Jan amos komensk
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 460 Views
 • Uploaded on

Jan Amos Komenský. Iveta Kleníková. Jan Amos Komenský. spisovatel pedagog duchovní jazykovědec. Původ. * 28.března 1591 potomek Martina Komenského a jeho ženy Anny možná místa narození: Nivnice , Komňa a Uherský Brod různé způsoby podpisu. Mládí. 1604 – Jan osiřel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jan amos komensk

Jan Amos Komenský

Iveta Kleníková


Jan amos komensk1
Jan Amos Komenský

 • spisovatel

 • pedagog

 • duchovní

 • jazykovědec


P vod
Původ

 • * 28.března 1591

 • potomek Martina Komenského a jeho ženy Anny

 • možná místa narození: Nivnice, Komňa a UherskýBrod

 • různé způsoby podpisu


Jan amos komensk
Mládí

 • 1604 – Jan osiřel

 • následující dva roky žil u tety

 • 1605 – vpád protihabsburských uherských povstalců

 • dům tety vypálen, Jan se přestěhoval ke své sestře

 • od podzimu 1605 – u poručníků v Nivnici

 • 1608 – škola v Přerově – učení se latinsky

 • Jan přiveden k myšlence věnovat se bohosloví

 • přijímá jméno Amos

 • 1611-1613 – univerzita v Herbornu a Heidelbergu

 • 1614 – zpět na Moravu


Jan ve fulneku
Jan ve Fulneku

 • 1618 – přestěhování do Fulneku

 • správce něm. bratrského sboru a ředitel školy

 • Magdalena Vizovská -> syn

 • protihabsbursképovstání– Fulnek obsazen

 • bezpečí v Přerově

 • jeho ženu a syna

  postihl mor


Odchod do ilegality
Odchod do ilegality

 • 1621 – vydán mandát vypovídající bratrské duchovní z Moravy -> odchod Jana do ilegality

 • panství Karla staršího ze Žerotína v Brandýsu nad Orlicí

 • konvent jednoty bratrské

 • Labyrint světa a ráj srdce,

  mapa Moravy


Odchod do exilu
Odchod do exilu

 • 1624 – rekatolizační edikt (katolictví nebo exil)

 • 1625 – tajné shromáždění, projednání odchodu

 • moravská větev – Uhry, česká větev - Polsko

 • Jan se vydal do Lešna


Podruh enat
Podruhé ženatý

 • Marie Dorota Cyrillová

 • měl s ní 4 potomky

 • přijal za své i cizí děti:

  • Kristina Poniatowska

  • Petr Figulus


Le no
Lešno

 • učitel a později zástupce ředitele na zdejším gymnáziu

 • nespokojen se stavem školství

 • začal psát učebnice (Brána jazyků otevřená, Svět v obrazech)

 • stal se známějším v evropské pedagogice


Lond n
Londýn

 • zabýval se myšlenkou pansofie

 • Jan dostal pozvání do Londýna – pansofický projekt

 • zdržel se zde devět měsíců

 • 1642 – odjezd kvůli hrozící anglické občanské válce

 • na cestě domů –

  pozvání do

  Švédska


V dsko
Švédsko

 • představen Kristině (příští panovnice)

 • schůzky s kancléřem Oxenstjernou

 • švédská vojska se probojovala na Moravu

 • dohoda: pomoc švédskému školství za pomoc Českému království

 • přestěhování do švédského Elblagu

 • Jan se více věnoval pansofii než učebnicím pro Švédsko -> zakázka vázla

 • nakonec odevzdal část práce

 • 1648 – návrat do Lešna


Konec t icetilet v lky
Konec třicetileté války

 • umírá Janova manželka

 • naděje na obnovení předbělohorských poměrů je pryč

 • Kšaft umírající matky jednoty bratrské

 • potřetí ženatý – Jana Gajusová

 • zvolen biskupem jednoty bratrské

 • 1650 – odstěhování do Blatného potoka – možnost postavení pansofické školy – neúspěch

 • 1654 – návrat do Lešna


Zk za le na
Zkáza Lešna

 • v Evropě válečný konflikt (polský x švédský král)

 • Jan na straně Švédska

 • dohoda se švédským vojskem o ochraně Lešna

 • porušeno -> boj a následné vypálení města

 • Jan přišel o majetek

 • azyl u Vavřince de Geera

  v Amsterodamu


Posledn l ta komensk ho
Poslední léta Komenského

 • vydání řad pedagogických a reformátorských prací

 • přibývaly nemoci

 • Jan Amos Komenský zemřel 15. listopadu 1670

 • pochován v Naardenu


Komensk ho pedagogick syst m
Komenského pedagogický systém

 • pansofie

 • každá výchova má cíl, obsah, prostředky, podmínky

 • způsob výchovy (motivace, postup, názornost, kontrola, aplikace)

 • předpoklady učitele

  • „Učitel má být náležitě vzdělán, být takový, jakými má učinit jiné, být horlivý ve svém díle a má znát způsoby, jak jiné takovými učinit.“

  • „Matematika může vzdělati jen matematik, latiníka zase jenom latiník, ale skutečně vševědně myslícího člověka může vzdělati jenom vševědně vzdělaný učitel“

 • předpoklady studenta

  • „...Co neznáš, tomu se uč, čemu ses naučil, tomu vyučuj, co znáš a čemu učíš jiné, to dělej sám.“


V znamn d la
Významná díla

 • Labyrint světa a ráj srdce

 • Truchlivý

 • Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

 • Brána jazyků otevřená

 • Svět v obrazech

 • Didaktika česká

 • Didaktika velká

 • Schola ludus


Zdroje
Zdroje

 • Jan Amos Komenský, O sobě, 1. vydání, Praha 1987

 • Petr Hora-Hořejš, Toulky českou minulostí 4, 1. vydání, Praha 1995

 • Tereza Vacínová, Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského, 1. vydání, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Praha 2009

 • http://www.vachta.cz/webfiles/Praha/200902060348_pedagogicke-muzeum-j-a-komensky-praha-comenius.jpg

 • http://books.google.cz/books/about/J_A_mos_Comenii_Opera_didactica_omnia.html?id=43NEAAAAcAAJ&redir_esc=y

 • http://no.wikipedia.org/wiki/Orbis_Pictus

 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_of_La_Habana_(Amsterdam,_17th_century).jpg

 • http://www.pozorovatel.com/news/jan-amos-komensky/

 • http://www.comeniusmuseum.nl/cz/news.php?news_id=161