erityis itiysrahan koulutuspaketti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erityisäitiysrahan koulutuspaketti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erityisäitiysrahan koulutuspaketti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Erityisäitiysrahan koulutuspaketti - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Erityisäitiysrahan koulutuspaketti. Koulutuspaketin sisältö. Lainsäädäntö Lääketieteellisen arvioinnin perusteet Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja tulkintaperiaatteista eri tilanteissa Erityisäitiysraha käytännössä Yleiset edellytykset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Erityisäitiysrahan koulutuspaketti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koulutuspaketin sis lt
Koulutuspaketin sisältö
 • Lainsäädäntö
 • Lääketieteellisen arvioinnin perusteet
  • Esimerkkejä altisteista, riskiammateista ja tulkintaperiaatteista eri tilanteissa
 • Erityisäitiysraha käytännössä
  • Yleiset edellytykset
  • Esimerkkejä myönnetyistä erityisäitiysrahoista
  • Esimerkkejä hylätyistä erityisäitiysrahoista
erityis itiysrahaa koskeva keskeinen lains d nt
Erityisäitiysrahaa koskeva keskeinen lainsäädäntö
 • Sairausvakuutuslaki (SVL 1224/2004)
 • Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta (VNa SVL:n täytäntöönpanosta 1335/2004)
 • Työsopimuslaki (TSL 55/2001)
erityis itiysrahan tarkoitus svl 9 luku 4
Erityisäitiysrahan tarkoitus (SVL 9 luku 4 §)
 • Erityisäitiysraha antaa mahdollisuuden raskaana olevalle, työkykyiselle ansiotyössä tai omassa työssä olevalle äidille jäädä pois työstä, jos työtehtäviin tai työoloihin liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa äidin tai sikiön terveyden.
   • Valtioneuvoston asetuksella säädetään, milloin työtehtävien tai työolosuhteiden voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden näissä tilanteissa.
erityis itiysrahakausi svl 9 luku 5
Erityisäitiysrahakausi (SVL 9 luku 5 §)
 • Jos työnantaja järjestää erityisäitiysrahakauden aikana työsopimuslain 2 luvun 3 §:n 2 momentissa tai merimieslain 29 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla muuta työtä eikä tämä työ vaaranna äidin tai sikiön terveyttä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, erityisäitiysrahaa ei makseta työpäiviltä.
 • Erityisäitiysrahaa maksetaan ajalta, jonka raskaana oleva on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään.
ty turvallisuus tsl 2 luku 3
Työturvallisuus (TSL 2 luku 3 §)
 • Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään.
 • Jos raskaana olevan työntekijän työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin.
 • Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaisia erityisäitiysvapaaseen ja -rahaan nähden.
altisteet vna svl n t yt nt npanosta 1 luku 1 1 6
Altisteet (VNa SVL:n täytäntöönpanosta 1 luku 1 §) 1/6
 • Kemiallinen aine, jonka voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden SVL:n 9 luvun 4 §:n mukaan:
  • Anestesiakaasut
  • Lyijy tai sen johdannainen
  • Elohopea tai sen johdannainen
  • Solunsalpaaja
altisteet 2 6
Altisteet 2/6

5. Hiilimonoksidi

6. Äidin tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjunta-aine

7. Äidin tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotin

 • Lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu R-lausekkeella varustettu aine
  • R40, R45, R46, R49, R61, R63, R64 tai R68
  • Lisäksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet (TEM:n päätös + STM:n asetus)
 • Ympäristön tupakansavu
altisteet 3 6
Altisteet 3/6
 • Säteily
  • Mitä edellä on todettu kemiallisesta aineesta, koskee myös ionisoivaa säteilyä mukaan lukien radionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu säteily.
altisteet 4 6
Altisteet 4/6
 • Tarttuvat taudit
  • toksoplasmoosi
  • listerioosi
  • vihurirokko
  • herpes
  • vesirokko
altisteet 5 6
Altisteet 5/6
 • Tarttuvat taudit (jatkuu)

