Tud sod a j v d
Download
1 / 31

Tudásod a jövőd! - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Tudásod a jövőd!. TÁMOP-2.1.2. – 12/1. Munkaerő‐piaci kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok „– Mire jó, ha megtanulod a betűket? – kérdezte Pöszke. – Mindent el tudok olvasni, amit leírtak – válaszoltam én.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tudásod a jövőd!' - davis-middleton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tud sod a j v d

Tudásod a jövőd!

TÁMOP-2.1.2. – 12/1.

Munkaerő‐piaci kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Magyarországon


Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok

„– Mire jó, ha megtanulod a betűket? – kérdezte Pöszke.

– Mindent el tudok olvasni, amit leírtak – válaszoltam én.

– És hol vannak a betűk? – kérdezte Pöszke.

– A legtöbb a könyvekben van, de mindenütt vannak – mondtam én. (…) Megmutattam Pöszkének, hogy mennyi betű van az utcán. A boltokban meg a vendéglőkön neonból, a kirakatokban kézzel írva, a házak falán fényes táblákon, a kapuk mellett a házitelefonoknál kis keretben, a teherautók oldalán színes festékkel, a hirdetőoszlopokon, csak soroltam, és nem akart vége lenni. Most jöttem rá, hogy eddig én se tudtam, hogy mennyi betű van az utcán.”


Az rott anyanyelv funkci i
Az írott anyanyelv funkciói

(A teljesség igénye nélkül :)


Janikovszky Éva könyvében egy mindenki számára triviális, már tudat alatti ismeretből születik a „mirejó” játék, aminek a lényege az, hogy koncentráltan figyelünk egy jelenségre, és újra felfedezzük annak csodáját a magunk számára, és örülünk, hogy részesei vagyunk – a betűk, a számok, vagy bármi egyéb eszköz, ismeret lehet a „mirejó” tárgya.


P ld ul a digit lis kompetenci val internethaszn lattal j r el ny k
Például: triviális, már tudat alatti ismeretből születik a „mirejóA digitális kompetenciával, internethasználattal járó előnyök

 • Gyors információforrás: hírportálok, online sajtó, menetrendek stb. – időelőny, több forrás

 • Új kommunikációs csatornák elérése: e-mail, közösségi oldalak stb.

 • Gyors, hatékony ügyintézési lehetőség: elektronikus közigazgatási hatósági ügyintézés, banki ügyintézés, számlák befizetése stb.

 • Tanulás: idegen nyelv, e-book, elérhető szakmai tanulmányok stb.

 • Kikapcsolódás: filmarchívum, Youtube, online játékok, zenehallgatás stb.

  Manapság már bele sem gondolunk, milyen előnyökkel jár a digitális írástudás… „mirejó”


A xxi sz zad paraliz l t nyez i
A XXI. század paralizáló tényezői triviális, már tudat alatti ismeretből születik a „mirejó

 • Írástudatlanság képtelenség a közös tájékoztatási kódrendszer használatára

 • Digitális írástudatlanság  A XXI. század innovációinak kizárása életünkből

 • Idegen nyelv tudás hiánya  Az internacionális lehetőségek, kapcsolatok kihagyása életünkből


A xxi sz zad f bb kompetencia k vetelm nyei
A XXI. század főbb kompetencia-követelményei triviális, már tudat alatti ismeretből születik a „mirejó


A projekt kidolgoz s nak l tjogosults ga a munkaer piaci kulcskompetenci k fejleszt se
A projekt kidolgozásának létjogosultsága: a munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése

 • Munkanélküliség csökkentése:Az Európai Unió egyik fontos megoldandó kérdése

 • European Employment Strategy 2020 célja: 75%-os foglalkoztatási ráta a 20 és 64 év közötti korosztály körében 2020-ra.


A munkan lk lis g s a kompetenci k sszef gg sei
A munkanélküliség és a kompetenciák összefüggései munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése

Mi segíti legjobban az elhelyezkedést?

