Styrning av samvkerkan exempel fr n tv samverkansinitiativ
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ. Mikael Holmgren Caicedo Maria Mårtensson. STAMP-gruppen. STAMP Styrning för samproduktion. Kunskapsutveckling Forskning Artiklar, böcker, bokkapitel, konferenspapper, rapporter, debattartiklar Processtöd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - davida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Styrning av samvkerkan exempel fr n tv samverkansinitiativ
STYRNING AV SAMVKERKANExempelfråntvåsamverkansinitiativ

 • Mikael Holmgren Caicedo

 • Maria Mårtensson

STAMP-gruppen


Stamp styrning f r samproduktion
STAMP Styrningförsamproduktion

 • Kunskapsutveckling

  • Forskning

  • Artiklar, böcker, bokkapitel, konferenspapper, rapporter, debattartiklar

 • Processtöd

  • Ex. stöd i framtagande av uppföljningsbara mål & indikatorer

 • Arrangerar mötesplatser

  • Doktorandkurs, seminarieserier, nationella & internationella konferenser


Forskningsprojekt inom stamp
Forskningsprojekt inom STAMP

 • Kunskapsöversikt

 • MDH:s interna transformation

 • IPR (Prepare)

 • Robotdalen

 • Samhällskontraktet

 • Nationellt kommunforskningsprojekt

 • Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen

 • Forskningsetik i samproduktion

 • Styrning genom berättande

 • CREARE – kan man skapa kreativitet?

 • Svensk arbetslivsforskning: idéer och praktiker nu och då


Varf r studera styrning av samverkan
Varför studera styrning av samverkan?

 • Utgångspunkt

  • En lagstadgad uppgift för högskolan

  • Del i MDHs strategi

 • Finns mycket forskning, men inte om styrning

 • Övergripande frågeställning

  • Hur styrs samverkan?


Tv empiriska exempel
Två empiriska exempel

 • Samhällskontraktet

 • Robotdalen

  • Nytt, gammalt

  • Teknik, samhällsvetenskap

  • Privat/offentligt


Stamps forskning i samh llskontraktet
STAMPs forskning i Samhällskontraktet…

 • …av helheten

 • …i sektorsgrupper

  • Utbildning ”Berättelser om samverkan”

  • Äldreomsorg och socialt arbete

  • Den nya sektorsgruppen hållbar stadsutveckling

 • … i specifika satsningar

  • T ex MOPS-metoden


Stamps forskning i robotdalen
STAMPs forskning i Robotdalen

 • Empirisk studie kring avtryck (2010)

  • ”SAMVERKANIANSKA” En studie av formella och informella styrpraktiker i Robotdalen

 • Empirisk studie kring styrnings- och ledningsfrågor (2011)


Styrning av samverkan
Styrning av samverkan

 • Samverkan

  • Utgångsläge

   • Olika organisationer arbetar tillsammans

 • Styrning

  • Vertikal

   • Traditionell ekonomi- & verksamhetsstyrning

  • Horisontell

   • Communities of Practice
Slutsatser
Slutsatser

 • Samverkan skapar möjligheter, men är problematiskt att styra!

  • Vertikal respektive horisontell styrning

  • Olika organisationer

  • Olika ideal

 • Högskolans och universitetets roll i samhället

  • samverkan?


Publikationer 1
Publikationer (1)

 • Almqvist, A., Holmgren, M., Johanson, U., & Mårtensson, M. (i tryck) Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen, Liber förlag.

 • Almqvist, R. & Mårtensson, M. (i tryck) Från ekonomistyrning till mångdimensionell verksamhetsstyrning, i Lind, R. & Ivarsson, A. Ledning av företag och förvaltningar, SNS Förlag.

 • Bjurström, E & Jackson, M (itryck) Lean Robotics for Industrial Renewal. The Meaning of Lean, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal.

 • Bjurström, E. & Holmgren, M. (2010) We Got Away with it, and it Was Good Work!, konferenspapperpresenteratpå Academy of management.

 • Bjurström, E & Johanson, U. (itryck) Management Control of Communities of Practice: Expanding an Oxymoron, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal.

