k t phanelerde b t e y net m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K Ü T Ü PHANELERDE B Ü T Ç E Y Ö NET İ M İ PowerPoint Presentation
Download Presentation
K Ü T Ü PHANELERDE B Ü T Ç E Y Ö NET İ M İ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

K Ü T Ü PHANELERDE B Ü T Ç E Y Ö NET İ M İ - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

K Ü T Ü PHANELERDE B Ü T Ç E Y Ö NET İ M İ. KAM İ L YE Şİ LTA Ş Koç Üniversitesi Kütüphanesi. KÜTÜPHANELERDE BÜTÇE YÖNETİMİ. Bütçe yönetimi ve önemi Kütüphane gelir ve giderleri Bütçe ve bütçeleme tipleri Bütçe yönetiminin aşamaları Sonuç. KAM İ L YE Şİ LTA Ş Koç Üniversitesi Kütüphanesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'K Ü T Ü PHANELERDE B Ü T Ç E Y Ö NET İ M İ' - dasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k t phanelerde b t e y net m

KÜTÜPHANELERDE BÜTÇE YÖNETİMİ

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

k t phanelerde b t e y net m1
KÜTÜPHANELERDE BÜTÇE YÖNETİMİ
 • Bütçe yönetimi ve önemi
 • Kütüphane gelir ve giderleri
 • Bütçe ve bütçeleme tipleri
 • Bütçe yönetiminin aşamaları
 • Sonuç

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m ned r b t e y net m n etk leyen fakt rler
BÜTÇE YÖNETİMİ NEDİR? BÜTÇE YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Bütçe yönetimi nedir?
 • Kütüphanelerde bütçe yönetimini etkileyen faktörler

a. İç faktörler: organizasyonun yapısı, amacı, personel

b. Dış faktörler: Kütüphanenin bağlı bulunduğu birimin istekleri, politik, hukuki, ekonomik, sosyal ve teknolojik sınırlamalar

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

k t phane gel r ve g derler
KÜTÜPHANE GELİR VE GİDERLERİ
 • Kütüphane gelir kaynakları:

a. Bağlı bulunulan kurumdan elde edilen kaynaklar

b. Bağışlar

c. Kütüphane hizmetlerinden elde edilen gelirler

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

k t phane gel r ve g derler1
KÜTÜPHANE GELİR VE GİDERLERİ
 • Kütüphane giderleri:

a. Materyaller

b. Ekipman

c. Dış hizmet kullanımı

d. Kırtasiye

e. Personel

f. Genel Masraflar

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e ve b t eleme t pler
BÜTÇE VE BÜTÇELEME TİPLERİ
 • Kapital Bütçe
 • İşletim Bütçesi:

Toptan

Kalem

Program

Performans

Sıfır tabanlı

Formül

PPBS (Planlama, programlama, bütçeleme sistemi)

 • Nakit Bütçesi

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Planlama & Programlama

Raporlama & Değerlendirme

Bütçeleme

İşletim & Ölçüm

Bütçe Sunumu

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari1
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Planlama ve Programlama

 • Plan ve programların belirlenmesi
 • Amaçlar geliştirmek
 • Hedefler belirlemek

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari2
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Hedefleri belirlememizde etkin olan faktörler

1. Yönetim organı tarafından belirlenen hedefler

2. Kullanıcı kitlesi ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

3. Otoriteler tarafından belirlenen standartlar

4. Hükümet kuruluşlarınca geliştirilen standartlar

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari3
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Kütüphane yönetiminin hedefleri belirlerken sorması gereken sorular:

1. Kütüphane gelecekte hangi yeni hizmetleri sunmaya devam edecek?

2. Hangi yeni hizmetleri vermeyi düşünüyoruz?

3. Şu anki kullanıcılardan hangilerine gelecekte de hizmet vermeyi düşünüyoruz?

4. İleride hangi yeni gruplara hizmet vermek istiyoruz?

