kinematyka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kinematyka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kinematyka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
david-richards

Kinematyka - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
Kinematyka
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kinematyka

 2. Panta rhei (Heraklit 500 lat p.n.e.) Ruch najpowszechniejszą obserwacją: - transport (przemieszczanie się) - transformacja - wzrost Kinematyka – opis i klasyfikacja ruchów (przemieszczeń)

 3. Sumowanie wektorów: geometryczne i analityczne

 4. Wektory położenia i przemieszczenia

 5. Ruch 3D: wektor prędkości średniej leży na siecznej trajektorii (toru)

 6. Przypadek jednowymiarowy: szybkość średnia tangensem nachylenia siecznej na wykresie drogi od czasu

 7. Przypadek jednowymiarowy: prędkość chwilowa tangensem nachylenia stycznej na wykresie drogi od czasu

 8. Droga w ruchu jednowymiarowym ze stałą prędkością

 9. Droga w ruchu jednowymiarowym ze zmienną prędkością

 10. Zadanie: opowiedz wszystko co się da o tym ruchu

 11. Rzut ukośny złożeniem dwóch ruchów Much of what you know about projectile motion is based on misconceptions rather than on truth

 12. Zasięg rzutu ukośnego

 13. Zadanie: policz zasięg Cannon http://jersey.uoregon.edu/vlab/Cannon/index.html

 14. Problem: wpadnie czy przeskoczy?

 15. Zadanie: trafi czy nie trafi? monkey http://www.ionaphysics.org/lab/Explore/dswmedia/monkey.htm

 16. Zmiana kierunku wektora prędkości przy zakrzywieniu toru

 17. Ruch jednostajny po okręgu

 18. Toczenie się ciał