Europski standardi lokaln e samouprav e i upravljanje gradovima
Download
1 / 16

EUROPSKI STANDARDI LOKALN E SAMOUPRAV E I UPRAVLJANJE GRADOVIMA - PowerPoint PPT Presentation


  • 207 Views
  • Uploaded on

EUROPSKI STANDARDI LOKALN E SAMOUPRAV E I UPRAVLJANJE GRADOVIMA. Prof. dr. sc. Ivan Koprić Pravni fakultet Sveučiliš a u Zagrebu. Europski standardi lokalne samouprave. Europski upravni prostor Načela dobre vladavine i upravljanja Konvergencija Harmonizacija lokalne samouprave u Europi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EUROPSKI STANDARDI LOKALN E SAMOUPRAV E I UPRAVLJANJE GRADOVIMA' - dea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Europski standardi lokaln e samouprav e i upravljanje gradovima

EUROPSKI STANDARDI LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVLJANJE GRADOVIMA

Prof. dr. sc. Ivan Koprić

Pravni fakultetSveučiliša u Zagrebu


Europski standardi lokalne samouprave

Europski standardi lokalne samouprave

Europski upravni prostor

Načela dobre vladavine i upravljanja

Konvergencija

Harmonizacija lokalne samouprave u Europi

Utjecaji, iskustva i učenje

Razvoj i kodificiranje


Europski upravni prostor

Europski upravni prostor

skup upravnih načela i standarda organizacije i djelovanja javne uprave definiranih pravom čije se ostvarenje podupire prikladnim postupcima i mehanizmima odgovornosti

makroperspektiva (EU – jednaka primjena prava, Vijeće Europe, glavne europske tradicije i modeli)

mikroperspektiva (upravna područja, pitanja, procesi, akteri, institucije …)

prostor u nastajanju i razvoju (različiti segmenti u različitim razvojnim fazama)


Temeljna na ela eas

Temeljna načela EAS

vladavina prava (pravna sigurnost i predvidljivost upravnih odluka i akcija, zakonitost)

otvorenost i transparentnost uprave

odgovornost javne uprave drugim upravnim, zakonodavnim ili sudskim tijelima

efikasnost u trošenju javnih sredstava i efektivnost u postizanju ciljeva resornih javnih politika


Na ela dobre vladavine good governance

Načela dobre vladavine (good governance)

European Governance: A White Paper (Brussels: COM (2001) 428)

otvorenost

sudjelovanje (participacija)

odgovornost

učinkovitost

usklađenost (koherentnost)

- naglašena uloga građana, civilnog društva i lokalne samouprave


K onvergencija ili divergencija

Konvergencija ili divergencija?

Europske upravne tradicije i modeli:

francuski centralistički model

germanski model (federacija, načelo supsidijarnosti, detaljna regulacija lokalnih poslova)

britanski model (nepisani ustav, suverenost parlamenta, ultra vires pravna doktrina)

skandinavski model političke decentralizacije (velike lokalne jedinice)

Europeizacija, harmonizacija, učenje – konvergencija



Tradicija i kulturne razlike – divergencija


Harmonizacija lokalne samouprave vije e europe

Harmonizacija lokalne samouprave – Vijeće Europe

Europska povelja o lokalnoj samoupravi iz 1985. (značajni utjecaj germanskog modela)

Ostali pravni dokumenti (o prekograničnoj suradnji iz 1980., o gradovima iz 1992., o sudjelovanju stranaca u javnom životu na lokalnoj razini iz 1992., nacrt povelje o regionalnoj samoupravi, itd.)

EU, regionalizam i regionalna politika

NUTS klasifikacija (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques) (5 kategorija; regije kao NUTS II. jedinice)

Odbor regija (Ugovor o EU, Maastricht, 1994., savjeti)


Upravljanje gradovima i europski standardi i

Upravljanje gradovima i europski standardi – I.

Europska povelja o gradovima iz 1992.(2004.); novi nacrt u pripremi

Organizacija komunalnih službi u metropolitanskom području (institucije za suradnju; financijski problemi; položaj korisnika; politika liberalizacije)

Društvene službe (socijalno stanovanje i socijalna skrb, zdravstvene službe, obrazovanje, kultura, sport…)

Urbane vizure (prostorno planiranje, regulacija gradnje, razvoj naselja…)

Gospodarski razvoj

Specifičnosti financiranja (klasični fiskalni oblici, obveznice, javno-privatno partnerstvo, itd. – grad poduzetnik)


Upravljanje gradovima i europski standardi ii

Upravljanje gradovima i europski standardi – II.