6. hepatiitti B ja C

7. sytomegalotulehdus

8. HIV-tartunta

9. muut näihin verrattavat taudit

altisteet 6 6
Altisteet 6/6
 • Muun vastaavan työtehtäviin tai työoloihin liittyvän seikan voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden, jos kyse on
  • Maanalaisesta kaivostyöstä
  • Paineistetuissa tiloissa työskentelystä
  • Vedenalaisesta sukeltamisesta

Työn fyysinen raskaus tai tapaturmariski eivät kuulu tässä yhteydessä tarkoitettuihin tekijöihin.

ymp rist n tupakansavu 1 3
Ympäristön tupakansavu 1/3

Lisääntymisterveyden riskit:

 • Pienentää lapsen syntymäpainoa 25 – 50 g
  • Aktiivitupakointi pienentää 150 – 200 g
 • Lisää pienipainoisen ( < 2 500 g) syntymisen riskiä väestössä 20 – 40 %
  • Pienipainoisilla on suurempi perinataalikuoleman riski
 • Lisää ennenaikaisen synnytyksen ja keskenmenon vaaraa
ymp rist n tupakansavu 2 3
Ympäristön tupakansavu 2/3
 • Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 1153/1999:
  • Riskin arvioinnissa huomioon ympäristön tupakansavulle erityisen herkät ja riskialttiit työntekijät, esim. raskaana olevat
  • ”Raskaana oleva ei sovellu työhön, jossa altistutaan ympäristön tupakansavulle”
  • Työtekijöiden luettelointi ASA-rekisteriin (vähintään 40 työpäivää vuodessa altistuvat)
  • Voimaan 1.7.2000
ymp rist n tupakansavu 3 3
Ympäristön tupakansavu 3/3

Nykyinen ratkaisukäytäntö:

 • Ravintolatyö: Riski on poistunut tupakka-lainsäädännön kiristyttyä. Käytännössä ei ole enää peruste erityisäitiysrahalle.
 • Vankeinhoito: Jos työjärjestelyt eivät onnistu, on erityisäitiysrahan myöntäminen mahdollista.
 • Kotipalvelut: Käytännössä hoidettavissa työjärjestelyin.
toksoplasmoosi
Toksoplasmoosi
 • Yleinen parasiitti nisäkkäillä: kissat, marsut, naudat, siat
 • Tartunnanlähteinä mm. kissan uloste, kypsentämätön liha, kontaminoituneet vihannekset
 • N. 80 %:lla raskaana olevista ei ole vasta-aineita
 • Esiintyy n. 0,2 %:ssa raskauksista eli 130 infektiota vuodessa.
 • Infektio siirtyy sikiöön äidistä n. 40 %:n todennäköisyydellä
 • Seurauksia: keskenmeno, kuollut lapsi, lievää kehitysvammaisuutta
 • Jos työssä altistuminen mahdollista  tutkitaan vasta-aineet: - Seroneg: riskitöiden välttäminen - Seropos: ei rajoituksia
listerioosi
Listerioosi
 • Ihmisillä harvinainen, Suomessa n. 30–50 infektiota vuodessa
 • Eläimillä yleinen, ulosteissa
 • Maaperässä ja vesistössä
 • Naudat, lampaat ja vuohet yleisiä kantajia
 • Raskauteen liittyviä infektioita, vuosittain vain yksittäisiä, työperäisistä tartunnoista ei ole tietoja
 • Seurauksena keskenmenoja ja sikiön kuolemia
 • Vältettäviä tilanteita raskauden aikana:
  • listerioosiepidemia hoidettavilla eläimillä
  • nautojen, lampaiden ja vuohien synnytyskomplikaatioiden hoitaminen
el inl k rit
Eläinlääkärit

Eläinlääkäreillä voi sikiönkehitykselle haitallisina tekijöinä esiintyä:

 • Rtg-säteilyä, koska kuvauskohdetta joutuu pitämään sopivassa asennossa.
 • Anestesiakaasuja, koska eläinlääkärit joutuvat suorittamaan anestesian itse.
 • Toksoplasmoosin tartuntavaara, jos työhön kuuluu suurten kotieläinten synnytyksissä avustaminen. Pieneläinpraktiikassa tätä riskiä ei käytännössä ole.

