hr dek u nechanic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hrádek u Nechanic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hrádek u Nechanic

play fullscreen
1 / 10

Hrádek u Nechanic

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Hrádek u Nechanic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hrádek u Nechanic Kristýna Štěpánková

  2. Hrádek u Nechanic Postaven: v letech 1839–1854 Projekt zámecké budovy : romantické neogotiky Výška zámku: 303 m n.m. Okres: Hradec Králové

  3. Kudy do Nechanic

  4. Kabinet hraběnky

  5. Kaple

  6. Erb Harrachů

  7. Jeli jsme tam autobusem

  8. Zdroje: Obrázky: google.cz Mapy: www.mapy.cz

  9. Děkuji za pozornost