Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska

Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska

238 Views Download Presentation
Download Presentation

Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OCENA ZACHOWAŃ I NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH ORAZ STANU ODŻYWIENIA DZIECIZ POWIATU MYŚLENICKIEGO Małgorzata Schlegel-Zawadzka Jaśmina Żwirska Wanda Jabłońska Zakład Żywienia Człowieka, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 2. Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży w Powiecie Myślenickim rok 2007 : • zaburzenia statyki ciała 30,2% • wady i choroby narządu wzroku 16% • niedobór wzrostu i wagi 12%, • nieprawidłowości stomatologiczne 9,4% • przewlekłe choroby układu oddechowego - alergie i astma 8% • Nadwaga i otyłość 7,16% Stan uzębienia 12 - latków w Powiecie Myślenickim ok. 180 dzieci - badanie z 2002 r. PUW = 4,8

 3. Program profilaktyki otyłości dla 7- 8-latków Ankieta - Badania antropometryczne - Zajęcia edukacyjne Liczba dzieci objęta programem w poszczególnych gminach : Planowana liczba Ankiety Ankiety Antropometria Rodziców Dzieci/ Edukacja • Gmina Myślenice : 600/821 659 569 409 • Gmina Dobczyce : 350/186 140 104 100 • Gmina Sułkowice : 350/266 194 200 170 • Gmina Raciechowice : 200/114 104 53 62 • Gmina Wiśniowa : 200/75 75 - - • Gmina Lubień : 200/171 97 151 56 • Gmina Pcim : 200/185 125 152 85 • Gmina Siepraw : 200/165 120 124 80 • Gmina Tokarnia : 200/228 144 201 133 • RAZEM : 2 500/2201 1658 1554 1096

 4. Wykształcenie rodziców badanych dzieci. Matki istotnie lepiej wykształcone od ojców.(liczba matek -1642, liczba ojców – 1614)

 5. Liczba dzieci w rodzinie (n rodzin = 1642)

 6. Liczba osób w rodzinie. (n rodzin 1623)

 7. Występowanie otyłości w badanej grupie rodziców (n matek 1488; n ojców = 1418)

 8. Występowanie otyłości wśród rodziców badanych dzieci

 9. (1-nie lubię, 2- jest mi obojętny, 3-lubię), 1562 dzieci ankieta wypełniana samodzielnie przez dzieci

 10. Wartości wskaźnika masy ciała (BMI) u badanych dzieci

 11. Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci Liczba pomiarów wzrostu i masy ciała wraz z posiadanymi danymi odnośnie wieku 1069 Liczba dzieci z BMI >85 centyla 266 (7-8 lat = 8, 8-9 lat = 125, 9-10 lat = 131, powyżej 10 lat 2) co daje z ogólnej liczby przebadanych dzieci 24,88%