Kukin tapaus on erikseen harkittava ja muiden töiden mahdollisuus punnittava.

kosminen s teily
Kosminen säteily
 • Säteily on luonnollinen osa ympäristöämme. Elimistöön kohdistuvan ionisoivan säteilyn mittayksikkö on Sievert (Sv), jonka tuhannesosa on 1 mSv ja miljoonasosa 1 µSv.
 • Maanpinnalla jokaisen suomalaisen vuotuinen luonnonsäteilyannos on 4 mSv, josta yli puolet saadaan sisäilman radonkaasusta.
 • Maanpinnalla ja lentokorkeuksilla esiintyvä kosminen säteily on peräisin ulkoavaruudesta (85 %) ja auringosta (15 %).
 • Merenpinnalla kosmisen säteilyn määrä on 0,03 µSv/t, 8 km korkeudessa 2 µSv/t, 10 km:n korkeudessa 4 µSv/t ja 12 km korkeudessa 7 µSv/t.
kosminen s teily ja lentoty
Kosminen säteily ja lentotyö
 • Lentoemännän työssä kosminen säteily on mahdollinen altiste.
  • Kosmisen säteilyn ylin sallittu annos raskaana olevalle on 1 mS (milliSievert). Tämä ylittyy lennettäessä yli 8 km korkeudessa keskimäärin 16 – 20 raskausviikon kuluessa. Muilla raja on 20 mS/v.
  • Lentoemännät siirretään maapalveluun 16. raskausviikolla. Tämä perustuu säteilylakiin. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei näissä tilanteissa yleensä tule kyseeseen.
  • Poikkeuksena on tilanne, jossa maapalvelun järjestäminen ei ole mahdollista yhtiön pienuuden vuoksi.
  • Säteilylaki (592/91), asetus 2 luku 4 §, STUK:n ohje, ST 7.2.99
liuotinainealtistus
Liuotinainealtistus
 • Liuotinaineita käytetään laajalti teollisuudessa ja huoltotehtävissä.
 • Yleensä työntekijöiden sijoittelu on teollisuudessa järjestetty siten, että raskaana olevat voidaan siirtää muihin tehtäviin.
 • Liuotinainealtistuminen on työsuojelumääräysten mukaan pääsääntöisesti minimoitu useimmilla tuotantoaloilla.
 • Erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen:
  • Kun altistuminen on vähintään 10 % HTP-tasosta (haitalliseksi terveydelle tunnettu pitoisuus).
  • Kun altistutaan liuottimille, jotka aiheuttavat lisääntymisterveyden vaaraa tai joissa on syöpävaarallisuutta osoittava varoitusmerkintä.
liuotinainealtistus kolme kategoriaa 1 2
Liuotinainealtistus – kolme kategoriaa 1/2
 • 1) Syöpää aiheuttavat ja siksi lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet/liuottimet, joille mikään altistuminen ei ole hyväksyttävää eikä biomonitoroinnin viiterajan ylitys ole sallittua.
 • 2) Varoituslausekkein R61 (vaarallista sikiölle) ja R63 (voi olla vaarallista sikiölle) merkityille liuottimille ei tulisi altistua raskauden aikana eikä biomonitoroinnin altistumattomien viiterajan ylitys siten ole sallittua. R-lausekkeiden voimassaolo on tarkistettava viimeisimmästä päivitetystä käyttöturvallisuustiedotteesta.
liuotinainealtistus kolme kategoriaa 2 2
Liuotinainealtistus – kolme kategoriaa 2/2
 • 3) Muut liuottimet, joihin sikiön mahdollisen suuremman herkkyyden takia sovelletaan 10 %:n sääntöä eli sitä, että yleensä työskentelyä liuottimien kanssa pidetään sikiölle turvallisena, jos työilman pitoisuudet työhygieenisissä mittauksissa eivät ylitä 10 % HTP-tasosta (HTTP 8 t ja/tai HTTP 15 min). Altistumista voidaan arvioida myös biologisen altistusmittauksen perusteella, jos mittaus kuvaa tyypillistä työskentelytilannetta. Jos tulos silloinkin on < 10 % altistuneiden viitearvosta, ei raskaana olevan työntekijän työskentelylle ole estettä.
