slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A múzeumok PowerPoint Presentation
Download Presentation
A múzeumok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

A múzeumok - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

A múzeumok. A tárgyalandó témák. Alapfogalmak A múzeumok alapfeladatai A műgyűjtemények kialakulása és társadalmi szerepe A magyarországi múzeumok kialakulása, struktúrája, hálózata A történeti muzeológia. 1. Alapfogalmak. Alapfogalmak 1. – Múzeum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A múzeumok' - deacon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a t rgyaland t m k
A tárgyalandó témák
 • Alapfogalmak
 • A múzeumok alapfeladatai
 • A műgyűjtemények kialakulása és társadalmi szerepe
 • A magyarországi múzeumok kialakulása, struktúrája, hálózata
 • A történeti muzeológia
slide3
1.

Alapfogalmak

alapfogalmak 1 m zeum
Alapfogalmak 1. – Múzeum

1997. évi CXL. törvény 42. §

„(1) Múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény.

(2) A múzeum feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása.

(3) A múzeum rendelkezik az e feladatok ellátásához a szakmai normatívák szerint szükséges tárgyi és anyagi feltételekkel, megfelelő épülettel, szakirányú felsőfokú végzettségű alkalmazottakkal.

(4) A múzeum elnevezést hivatalosan csak az e törvény alapján működési engedéllyel rendelkező múzeumok használhatják.”

alapfogalmak 1 m zeum1
Alapfogalmak 1. – Múzeum

MÚZEUM

közművelődési

és intézmény

tudományos

mi nem m zeum
Mi nem múzeum?

Gyűjtemény:gyűjt, nyilvántart, megőriz

De:nincs tudományos feldolgozás, publikálás, bemutatás, szakképzett alkalmazott

Magángyűjtemény

Közgyűjtemény – nyilvános (a MÚZEUM is az)

Galéria: bemutat

De:nincs rendszeres gyűjtés, megőrzés, tudományos feldolgozás, s azt végző szakalkalmazott

alapfogalmak 2 muzeol gia
Alapfogalmak 2. – Muzeológia

Muzeológia: a múzeumi tevékenység elmélete és gyakorlata

Általános muzeológia: a múzeumi tevékenység általános kérdéseivel foglalkozó tudomány

Szakmuzeológia: egy adott szakma tárgyi anyagával kapcsolatos múzeumi tevékenység tudománya

Típusai lehetnek:

 • Történeti
 • Irodalmi
 • Műszaki
 • Agrártörténeti
 • Művészeti
 • Stb.
slide8
2.

A múzeumok alapfeladatai

a m zeumok alapfeladatai 1
A múzeumok alapfeladatai 1.

1. GYŰJTŐMUNKA

A MÚZEUM

alapja a gyűjtemény

első feladata a gyűjteményképzés

a m zeumok alapfeladatai 2
A múzeumok alapfeladatai 2.

2. MŰTÁRGYVÉDELEM

 • Anyagmegóvás

• Tisztítás

• Konzerválás

• Restaurálás

 • Nyilvántartás

• Gyarapodási napló

• Leltárba vétel

• Katalogizálás

c) Tárolás

a m zeumok alapfeladatai 3
A múzeumok alapfeladatai 3.

3. KÖZLÉS (kommunikáció)

 • Kiállítás (állandó és időszaki)
  • Múzeumpedagógia
  • Múzeumdidaktika
   • Kapcsolódó ábrázolás (fénykép, grafika, diagram, diaporáma, film stb.)
   • Modell, makett, tárgymásolat, tud. rekonstrukció
   • Verbális információ
  • Múzeumpszichológia
  • Múzeumszociológia
  • Múzeumi kommunikáció
 • Tudományos publikáció
slide12
3.

A műgyűjtemények kialakulása

és társadalmi szerepe

(A modern muzeológia előzményei)

a kezdetek kor 1
A kezdetek – ókor 1.

1. Egyiptom

 • Temetkezés – piramisok (kincsek)
 • Templomok (szobrok, könyvtárak)
 • Paloták – kincstárak

Dominál a kultikus funkció

slide14
Kheprén piramisa és a Szfinx

(Óbirodalom) Gizában

A karnaki templom főbejárata

a kezdetek kor 2
A kezdetek – ókor 2.

