Dyman Associates Risk Management: Viisi vihjettä onnistunut - PowerPoint PPT Presentation

dyman associates risk management n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dyman Associates Risk Management: Viisi vihjettä onnistunut PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dyman Associates Risk Management: Viisi vihjettä onnistunut

play fullscreen
1 / 7
Dyman Associates Risk Management: Viisi vihjettä onnistunut
101 Views
Download Presentation
davidhuntington00
Download Presentation

Dyman Associates Risk Management: Viisi vihjettä onnistunut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dyman Associates Risk Management Viisi vihjettä onnistunut projekti riskienhallinta

  2. Tehokkaan riskienhallinnan nähdään yhä olennainen osa tuottaa onnistuneita hankkeita. Projektin riskienhallintaprosessi ja järjestelmän, projektin riskit voidaan tunnistaa varhain ja minimoidaan ja joukkueet voi tarttua mahdollisuuksiin, kun ne tapahtuvat.

  3. Ajoissa hankkeiden, budjetti ja laadukkaimmat tulokset viisi vinkkien avulla. Vinkki 1: Lopeta "Kävellä" kulttuuri ja liittyy koko projektiryhmä Riskinhallinnan on kuuluttava projektin syleilyssä kaikki tiimin jäsenet. Joukkueet haluavat sokeasti projektipäällikkö ja olettaen, että hän hallitsee kaikki riskit hankkeen, eikä koko joukkue on mukana. Kokemukseni organisaatioista, jotka ovat onnistunut saamaan projektien riskienhallinnan on ylhäältä alas ja alhaalta ylös-lähestymistapaa – riskienhallinta on valtuuttanut ja tukea johdolta ja jokainen ryhmän jäsen on valtuudet puhua ja toimia. Työntekijät, jotka tunnistaa riskit jo tunnustetaan ja palkitaan.

  4. Vihje 2: Tunnistaa riskit alussa-jopa tarjouksen vaiheessa Ennen projektin aloittamista jopa joukkue pitäisi jo toimia riskien tunnistamiseksi. Ensin saatava kaikki projektin jäsenet (ja muille työntekijöille ja kumppaneille, jotka ovat työskennelleet projekteja) työpajoja ja ideoida luettelo mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia. Voit tarkistaa projektisuunnitelma, vanha projektisuunnitelmat, online-resursseja ja ulkopuolisia asiantuntijoita varmistaa listasi mahdollisiin riskeihin on mahdollisimman täydellinen.

  5. Vihje 3: Kommunikoida viestiä, kommunikoida Jotta riskit kartoitetaan jatkuvasti ja ilmoitettu asianmukaisesti, lisätä projektiriskit ja mahdollisuudet keskusteluja pysyvä aihe säännöllisesti tiimipalavereissa. Avointa viestintää edut tippua, kuten projektipäällikkö on paremmat tiedot ilmoittaa hankkeen rahoittaja tai rehtori, varmistaa, että asiakkaalla ei ole odottamattomia yllätyksiä. Avoin kommunikointi mahdollistaa myös tunnus toisiinsa riskit-riskejä, jotka näkyvät pieninä yksin, mutta voi toimia katalysaattorina suurempia ongelmia.

  6. Vihje 4: Analysoida ja priorisoida – niin Reprioritize Yksilöidyt riskit projektin aikana joukkueet on päätettävä, miten ne tärkeysjärjestykseen. Kaiken kaikkiaan riskit olisi mitattava vaikutus he ovat hankkeen tavoitteet, ja aloittaa joka aiheuttaa suurimmat tappiot ja voitot, ja korkein esiintymistodennäköisyys. Kun sinulla on riski kriteerejä, sen avulla arvioida kaikki riskit määritellyt projektin aikana. Riskit voivat rescored ja reprioritized koska ne kulkevat projektihierarkian ja organisaatio, perustuu eri painopisteisiin kullakin tasolla. Mitä voidaan nähdä kuin vähemmän tärkeitä uhattuna yksittäisen projektin voisi katsella yhtä tärkeinä ohjelma tai organisaation tasolla. Täällä laajempiin tulee selväksi useiden projektien ja strategisia painopisteitä kuin operatiivisten tarpeiden soveltaa. Esimerkiksi taitojen nähnyt useita projekteja voidaan parhaiten huomioida yrityksen laajuinen koulutusohjelma.

  7. Vihje 5: Suunnitella ja toteuttaa riskien vastaus Kun riskit tunnistetaan, analysoidaan ja priorisoitu, riski vastaus on toimintaa, joka tuo lisäarvoa projektiin. Oikea vastaus voi estää riski syntyminen tai minimoimaan sen kielteiset vaikutukset. Vastaukset ovat riskien välttäminen, riskien minimoimiseksi, riskinsiirto ja riskien hyväksyntää. Toteuttamalla riskinhallinta osaksi projektin alussa ja varmistetaan, että riskien avoimesti ilmoitetaan koko projektin joukkueet voivat olla onnistuneita tuottaa ajallaan ja budjetin, odottamaton riskien välttäminen ja kiinni projektin aikajana. Ja lopuksi, mikä toimi ja mikä ei koko liiketoimintaa, joten tulevaisuuden tarjouksia ja hankkeita on kirjaston parhaita käytäntöjä kehottaa. Miten riskinhallinta on auttanut organisaation täydellinen projekteja onnistuneesti? On vaihdettava parhaita käytäntöjä koko liiketoimintaa? Viite: http://dymanassociatesprojects.com/