liuotinainealtistus tolueeni
Liuotinainealtistus – tolueeni
 • Luokiteltu äskettäin R63-merkinnällä (voi olla sikiölle vaarallinen)
  • Yleisesti käytetty teollisuudessa ja kulutustuotteissa
  • Työpaikan ilman pitoisuussuositukset raskauden aikana:
   • 2,6 ppm (parts per million)
   • Huippupitoisuus 5,2 ppm saa toistua korkeintaan 4 kertaa päivässä, ja välissä oltava vähintään 1 tunti
liuotinainealtistus styreeni
Liuotinainealtistus – styreeni
 • Styreeni on yleisesti muoviteollisuudessa käytetty aine. Todettujen sikiönkehitysvaikutuksien ja epäillyn perimämyrkyllisyyden ja syöpävaarallisuuden vuoksi suositetaan varovaisuutta raskauden aikana styreeniä käsiteltäessä.
 • Työterveyslaitos suosittaa, että styreenille ei tule altistua pitoisuuksina, jotka nostavat styreenin metaboliatuotteiden (manteli- ja fenyyliglyoksyylihapon) määrän virtsassa yli altistumattomien viiterajan 0,2 mmol/l. Tämä pitoisuus vastaa altistumista yli 0,5 ppm ilmapitoisuuksille. Styreenialtistumisen arvioinnissa on syytä ottaa huomioon myös mahdollinen ihoaltistuminen.
liuotinainealtistus ja maalausty esimerkkin pieni ty paikka
Liuotinainealtistus ja maalaustyö esimerkkinä pieni työpaikka
 • Työntekijä maalaa liuotinmaaleilla siveltimellä, ruiskulla ja lisäksi spraymaaleilla runsaasti. Spraymaalit on tarkoitettu vain hyvin tilapäiseen käyttöön, koska maalisumu ei ole niiden yhteydessä työhygieenisesti hallittavissa. Altistuminen olisi vähäistä, jos ilmanvaihto ja ruiskutussuuntien hallinta olisi täydellinen.
 • Tässä tapauksessa työolosuhteet ovat sattumanvaraisia eikä työhygienia ole hallinnassa.
 • Altistuminen ylittää todennäköisesti sallitut rajat. Näissä olosuhteissa ei saisi työsuojelumääräysten mukaan työskennellä, vaikkei olisi raskaanakaan.
 • Jos toiseen työhön siirto ei onnistu, erityisäitiysraha on mahdollinen.
h k ja pakokaasu
Häkä ja pakokaasu
 • Raja-arvo on 14 ppm.
 • Työterveyslaitos on mitannut pakokaasuja ulkona sijaitsevilla lastaussilloilla, joilla häkäpitoisuudet ovat olleet tasolla 5 ppm.
 • PAH-yhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä) ei löydetty merkityksellisiä määriä.
 • Suljettujen hallien olosuhteista ei ole yleistettävissä olevaa mittaustietoa. Niissä moottorien käyttäminen on käytännössä kiellettyä.
 • Erityisäitiysrahan myöntäminen ei yleensä tule kyseeseen.
autonhuolto
Autonhuolto
 • Altisteina esiintyy liuotinaineita, häkää, joskus karsinogeeneja.
 • Altistuminen on yleensä vähäistä, ja se on työsuojelukeinoin hallittavissa isommissa korjaamoissa.
 • Pienkorjaamoissa, esim. kaasutinkorjauksissa, voidaan altistua bensiinille, jossa on 3–5 % karsinogeenista bentseeniä.
 • Häkäaltistus on vähäistä.
 • Aerosolien käytössä altistuminen on vähäistä.
 • Erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen pienkorjaamotyössä.
ylipaine
Ylipaine
 • Tulee harvoin kyseeseen
 • Kyseeseen voi tulla:
  • Työskentely hoitajana annettaessa painekammiohoitoa esim. sukeltajantautiin sairastuneille. Altistuminen päivittäin 1,4 barin ylipaineelle. Työssä syntyy riski sukeltajantaudin kaltaiselle tilanteelle, joka on nykykäsityksen mukaan riski sikiölle.