2. Görög városállamok (Athén, Delphoi, Olümpia, Délosz stb.)

 • Paloták – kincstárak
 • Templomok – Akropolisz(szobrok, festmények, ötvösmunkák, áldozati ajándékok, könyvtárak)

A tárgyak

   • leltározása
   • tisztítása, javítása

A tudatos gyűjtés és megőrzés kezdetei

a kezdetek kor 3
A kezdetek – ókor 3.

3. Alexandria és Pergamon

(hellenisztikus kultúra)

MUSEION Athéné temploma

I. Ptolemaiosz († i. e. 283)

 • Gyűjtemények(szobrok, képek, más, pl. természeti tárgyak)tudatos gyarapítása, rendszerezése, értelmezése
 • A gyűjtemény feldolgozása – kutatás
 • Könyvtárak
 • Oktató és kiszolgáló helyiségek
 • A gyűjtemény tudatos felhasználása az oktatásban

A gyűjtés tudományának megalapozása

a berlini pergamon m zeumb l
A berlini Pergamon Múzeumból

Zeusz Oltár

Ishtar Kapu

a kezdetek kor 4
A kezdetek – ókor 4.

4. Róma

1. A gyűjteményalakítás módozatai

 • Hadizsákmány főként görög műkincsek (szobrok,
 • Fosztogatás vázák stb.
 • Készíttetés rabszolgamunkával

2. A gyűjtemények típusai

 • Templomi gyűjtemények
  • áldozati ajándékok – pl. Augustus 5 áldozati temploma hadizsákmányból
  • ereklyék – hírességek emléktárgyai
 • Császárok, előkelőségek galériái – a lakóépületek északi részén (képek, szobrok)
 • Rendszerezett, különleges gyűjtemények – császárok és családtagjaik, majd tudósok, filozófusok, művészek mellszobrai, isteneket ábrázoló medaillonok
a kezdetek kor 41
A kezdetek – ókor 4.

3.A gyűjtemények bemutatása

A római gazdagok utazásai – vezetők mutatták be a városokat

(exegetes), illetve a templomokat és kincseiket (perigetes)

4. A gyűjtemények nyilvánossága

Agrippaterve az antik művészeti emlékek egyesítésére egy

 • rendszerezett

gyűjteményben

 • nyilvános

A nyilvános gyűjtemény

kialakításának kísérlete

szoborportr k r m b l
Szoborportrék Rómából

Livia, Augustus felesége

Claudius császár

Caligula

Néró

Domitianus

Marcus Aurelius

Septimius Severus

a folytat s k z pkor
A folytatás – Középkor

Az egyházközponti szerepe a kulturális javak felhalmozásában és közvetítésében.

Gyűjtemények helyei:

 • Szerzetesrendek kolostorai
 • Püspökségek
 • Pápai udvar

Tartalma:

 • Szentek ereklyéinek központi jelentősége – meghatározott tartalmak hordozói is
 • Bibliai jelenetek, szentek képei

Világiak

 • Királyi udvarok (kincstár)
 • Főurak
 • Egyetemek –a XII. századtól
a folytat s a renesz nsz 1
A folytatás – a reneszánsz 1.

A világi kultúra erősödése, az anyagi javak nagyobb becsülete – érdeklődés a múlt (az ókori világ) értékei iránt.

 • Itália: sajátos gyűjtemények
  • A tudomány és művészet – festészet, szobrászat – támogatása itáliai fejedelmi és püspöki udvarokban (Farnesek, Borghesek, Doriák, Grimani érsek Velencében stb. kép- és régészeti gyűjteményei)
  • VI. Sixtusantikváriuma (1471) a vatikáni és lateráni múzeumok őse római galériák, paloták, fürdők leleteiből.
 • Az Alpoktól északra
  • Katolikuskirályi és főúri udvarokban, egyházi központokban képző- és iparművészeti alkotásokból, fegyverekből álló művészeti és ritkasággyűjtemények.
  • Protestánsok: képek helyett ötvöstárgyak

A XVI. századtól: királyi, fejedelmi gyűjtemények katalógusának kiadása a gyűjtemények rendszerezése.

a folytat s a renesz nsz 2
A folytatás – a reneszánsz 2.