Primjeren odnos integracije i unutarnje decentralizacije

Jačanje policy i upravnih kapaciteta

Primjeren odnos sa središnjom državnom razinom (obavljanje poslova državne uprave na području velikih gradova; razdioba javnih poslova, ovlasti i odgovornosti; financiranje)

Jačanje odnosa s građanima (legitimacijski deficiti; neposredni izbor načelnika; drugi oblici participacije)

Pravni standardi (javna nabava, zaštita prava građana-poreznih obveznika, javnost ugovora i dostupnost podataka, etc.)


Lokalna samouprava u hrvatskoj

Lokalna samouprava u Hrvatskoj

Hrvatska ratifikacija EPLS 1997. (obvezuje od 1998.)

Promjene Ustava 2000/01.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te novele ostalih zakona koji reguliraju sustav lokalne samouprave 2001. (+ novela ZLPRS iz 2005.)

Ratifikacija Konvencije o prekograničnoj suradnji

Priprema: regionalni razvoj, statističke regije …


Lokalna samouprava u hrvatskoj teritorijalna organizacija

Lokalna samouprava u Hrvatskoj – teritorijalna organizacija

Usitnjavanje (fragmentacija) – upeterostručenje u odnosu na stanje do reforme 1992/93., a nakon toga porast broja jedinica za još 14% (101487556)

Gradovi: 68+1  126+1 (84%; 28.00018.000)

Općine: 418  429 (3%; 4.7003.000)

Županije: 20 (+1) 183.000; 2.800km2

Velike razlike između jedinica istog tipa

Nejasan položaj mjesne samouprave

Veliki (?) gradovi (preko 35.000)


Lokalna samouprava u hrvatskoj poslovi slu be i financije

Lokalna samouprava u Hrvatskoj – poslovi, službe i financije

Jednaki poslovi nejednakim jedinicama

Relativno slab upravni kapacitet

Nema standarda ni efikasne kontrole kvalitete lokalnih službi i prava građana

Ograničenost gustom mrežom teritorijalnih ekspozitura tijela državne uprave

Teškoće u preuzimanju novih funkcija

Pokušaj dodatne decentralizacije 2005-2007.

Relativno slab financijski kapacitet

udio u BDP 3,88% 1994., 6,34% 1998., 7% 2002.

udio u proračunskoj potrošnji 12,8% 1994., 17,7% 1998., sada na nešto preko 20%


Lokalna samouprava u hrvatskoj lokalna tijela i njihovi odnosi

Lokalna samouprava u Hrvatskoj – lokalna tijela i njihovi odnosi

Često mijenjanje izbornog sustava (udio proporcionalnog načela se povećavao)

Manja vrijednost glasa u urbanim jedinicama

Pretjerana politizacija lokalnog vodstva, premala usmjerenost na obavljanje službi za građane

Slab politički legitimitet

Neregulirani status lokalnih službenika

Rizični pokušaj uvođenja neposrednog izbora načelnika za sve jedinice


Lokalna samouprava u hrvatskoj centralno lokalni odnosi

Lokalna samouprava u Hrvatskoj – centralno-lokalni odnosi odnosi

Nedostatak pouzdanih podataka o sustavu lokalne samouprave

Izostanak pomoći sa središnje državne razine ili politizacija pomoći

Loša tehnika razgraničenja poslova između države i lokalnih jedinica

Središnja država ima relativno nizak kapacitet vođenja javnih politika

Prejake nadzorne ovlasti, politizacija nadzora i slaba zaštita lokalne samouprave

Jednostrane akcije središnje vlasti i nedostatno uvažavanje legitimnih lokalnih interesa


Grad zagreb karakteristike i otvorena pitanja

Grad Zagreb – karakteristike i otvorena pitanja odnosi

Posebna ustavna pozicija i pravna regulacija

Jedinstvena jedinica prve i druge razine

Obavljanje i financiranje poslova državne uprave

Stupanj unutrašnje decentralizacije – mjesna samouprava

Grad i okolne županije

Osiguravanje kvalitetnih javnih službi i usluga građanima – financijski kapacitet?

Statističke regije, metropolitanizacija


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji! odnosi

Prof. dr. sc. Ivan Koprić

Pravni fakultetSveučilišta u Zagrebu

Mail: ivan.kopric@pravo.hr