hiv ja hepatiittitartuntariski
HIV- ja hepatiittitartuntariski
 • HI‑virus ja hepatiitti tarttuvat sekä veriteitse (veri‑veri‑kosketus) että sukupuoliyhdynnässä.
  • Tilanteiden ennakoiminen, varotoimet sekä oikeat työtavat ovat tärkeitä ennaltaehkäisyn kannalta (suojapuvut, varautuminen tilanteisiin, riittävä henkilöstö jne.).
  • Tärkeintä on välttää raskaana olevan joutumista riskitilanteeseen.
  • Käytännössä ennaltaehkäisevien keinojen käytön tulee olla rutiinia riskialoilla.
  • Erityisäitiysrahan myöntäminen ei pääsääntöisesti tule kyseeseen.
hiv hepatiitti ja riskiammatit 1 2
HIV, hepatiitti ja riskiammatit 1/2
 • Poliisi: Osa asiakkaista on huumeiden käyttäjiä. Pääosa sekä huumeiden käyttäjistä että muista poliisin asiakkaista ei ole saanut HIV‑ eikä hepatiittitartuntaa. Riskit voidaan riittävällä tasolla minimoida varotoimilla, oikeilla työtavoilla ja välttämällä raskaana olevien osallistumista riskitilanteisiin. Erityisäitiysrahan myöntäminen ei yleensä tule kyseeseen.
 • Vanginvartija: Vankilassa on HIV‑ ja hepatiittitartunnan saaneita. Vankien sairaudet ovat kuitenkin yleensä tiedossa, ja tilanteisiin osataan varautua.
hiv hepatiitti ja riskiammatit 2 2
HIV, hepatiitti ja riskiammatit 2/2
 • Teollisuusvartija: HIV‑ tai hepatiittitartuntariskin kohteeksi joutuminen on satunnaista. On arvioitu, että riski ei ole merkittävästi suurempi kuin muulla väestöllä.
 • Sairaankuljettaja: Riski on olemassa teoriassa silloin, kun joudutaan arvaamattomissa tilanteissa käsittelemään väkivaltaisia henkilöitä. Pääosa sekä huumeiden käyttäjistä että muista sairaankuljetuksen asiakkaista ei ole saanut HIV- eikä hepatiittitartuntaa, ja tartunnan saaneista osa on tiedossa. Tartuntatautiriskin vuoksi erityisäitiysraha ei käytännössä tule kyseeseen.
parvorokko
Parvorokko
 • Voidaan rinnastaa asetuksessa mainittuihin tauteihin.
 • Riskiryhmät
  • Opettajat
  • Päiväkotien henkilökunta
  • Lastenosastojen henkilökunta
 • Raskaana olevat kannattaa seuloa vasta-ainemäärityksellä.
parvorokko k yt nt erityis itiysrahaoikeutta arvioitaessa
Parvorokko – käytäntö erityisäitiysrahaoikeutta arvioitaessa
 • Ensin mitataan parvorokkovasta-aineet. Jos ne ovat negatiiviset (ja myös vastausten odotusaikana), suositellaan raskaana olevan siirtämistä muuhun päiväkotiin, jossa epidemiaa ei ole.
  • Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, ts. kaikissa päiväkodeissa on epidemia tai kyseessä on yksityinen yksittäinen päiväkoti, erityisäitiysraha voi tulla kyseeseen.
 • Määräaikainen poissaolo riittää usein. Infektiolääkärien suositus on noin 2 kk viimeisestä oireilevasta tapauksesta laskien.
a h1n1 influenssa
A(H1N1)-influenssa
 • A(H1N1)-influenssa (ns. sikainfluenssa) on asetuksessa lueteltuihin tartuntatauteihin verrattavissa oleva sairaus.
 • Oikeus erityisäitiysrahaan arvioidaan tapauskohtaisesti epidemiatilanteen ja annettujen viranomaisohjeistuksien mukaan.
erityis itiysrahan yleiset edellytykset 1 3
Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 1/3