 • Göransson, J. (2010) Samverkan mellan högskola och kommun. Styrning i en komplex miljö. Rapport.

 • Holmgren Caicedo M (2009) A Passage to Organization. Paper presented at the Third Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research ESADE March 12-14, 2009, Barcelona.

 • Holmgren Caicedo, M (2009) Retorik. Lund: Liber.

 • Holmgren Caicedo M (2009) A Passage to Organization. Paper presented at the Third Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research ESADE March 12-14, 2009, Barcelona.

 • Holmgren Caicedo, M (2009) Retorik. Lund: Liber.

 • Holmgren Caicedo, M (2011) MOPS: en kort empirisk och kondenserad preliminär rapport. Delrapport.


Publikationer 2
Publikationer (2)

 • Holmgren Caicedo, M. (2011) MOPS: en potentiell gemenskap. Slutrapport, våren 2011.

 • Holmgren Caicedo, M. & Mårtensson, M. (2011) Horisontell och vertikal styrning – exemplet samverkan. Pågåendebokmanus.

 • Holmgren Caicedo, M. & Mårtensson, M. (2011) Images of control in management: the openness of metaphors in management accounting. Work in progress.

 • Holmgren Caicedo, M. (Under review). Doing Social Science: the Art of Poetics and Rhetoric, Journal of Organizational Change Management.

 • Holmgren, M & Mårtensson, M (2011) Styrning av samverkan – exempel från två pågående samverkansinitiativ (konferensbidrag till Nordisk företagsekonomisk ämneskonferens, augusti 2011)

 • Holmgren, M., Johanson, U. & Mårtensson, M. (2013) Redaktörer för special nummer i Accounting, Auditing & accountability Journal om Samverkan mellan högskola och det omgivande samhället .

 • Johanson, U & Mårtensson, M (i tryck) Leveraging the third mission – provokingchallenges, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal.

 • Johanson, U. & Mårtensson, M. (2009) Management Control of Intangibles in Universities – a case study of cooperation between a university and the society. Presentation at the 32nd AIDEA Conference on Intangibles, Ancona, Italy, 24th-25th September 2009.

 • Johanson, U. (2008) Management control apathy and blurring university borders. Chapter in Inspired by knowledge in organisations. Essays in honor of Karl-Erik Sveiby. Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki.


Publikationer 3
Publikationer (3)

 • Johanson, U. (2009)  Jan-Erik Gröjer: Between modes 1 and 2, CUDOS and PLACE . Journal of Human Resource Costing and Accounting, vol 13, no 2, pp 82-92.

 • Mårtensson, M. & Bjurström, E. (2010) Mer mätning bättre styrning?, i Brunsson, N. (red.) Företagsekonomin frågor, SNS förlag.

 • Mårtensson, M. & Göransson, J. (2010) Bemanningsfrågan i ämnet företagsekonomi. Några preliminära resultat från en pågående intervjustudie. Presentation på Föreningen Företagsekonomi i Sveriges årliga konferens den 1-2 december, Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö.

 • Mårtensson, M. & Göransson, J. (2011) Bemmanningssituationen i ämnet Företagsekonomi vid svenska lärosäten. Slutrapport lämnas i mars 2011.

 • Mårtensson, M. (2010) Robotdalen - några avtryck. Delrapport.

 • Mårtensson, M. (2011)”Samverkanianska” En studie av formella och informella styrpraktiker i Robotdalen. (slutrapport)

 • Mårtensson, M., Holmgren, M., Johanson, U., Almqvist, R. & Wennhall, J. (2009) Styrning för samproduktion. En kunskapsöversikt och ett förslag till en framtida forskningsagenda. Seminariebehandlat vid Mälardalens högskola.

 • Stamp – forskargruppen för styrning av samproduktion vid Mälardalens högskola, Axelsson, K., Bjurström, E., Holmgren Caicedo, M., Johanson, U., Lindell, E., Mårtensson, M. & Wennhall, J. (2010)Förlegad kunskapssyn hindrar innovation. Publicerad i VLT, Eskilstuna kuriren och på Newsmill 2010-12-09.

 • STAMP-gruppen (2011) Samverkan som kvalitetsdrivare i Vitbok – forskningens roll i samhället.