Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Тема уроку: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Тема уроку:

Тема уроку:

273 Views Download Presentation
Download Presentation

Тема уроку:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Тема уроку: • Тема жіночої долі – одна з провідних тем у Шевченковій творчості. Поема “КАТЕРИНА”

  2. Мета уроку: • З’ясувати, чому Шевченка так бентежила доля українських жінок. • Познайомитися зі змістом поеми “Катерина”. • Схарактеризувати образ головної героїні і дати відповідь на питання: ”Катерина – винуватиця чи жертва лихої долі?”

  3. Т.Г.Шевченко “СОН”

  4. Домашнє завдання: • Закінчити роботу з таблицею. • Написати твір-мініатюру “Мої роздуми над поемою “Катерина” або “Образ Катерини (за одноіменною поемою Т.Шевченка”).

  5. Перевірка домашнього завдання • Уважно розглянь малюнки. • Згадай, які рядки з поетичного твору ілюструють запропоновані зображення. • Запиши ці рядки до таблиці.