monica de coninck voorzitter ocmw schepen sociaal beleid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Woonzorgzones: van idee naar uitvoering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Woonzorgzones: van idee naar uitvoering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Woonzorgzones: van idee naar uitvoering - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Monica De Coninck, Voorzitter OCMW & schepen sociaal beleid. Woonzorgzones: van idee naar uitvoering. “Vergrijzing is fantastisch” prof. dr. J. Breda – Universiteit Antwerpen. Demografische evoluties. Vergroening en verkleuring Vergrijzing en “verwitting” (3 generaties) Migratie Dus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Woonzorgzones: van idee naar uitvoering' - davis-witt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
“Vergrijzing is fantastisch”

prof. dr. J. Breda – Universiteit Antwerpen

2

demografische evoluties
Demografische evoluties
 • Vergroening en verkleuring
 • Vergrijzing en “verwitting” (3 generaties)
 • Migratie

Dus

 • Diversiteit neemt toe
 • Grote zorgvraag
 • Allen aan het werk

3

inclusieve aanpak
Inclusieve aanpak

Ouderenbeleid: de ambities van ouderen waarmaken

 • Zo lang mogelijk gezond blijven; nog zelf kunnen beslissen
 • Actief blijven participeren aan samenleving
 • Gehoord worden
 • Nog iets te betekenen hebben
 • Zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde wijk kunnen blijven wonen

> nood aan woonzorgzones

6

ouderenzorgbeleid
Ouderenzorgbeleid

Zorgstrategische visie op Antwerps niveau:

 • Op basis van een gezamenlijk gedragen visie (“Ouderen écht van Tel”)
 • Antwerpen onderverdeeld in 31 wijken
 • Streven naar levensloopbestendige wijken met voldoende voorzieningen
 • Elke wijk minstens één lokaal dienstencentrum
 • Een continuüm van woon-zorgvormen op maat in alle wijken ( nachtopvang, centrum voor dagopvangcentrum, centrum voor kortverblijf, thuiszorg, enz.)
 • Op basis van huidig aanbod bepalen van prioritaire wijken

7

zorgstrategisch plan
Zorgstrategisch Plan

Ergowoonadvies

Experiment thuiszorgtechnologie

2000 extra SF

1 LDC per wijk

Detectie broze senioren

(WijkNet AvS)

Zorgbedrijf

8

inclusieve aanpak1
Inclusieve aanpak

! Niet alleen het beleidsdomein ‘zorg’ maar ook:

 • openbaar domein
 • veiligheid
 • mobiliteit
 • diensten en winkels
 • cultuur en sport
 • ...

Dus inclusieve en gebiedsgerichte (wijk/buurt) aanpak op basis van sociale grondrechten senioren.

! Als het goed is voor ouderen, is het goed voor iedereen.

9

hoe pakken we dit aan in antwerpen
Hoe pakken we dit aan in Antwerpen?
 • In Antwerpen hebben we resoluut gekozen voor een inclusieve aanpak:
  • In bestuursakkoord expliciet opgenomen
  • Ook in lokaal sociaal beleidsplan verwerkt (ook in diversiteitsbeleidplan)
  • Lokaal ouderenbeleidsplan (zoveel mogelijk inclusief weggeschreven) in samenwerking met Antwerpse ouderenraad en de districten (= seniorenbeleid voor een belangrijk gedeelte > gedecentraliseerde bevoegdheid !)
 • Actief en gezond ouder worden maximaal stimuleren en mogelijk maken (dienstencentrum in elke wijk / ontmoetingsruimten en verenigingsleven faciliteren…), want “welzijn komt voor zorg”…

10

inclusieve aanpak enkele voorbeelden
Inclusieve aanpak: enkele voorbeelden

Sport:

 • Het volledige sportaanbod voor senioren is opgenomen in een aparte brochure ‘Beweeg mee’

Gezondheid:

 • Gezondheidsmonitor op stad- en wijkniveau brengt kwetsbare groepen en lacunes in beeld

Vrije Tijd/Cultuur:

 • Bib aan huis in samenwerking met rvt’s
 • Erfgoedkoffer in samenwerking met rvt’s

11

inclusieve aanpak enkele voorbeelden1
Inclusieve aanpak: enkele voorbeelden

Wonen:

 • Ontwikkeling nieuwe woonvormen voor zelfstandig wonen: zorgflats De Pelikaan

Openbaar Domein:

 • Vergrijzingtoets : werkgroep “vergrijzing” samengesteld uit vertegenwoordigers van stad, OCMW, partners en verenigingen kreeg de opdracht om alle doelstellingen te screenen vanuit het oogpunt vergrijzing

Dienstverlening

 • Opening postpunten in stadskantoren
 • Aflevering ID-kaartn in rvt’s

12

samenwerking
Samenwerking

Districten:

 • Seniorenbeleid is gedecentraliseerd beleid
 • Elk district (Antwerpen telt 9 districten) kan lokale prioriteiten bepalen en accenten leggen
 • De districten hadden hiervoor onvoldoende ondersteuning> aanwerving seniorenconsulenten

13

samenwerking1
Samenwerking

Partners:

Er zijn handen tekort om alle zorg- en welzijnsvragen van de ouderen te beantwoorden

Daarom

Goede afstemming en complementariteit tussen stad/OCMW en district, maar ook met alle andere relevante (private) partners

14

samenwerking2
Samenwerking

Inspraak en participatie

 • De ouderenraad en seniorenraden moeten er voor zorgen dat iedere Antwerpse oudere een ‘stem’ heeft of krijgt.
 • Zij zijn onze klankborden en adviesorganen voor inclusief beleid zowel op stads- als districtsniveau bv. opmaak catalogus zorgbedrijf

15

van idee naar uitvoering
Van idee naar uitvoering?

Hoe hier concreet in de stad Antwerpen de

zorgstrategische visie en planning is uitgewerkt,

zal Johan De Muynck, algemeen directeur

Zorgbedrijf straks verder toelichten.

16