arkusze wydzia owe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arkusze wydziałowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Arkusze wydziałowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Arkusze wydziałowe. Raport WYDZIAŁ HISTORYCZNY. Uwagi metodologiczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arkusze wydziałowe' - dawn-puckett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arkusze wydzia owe
Arkusze wydziałowe

Raport

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

uwagi metodologiczne
Uwagi metodologiczne
 • Raport przygotowany jest wyłącznie w oparciu o dane zawarte w „Arkuszu wyjściowym oceny jakości kształcenia na wydziałach”, wypełnionym przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w okresie maja i czerwca b.r. Informacje o ‘braku danych’ wskazują na brak informacji w Arkuszu.
 • W skład Wydziału Historycznego wchodzi 5 instytutów i 1 katedra.
 • Na potrzeby analizy przez Radę ds. Jakości Kształcenia dane w większości przypadków przedstawione są zbiorczo, dla całego Wydziału. Możliwe jest uszczegółowienie danych w niektórych obszarach badania.
 • W tabelach przedstawione są odpowiedzi „tak”, oraz informacja o ewentualnym „braku danych”.

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

aktualne kierunki specjalno ci na poszczeg lnych wydzia ach uam
Aktualne* kierunki / specjalności na poszczególnych wydziałach UAM

* realizowane w roku akademickim 2009/2010; dane w oparciu o informacje pochodzące z dziekanatów. Specjalność rozumiana była jako program nauczania, na który prowadzona jest rekrutacja i który obowiązuje przez cały cykl studiów.

1 dane wg Działu Nauczania, stan na 30 listopada 2009; 2 dane wg Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich, stan na czerwiec 2010; 3Dane dla wszystkich kierunków/specjalności studiów III stopnia podane łącznie i dalej charakteryzowane jako 1

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide4
Kierunki/specjalności realizowane na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2009/2010.Dane na podstawie informacji zawartych w „Arkuszu oceny”.

W dalszej analizie przedstawione są zbiorczo informacje dotyczące tylko tych kierunków/specjalności na poszczególnych stopniach kształcenia, które przedstawione są w tabeli.

*kierunek wygaszany, brak pełnych danych

** Dane dla wszystkich kierunków/specjalności studiów III stopnia podane łącznie i dalej charakteryzowane jako 1

Studia II stopnia nie realizowane na Wydziale w roku akademickim 2009/2010

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

spis tre ci raportu
Spis treści raportu

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide6
I. PROGRAMY NAUCZANIA1. Ocena opisów efektów uczenia się dla programów nauczania na poszczególnych kierunkach

* Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide7
I. PROGRAMY NAUCZANIA 2. Ocena opisów efektów uczenia się dla wszystkich przedmiotów na wszystkich stopniach kształcenia
 • Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

efekty kszta cenia
EFEKTY KSZTAŁCENIA

przykłady programów Opisanych językiem efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków/SPECJALNOŚCI Wydziału HISTORYCZNEGO

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek archeologia specjalno archeologia pradziejowa i redniowieczna
Wydział: HISTORYCZNYKierunek: ARCHEOLOGIASpecjalność: Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna

Liczba przedmiotów: 25

Efekty uczenia się:

1a:i – Student zna

2a:d – Student rozumie

3a:i – Student ma umiejętność

Interpretacja:

Im dłuższy słupek, tym wyższy stopień realizacji określonego efektu uczenia się w ramach wykładanych przedmiotów. Efekt 1h i 3i – nie zrealizowany.

Min 0 - Max 25

Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek archeologia specjalno archeologia orientalna i antyczna
Wydział: HISTORYCZNYKierunek: ARCHEOLOGIASpecjalność: Archeologia Orientalna i Antyczna

Liczba przedmiotów: 27

Efekty uczenia się:

1a:i – Student zna

2a:d – Student rozumie

3a:i – Student ma umiejętność

Interpretacja:

Im dłuższy słupek, tym wyższy stopień realizacji określonego efektu uczenia się w ramach wykładanych przedmiotów.