Samuel Quiccheberg holland orvos rendszere (1565)

I. osztály – történeti: az ősök galériája (származási táblák, képek; térképek, metszetek városokról, épületek események ábrázolásai)

II. osztály – kincstár (művészi alkotások, érmek, ötvösmunkák, ásatási leletek, egzotikus eszközök stb.)

III. osztály – természeti tárgyak (ember és anatómiája, állat- és növényvilág, ásványok)

IV. osztály – technikai művek (a mechanika, matematika, asztronómia, muzsika eszközei; gépek, kézművesek szerszámai, orvosok eszközei. Vadász- és halászszerszámok)

V. osztály – képtár (festmények, rézkarcok és azok elkészítésének eszközei)

a folytat s a renesz nsz 3
A folytatás – a reneszánsz 3.

Tiroli Ferdinánd főherceg (1520–1595) a spanyol és osztrák Habsburg uralkodók és a francia udvar kincseinek egyesítés a

bécsi művészeti kincstárban (1563).

1563-tól ambrasi kastélyának átépítése a gyűjtemény céljaira:

 • A lakosztályoktól elkülönített
 • Önálló épülettömbökben
  • a Kunstkammer
  • a Rüstkammer
  • a római régiségek
  • a könyvtár
a folytat s a felvil gosod s kora 1
A folytatás – a felvilágosodás kora 1.

Hatások:

 • Ipari-technikai fejlődés
 • A tudomány fejlődése (természettudományok, orvoslás stb.)
 • Az új világ, új kultúrák megismerése
 • Szekularizáció
 • Az oktatás jelentőségének felismerése

Következmények a muzeológiában:

 • A múzeumok az oktatás és a művelődés szolgálatában
 • A gyűjtemények tartalmának átalakulása (természeti, technikai gyűjtemények)
 • Nemzeti gyűjtemények – állami múzeumok
 • Közadakozásból
 • Nyilvánossá tételük
a folytat s a felvil gosod s kora 2
A folytatás – a felvilágosodás kora 2.

Két eltérő példa:

1. Franciaország – Louvre

Colbert – I. Ferenc és XIV. Lajos királyok támogatásával – hatalmas gyűjteményt vásárol össze (képek, szobrok, bútorok, szőnyegek, ötvöstárgyak, könyvek)

A Louvre-ban helyezi el a királyi gyűjteményt

1792 – a Convent döntése Muséum des Arts

2. Anglia – British Museum

Magánadományokból

nemzeti gyűjtemény

Állami vásárlásokból

Parlamenti döntéssel (1759)British Museum

a m zeumok f bb t pusainak kialakul sa 1
A múzeumok főbb típusainak kialakulása 1.

1. Művészeti múzeumok

 • Alte Pinakothek, Glyptothek (München)
 • Ermitázs (Szentpétervár)
 • Metropolitan Museum of Art (New York)
 • Vatikáni Múzeumok (Musei Vaticani e Gallerie Pontificie)
 • Musée (Cluny)
 • Victoria and Albert Museum (London)

2. Történeti múzeumok

a) Régészeti múzeumok

 • Dán Nemzeti Múzeum (Koppenhága)
 • Egyiptomi Múzeum (Kairó)
 • Történeti Múzeum (Moszkva)

b) Palotamúzeumok

 • A Kreml (Kincstár) Fegyvertára (Moszkva)
 • Palota Múzeum (Peking)
a m zeumok f bb t pusainak kialakul sa 2
A múzeumok főbb típusainak kialakulása 2.

c) Hadtörténeti múzeumok

 • Heergeschichtliches Museum (Bécs)

3. Néprajzi Múzeumok

 • Nordiska Museet (Stockholm)
 • Musée de l’Homme (Párizs)
 • Museum für Völkerkunde (Lipcse)

4. Természettudományi és Műszaki Múzeumok

 • Deutsches Museum (München)
 • Politechnicseszkij Muzej (Moszkva)
 • Museum of Science (Boston)
 • Smithsonian Museum of History and Technology (USA)
slide33
4.

A magyarországi múzeumok

kialakulása,

struktúrája, hálózata

magyar m zeumok 1
Magyar múzeumok 1.

1802. november 25.