Számítógépes tudás 17 %

Nyelvtudás 29 %

(2012-es közvélemény kutatás, forrás: Eurobarometer)


Magyarorsz g lakoss g nak idegen nyelvtud sa
Magyarország lakosságának idegen nyelvtudása munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése

2007-ben Magyarország lakosságának 74,8 %-a nem beszélt egy idegen nyelvet sem; látványos javulásról azóta sem beszélhetünk


A digit lis r studatlans g haz nkban
A digitális írástudatlanság hazánkban munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése

Még sosem használt számítógépet, 2010 (16-74 éves lakosság %-a)

A hazai lakosság 32,4 %-a még nem használt gépet

Forrás: Digital Agenda Scoreboard, 2011


T mop 2 1 2 v lasz a t rsadalmi ig nyekre kih v sokra
TÁMOP 2.1.2. – válasz a társadalmi igényekre, kihívásokra

Felelősség a források megfelelő allokálása, és olyan konstrukciók kialakítása, amelyek érdemi válaszokat adnak a társadalmi kihívásokra, és mérhető eredmények elérésére alkalmas, működőképes, átlátható projekteket hoznak létre – ez volt a cél a TÁMOP-2.1.2. projekt tervezése során is.

A fókuszba a digitális írástudás és a nyelvtudás arányának növelése került, munkaerőpiaci és területi esélyegyenlőségi szempontokkal is megerősítve, a társadalmi felelősséget is érvényesítve.


TÁMOP 2.1.2. – a projekt főbb adatai kihívásokra

 • Projekt időtartama: 2012.05.01. – 2014. 10.31.

  • Forrás: 12,5 milliárdFt (Ebből a Közép-magyarországi régióban (KMR) kb. 1 milliárd Ft)

 • 85 % EU-s forrás, 15 % hazai forrás

 • Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a projekt indulásakor: Wekerle Sándor Alapkezelő)

 • Konzorciumi partner: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet – NIIFI (a projekt indulásakor: NT nKft.)

 • Felelős minisztériumok: Nemzetgazdasági Minisztérium; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium


T mop 2 1 2 a projekt f bb adatai
TÁMOP 2.1.2. – a projekt főbb adatai kihívásokra

 • Informatikai és nyelvi képzések biztosítása

 • Minimális önerő (2 % vagy 5%) ráfordításával,

 • Maximum 90 000 Ft/fő erejéig

 • A 18. életévet betöltött állampolgárok részére, amennyiben állami finanszírozású oktatásban nem vesznek részt

 • Max. 1000 Ft/ fő / tanóra elszámolható költség


A projekt indik torai
A projekt indikátorai kihívásokra

 • 100 000 fő részvétele a képzésben

 • 85 000 fő, aki ténylegesen elvégzi a képzést és tanúsítványt is szerez (minél alacsonyabb arányú lemorzsolódás a cél)

 • Min. 10 000 fő hátrányos helyzetű állampolgár bevonása a képzésbe


Közvetlen célok kihívásokra

 • A felnőtt lakosság kiegészítő képzése a munkaerő-piaci követelmények figyelembe vételével

 • A felnőttképzésben résztvevők számának növelése

 • A hátrányos helyzetű régiók támogatása

 • A gazdaság versenyképességének növelése a kvalifikált munkaerő biztosítása által

 • Az egyéni versenyképesség növelése a munkaerőpiacon

 • A digitális írástudatlanság csökkentése

 • Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés

 • Az életen át tartó tanulás (Lifelong learning) alapelveinek továbbadása


Közvetett célok kihívásokra

 • Társadalmi és munkaerő-piaci rugalmasság és beilleszkedés növelése (hazai és nemzetközi viszonylatban)

 • A foglalkoztathatóság általános növelése (hazai és nemzetközi viszonylatban)

 • Piaci fellendülés: a felnőttképzési intézmények, nyelviskolák, informatikai képzők szektorának jelentős mértékű bevonása az EU-s forrásból történő támogatási rendszerbe


A projektek kedvezményezettjei a magánszemélyek, de a felnőttképző intézmények tapasztalatainak megismerése és hasznosítása rendkívül fontos a sikeres projekt érdekében:

 • Hangsúlyos ügyfélszolgálati tevékenység

 • Tapasztalati fórumok tartása

 • Az intézmények működését meghatározó szabályok, előírások, esetenként működési – szervezési szempontjaik beépítése a projekt eljárásrendjeibe (3 napos szerződéskötési időszak, havi ütemes képzésmeghirdetés)

