tiskov konference n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tisková konference PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tisková konference

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Tisková konference - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Tisková konference. Praha, 9.4. 2009. RNDr . Tomislav Šimeček předseda Občanského Sdružení Majitelů Domů, bytů a ostatních nemovitostí v České republice. Témata. Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení regulace nájemného Návrh úpravy Občanského zákoníku z dílny MMR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tisková konference' - davis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tiskov konference

Tisková konference

Praha, 9.4. 2009

RNDr. Tomislav Šimeček

předseda Občanského Sdružení Majitelů Domů,

bytů a ostatních nemovitostí v České republice

t mata

Témata

Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení regulace nájemného

Návrh úpravy Občanského zákoníku z dílny MMR

Řešení situace sociálně potřebných novým zákonem o sociálním bydlení

n vrh novely z kona 107 2006 sb na prodlou en regulace n jemn ho

Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení regulace nájemného

Proč jsou někteří překvapeni, že deregulace postupuje rychle ?

Pro koho je prodloužení regulace nájemného dobrou zprávou ?

Proč k prodloužení regulace vláda sáhla ?

Kolik bude zpomalení deregulace stát stání pokladnu ?

Koho růst nájemného ohrožuje a proč ?

Jak by se měla situace řešit ?

n vrh pravy ob ansk ho z kon ku z d lny mmr

Návrh úpravy Občanského zákoníku z dílny MMR

Současný Občanský zákoník zachovává kvazivlastnická práva

nájemníků

Navrhované úpravy z malé části tento stav přibližují evropskému

právu

Pro úplné vyrovnání práv je nutné ukončit nájemní vztahy, které

nebyly uzavřeny dobrovolně

Uzavřením nových dobrovolných nájemních smluv sladit kvalitu bytů

a odpovídající nájemné

navrhovan pravy

Navrhované úpravy

Omezení doby přechodu nájmu

„Výměny bytů“ jen se svolením pronajímatelů (co je to „výměna“ ?)

Nutný souhlas s ubytováním dalších osob

Výpověď nájemníkovi bez udání důvodu jako cesta

k bezproblémovým nájemním vztahům a zohlednění kvality bytu

v nájemném

Náhražka předchozího opatření úpravou nájemného rozhodnutím

soudu

Problém místně obvyklého nájemného a kvality bytu

e en situace soci ln pot ebn ch nov m z konem o soci ln m bydlen

Řešení situace sociálně potřebných novým zákonem o sociálním bydlení

Je sociální potřebnost trvalý stav domácnosti ?

Je ji třeba řešit dočasným příspěvkem nebo trvalým

přidělením bytu ? Jakého?

Je lepší čekat ve frontě na byt nebo si pronajmout byt

na volném trhu ?

Chceme vytvořit novou privilegovanou skupinu

regulovaných nájemníků ?

z kon o soci ln m bydlen formou adresn ch do asn ch d vek

Zákon o sociálním bydlení formou adresných dočasných dávek

Standardní velikost bytu: 40 m2 + N x 10 m2

Místně obvyklé tržní nájemné pro obec

Podmínky pro přiznání dávky

Dočasnost poskytování dávky – voucher

Dávky pro vlastnické bydlení – zpětná hypotéka

Ubytování nepřizpůsobivých občanů

v hody z kona o soci ln m bydlen

Výhody zákona o sociálním bydlení

Výrazně nižší požadavky na státní pokladnu

Podpora jen potřebným, nikoliv privilegovaným

Podpora jen po dobu sociální potřebnosti

Ošetření všech potřebných s využitím celého fondu nájemního bydlení

Zamezení sociální segregace

slide10

Ceny bytové výstavby

Průměrná hodnota 1 m2 obytné plochy byty dokončeného v rodinném domě v letech 1995 – 2002 (zdroj: ČSÚ)

studie stavu soudn ho in en rstv brno v cenov ch relac ch roku 2008 9

Studie Ústavu Soudního inženýrství Brno v cenových relacích roku 2008/9

Provozní náklady nejlevnějších panelových domů ve vybydlovacím vlastnickém režimu pro panelové domy s ARPC 22 000Kč/ m2(platí pro kondominia nebo družstevní domy)

Daň z nemovitosti 0.40 Kč/m2/měsíčně

Pojištění 1.10 Kč/m2/měsíčně

Správa domu 2.80 Kč/m2/měsíčně

Daňový servis 1.20 Kč/m2/měsíčně

Opravy a údržba 1.5% ARPC ročně 27.50 Kč/m2/měsíčně

Celkem 33.00Kč/m2/měsíčně

studie stavu soudn ho in en rstv brno v cenov ch relac ch roku 2008 91

Studie Ústavu Soudního inženýrství Brno v cenových relacích roku 2008/9

Náklady prosté reprodukce v nájemním sektoru musí navíc zahrnovat ještě:

Provize realitním kancelářím a výpadek příjmu v důsledku neúplného obsazení bytů 2.00 Kč/m2/měsíčně

Právní servis a nedobytné pohledávky 1.70 Kč/m2/měsíčně

Odpisy 1% ARPC ročně 18.30 Kč/m2/měsíčně

Navíc 22.00 Kč/m2/měsíčně

Celkem i s provozními náklady 55.00 Kč/m2/měsíčně

slide13

Ztráta výnosu z umrtveného kapitálu

při vlastnickém bydlení

Je dána úrokovou sazbou dostupnou při dlouhodobém „bezrizikovém“ uložení ATC v bance dnes s úrokem cca 3.5 %. Při ATC = 5 – 50 tisíc Kč/m2je 15 – 150 Kč/m2/měsíčně. Takže cena vlastnického bydlení je 48 – 183 Kč/m2/měsíčně pokud jste měli potřebnou částku hotově, nebo při 5% úrokové sazbě hypotéčního úvěru a 20 letech splácení je cena vlastnického bydlení 57 - 255 Kč/m2/měsíčně.

slide14

Vlastní nájemnéVlastní nájemné je obdobou úroku za ATC pronajaté nemovitosti tj. poplatek za přenechání práva byt užívat. Obvyklé přiměřené nájemné bývá 4 % ATC, což je při ATC = 5 – 50 tisíc Kč/m216.50 – 165 Kč/m2/měsíčně. Po připočtení nákladů prosté reprodukce je výsledná cena bydlení 71.50 - 220 Kč/m2/měsíčně tedy prakticky stejná jako v případě bydlení vlastnického.

z v r

Závěr

Sociálně potřebné domácnosti

nebudou mít prostředky na přiměřené bydlení !

Současná i připravovaná legislativa

konzervuje a prodlužuje protiústavní stav,

který je rovněž v rozporu s Úmluvou základních lidských práv a svobod !