datoria public n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Datoria public ă PowerPoint Presentation
Download Presentation
Datoria public ă

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Datoria public ă - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Datoria public ă. Reprezintă totalitatea împrumuturilor de stat contractate de stat şi nerambursate încă. Datoria publică. Reprezintă totalitatea sumelor împrumutate de autorităţile publice şi rămase de rambursat la un moment dat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Datoria public ă


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datoria public

Datoria publică

Reprezintă totalitatea împrumuturilor de stat contractate de stat şi nerambursate încă.

datoria public1
Datoria publică
 • Reprezintă totalitatea sumelor împrumutate de autorităţile publice şi rămase de rambursat la un moment dat.
 • Gradul de îndatorare a ţării, la un moment dat, se calculează ca pondere a datoriei publice în produsul intern brut.
 • Conform tratatului de la Maastricht, ţările Uniunii Europene trebuie să respecte un plafon maxim al gradului de îndatorare de 60%.
clasificarea datoriei publice
Clasificarea datoriei publice
 • În funcţie de termenul pe care se contractează:
  • Datorie publică pe termen scurt sau flotantă
  • Datorie publică pe termen mediu şi lung sau consolidată
 • În funcţie de calitatea creditorilor
  • Datorie publică brută – valoarea totală a împrumuturilor, indiferent unde sunt plasate acestea
  • Datorie publică netă – nu cuprinde valoarea împrumuturilor plasate la instituţii ale statului
 • În funcţie de beneficiarul direct al sumelor împrumutate
  • Datorie publică directă
  • Datorie publică gatantată
 • În funcţie de rezidenţa creditorului
  • datorie publică internă
  • Datorie publică externă
obiectivele mprumuturilor de stat interne
Obiectivele împrumuturilor de stat interne
 • Finanţarea unor investiţii publice
 • Acoperirea deficitului bugetar
 • Refinanţarea datoriei publice interne
 • Acoperirea golurilor de casă în execuţia bugetară
obliective ale mprumuturilor de stat externe
Obliective ale împrumuturilor de stat externe
 • Finanţarea unor investiţii publice
 • Finanţarea unor importuri considerate prioritare
 • Constituirea rezervei valutare
 • Acoperirea deficitului balanţei de plăţi externe
 • Refinanţarea datoriei publice în valută
 • Acoperirea deficitului bugetului general consolidat
serviciul datoriei publice
Serviciul datoriei publice
 • Definiţie: Se numeşte serviciul datoriei publice totalitatea sumelor plătite într-o perioadă, de regulă un an, în contul datoriei publice, sume reprezentate de rate scadente la împrumuturile de stat, dobânzi şi comisioane plătite în contul datoriei publice.
 • În funcţie de naţionalitatea creditorilor se pot defini:
  • Serviciul datoriei publice interne
  • Serviciul datoriei publice externe
datoria public intern
Datoria publică internă
 • Este contractată de cele mai multe ori în monedă naţională, dar există şi cazuri în care aceasta este contractată în valută.
 • Este contractată de la creditori interni:
  • Instituţii bancare
  • Populaţie
  • Trezoreria publică
  • Banca Naţională
componentele datoriei publice interne
Componentele datoriei publice interne

DPI=DPIdirectă+DPIgarantată

DPI=DPIts+DPItml

SDPI=dob+rate la datoria publică internă +comisioane

datoria public extern
Datoria publică externă
 • Contractată în valute
 • Creditori străini:
  • Instituţii financiare internaţionale
  • Instituţii bancare străine
  • Guverne străine
  • Persoane fizice şi juridice străine
componentele datoriei publice externe
Componentele datoriei publice externe

DPE=DPEdirectă+DPEgarantată

DPE=DPEts+DPEtml

SDPE=dob+rate la datoria publică externă +comisioane

datoria extern
Datoria externă
 • Are drept componente datoria publică externă şi datoria privată externă
 • Noţiunea de datorie externă are mai multe sensuri :
  • Datoria externă brută în sens larg – totalitatea sumelor pe care rezidenţii unei ţări le datorează străinătăţii la un moment dat
  • Datoria externă în sens restrâns – cuprinde obligaţiile băneşti faţă de străinătate cu excepţia creditelor pe termen scurt (sub 1 an), investiţiilor străine directe, ajutoarelor cu caracter nerambursabil primite, împrumuturilor externe cu perioadă de graţie mai mare de 10 ani, împrumuturilor acordate de creditori străini filialelor sau sucursalelor în condiţii mai avantajoase decât cele de pe piaţă, credite contractate de persoane fizice şi juridice şi negarantate de stat.
datoria extern1
Datoria externă
 • Datoria externă în interpretarea Băncii Mondiale cuprinde:sume datorate unor creditori publici şi privaţi, în valută, cu perioadă de rambursare de peste un an sau sume datorate de persoane private, dar cu garanţia unei autorităţi publice.
 • Nu cuprinde:datoria privată externă negarantată, datoria din tranzacţiile cu FMI, datoria care poate fi achitată, la cererea debitorului, în moneda ţării sale, sumele datorate unor creditori rezidenţi în străinătate pentru care nu au fost stabilite termene de plată.
 • Datoria externă netă este diferenţa dintre activele publice şi private ale rezidenţilor unei ţări în strinătate şi activele deţinute de rezidenţii străini în ţara considerată.
indicatori de analiz a datoriei publice
Indicatori de analiză a datoriei publice
 • Gradul de îndatorare: DP/PIB
 • Datoria publică pe locuitor: DP/loc
 • Serviciul datoriei publice ca pondere în PIB: SDP/PIB
 • Serviciul datoriei publice ca pondere în cheltuielile publice:SDP/Ch bugetare
 • Datoria publică externă ca pondere în exporturi: DPE/Exporturi
 • Serviciul datoriei publice ca pondere în exporturi: SDPE/Exporturi
riscuri n managementul datoriei publice
Riscuri în managementul datoriei publice
 • Riscul valutar – în cazul datoriei publice contractate în valută
 • Riscul de piaţă – greutăţi în refinanţarea datoriei publice (mai pregnant, dacă datoria contractată e pe termene scurte)
 • Risc de refinanţare – formă externă a riscului de piaţă (datoria publică nu poare fi refinanţată)
 • Riscul de rată de dobândă
 • Risc de incapacitate de plată
aplica ie
Aplicaţie
 • Să se analizeze managementul datoriei publice pentru un stat pentru care se cunosc următoarele: