Download
lesanne 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ülesanne 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ülesanne 1

Ülesanne 1

242 Views Download Presentation
Download Presentation

Ülesanne 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ülesanne 1 • Tehke tavalisse java projekti klass nimega OIS ja sinna sisse üks meetod nimega getTunniplaan. • getTunniplaan • Sisend: nimi ja matrikliNr • Väljund: nimekiri Tund-dest. • Tund klass sisaldab järgmisi välju • AineNimi • 6ppej6uNimi • RuumiNr • Tehke Main klass, kus kutsute getTunniplaan meetodi katsetamiseks välja.

  2. Ülesanne 2 • Luua NetBeans-gajavawebprojectja tõstke sinna ülesandest 1 OIS ja Tund klass. • MuudkegetTunniplaanmeetod veebiteenuse operatsiooniks ja deploy-ge projekt Glassfishi serverile. • Kontrollige soapUI-ga, et teenus töötab.

  3. Ülesanne 3 • Looge WSDL Ois veebiteenusele, kus on üks operatsioon: • getTunniplaan • Sisend: nimi ja matrikliNr • Väljund: nimekiri Tund-dest • Tund element koosneb järgmistest elementidest: • AineNimi • 6ppej6uNimi • RuumiNr • Tehke uus javawebproject ja sinna Ois.wsdl-i põhjal veebiteenus.

  4. Ülesanne 4 • Tehke lihtne java klient ülesandes 3 loodud veebiteenuse katsetamiseks. • Vihje: valige new->webserviceclient... • Video: Consuming a Web Service using netbeans 7.1