compunerea vectorilor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COMPUNEREA VECTORILOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
COMPUNEREA VECTORILOR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
dean-hart

COMPUNEREA VECTORILOR - PowerPoint PPT Presentation

123 Views
Download Presentation
COMPUNEREA VECTORILOR
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COMPUNEREA VECTORILOR

 2. Metodele geometrice sunt : • Regula paralelogramului • Regula triungiului

 3. Regula paralelogramului are următoarele etape : 2. Seconstruieşte paralelogramul care are ca laturi ceidoi vectori : • Se translatează (se deplasează paralel cu ei înşişi ) vectorii a şi b până au origine comună • prin vârful lui a se duce paralelă la b • prin vârful lui b se duce paralelă la a 3. Se construieşte vectorul sumă c ( este diagonala paralelogramului dusă prin originea vectorilor ) a c a b b

 4. Vectorul sumă c are următoarele caracteristici : • origineacomună cu originile celor doi vectori a şi b ; • direcţiade-a lungul diagonalei paralelogramului ; • sensul dat de săgeată ; • modulul egal cu lungimea diagonalei paralelogramului.

 5. Caz particular Cei doi vectori au direcţii perpendiculare În acest caz paralelogramul devine un dreptunghi şi putem calcula modulul c aplicând teorema lui Pitagora. c a a c² = a² + b² b b

 6. REGULA TRIUNGHIULUI Regula triunghiului este o metodă de compunere a doi vectori. Regula triunghiului are următoarele etape: • Se translatează un vector ( b ) până când originea lui va fi în vârful celuilalt vector ( a ) • Se uneşte originea primului vector a cu vârful lui b şi se obţine vectorul sumă c a a c b b

 7. Cazuri particulare • Cei doi vectori au direcţii perpendiculare Se poate calcula modulul c cu terema lui Pitagora c a a c² = a² + b² b b

 8. b) Vectorii au aceeaşi orientare (aceeaşi direcţie şi acelaşi sens) Modulul c este egal cu suma modulelor a şi b. a b a b c c = a + b

 9. c) Vectorii au aceeşi direcţie şi au sensuri opuse Modulul c este egal cu diferenţa dintre modulele a şi b. a a b c b c = a - b

 10. SCĂDEREA VECTORILOR Observaţie: scăderea vectorilor nu este comutativă

 11. SCĂDEREA VECTORILOR ADUNAREA VECTORILOR a c b

 12. ÎNMULŢIREA UNUI VECTOR CU UN SCALAR O O O O Prin înmulţirea unui vector cu un scalar se obţine tot un vector ce are: - Aceeaşi direcţie cu direcţia vectorului iniţial; - Acelaşi sens cu sensul vectorului iniţial dacă scalarul este pozitiv; sens contrar sensului vectorului iniţial dacă scalarul este negativ; - Modulul egal cu produsul dintre modulul vectorului iniţial şi scalar.