slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pilsētas mārketings – modīga rotaslieta vai objektīva nepieciešamība Lilita Seimuškāne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pilsētas mārketings – modīga rotaslieta vai objektīva nepieciešamība Lilita Seimuškāne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Pilsētas mārketings – modīga rotaslieta vai objektīva nepieciešamība Lilita Seimuškāne - PowerPoint PPT Presentation


  • 238 Views
  • Uploaded on

Pilsētas mārketings – modīga rotaslieta vai objektīva nepieciešamība Lilita Seimuškāne Ventspils attīstības aģentūras direktore. Pilsēta ar rītdienu!. Pilsētas mārketings – objektīva nepieciešamība. www.ventspils.lv.  tirgus robežas nesakrīt ar valstu nacionālajām robežām

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pilsētas mārketings – modīga rotaslieta vai objektīva nepieciešamība Lilita Seimuškāne' - deacon-cline


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Pilsētas mārketings –

modīga rotaslieta vai

objektīva nepieciešamība

Lilita Seimuškāne

Ventspils attīstības aģentūras

direktore

pils tas m rketings objekt va nepiecie am ba

Pilsēta ar rītdienu!

Pilsētas mārketings –objektīva nepieciešamība

www.ventspils.lv

 tirgus robežas nesakrīt ar valstu

nacionālajām robežām

 konkurence kļuvusi globāla

 iespēja paaugstināt konkurētspēju

 iepazīstināt ar pilsētas piedāvājumu kopumu

 jauniem pilsētas attīstības virzieniem

 pārmaiņu vadībai

 stereotipu vadībai

 būtisks instruments iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā

pils tas m rketinga svar gi organizatoriskie faktori

Pilsēta ar rītdienu!

Pilsētas mārketinga svarīgiorganizatoriskie faktori

www.ventspils.lv

 ambīcijas un mērķu formulējums

 kvalitatīvs, „nobriedināts” produkts

(infrastruktūra, piedāvājumu kopums)

 augstākās vadības stingra platforma

 resursi

 profesionāla darba organizācija

 precīza kompetenču sadale un

 sadarbība „bez robežām”

 informācijas sistēmas un tehnoloģijas

 pastāvīgs rezultātu izvērtējums (monitorings)

pils tas rakstur g k s pa bas

Pilsēta ar rītdienu!

Pilsētas raksturīgākāsīpašības

www.ventspils.lv

 vienreizīgums, unikalitāte

 dinamiskums, straujas izmaiņas

 daudzveidīgums

 lielākā vērtība – pilsētas iedzīvotāji

pils tas svar g kie balsti

Pilsēta ar rītdienu!

Pilsētas svarīgākie balsti

www.ventspils.lv

Avots: Ventspils pilsētas Mārketinga stratēģija, 2002

pils tas m rketinga matrica

Pilsēta ar rītdienu!

Pilsētas mārketinga matrica

www.ventspils.lv

Mārketinga

darbības

Lietotāju grupa

Avots: Ventspils pilsētas Mārketinga stratēģija, 2002

kas ir visiedarb g k m rketinga sast vda a

Pilsēta ar rītdienu!

Kas ir visiedarbīgākā mārketinga sastāvdaļa?

www.ventspils.lv

Apmierināts klients!

Iedzīvotājs Uzņēmējs Apmeklētājs

kop jais nak oju o t ristu skaits ventspil 2002 2006 g

Pilsēta ar rītdienu!

Kopējais nakšņojušo tūristu skaitsVentspilī 2002.-2006.g.

www.ventspils.lv

Avots: Ventspils TIC

ventspils pils tas domes darb bas v rt jums

Pilsēta ar rītdienu!

Ventspils pilsētas domesdarbības vērtējums

www.ventspils.lv

Avots: SKDS aptaujas rezultāti

k p c klienti neatgrie as

Pilsēta ar rītdienu!

Kāpēc klienti neatgriežas?

www.ventspils.lv

 1 % nomirst

 3 % pārceļas

 5 % draugu iespaidā

 9 % konkurences dēļ

 14 % neatrisinātas problēmas

 68 % attieksmes dēļ