นายบุญทรง  แทนธานี
Download
1 / 15

????????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

นายบุญทรง แทนธานี. ประธานกรรมการ. ประวัติ. เกิดวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2505. วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา MBA. อาชีพ นักการเมืองท้องถิ่น ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก. บ้านเลขที่ 268/102 หมู่ที่ - ซอย - ถนน บรมไตรโลกนารถ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ???????' - dawn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3159107

นายบุญทรง แทนธานี

ประธานกรรมการ

ประวัติ

เกิดวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2505

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา MBA

อาชีพ นักการเมืองท้องถิ่น ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

บ้านเลขที่ 268/102 หมู่ที่ - ซอย - ถนน บรมไตรโลกนารถ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5525-2101 โทรศัพท์มือถือ 08-1680-2499


3159107

นายยุทธ์ ไกรโชค

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

ประวัติ

เกิดวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2502

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบริหารโรงเรียน

อาชีพ ผู้สื่อข่าว ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐจังหวัดพิษณุโลก

บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ที่ - ซอย - ถนน มิตรภาพ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5532-0520 โทรศัพท์มือถือ 08-9957-8890


3159107

นายรัตน์ เกตุจันทร์

กรรมการผู้แทนครู

ประวัติ

เกิดวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2503

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา

อาชีพ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

บ้านเลขที่ 99/27 หมู่ที่ 4 ซอย เย็นจิตร ถนน -

ตำบล บ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5524-2588 โทรศัพท์มือถือ 08-9704-2733


3159107

นาย เกตุจันทร์นัฐดนัย สามภักดี

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

ประวัติ

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขา

อาชีพ ตำแหน่ง

บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ - ซอย - ถนน -

ตำบลเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130

โทรศัพท์ 0-5525-9150 โทรศัพท์มือถือ 08-1887-7980 ,


3159107

นายเข เกตุจันทร์มชาติ นิธิวรรณ

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประวัติ

เกิดวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2510

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป

อาชีพ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก

บ้านเลขที่ 10/14 หมู่ที่ - ซอย จิระประภา ซอย 1 ถนน มิตรภาพ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ 08-1888-8801


3159107

นายเกียรติศักดิ์ ชนะ เกตุจันทร์บูรณาศ้กดิ์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

ประวัติ

เกิดวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2507

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อาชีพ ค้าขาย ตำแหน่ง -

บ้านเลขที่ 14/5,6,7 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สิงหวัฒน์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5524-2368 โทรศัพท์มือถือ 08-1888-0404


3159107

พระสมุห์ทินกร เกตุจันทร์ธมฺมทีโป

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

ประวัติ

เกิดวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2515

วุฒิทางการศึกษา ม.6 สาขา

อาชีพ พระภิกษุ ตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน สิงหวัฒน์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5524-3753 โทรศัพท์มือถือ 08-1379-8647


3159107

พระครูประภากรชัยกิจ ธาดาภาคย์

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

ประวัติ

เกิดวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2501

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์

อาชีพ นักบวช ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเขื่อนขันธิ์

บ้านเลขที่ 338/4 หมู่ที่ 8 ซอย วัดเขื่อนขันธิ์ถนน พิชัยสงคราม

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ 08-9567-0593


3159107

นายประภาส กรกชมาศ ธาดาภาคย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ

เกิดวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2490

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย

อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง

บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ - ซอย - ถนน -

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5525-9150 โทรศัพท์มือถือ 08-1727-2244


3159107

นางมาลินี ณ พัทลุง ธาดาภาคย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ

เกิดวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2489

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย

อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง

บ้านเลขที่ 307/87 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน สิงหวัฒน์

ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5525-8619 โทรศัพท์มือถือ 08-1324-5732


3159107

พลโท วิเชียร ไชยปกรณ์ ธาดาภาคย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ

เกิดวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2493

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง

  • บ้านเลขที่ 288 หมู่ที่ - ซอย 1 ถนน ไชยานุภาพ (ชุมชนหรรษนันท์)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5532-0520 โทรศัพท์มือถือ 08-9706-3999


3159107

นายธวัชชัย กันนะพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ

เกิดวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2504

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา สื่อสารการเมือง

อาชีพ นักธุรกิจ ตำแหน่ง

บ้านเลขที่ 236/5 หมู่ที่ - ซอย สนามบินซอย 3 ถนน สนามบิน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ 08-1475-0555


3159107

นายชำนาญ วงศ์วินิจศร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ

เกิดวันที่ 8 เดือน เมายนพ.ศ. 2493

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง

บ้านเลขที่ 314/31 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ดำริพัฒนา

ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ 08-5593-8250


3159107

นายสมบัติ ธวัช วงศ์วินิจศรชัยนันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ

เกิดวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2503

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์

อาชีพ ทนายความ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ที่ - ซอย - ถนน อาทิตย์วงศ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0-5525-8442 โทรศัพท์มือถือ 08-1688-1667


3159107

นายช่วยชาติ ตันตระกูล

กรรมการและเลขานุการ

ประวัติ

เกิดวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2498

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก สาขา

อาชีพ รับราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

บ้านเลขที่ 351/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน -

ตำบล วัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65230

โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ 08-1973-3755


ad