Gróf Széchényi Ferenc megalapítja a

Magyar Nemzeti Múzeumot

1837–1847

Gróf Batthyány Antal majorsága területén megépül

a múzeum épülete

magyar m zeumok 2
Magyar múzeumok 2.

Kubinyi Ágostonprogramja:

„…úgy felállítandók az ezen intézetben levő gyűjtemények, hogy azok tükör gyanánt szolgáljanak a nemzet mind szellemi, mind anyagi tekintetbeni haladására vagy hátramaradására; hogy a történetíró, archeolog, természetvizsgáló, mezei gazda, bányász, iparűző, művész sat. első tekintettel alapos tudomást szerezhessen szakához tartozó minden tárgyakról, és ezen tekintetből minden gyűjtemény úgy felállítandó, hogy ne csak a szemnek szolgáljon gyönyörül, hanem mindenki, kivált a szakértő, könnyen mozdíthassa annak használatával kitűzött célját, s vállalatát elő.”

Kubinyi Ágoston

(1799–1873)

Nemzeti Múzeum

igazgatója

1843–1869

magyar m zeumok 3
Magyar múzeumok 3.

Pulszky Ferenc:A műgyűjtemények hasznairól (Atheneum)

„A’ múltnak képviselői az emlékek, ezek testesítik meg a’ köteléket, mely bennünket összefűz; szent őrzésök a’ nemzetiség első kötelessége. Ezekhez kapcsolódnak eszméink őseinkről, ezekből látjuk, hogy tekinték ők a’ világot, ezekben mutatkozik a múlt századok ízlése. Ki legkisebbet is közülök elront vagy elveszni hágy, a’ múltnak dicső palotájából egy követ tör ki, ‘s tulajdon állásának alapját megrongálta, mert ha magasan állunk, csak a’ múlt az, mi bennünket felemelt, mit lábunkkal tapodni nem kell”

Pulszky Ferenc

(1814–1897)

Nemzeti Múzeum

igazgatója

1869–1894

magyar m zeumok 4
Magyar múzeumok 4.

Ajánlás a vidéki (városi) múzeumok gyűjtőkörére:

 • „Mindennemű alaptervek” és képek– város, városrész, utcák, terek, épületek;
 • „könyvtári osztály”– minden írásos, nyomtatásban megjelent dokumentum a városról (könyvek, okmá-nyok, hirdetések, jelentések, naptárak, hírlapok stb.
 • „…a városi hatóság hatalmi jelei, címerei, emlékpénzei, pecsétei.”
 • „…a múltnak a művészi és műipari” doku-mentumai:„céhekrégi szabadságlevelei, jelvényei … remekjei; kalmárok … jelvényei…; a régi mértékek, súlyok, pénznemek…”; ruhák, zászlók stb.
 • „A városra nézve kiváló fontosságú események, ünnepélyek … népgyülekezeti rajzai; …családi, nyelvbeli, nyilvános élet és szokások, játékok és divatokra vonatkozó jegyzetek, emlékek; … a bútorzatra, ruhára, nyilvános mulatságokra való megemlékezések stb.”

Rómer Flóris

(1815–1889)

a győri (1859) és

a nagyváradi

(1877)múzeum

alapítója

Nemzeti Múzeum

régiségtárának

vezetője (1869)

magyar m zeumok 5
Magyar múzeumok 5.

A múzeumi hálózat fejlődése 1918-ig

a magyarorsz gi m zeumok t pusai
A magyarországi múzeumok típusai
 • Országos múzeum
 • Országos szakmúzeum
 • Megyei múzeum
 • Területi múzeum
 • Tematikus múzeum
 • Közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek
orsz gos m zeumok
Országos múzeumok
 • Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Főváros Önkormányzata
 • Hadtörténeti Múzeum - honvédelemért felelős miniszter
 • Iparművészeti Múzeum - kultúráért felelős miniszter
 • Közlekedési Múzeum - kultúráért felelős miniszter
 • Magyar Nemzeti Galéria - kultúráért felelős miniszter
 • Petőfi Irodalmi Múzeum-kultúráért felelős miniszter
 • Magyar Nemzeti Múzeum - kultúráért felelős miniszter
 • Magyar Természettudományi Múzeum - kultúráért felelős miniszter
 • Mezőgazdasági Múzeum - kultúráért felelős miniszter
 • Néprajzi Múzeum - kultúráért felelős miniszter
 • Országos Műszaki Múzeum - kultúráért felelős miniszter
 • Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - kultúráért felelős miniszter
 • Szabadtéri Néprajzi Múzeum(Szentendre) - kultúráért felelős miniszter
 • Szépművészeti Múzeum - kultúráért felelős miniszter
megyei nkorm nyzati m zeumok 1
Megyei (önkormányzati) múzeumok 1.

