emailom, čo umožňovalo používateľom posielanie správ medzi rôznymi počítačmi. Raná história sieťového emailu je taktiež nejasná.

 4. Formát správy Internetové emailové správy pozostávajú z dvoch hlavných častí: • Hlavičky - sumár správy, odosielateľ, príjemca a iné informácie o emaile • Telo - Samotná správa, zvyčajne obsahujúca na konci blok s podpisom (en:signature block)

 5. Formát správy Hlavičky zvyčajne obsahujú aspoň 4 polia: • Od: emailová adresa odosielateľa správy • Komu: emailová adresa prijímateľa správy • Predmet: stručný sumár obsahu správy • Dátum: miestny dátum a čas originálneho odoslania správy

 6. Formát správy Ďalšie bežné hlavičky: • Cc: carbon copy - kópia (pretože písacie stroje používajú „kopirák“ (carbon paper) na robenie kópií listov) • Bcc: blind carbon copy - slepá kópia (adresát bude vidieť osoby uvedené v poli „Komu“, ale nie zoznam adries v "Bcc") • Received: prijaté - trasovacia informácia vytváraná servermi, ktorými správa prešla • Content-type: typ obsahu - informácia o tom, ako má byť správa zobrazená, zvyčajne MIME typ

 7. Príloha e-mailu • Príloha e-mailu alebo emailová príloha je súbor, ktorý je poslaný spolu s emailovou správou. MIME, štandardný formát emailových správ hovorí, akým spôsobom sa kóduje originálna správa aj priložené súbory.

 8. Netiketa • Netiketa je akási pomyselná zbierka pravidiel a zásad, ktorá by sa mala v internetovom svete dodržiavať. Mnoho ľudí si myslí, že ako náhle sa ponoria do internetového sveta je ich anonymita nekonečná. To je veľký omyl, pretože takmer vždy sa dá každý surfer vystopovať pomocou rôznych praktík a metód. Väčšina užívateľov o tom nemá ani potuchy, a preto sa správajú resp. vyjadrujú vulgárne, robia útoky na druhé osoby, osočujú ich alebo sa z nich vysmievajú. Toto sa často stáva na rôznych chatoch alebo internetových diskusiách. Z tohto dôvodu vznikajú aj tzv. Flame. Čo nie je nič iné ako keď si spravidla pár pubertiakov vymieňajú ostro názory na jednu vec a nikto nechce uznať pravdu druhých. To má za následok v určitých prípadoch už spomínané narážky - urážky na konkrétnu osobu.

 9. Netiketa • Treba si uvedomiť jednu vec a to, že v internetovom svete by sme sa mali správať ako v reálnom svete a vyjadrovať sa ako civilizovaní ľudia. Ako už bolo spomenuté existujú akési pravidlá slušného správania na internete - netikete. Základy popisu netikety sú definované v anglicky písanom dokumente RFC 1855.

 10. E-mail a súkromie • Bez osobitných bezpečnostných opatrení email nezaručuje súkromie, pretože • emailové správy vo všeobecnosti nie sú kryptované; • emailové správy musia prejsť cudzími počítačmi v sieti predtým, ako dosahnu cieľový počítač, čo znamená, že je pre iných relatívne jednoduché zachytiť a prečítať správu; • väčšina poskytovateľov emailových služieb ukladá na svojich serveroch kópie emailových správ predtým, ako sú doručené. Tieto zálohy môžu zostať na serveri aj počas niekoľkých mesiacov a to aj v prípade, že ich vo svojej schránke vymažete.

 11. Spam a červy • Spam je nevyžiadaná komerčná pošta. Nízke náklady na odoslanie správy umožňujú spammerom odoslať stovky miliónov emailových správ denne pomocou lacného internetového pripojenia. Stovky aktívnych spammerov takto spôsobujú preťaženie počítačov v internete, ktoré dostávajú desiatky či stovky nevyžiadaných emailov denne. • Emailové červy používajú email na to, aby sa mohli šíriť do ostatných zraniteľných počítačov. Hoci prvý emailový červ (en:Morris worm) infikoval Unixové počítače, tento problém sa v súčasnosti týka takmer výlučne Microsoft Windows.

 12. List • List je písaná správa spravidla posielaná poštou.

 13. List • List podľa J. Graya umožňuje načúvať svojim vlastným pocitom bez toho, že by sme sa museli starať o to, aby sme sa svojho partnera nedotkli. Tým, že slobodne vyjadríme vlastné pocity, budeme automaticky sústredenejší a láskyplnejší. Keď muži píšu listy, bývajú ohľaduplní, chápaví a zdvorilí; keď ženy píšu listy, bývajú dôverčivejšie priaznivejšie naklonené a vďačnejšie. Vyslovenie negatívnych pocitov v liste je znamenitý spôsob ako si uvedomiť, ako neláskyplne môžu naše slová znieť, a upraviť podľa toho svoj prístup. Navyše v liste sa intenzita nepriaznivých citov znižuje a zbýva priestor na vyjadrenie citov pozitívnych. Tým sa viac sústredíme, môžeme sa prihovárať partnerovi láskyplnejšie - a teda menej vyčítavo a káravo. V dôsledku toho značne vzrastie naša šanca, že nás partner vypočuje a pochopí. Keď napíšeme list, spravidla už necítime potrebu hovoriť. Namiesto toho môžeme pocítiť potrebu svojmu partnerovi nejako prejaviť svoju lásku. Nech už ide o to, aby sme listom vyjadrili svoje pocity, alebo píšeme preto, aby sa nám uľavilo, vždy je písanie listov dôležitý nástroj.