 • Erityisäitiysrahan myöntäminen työntekijälle edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta.
 • Omaa työtä tekevälle erityisäitiysrahaa myönnetään samoin edellytyksin kuin työntekijälle.
 • Erityisäitiysrahan myöntäminen edellyttää, että hakija on työkykyinen.
 • Muusta syystä työstä poissa olevalla ei ole oikeutta erityisäitiysrahaan (esimerkiksi henkilö, joka on vuosilomalla tai sairauslomalla).
erityis itiysrahan yleiset edellytykset 2 3
Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 2/3
 • Perusedellytyksenä on aina, ettei vaaratekijää voida poistaa työolosuhteista eikä työntekijää voida siirtää muihin tehtäviin, joissa altistumista ei tapahdu.
 • Työjärjestelyt ovat aina ensisijaisia.
 • Erityisäitiysrahaa voidaan myöntää vasta jos muiden toimenpiteiden jälkeen jää ainoaksi mahdollisuudeksi työskentely sellaisissa olosuhteissa, joissa altistumista äidille tai sikiölle haitallisille tekijöille tapahtuu.
erityis itiysrahan yleiset edellytykset 3 3
Erityisäitiysrahan yleiset edellytykset 3/3
 • Erityisäitiysraha ei lyhennä varsinaista äitiys- ja vanhempainrahakautta.
 • Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa myös yksittäisiltä päiviltä.
 • Erityisäitiysraha voidaan maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa erityisäitiysvapaan ajalta.
 • Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa siihen saakka, kunnes äitiysrahakausi alkaa.
 • Jos työolot saadaan turvallisiksi tai työsuhde päättyy, lakkaa myös erityisäitiysraha.
 • Oikeus erityisäitiysrahaan päättyy, jos henkilö aloittaa työskentelyn toisessa työssä eikä altistumista enää tapahdu.
erityis itiysrahan m r ytyminen
Erityisäitiysrahan määräytyminen
 • Erityisäitiysrahan on vähintään minimipäivärahan suuruinen (vuonna 2010 määrä 22,04 e/pv).
 • Pääsääntöisesti erityisäitiysrahan suuruus määräytyy verotuksessa todettujen työtulojen mukaan samoin edellytyksin kuin sairauspäiväraha.
 • Katso määräytymisperusteet osoitteestahttp://ratkaisu.kela.fi.
erityis itiysrahan jatkoksi itiys ja vanhempainrahaa
Erityisäitiysrahan jatkoksi äitiys- ja vanhempainrahaa
 • Vanhempainpäivärahaoikeuden alkamisajankohtana pidetään päivää, jolta vanhemmalle maksetaan ensimmäisen kerran vanhempainpäivärahaa saman lapsen perusteella.
 • Jos äiti on saanut erityisäitiysrahaa ennen äitiys- ja vanhempainpäivärahan alkamista, määräytyy äitiys- ja vanhempainpäiväraha saman työtulon perusteella kuin erityisäitiysraha.
hakeminen 1 2
Hakeminen 1/2
 • Erityisäitiysrahaa haetaan, kun eritysäitiysvapaan tarve on todettu tai takautuvasti 4 kuukauden kuluessa erityisäitiysrahakauden alkamisesta.
 • Hakemuksen voi tehdä internetissä Kelan sivustolla asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi.
 • Erityisäitiysrahaa voi hakea myös lomakkeella SV 9 Kelasta tai työpaikkakassasta.
hakeminen 2 2
Hakeminen 2/2
 • Hakemukseen liitetään:
  • Lääkärin tai terveyskeskuksen antama selvitys raskaudesta (SV 75 tai SV 97).
  • Työterveyslääkärin kirjoittama lausunto työssä tai työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön kehitykselle ja raskaudelle (SV 97 ).
  • Työnantajan täyttämä ilmoitus työolosuhteista ja työstä poissaolosta (SV 96).
  • Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y17), jos työnantaja maksaa palkkaa erityisäitiysvapaan ajalta.
  • Tarvittaessa hakijan oma kuvaus työstä.
kuvataiteilija joka toimii itsen isen yritt j n my nt
Kuvataiteilija, joka toimii itsenäisenä yrittäjänä (myöntö)
 • Hakija on kokeillut maalaustyöskentelyä suojanaamarin kanssa, mutta ei ole pystynyt siihen, vaikka raskauspahoinvointi on jo helpottanut ja hakija olisi muuten työkykyinen.
 • Hakija on osallistunut galleria- ja asiakasesittelyihin koko ajan, mutta työnkuva on pääosin maalaustyötä (20 % esittelyä, 80 % maalaustyötä).
 • Työterveyslääkärin mukaan hakija altistuu orgaanisille liuottimille ja taustalla on hakijan antamien tietojen mukaan aikaisemmin kaksi keskenmenoa, joiden syy on jäänyt epäselväksi.
 • Erityisäitiysraha maksettiin päiviltä, jolloin hakija ei tehnyt työtä ollenkaan.
 • HUOM! Galleriapäiviltä ja asiakasesittelypäiviltä erityisäitiysrahaoikeutta ei syntynyt päivien pituudesta ja työn kestosta riippumatta.
el inl k ri joka hoitaa pienel imi ja suuria tuotantoel imi my nt
Eläinlääkäri, joka hoitaa pieneläimiä ja suuria tuotantoeläimiä (myöntö)
 • Hakijan verestä on tutkittu aikaisemmin toksoplasmavasta-aineet, jotka ovat olleet negatiiviset.
 • Altistuminen tarttuville taudeille: toksoplasmoosi ja listerioosi ovat mahdollisia tehtäessä toimenpiteitä suurille tuotantoeläimille.
 • Työnantajalla ei ole tarjota muuta työtä eikä altistumista voida työsuojelun toimenpitein kokonaan estää.
kemiallisen pesulan ty ntekij my nt
Kemiallisen pesulan työntekijä (myöntö)
 • Altistuminen kemiallisille aineille, perkloorietyleenille kemiallisen pesun yhteydessä.
 • Työterveyslääkäri perustaa lausunnon aikaisemmin vastaavanlaisessa pesulassa tehtyyn työpaikkaselvitykseen.
 • Lausunnossa todetaan, että työpaikalla ei ole höyrykaappia vetämässä kemiallisia höyryjä pois, vaan höyryä vapautuu sisäilmaan pesukoneen luukkua avattaessa ja pyykkiä käsiteltäessä.
 • Lisäksi työpaikalla on todettu kohonneita veren altistepitoisuuksia toisella työntekijällä.
 • Erityisäitiysraha myönnetään hakijan eduksi, vaikka työsuojelun toimenpiteet ovat keskeneräiset, koska altistumista tapahtuu koko ajan.
automaalariopiskelija my nt
Automaalariopiskelija (myöntö)
 • Opinnoissa on menossa työharjoittelujakso, eikä teoriaopintoja ole enää jäljellä.
 • Hakijalla ei ole oikeutta opintorahaan, jos hän ei opiskele.
 • Opiskelija altistuu kemikaaleille jatkuvasti, eikä harjoittelusta voida rajata pois altistumiseen vaikuttavia töitä tai työolosuhteita.
 • Hakemuksen liitteenä on kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet.
 • Lääkärinlausunto on äitiysneuvolan lääkäriltä, koska hakijalla ei ole työterveyshuoltoa.
vuorolaborantti joka ty skentelee kemikaalien parissa my nt
Vuorolaborantti, joka työskentelee kemikaalien parissa (myöntö)
 • Työterveyslääkärin lausunto perustuu työpaikkaselvitykseen ja työhygieenisiin mittauksiin sekä työnkuvaan.
 • Lausunnon mukaan mahdollisuus altistua koboltille, sen yhdisteille ja nikkelille.
 • Työntekijälle ei voida järjestää muuta työtä.
 • Työnantaja maksaa palkkaa, joten päiväraha maksetaan työnantajalle.
slide54