  • Mindezzel motiváló környezet teremtése a képzők számára


Motiváló környezet teremtése a magánszemélyek számára

Három kiemelt tényező:

 • Az oktatás aktuális élethelyzethez, igényhez kötődik (hasznos – pl. növeli az elhelyezkedési esélyeket)

 • Az oktatás a lakóhelyhez közel van (elérhető és elfogadható szinten tartja a ráfordításokat, időben és pénzben)

 • Az oktatást ismerős személy ajánlja (biztonságos bevonódás, személyes elköteleződés)


A motiváció kulcsszereplői: az eTanácsadók számára

 • Közel 1600 eMagyarország Ponton közel 2000 eTanácsadó

  Kik az eTanácsadók?

 • Képzett szakemberek, akik bevezetik az érdeklődőket az információs társadalomba az

 • Internet,

 • elektronikus ügyintézés,

 • elektronikus közszolgáltatások előnyeinek ismertetésével.


Az eTanácsadók a projektben számára

Az eTanácsadók főbb funkciói a projektben

 • Igényfelmérés

 • Kommunikációs feladatok

 • Toborzás

 • A jelentkezéssel/regisztrációval kapcsolatos segítségnyújtás

 • Mentorálás a lemorzsolódás elkerülése végett (e-mailes, telefonos, személyes kapcsolattartás)


Konkrét eredmények 2013. 07. 02-ig számára

Jelenlegi adatok:

 • 175 kistérségből 169-ben folyik támogatott képzés

 • 31 554 fő tanul idegen nyelvet

 • 6990 fő vesz részt informatikai oktatásban

  A „- Mennyi? – Harminc” kérdésköre: a hazai felnőttképzési piacon ezek jelentős számok (pl. képzői tapasztalati fórum: átlagos éves képzetti létszámok elérése az első félévben)

A projekt sikerének alapja számára

 • Megfelelés a munkaerő-piac elvárásainak

 • Társadalmi igény a nyelvtudásra, informatikai ismeretekre

 • Megfelelő célcsoport megkeresése, megszólítása, bevonása a projektbe

 • A célcsoport igényeihez, élethelyzetéhez illeszkedő oktatási csomagok biztosítása

 • Színvonalas képzői kínálat

 • Alacsony önköltség

 • eTanácsadói rendszer, személyes mentorálás


A projektekre általában vonatkozó releváns siker-kritériumok:

- A szakmai, tartalmi elvárásoknak való megfelelés - Ütemezési céloknak való megfelelés - Költségterven belül maradás - Felhasználók / résztvevők elégedettsége - Fenntarthatóság

De: A siker több, mint időben, költségkereten belül a meghatározott követelményeknek megfelelő eredmény elérése.

(www.projektsiker.hu)


A siker a célok elérése, de mindig hozzáadott érték és pozitív érzetek (elégedettség, győzelem, stb.) összessége is.

A felhasználók / résztvevők elégedettsége és a projekt sikeressége között jelentős kölcsönös összefüggés van.A sikeres projekt mindig hozzájárul a szervezet (intézményrendszer) hatékonyságához, és a hosszú távú sikerességéhez.A projektsiker a stratégiai menedzsment szintjén realizálódik, ahol a projektek sikere és a szervezet / intézményrendszer hosszú távú sikercéljai összevezethetők.A siker értelmezése mindig függ az időtávtól is (a projekt lezárását követő fenntartás tapasztalatai, esetleg további fejlesztésekkel való összefüggés).

(www.projektsiker.hu)


A siker legvégső aranyszabálya: ahhoz, hogy a sikert kivehessük a végén, a munkát bele kell tennünk a projektbe – nyuszi valójában nem a kalapban terem

Köszönet a projekt végrehajtásában részes valamennyi szereplőnek, munkatársnak, képzőnek, képzettnek, fontolgatónak, kritikusnak, és ellenőrnek is.


Köszönöm a megtisztelő figyelmet! kivehessük a végén, a munkát bele kell tennünk a projektbe – nyuszi valójában nem a kalapban terem

Baranyai Mária

Projekt koordinátor 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Kormányablakok Kialakításáért Felelős Miniszteri Biztos Titkársága


ad