1. Baranya Megye Múzeumok Igazgatósága (MMI)

 • Janus Pannonius Múzeum(Pécs)
 • Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács)

2. Bács-Kiskun MMI

 • Katona József Múzeum(Kecskemét)
 • Türr István Múzeum(Baja)
 • Kiskun Múzeum(Kiskunfélegyháza)
 • Thorma János Múzeum(Kiskunhalas)
 • Visky Károly Múzeum(Kalocsa)

3. Békés MMI

 • Munkácsy Mihály Múzeum(Békéscsaba)
 • VármúzeumésErkel Ferenc Emlékmúzeum(Gyula)
 • Szántó Kovács János Területi Múzeum(Orosháza)

4. Borsod-Abaúj-Zemplén MMI

 • Herman Ottó Múzeum (Miskolc)
 • M N M Rákóczi Emlékmúzeuma (Sárospatak)
megyei nkorm nyzati m zeumok 2
Megyei (önkormányzati) múzeumok 2.

5. Csongrád MMI

 • Móra Ferenc Múzeum(Szeged)
 • Tornyai János Múzeum (Hódmezővásárhely)
 • Nemzeti Emlékpark (Ópusztaszer)

6. Fejér MMI

 • Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár)
 • Intercisa Múzeum (Dunaújváros)
 • 1848-as Emlékmúzeum (Pákozd)

7. Győr-Sopron MMI

 • Xantus János Múzeum (Győr)
 • Liszt Ferenc Múzeum (Sopron)
 • Széchenyi István Emlékmúzeum (Nagycenk)
 • Továbbiak: Mosonmagyaróvár, Kapuvár

8. Hajdú-Bihar MMI

 • Déri Múzeum (Debrecen)
 • Hajdúsági Múzeum (Hajdúböszörmény)
megyei nkorm nyzati m zeumok 3
Megyei (önkormányzati) múzeumok 3.

9. Heves MMI

 • Dobó István Múzeum (Eger)
 • Mátra Múzeum (Gyöngyös)

10. Jász-Nagykun-Szolnok MMI

 • Jász Múzeum (Jászberény)
 • Damjanich János Múzeum (Szolnok)

11. Komárom-Esztergom MMI

 • Kuny DomokosMúzeum (Tata)
 • Balassi Bálint Múzeum (Esztergom)
 • Tatabányai Múzeum (Tatabánya)
 • Klapka György Múzeum (Komárom)

12. Nógrád MMI

 • Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján)
 • Palóc Múzeum (Balassagyarmat)
megyei nkorm nyzati m zeumok 4
Megyei (önkormányzati) múzeumok 4.

14. Somogy MMI

 • Rippl-Rónai Múzeum (Kaposvár)

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg MMI

 • Jósa András Múzeum (Nyíregyháza)
 • Báthori IstvánMúzeum (Nyírbátor)

16. Tolna MMI

 • Wosinsky Mór Múzeum (Szekszárd)
 • Völgység(Bonyhád)
 • Városi Múzeum (Paks)

17. Vas MMI

 • Savaria Múzeum (Szombathely)
 • Jurisics Miklós Vármúzeum (Kőszeg)
 • Nádasdy Ferenc Múzeum (Sárvár)
megyei nkorm nyzati m zeumok 41
Megyei (önkormányzati) múzeumok 4.

18. Veszprém MMI

 • Bakonyi Múzeum (Veszprém)
 • Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc)

19. Zala MMI

 • Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg)
 • GöcsejiFalumúzeum (Zalaegerszeg)
 • Thury György Múzeum (Nagykanizsa)
 • Balaton Múzeum (Keszthely)
 • Helikon Kastélymúzeum (Keszthely)
megyei nkorm nyzati m zeumok szervezete
Megyei (önkormányzati) múzeumok szervezete

Szervezete

A helyi sajátosságoktól és a múzeum nagyságától, jellegétől függően szervezete mutathat eltéréseket, de a megyei központi múze-umokban a főbb muzeológiai területek megtalálhatók benne.

