Welkom in groep 5 - PowerPoint PPT Presentation

welkom in groep 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in groep 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in groep 5

play fullscreen
1 / 15
Welkom in groep 5
175 Views
Download Presentation
dayton
Download Presentation

Welkom in groep 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in groep 5

 2. Wat gaan we vanavond doen? Welke leerkracht is er wanneer? Regels in de klas en in de school Welke vakken zijn er in groep 5 Extra activiteiten en aandacht voor… SCOL Contact En nu goed kijken!

 3. Leerkrachten • Maandag, dinsdag en woensdag Marieke de Kruijf • Donderdag en vrijdag Manon Welleman • Maandag en dinsdag Stagiaire Tom Sanders, derdejaars student PABO

 4. Regels in de klas en in de school • Om 8.20 uur de eerste bel – naar binnen, om 8.30 de tweede bel, we starten dan ook echt! • Regels met de kinderen samen besproken en vastgelegd. • Wc-bezoek • Taalgebruik • Omgang met elkaar • Woensdag – fruitdag • Eten en drinken voor andere dagen • Gebruik van inktwissers

 5. Vakken in groep 5 Rekenen Taal Spelling Lezen/estafette Begrijpend lezen

 6. En verder: Schrijven Geschiedenis Engels Muziek Docu Aardrijkskunde Verkeer Natuur Bewegingsonderwijs, woensdag en vrijdag Werken op de computer

 7. Maar ook is er aandacht voor: Creatieve vakken in de creamiddagen Actief burgerschap Maandvieringen (11/11/2010) Lekker Fit Extra activiteiten: - Suikerfeest - Op pad met de boswachter - Project Jet en Jan - Kleurrijk Wijk

 8. SCOL • SCOL= sociale competentie observatie lijst • Een leerlingvolgsysteem dat aansluit bij “Kinderen en hun ….sociale talenten” • SCOL brengt in kaart hoe sociaal competent een leerling zich in verschillende situaties op school gedraagt. • Het instrument bestaat uit 26 vragen, verdeeld over 8 categorieën van sociaal competent gedrag: - ervaringen delen - jezelf presenteren - aardig doen - een keuze maken - samen werken en spelen - opkomen voor jezelf - een taak uitvoeren - omgaan met ruzie

 9. contact De scheepstelegraaf Via de mail Brieven op de deur Gesprek met de leerkracht – afspraak Rapportgesprekken

 10. Vragen? Heeft u vragen?

 11. Onze vragen: Wij zoeken hulpouders voor - creamiddag op vrijdag kookouders Begeleiden bij excursies Begeleiden bij museumbezoek Hobby’s/werk van de ouders

 12. En nu goed kijken!

 13. Wat zie je hier?

 14. En hier?

 15. En tot slot……hier?