slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bestuur Rugby Club Tilburg April 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bestuur Rugby Club Tilburg April 2014

play fullscreen
1 / 24

Bestuur Rugby Club Tilburg April 2014

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Bestuur Rugby Club Tilburg April 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bestuur Rugby Club Tilburg April 2014

 2. Aanleiding • Cursus ‘Besturen met een visie’ • Opstellen beleidsplan • Stippen op de horizon

 3. Deelnemers • 143 leden • 3 jeugdleden • 35 ouders • 75 dames en heren • 19 niet rugbyers • 143 leden • 10 geen antwoord

 4. Kantine • 77% komt graag in onze kantine • 20% vind de inrichting niet mooi • 75% vind het assortiment goed • 31% wil een gezonder assortiment • 64% vind de kantine gezellig • 92% vind de barmedewerkers vriendelijk

 5. Aantal quoten • Houten vloer / Open haard • Iets warmer • Niet alleen vette hap maar ook gezond • Uitstraling is sober / inrichting is koud en kil • Graag een aanbouw/luifel • Meer acties en aanbiedingen • Die saaie meubels eruit • Te vieze handdoeken • Bruinkaffee gehalte mag hoger • Meer Engelse Pub sfeer • TV scherm voor uitslagen

 6. Responses Kantine

 7. Conclusie kantine • Inrichting gezelliger maken • Gezonder en gevarieerder aanbod • Meer rugby op scherm • Betere schoonmaak

 8. Accommodatie • 55% vind de velden van voldoende kwaliteit, 15% vind dit niet • 87% voelt zich veilig op de club • Slechts 17% is tevreden met de kleedkamers • 32% is voorstander van een kunstgrasveld • 40% vind het erg om ons complex te delen

 9. Aantal quoten • Route vanaf parkeerplaats is modderbende • Nettere kleedkamers en sanitair • Verlichting op tweede veld is noodzakelijk • Kleedkamers zijn zeer slecht • Niet delen anders komt rugbysfeer in gevaar • Gaten in zandweg weg • Rugby zo lang mogelijk uniek houden • Materiaalhok is erg vies en rommelig • Is een fitnessaccommodatie een optie • Anti kunstgras • Kunstgras zou een goede optie zijn

 10. Responses Accommodatie

 11. Conclusie Accommodatie • Betere kleedkamers en betere schoonmaak kleedkamers • Goede toegangsweg • Verharding tussen parkeerplaats en clubhuis • Gelegenheid tot krachttraining

 12. Technisch • 70% vind de trainers vriendelijk en positief, 4% is het hier niet mee eens • 58% vind onze trainers deskundig, 6% is het hier mee oneens • 57% vind de gebruikte materialen van voldoende kwaliteit, 11 % is het hier mee oneens • 54% vind dat er voldoende trainingsmaterialen aanwezig zijn, 12% is het hier mee oneens • 54% kan zijn spel goed ontwikkelen, 6%is het hier mee oneens

 13. Aantal quoten • Alle trainers dezelfde basis geven • Geen vooruitgang na aanstellen betaalde trainer • Meer refs • We mogen blij zijn dat ieder team een trainer heeft • De ruck kussens zijn meestal beschadigd, het schuim puilt eruit • Een betere trainer voor het eerste • Theorie uitleg over het spel en de regels • Alleen maar lof voor de trainers

 14. Responses Technisch

 15. Conclusies Technisch • Meer (opgeleide) trainers en begeleiders • Overal dezelfde speel- en trainingswijze • Beter materiaalbeheer

 16. Activiteiten • 74% vind dat er leuke activiteiten worden georganiseerd • 57% vind dat er voldoende toernooien zijn waaraan wordt deelgenomen, 6% is het hier niet mee eens (dames/heren) • 64% vind dat er voldoende gezellige dingen wordne georganiseerd, 12% is het hier niet mee eens, gelijke verdeling jeugd/oude en dames/heren • 79% vind dat de activiteiten goed worden georganiseerd en 84% vind dat de vrijwilligers enthousiast en aardig zijn • 62% vind dat er voldoende afwisseling is in het activiteitenaanbod

 17. Aantal quoten • Meer bijwonen professionele wedstrijden • Meer vrijwilligers • De mensen die helpen zijn altijd dezelfde • Jeugd moet iets terug doen voor de club • Meer feestjes en activiteiten • Meer activiteiten rond de bar • Bestuur moet stimuleren en bemiddelen voor meer gelegeheidswedstrijden/toernooien • Teveel nadruk op families met kinderen • Communicatie breder dan dat #*@#facebook.... • Weinig betrokkenheid van oudere speler bij activiteiten

 18. Responses Activiteiten

 19. Conclusies Activiteiten • Meer feesten en activiteiten • Meer rugby op groot scherm • Meer mensen op feesten • Meer vrijwilligers

 20. Communicatie en kennis van vereniging • Slechts 33% geeft aan regelmatig de website te bezoeken en 39% vind onze site informatief • 57% vind dat de club voldoende gebruik maakt van sociale media • 21% weet niet wie de bestuurders van onze club zijn, 57% weet dat wel • 38% is niet op de hoogte van het (lange termijn) beleid van de club, slechts 20% is dat wel • 62% vind dat er onvoldoende vrijwilligers zijn om alle werkzaamheden uit te voeren, 28% vind dat niet • 52% wil zich niet extra inzetten voor de club, 38% wil dat wel

 21. Aantal quoten • Gesloten deel van de website mag open • Informatie centraal houden via website (informatie voor oudere jeugd wordt geheel niet verwerkt op site) • Website meer toegankelijk maken, blijft onoverzichtelijk • Nieuwsbrief? • We mogen meer werken aan externe zichtbaarheid als club • Open en helder communiceren, vaker mailing • Berichtgevingen zijn meestal/altijd aan de late kant

 22. Responses Communicatie en kennis van vereniging

 23. Conclusies Communicatie en kennis van vereniging • Meer informatie op website • Meer informatie / communicatie vanuit bestuur • Eerder informeren over wedstrijden en toernooien (jeugd)

 24. Algemene verbeterpunten • Betere/nieuwe kleedkamers • Een beleidsplan (meer initiatief en beleid vanuit bestuur) • Betere zichtbaarheid bestuur, zowel intern als extern • Meer vrijwilligers en goede aansturing daarvan