Mitä sosiologia on?
Download
1 / 11

Sosiologian laitos Department of Sociology - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Mitä sosiologia on? -luennot Pekka Räsänen pekka.rasanen@utu.fi. Sosiologian laitos Department of Sociology. TKK 5.2.2004. Mitä sosiologia on? Mitä sosiologia on? -luennot: paikka aika I Torstai TUAS 12-14 II Torstai TUAS 12-14 III Torstai TUAS 12-14 IV Torstai TUAS 12-14

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sosiologian laitos Department of Sociology' - davida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sosiologian laitos department of sociology

Mitä sosiologia on?

-luennot

Pekka Räsänen

pekka.rasanen@utu.fi

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Mitä sosiologia on?

 • Mitä sosiologia on? -luennot:

 • paikka aika

 • I Torstai TUAS 12-14

 • II Torstai TUAS 12-14

 • III Torstai TUAS 12-14

 • IV Torstai TUAS 12-14

 • Keskeistä kirjallisuutta:

 • Sulkunen Pekka: Johdatus sosiologiaan. WSOY: 1999.

 • Hoikkala, Tommi & Roos, J.P.: 2000-luvun elämä. Gaudeamus: 2000.

 • + Allardt, Erik & Littunen, Yrjö: Sosiologian perusteet. WSOY: 1966.

 • + Giddens, Anthony: Sociology. 2nd Edition. Polity Press: 1991.

 • + Kantola, Ismo & Koskinen, Keijo & Räsänen, Pekka (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. 3. täysin uudistettu laitos. Vastapaino: 2004.

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Mitä sosiologia on?

 • - Miten sosiologiaa voi luonnehtia tai määritellä?

 • Tieteenala?

 • Akateeminen oppiaine?

  •  Määritelmät:

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Mitä sosiologia on?

 • Yleinen yhteiskuntatiede; useita eri määritelmiä

 •  Tiede, joka tutkii yhteiskuntaa ja ihmisiä yhteiskunnassa…

  • “on tarkoituksenmukaista määritellä sosiologia tieteeksi, joka tutkii ihmistä yhteiskunnan jäsenenä, tai kuten myös voisi sanoa, Ihmisten sosiaalista käyttäytymistä” (Allardt & Littunen: Sosiologian perusteet 1966, 2)

 • “…sosiologia on vuoropuhelussa tutkimiensa ihmisten kanssa” (Sulkunen: Johdatus sosiologiaan 1999, 18-19)

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Mitä sosiologia on?

 • Sosiologian erityisaloja (esimerkkejä):

  • Kulttuurisosiologia

  • Työelämän tutkimus

  • Kulutussosiologia

  • Sosiaaliset ongelmat ja epätasa-arvo

  • Ympäristösosiologia

  • Koulutus- ja kasvatussosiologia

  •  Yhteiskunnallisuus; kiinnittyminen yhteiskuntaelämään

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Käsitteitä

 • Mikä yhteiskunta on tai mihin yhteiskunta viittaa?

 • - Eri merkitykset; arkikielen eri tasot (kolme eri kysymystä)

  • Yhteiskunta joidenkin erityisalojen valossa; yhteiskunnalliset ongelmat

  •  Sosiologisesti yhteiskunta voidaan määritellä “sosiaalisen toiminnan institutionaalisten muotojen järjestelmäksi”…

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Käsitteitä

 • Mikä yhteiskunta on tai mihin yhteiskunta viittaa?

 • - Eri merkitykset; arkikielen eri tasot (kolme eri kysymystä)

  • Yhteiskunta joidenkin erityisalojen valossa; yhteiskunnalliset ongelmat

    Sosiologisesti yhteiskunta voidaan määritellä “sosiaalisen

   toiminnan institutionaalisten muotojen järjestelmäksi”…

   Keskeisiä käsitteitä: Instituutio,

   • rakenne

   • kulttuuri,

   • normi,

   • rooli

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Sosiologinen näkökulma ihmisiin ja yhteiskuntaelämään

 • Esim. instituution, normin ja roolin tasot

 •  ”yksilötason yläpuolinen” tiedonintressi…

 • Ihmistä tarkastellaan aina periaatteessa roolien kautta:

 •  Yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat;

 •  Sosiaaliset rakenteet

 • “Systeemien tasot” eri oppiaineissa…

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

Sosiologinen näkökulma ihmisiin ja yhteiskuntaelämään

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Sosiologia ja sen lähitieteet

 • Sosiologia on ”sosiaalisista suhteista aiheutuvien ilmiöiden tutkimusta”…

 •  Sosiologian omalaatuinen suhde lähitieteisiin

 • Usein kysymysalueet ja tutkimuskohteet ovat ikään kuin muiden tieteiden “kentällä” (esim. politologia, psykologia jne.)

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004


Sosiologian laitos department of sociology

 • Yhteenvetoa

  • 1) Sosiologian määritelmiä

  • 2) Yhteiskunta arkikielessä ja sosiologiassa

  • 3) Peruskäsitteitä

  • 4) Sosiologinen näkökulma

  • 5) Sosiologia suhteessa psykologiaan ja sosiaalipsykologiaan

  • + suhde lähitieteisiin…

Sosiologian laitos

Department of Sociology

TKK 5.2.2004