Min 0 - Max 27

Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek etnologia specjalno
Wydział: HISTORYCZNYKierunek: ETNOLOGIASpecjalność:

Liczba przedmiotów: 59

Efekty uczenia się:

E1-E5, E9, E10 - znajomość

E6-E7,E11 – umiejętność

E8, E12 – wiedza i umiejętność

Interpretacja:

Im dłuższy słupek, tym wyższy stopień realizacji określonego efektu uczenia się w ramach wykładanych przedmiotów.

Min 0 - Max 59

Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek historia i st specjalno og lnohistoryczna
Wydział: HISTORYCZNYKierunek: HISTORIA I stSpecjalność: Ogólnohistoryczna

Liczba przedmiotów: 31

Efekty uczenia się:

A - wiedza ogólnohumanistyczna

B – Wszechstronna wiedza w zakresie historii

C – Język obcy na poziomie B2 oraz łacina

D- Sprawne posługiwanie się komputerem

E-G – umiejetność tworzenia prac pisemnych/swobodnego operowania słowem pisanym/ sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej

Interpretacja:

Im dłuższy słupek, tym wyższy stopień realizacji określonego efektu uczenia się w ramach wykładanych przedmiotów.

Min 0 - Max 31

Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek historia i st specjalno archiwista i zarz dzanie dokumentacj
Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez WydziałWydział: HISTORYCZNYKierunek: HISTORIA I stSpecjalność: Archiwista i zarządzanie dokumentacją

Liczba przedmiotów: 43

Efekty uczenia się:

A-D - wiedza ogólno humanistyczna/o charakterze interdyscyplinarnym/ z zakresu historii / archiwistyki

E- praktyki

F-I – umiejętności analityczne/ samodzielnego myślenia/ pracy zespołowej i indywidualnej/ kreatywność

J – Język obcy na poziomie B2 oraz łacina

K- Sprawne posługiwanie się komputerem

L-M – umiejętność tworzenia prac pisemnych/swobodnego operowania słowem pisanym. Sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej

Interpretacja : jak na poprzednich slajdach

Min 0 - Max 43

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek historia i st specjalno socjoekonomika
Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez WydziałWydział: HISTORYCZNYKierunek: HISTORIA I stSpecjalność: Socjoekonomika

Liczba przedmiotów: 51

Efekty uczenia się:

A-D - wiedza ogólno humanistyczna/o charakterze interdyscyplinarnym/ z zakresu historii / socjoekonomiki

E- praktyki

F-I – umiejętności analityczne/ samodzielnego myślenia/ pracy zespołowej i indywidualnej/ kreatywność

J – Język obcy na poziomie B2 oraz łacina

K- Sprawne posługiwanie się komputerem

L-M – umiejętność swobodnego operowania słowem pisanym/ sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej

Interpretacja : jak na poprzednich slajdach

Min 0 - Max 51

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek historia i st specjalno kultura i my l polityczna
Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez WydziałWydział: HISTORYCZNYKierunek: HISTORIA I stSpecjalność: Kultura i myśl polityczna

Liczba przedmiotów: 59

Efekty uczenia się:

A-D - wiedza ogólno humanistyczna/o charakterze interdyscyplinarnym/ z zakresu historii / myśli i kultury politycznej

E- praktyki

F-I – umiejętności analityczne/ samodzielnego myślenia/ pracy zespołowej i indywidualnej/ kreatywność

J – Język obcy na poziomie B2 oraz łacina

K- Sprawne posługiwanie się komputerem

L-M – umiejętność tworzenia prac pisemnych/swobodnego operowania słowem pisanym. Sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej

Interpretacja : jak na poprzednich slajdach

Min 0 - Max 59

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek historia i st specjalno nauczycielska historia i wos
Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez WydziałWydział: HISTORYCZNYKierunek: HISTORIA I stSpecjalność: Nauczycielska – historia i WOS

Liczba przedmiotów: 52

Efekty uczenia się:

A-C, F, J- wiedza ogólno humanistyczna/o charakterze interdyscyplinarnym/ z zakresu historii / w zakresie historii i WOS/ badania i oceniania osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki

D – wiedza oraz umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły

E- praktyki

G – umiejętności umożliwiające kompetentne przekazywanie zdobytej wiedzy, pogłębianie i aktualizowanie oraz integrowanie i innymi dziedzinami wiedzy

H – wiedza i kompetencje psychologiczne i pedagogiczne

I- wiedza z zakresu dydaktyk przedmiotowych

K-M – umiejętności analityczne/ samodzielnego myślenia/ pracy zespołowej i indywidualnej/ kreatywność

O– Język obcy na poziomie B2 oraz łacina

K- umiejętność posługiwania się i wykorzystania współczesnych technologii informacyjnych

P-S – umiejętność tworzenia prac pisemnych/swobodnego operowania słowem pisanym. Sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek muzykologia brak danych dot stopnia specjalno
Wydział: HISTORYCZNYKierunek: MUZYKOLOGIA (brak danych dot. stopnia)Specjalność:

Liczba przedmiotów: 40

Efekty uczenia się:

A- Znajomość instytucji upowszechniających kulturę muzyczną

B- Kompetencje w zaqkresie edytorstwa muzycznego

C – Umiejętność pracy źródłoznawczej

D- Umiejętność krytyki muzycznej

E- Kompetencje z zakresu historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury

F- Umiejętność analizy dzieł muzycznych różnych epok

G- znajomość języka obcengo na poziomie B2

H- Znajomość funkcjonowania bibliotek i archiwów

Interpretacja : jak na poprzednich slajdach

Min 0 - Max 40

Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

wydzia historyczny kierunek wschodoznawstwo brak danych dot stopnia
Wydział: HISTORYCZNYKierunek: WSCHODOZNAWSTWO (brak danych dot. stopnia)

Liczba przedmiotów: 21

Efekty uczenia się:

A- Wiedza z zakresu historii, prawa polityki, ekonomii i kultury obszaru Europy Wsch, Azji Środkowej i Syberii

B-E Rozpoznawanie i rozumienie podst. metod analizy i interpretacji zjawisk o charakterze społ, politycznym, prawnym, ekonomicznym, i kulturowym w wymienionych obszarach

F – Umiejętność przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustynch w j.polskim i rosyjskim

G – Umiejętność przeprowadzenia prezentacji ustnej z wykorzystaniem technik multimedialnych

H – Odpowiedzialność za samodzielność i rzetelność przy wykorzystywaniu źródeł także masowej informacji

Interpretacja : jak na poprzednich slajdach

Min 0 - Max 21

Opis efektów kształcenia według opisów przygotowanych przez Wydział

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

i programy nauczania 3 procedury ewaluacyjne
I. PROGRAMY NAUCZANIA 3. Procedury ewaluacyjne

* Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

i programy nauczania 4 przedmioty w j zykach obcych
I. PROGRAMY NAUCZANIA 4. Przedmioty w językach obcych

*Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

i programy nauczania 5 zwi zek tematyki prac licencjackich ze specjalno ci studi w
I. PROGRAMY NAUCZANIA 5. Związek tematyki prac licencjackich ze specjalnością studiów

*Studia I stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

i programy nauczania 6 rady programowe komisje dydaktyczne wydzia historyczny
I. PROGRAMY NAUCZANIA 6. Rady programowe/komisje dydaktyczneWydział Historyczny

*1 – opis efektów uczenia się dla całego programu

2 - opis efektów uczenia się dla wszystkich przedmiotów

3 – przypisywanie punktów ECTS

4 – inne: opracowanie założeń programowych i programu ramowego studiów II stopnia

** stałe zespoły dydaktyczne istnieją tylko na kierunku – Historia i obsługują poszczególne specjalności (specjalizacje).

*** Zespoły o charakterze doraźnym zostały utworzone na wszystkich pozostałych kierunkach i specjalnościach prowadzonych na Wydziale. Działają pod różnymi nazwami. Koncentrowały się głównie na opracowaniu programów ramowych. (tylko Muzykologia i Wschodoznawstwo komisyjnie zajmowało się opisami efektów kształcenia). Obecnie zwiększają swoją działalność. Wznowią ja po przetestowaniu programów (za 1-2 lata).

