migr na
Download
Skip this Video
Download Presentation
Migréna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Migréna - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Migréna. Epizodické ochorenie charakterizované bolesťou hlavy a kombináciou neurologických, gastrointestinálnych a autonómnych zmien. Atak migrény má 5 fáz. Prodrómy Aura Bolesť hlavy Zakončenie bolesti hlavy Postdrómy. Prodrómy. Psychologické – depresia, eufória

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Migréna' - daw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
migr na
Migréna
 • Epizodické ochorenie charakterizované bolesťou hlavy a kombináciou neurologických, gastrointestinálnych a autonómnych zmien
atak migr ny m 5 f z
Atak migrény má 5 fáz
 • Prodrómy
 • Aura
 • Bolesť hlavy
 • Zakončenie bolesti hlavy
 • Postdrómy
prodr my
Prodrómy
 • Psychologické – depresia, eufória
 • Neurologické – hypersomnia,fotofóbia
 • Konštitucionálne – stuhlosť v šiji
 • Autonómne – chlad, nechutenstvo, hnačka
slide4
Aura
 • Vizuálna – scintilácie, skotóm
 • Somatosenzorická – tŕpnutie polovice tváre
 • Motorická – hemiparéza, dysfázia
boles hlavy
Bolesť hlavy
 • Unilaterálna bolesť
 • Výrazná intenzita- stúpa s fyzickou námahou
 • Vznik – ráno ( aj cez deň alebo v noci)
 • Trvanie : 4-72 hodín (dospelí), 2-48 (deti)
 • Pulzujúci charakter (85 %)
 • Iné príznaky: anorexia,nauzea(90 %), vomitus (30 %), hmlisté videnie, červeň v tvári, potenie, depresia, únava, strach
zakon enie bolesti hlavy
Zakončenie bolesti hlavy
 • Postupná strata bolesti v priebehu cca hodín
 • Úprava behom spánku
postdr my
Postdrómy
 • Únava, zhoršená koncentrácia
 • Precitlivelosť v oblasti kože hlavy
 • Zmeny nálad
klinick znaky nedostato n ho bloku n v neur nov
Klinické znaky nedostatočného bloku N.V. neurónov
 • 2. rádu : periorbitálna bolesť
 • 3. rádu : šírenie bolesti mimo periorbirálnu oblasť
typy migr n
Typy migrén
 • Bežná migréna- common migraine
 • Klasická migréna
 • Migraine equivalent - TIA?, fokálne neurologické príznaky bez bolestí hlavy
 • Komplikovaná migréna – fokálne neurologické príznaky počas bolestí hlavy
migr na probl m pacienta aj spolo nosti
Migréna = problém pacienta aj spoločnosti
 • Prevalencia : 6 – 8 % muži
 • 15-25 % ženy
 • 5 % celej populácie má migrénu 18 dní/rok
patofyziol gia migr ny snaha o jednotn vysvetlenie
Patofyziológia migrény – snaha o jednotné vysvetlenie
 • Bolesť = aktivácia trigeminovaskulárneho systému (TGVS)
 • Aura = šírenie kortikálnej depresie
 • Primárna príčina ?
boles hlavy1
Bolesť hlavy
 • Bolesť – meningeálne cievy – inervované nociceptívnymi senzorickými aferentnými vláknami oftalmickej časti N.V.
 • Aktivácia TGVS=aktivácia jadra N.V.(pars caudalis) : 1. Thalamus
 • 2. PAG (periaqueduct.s.h.)
 • TGVS- uvolnenie vazoaktívnych peptidov v N.V. ggl. – calcitonin gene-related peptid
 • CGPR-vazodilatácia – neurogénny zápal
boles neurog nny z pal senzitiz cia trigemin lnych neur nov 2 3 r du
Bolesť = neurogénny zápal + senzitizácia trigeminálnych neurónov 2. - 3. rádu
 • Miesto účinku triptánov = agonistov 5-HT 1B/1D/1F receptorov
 • 1. Inhibícia uvolňovania vazoaktívnych peptidov na TGVS zakončeniach
 • 2. Inhibícia transmisie nociceptívnych impulzov neurónov trigemino-cervikálneho komplexu (neuróny 2. rádu) Kľúč k antimigrenóznemu efektu triptanov !
pretrv vanie trigemin lnej hyperexcitability medzi atakami migr ny
Pretrvávanie trigeminálnej hyperexcitability medzi atakami migrény
 • 1. Abnormálny korneálny reflex
 • 2. Abnormálny evokovaný potenciál po stimulácii nazálnzch nociceptorov
 • 3.Abnormálne iné elektrofyziologické metódy
slide17
TERAPIA MIGRÉNY
 • Farmakologická liečba
 • 1. MIERNA MIGRÉNA:
   • nešpecifická liečba (NSA, vysoké dávky ASA, kombinácie ASA/PAR s metoclopramidom)
   • špecifická liečba (TRIPTÁNY)
 • 2. STREDNÁ AŽ SILNÁ MIGRÉNA:
   • špecifickí agonistiR pre serotonín(TRIPTÁNY)
   • nešpecifickí agonisti R pro serotonín (DHE - dihydroergotamin)
 • 3. PROFYLAKTICKÁ LIEČBA
   • látky používané na prevenciu záchvatov migrény
   • (mali by znížiť frekvenciu záchvatov)
triptany selekt vni agonisti receptorov 5 ht 1b 1d
Triptany – selektívni agonisti receptorov 5-HT- 1B/1D
 • 1991 sumatriptan
 • Druhá generácia triptanov: zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan, frovatriptan
slide19
SUMATRIPTÁN = ZLATÝ ŠTANDARD V LIEČBE MIGRÉNY
 • sumatriptán je porovnateľný s najpoužívanejšími triptánmi v redukcii intenzity bolesti do 2 hodín po užití lieku
 • sumatriptán je porovnateľný s najpouživanejšími triptánmi v riziku navrátenia migrény (miera rekurencie)
slide20
SUMATRIPTÁN = ZLATÝ ŠTANDARD V LIEČBE MIGRÉNY
 • sumatriptán je porovnateľný s ostatnými najviac používanými triptánmi v úplnej úľave od bolesti do 2 hodín po užití lieku
slide21
SUMATRIPTÁN = ZLATÝ ŠTANDARD V LIEČBE MIGRÉNY
 • sumatriptán má nižšie percento nežiaducich účinkov na CNS v porovnaní s rizatriptánom a eletriptánom (ospalosť, závrate, zvýšená únava, malátnosť, nesúlad pohybov, porucha reči)
metamizol vs sumatript n
METAMIZOL vs. SUMATRIPTÁN
 • metamizol relatívne často vyvoláva nauzeu a dyspepsiu
 • v USA a mnohých krajinách nebol metamizol nikdy registrovaný kvôli riziku agranulocytózy a aplastickej anémie