Esimerkkejä hylätyistä

erityisäitiysrahoista

metallity ntekij hylk ys
Metallityöntekijä (hylkäys)
 • Työntekijä työstää alumiinia. Työ on fyysisesti raskasta.
 • Työolosuhteissa ei ole todettu säädöksissä mainittuja altisteita.
 • Leikkuunesteille altistuminen on yleensä niin vähäistä, ettei siitä aiheudu sikiöriskejä.
 • Työpaikalla tehdyistä työjärjestelyistä ei ole esitetty tarkempaa kuvausta lisäselvityspyynnöstä huolimatta.
konepuusepp hylk ys
Konepuuseppä (hylkäys)
 • Työssä on jatkuva altistuminen melulle, koska työ on tauotonta puun poraus- ja työstötyötä.
 • Työpisteissä on mitattu jatkuvaksi meluarvoksi 95–97 db.
 • Työterveyslaitoksen suosituksen mukaisesti sikiön ei olisi hyvä altistua yli 85 db:n melulle.
 • Työssä ei altistuta säädösteksteissä mainituille vaaratekijöille.
 • Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaisia.
postinjakaja hylk ys
Postinjakaja (hylkäys)
 • Hakemuksen lisäksi on toimitettu B-lausunto, jossa on kuvattu hakijan terveydentila ja oireet työssä.
 • Raskausviikkoja on 22.
 • Hakija jakaa postia asuma-alueilla.
 • Hakijalla on uupumusta ja väsymystä, itkuisuutta, ja hän on ollut aikaisemmin sairauslomalla. Nyt hakijaa pidetään B-lausunnon perusteella työkykyisenä.
 • Erityisäitiysrahaa haetaan työn raskauden vuoksi, koska työtehtäviä ei työnantajalta saadun tiedon mukaan voida vähentää.
 • Työtehtävien tai työolojen ei voida katsoa vaarantavan hakijan tai sikiön terveyttä, koska työssä ei altistuta säädöksissä mainituille vaaratekijöille.
l hihoitaja tai sairaankuljettaja joka ty skentelee ambulanssissa hylk ys
Lähihoitaja tai sairaankuljettaja, joka työskentelee ambulanssissa (hylkäys)
 • Työterveyslääkärin mukaan hakija altistuu kemiallisille aineille ja tarttuville taudeille.
 • Työnantajan mukaan ei voida järjestää muuta työtä.
 • Altistumisriski on teoreettinen, ja työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaiset altistumisen ehkäisemiseksi.
tarjoilija hylk ys
Tarjoilija (hylkäys)
 • Hakija työskentelee usein yksin työvuorossa, joten hän joutuu kantamaan myös raskaita taakkoja.
 • Raskauden edetessä ja vatsan kasvaessa myös ahtaissa tiloissa työskenteleminen aiheuttaa ongelmia.
 • Hakijalla on myös kohonnut verenpaine, mutta hän on työkykyinen. Työnantajan mukaan muita työtehtäviä ei ole tarjolla.
 • Säädöksissä mainittuja riskitekijöitä ei ole. Työsuojelun toimenpiteet ovat ensisijaiset.
kuorma autonkuljettaja joka toimii tavarajakelussa hylk ys
Kuorma-autonkuljettaja, joka toimii tavarajakelussa (hylkäys)
 • Hakija tekee yötyötä.
 • Työhön kuuluu 300–400 kg painavien rullakoiden lastausta ja purkamista.
 • Työterveyslääkäri ei ole eritellyt vaaratekijää, vaan kuvaa työn raskautta ja hakijan kankeampaa liikkumiskykyä raskauden edetessä.
 • Työnantajan mukaan hakijalle ei voida järjestää muita tehtäviä.
 • Sairausvakuutuslain sisältämiä riskitekijöitä ei ole.