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

i programy nauczania 7 studia mi dzynarodowe
I. PROGRAMY NAUCZANIA 7. Studia międzynarodowe

* Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide24
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 1. Dobór metod kształcenia do założonych efektów uczenia się dla całego programu

*Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide25
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 2. Dobór metod kształcenia i metod oceny do założonych efektów uczenia się dla wybranych przedmiotów

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide26
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 2. Dobór metod kształcenia i metod oceny do założonych efektów uczenia się dla wybranych przedmiotów – przykłady

 - metoda niewłaściwa

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide27
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 3. Zestawienie średnich ocen ze studiów I stopnia dla kierunku/specjalności (z wyłączeniem oceny z pracy dyplomowej i egzaminu licencjackiego)

WH

 • Dane: N - suma ocen dla następujących kierunków/specjalności, według informacji zawartych w arkuszu wydziałowym:
 • Etnologia
 • Historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Historia, kultura polityczna
 • Historia, nauczycielska
 • Historia, socjoekonomika
 • Historia (Poznań, Kalisz)
 • Historia Sztuki
 • Historia Sztuki, europejska turystyka kulturowa (Gniezno)
 • Wschodoznawstwo/Stosunki międzynarodowe

N= 456

N= 217

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide28
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 3. Zestawienie średnich ocen ze studiów I stopnia dla kierunku/specjalności (z wyłączeniem oceny z pracy dyplomowej i egzaminu licencjackiego)

WH

 • Dane: N - suma ocen dla następujących kierunków/specjalności, według informacji zawartych w arkuszu wydziałowym:
 • Archeologia*
 • Muzykologia*

N= 667

N= 392

* Dziekanat nie uwzględnia w statystykach ocen z plusem i minusem na kierunkach: „Archeologia” i „Muzykologia”

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide29
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA4. Zestawienie ocen z prac dyplomowych – licencjackich dla kierunku/specjalności

WH

 • Dane: N - suma ocen dla następujących kierunków/specjalności, według informacji zawartych w arkuszu wydziałowym:
 • Etnologia
 • Muzykologia

N= 36

N= 41

Na pozostałych kierunkach procedury licencjackie odbywają się w roku 2009/2010. Na kierunku „Historia” obowiązuje tylko egzamin licencjacki.

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

ii metody kszta cenia i oceniania 5 formy i sposoby prowadzenia e learningu na wydziale kierunku
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 5. Formy i sposoby prowadzenia e-learningu na wydziale/kierunku

* Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

ii metody kszta cenia i oceniania 6 formy lll prowadzone na poszczeg lnych wydzia ach
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 6. Formy LLL prowadzone na poszczególnych wydziałach

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

ii metody kszta cenia i oceniania 6 formy lll
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 6. Formy LLL

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

ii metody kszta cenia i oceniania 7 prowadzenie zaj hospitacje zaj cia praktyczne doktoranci
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 7. Prowadzenie zajęć/hospitacje/zajęcia praktyczne - doktoranci

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide34
II. METODY KSZTAŁCENIA I OCENIANIA 8. Uczestnictwo w badaniach naukowych – studenci pierwszego i drugiego stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iii organizacja studi w 1 przegl d funkcjonowania elastycznego systemu studi w ess i stopnia
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1. Przegląd funkcjonowania Elastycznego Systemu Studiów (ESS) I stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iii organizacja studi w 1 przegl d funkcjonowania elastycznego systemu studi w ess i stopnia1
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1. Przegląd funkcjonowania Elastycznego Systemu Studiów (ESS) I stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iii organizacja studi w 1 przegl d funkcjonowania elastycznego systemu studi w ess
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1. Przegląd funkcjonowania Elastycznego Systemu Studiów (ESS)

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide38
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1.3 Mobilność studentów – liczba wyjeżdżających i przyjeżdżających (I stopień studiów)

WH

 • Dane dotyczą kierunków/specjalności:
 • Archeologia
 • Etnologia
 • Historia (Poznań, Kalisz)
 • Historia Sztuki
 • Muzykologia