Jellemző szakmai osztályok(pl. Janus Pannonius Múzeum – Pécs):

 • Régészeti
 • Néprajzi
 • Képző- és Iparművészeti
 • Természettudományi
 • Új- és Legújabbkori Történeti

Egyéb szakmai egységek

 • Közművelődési Osztály
 • Restaurátor műhely(ek)
 • Kiállítás-rendező Osztály (csoport)

Igazgatás

 • Igazgatóság
 • Gazdasági Osztály
orsz gos szakm zeumok
Országos szakmúzeumok
 • Bélyegmúzeum(Budapest)
 • Érc- és Ásványbányászati Múzeum(Rudabánya)
 • Központi Bányászati Múzeum (Sopron)
 • Központi Kohászati Múzeum(Miskolc – Felsőhámor)
 • Magyar Földrajzi Múzeum (Érd)
 • Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Budapest)
 • Magyar Olajipari Múzeum(Zalaegerszeg)
 • Országos Mentőmúzeum(Budapest)
 • Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely(Kecskemét)
 • Testnevelési és Sportmúzeum(Budapest)
 • Tűzoltó Múzeum(Budapest)
 • Zenetörténeti Múzeum(Budapest)
egyh zi m zeumok katolikus egyh z
Egyházi múzeumok – Katolikus egyház

EGYHÁZMEGYEI MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYEK

 • Keresztény Múzeum (Esztergom)
 • Érseki Kincstár (Kalocsa)
 • Érseki Gyűjteményi Központ (Eger)
 • Gizella Királyné Múzeum (Veszprém)
 • Egyházmegyei Gyűjtemény és Kincstár (Szombathely)
 • Egyházmegyei Múzeum (Székesfehérvár)
 • Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény (Vác)
 • Szeged-Csanádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár (Szeged)
 • Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény (Nyíregyháza)

SZERZETESRENDEK MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYEI

 • Főapátsági Gyűjtemény (Pannonhalma)
 • Bencés Apátsági Templom és Múzeum (Tihany)
 • Ferences Könyvtár és Múzeum (Gyöngyös)
 • Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény (Vasvár)
egyh zi m zeumok egy b vall sok
Egyházi múzeumok – egyéb vallások
 • Református Kollégium és Egyházművészeti Múzeum (Debrecen)
 • Dunamelléki Református Egyházkerületi Ráday Múzeum (Kecskemét)
 • Dunántúli Református Egyházkerület Egyháztörténeti és Egyházművészeti Múzeuma (Pápa)
 • Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Múzeuma (Sárospatak)
 • Evangélikus Országos Múzeum (Budapest)
 • Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény (Budapest)
muzeol giai int zm nyek szakmai szervezetek
Muzeológiai intézmények, szakmai szervezetek

„A múzeumok tevékenységének széleskörű megismertetése, társadalmi megbecsülésének előmozdítása érdekében jelenleg négy nagy szakmai civil szervezet működik Magyarországon. Ezen szervezetek véleményt formálnak a múzeumügy egészét érintő kérdésekben, kezdeményezői, illetve véleményezői az átfogó múzeumi fejlesztéseknek, köztük a jogszabályi környezet alakításának.

 • Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület
 • ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága
 • Országos Közgyűjtemények Szövetsége
 • Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége.”
a p csi v rosi m zeum t rt net b l az alap t k
A Pécsi Városi Múzeum történetéből – Az alapítók

A második igazgató

Az első igazgató

Dr. Juhász László ügyvéd

a gyűjtemény megalapozója

slide55
Történész

a múzeumban

(illusztrációk)

letm d enteri r k paraszti 19 20 sz fordul ja
Életmód (enteriőrök) – paraszti (19–20. sz. fordulója)

Ormánság

Tiszta szoba

Lakószoba

letm d enteri r k paraszti 19 20 sz fordul ja1
Életmód (enteriőrök) – paraszti (19–20. sz. fordulója)

Ormánság

Kamra

Nyitott kéményes

konyha