5. Toplumda hangi yeni değişiklikler hizmetlerimizi ve kullanıcılarımızı etkileyecek?

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari4
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Bütçeleme

 • Önceliklerin tanımlanması
 • Geçmiş veriler ve gelecekteki ihtiyaçların analizi
 • Hedefler için fon miktarları belirlemek

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari5
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Kütüphane bütçesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken başlıca ilkeler

 • Doğru bilgiler toplamak ve gerçek olaylara dayanmak
 • Üst yönetimin desteği
 • İyi bir organizasyonun kurulması
 • Yeterli muhasebe sisteminin kurulması
 • Esneklik

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari6
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Bütçe süreci

 • Bir bütçe talebi geliştirilmesi
 • Bütçe talebinin gerekli onaylama organına sunulması
 • İhtiyaç halinde bütçe talebinin tekrar gözden geçirilmesi
 • Onaydan geçen bütçeyi uygulamak
 • Bütçeyi kullanmak yoluyla harcamaları kontrol etmek
 • Bütün bu işlemlerin sırasını ve şeklini gösteren bir bütçe takvimi ve yönergesi hazırlamak faydalı olacaktır.

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari7
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Bütçe Sunumu

 • Temel amaç Kütüphanenin ihtiyaçlarını belirmek ve etkinliğini kanıtlamaktır.
 • Sunum ile gerçekleştirilmek istenen amaç bütçeyi kontrol edenleri, sonuçların olabilirliği ve amaçların kabul edilebilirliği hakkında ikna etmektir.

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari8
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Bütçe Sunum Toplantısında;

 • Zihinsel ve fiziksel olarak hazır olunmalıdır
 • Toplantıda kim, ne, nerede, niçin, ne zaman ve nasıl sorularına cevap bulunması gerekir

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari9
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

İşletim ve Ölçüm

 • Bu aşamada kütüphane yönetici;
  • Operasyonları denetler
  • Kaynakların kullanılmasını sağlar
  • Gerekli alışverişlerin yapılması ve hizmetlerin sunulmasıyla ilgili kayıtları tutar.
  • Tutulan kayıtlar;

Dolaşım, cevaplanan referans soruları, yapılan çevrim-içi taramalar, katılınılan programlar, satın alınan kitaplar, malzeme alıma harcanan para, hizmet verilmesine harcanan para

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

b t e y net m n n a amalari10
BÜTÇE YÖNETİMİNİN AŞAMALARI

Raporlama ve Değerlendirme

 • Faaliyetlerin nasıl yürüdüğüne yönelik her sorumluluk düzeyine hitap eden raporlar hazırlanılmalıdır
 • Raporlama sistemi organizasyonun diğer birimleri ile uyumlu olmalıdır

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

sonu ve ner ler
SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç ve öneriler

 • Bütçe yönetimi döngüsel bir süreç takip eder
 • Bütçe yönetim döngüsüne gelen devamlı bilgi akışının anlaşılması kütüphaneci ve yöneticilerin işletme dönemindeki tüm evrelerin önemi ve bütünle ilişkilerini anlamada yardımcı olur
 • Kütüphanenin hedef ve amaçları doğrultusunda eski bilgilerin analizi, mevcut bilgilerin toplanması, finansal ve yönetim raporlarının değerlendirilmesi yapılmalıdır
 • Kütüphanede ki sorumluluk alanları iyi tanımlanarak, her yöneticinin kontrolü altındaki alanlarda planlama ve bütçeleme işlemlerine katkı yapması sağlanmalıdır

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

sonu ve ner ler1
SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç ve öneriler

 • Geniş anlamda bütçe işlemlerinde kütüphaneyi ön plana çıkarabilmek, kütüphaneyi kullanıcılara ve yönetime iyi pazarlayabilmeye bağlıdır. Bu pazarlama bir anlık değil bütün bir yılı ilgilendiren bir süreçtir.
 • Sonuç olarak bütçe sürecini sadece yıl sonunda yerine getirilen bir formaliteden ziyade, yıl boyunca elde edilecek verilerle desteklenerek daha sağlıklı olarak yapılacağı gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bütçe süreci yıl içine dağıtılarak adeta yaşayan bir organizma hüviyetine kavuşturlmalıdır. Bu kütüphanenin ve dolayısıyle bağlı bulunulan kurumun amacına ulaşmasında son derece faydalı olacaktır.

KAMİL YEŞİLTAŞ

Koç Üniversitesi Kütüphanesi