Brak danych dotyczących lat 2005/2006 i 2006/2007

Dane: suma studentów wyjeżdżających/ przyjeżdżających z wymienionych kierunków/specjalności, wg informacji zawartych w wypełnionym arkuszu wydziałowym

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iii organizacja studi w 1 4 formy uznawania kwalifikacji
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1.4. Formy uznawania kwalifikacji

*Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iii organizacja studi w 1 5 zaliczenia okresu studiowania poza uczelni macierzyst
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 1.5 Zaliczenia okresu studiowania poza uczelnią macierzystą

*Studia I stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iii organizacja studi w 2 1 4 przegl d funkcjonowania systemu akumulacji i transferu punkt w ects
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 2.1-4 Przegląd funkcjonowania Systemu Akumulacji i Transferu Punktów (ECTS)

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide42
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 3. Przekraczanie minimum godzinowego określonego w standardach kształcenia – I stopień

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide43
III. ORGANIZACJA STUDIÓW 3. Przekraczanie minimum godzinowego określonego w standardach kształcenia – II stopień

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iv system informacyjny 1 stopie wdro enia systemu usos
IV. SYSTEM INFORMACYJNY 1. Stopień wdrożenia systemu USOS

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iv system informacyjny 1 2 stopie wdro enia systemu usosweb
IV. SYSTEM INFORMACYJNY 1-2. Stopień wdrożenia systemu USOSweb

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

iv system informacyjny 3 dost pno sylabus w
IV. SYSTEM INFORMACYJNY 3. Dostępność sylabusów

* Studia I i III stopnia

** 1 x brak danych

*** 2 x brak danych

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

v kadra nauczaj ca 1 kadra nauczaj ca i stopie
V. KADRA NAUCZAJĄCA 1. Kadra nauczająca I stopień

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

v kadra nauczaj ca 1 kadra nauczaj ca i stopie1
V. KADRA NAUCZAJĄCA 1. Kadra nauczająca I stopień

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

v system informacyjny 2 3 pomoce naukowe i przygotowanie pedagogiczne
V. SYSTEM INFORMACYJNY 2-3. Pomoce naukowe i przygotowanie pedagogiczne

*Program nie zapisywał odp. TAK

** „Różne, liczne” – wg informacji podanych w arkuszu

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

vi warunki techniczne realizacji zaj dydaktycznych 1 wyposa enie sal w rodki audiowizualne
VI. WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Wyposażenie sal w środki audiowizualne

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

vi warunki techniczne realizacji zaj dydaktycznych 2 dost p do bibliotek
VI. WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2. Dostęp do bibliotek

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide52
VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1-2. Formy nagradzania pracowników i doktorantów za działalność dydaktyczną

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

vii formy promocji i oceny jako ci kszta cenia 3 hospitacje zaj dydaktycznych
VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 3. Hospitacje zajęć dydaktycznych

* Studia I stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

vii formy promocji i oceny jako ci kszta cenia 4 ankiety oceniaj ce zaj cia dydaktyczne
VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 4. Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne

*Studia I i III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

slide55
VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 5-6. Ankiety dla absolwentów oraz dla ankiety wśród pracowników dotyczące kształcenia na wydziale

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

vii formy promocji i oceny jako ci kszta cenia 7 formy monitorowania zatrudnialno ci absolwent w
VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 7. Formy monitorowania zatrudnialności absolwentów

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

vii formy promocji i oceny jako ci kszta cenia 8 procedury dyplomowania
VII. FORMY PROMOCJI I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 8. Procedury dyplomowania

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

viii rodki wsparcia 1 stypendia na studiach iii stopnia
VIII. ŚRODKI WSPARCIA 1. Stypendia na studiach III stopnia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

viii rodki wsparcia 2 dodatkowe rodki wsparcia
VIII. ŚRODKI WSPARCIA 2. Dodatkowe środki wsparcia

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

viii rodki wsparcia 3 rodki wsparcia student w niepe nosprawnych
VIII. ŚRODKI WSPARCIA 3. Środki wsparcia studentów niepełnosprawnych

Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2009/2010

ad