smulkaus ir vidutinio verslo svv moni dalyvavimas mokslini tyrim srityje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių dalyvavimas mokslinių tyrimų srityje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių dalyvavimas mokslinių tyrimų srityje

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
daryl-rosales

Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių dalyvavimas mokslinių tyrimų srityje - PowerPoint PPT Presentation

213 Views
Download Presentation
Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių dalyvavimas mokslinių tyrimų srityje
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių dalyvavimas mokslinių tyrimų srityje Eugenija Pučiūtė 6BP atstovė Smulkiam ir vidutiniam verslui ir Inovacijoms Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 2. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra • koordinuoja tarptautinių programų „Eureka“ , COST, ES 6-osios bendrosios programos vykdymą Lietuvoje; • dalyvauja formuluojant ir įgyvendinant mokslo ir technologijų plėtros politiką Lietuvoje; • remia mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų institucijų bei įmonių. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 3. Galimybės 6BP • 7 tematiniai prioritetai - Gyvybės mokslai ir biotechnologijos - Informacinės visuomenės technologijos - Nanotechnologijos ir nanomokslai - Aeronautika ir erdvės tyrimai - Maisto kokybė ir sauga - Darnus vystymasis, globalūs pokyčiai ir ekosistemos - Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje. (Dalyvauja įmonės, galinčios atlikti tyrimus) • Horizontali veikla – SVV įmonių dalyvavimas mokslinių tyrimų srityje (dalyvauja SVVĮ, turinčios tyrimų ir technologijų plėtros poreikius) Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 4. Horizontali veikla – SVV įmonių dalyvavimas mokslinių tyrimų srityje Individuali SVV įmonė Co-operative Research (CRAFT) Pramonės asociacijos ir įmonių grupės Collective Research Tyrimų temos neapibrėžtos! Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 5. Vidutinės įmonės apibrėžimas Įmonė, kurios: • Darbuotojų skaičius – ne daugiau kaip 250 • Metinė apyvarta – ne daugiau kaip 40 mln. € ARBA Bendras balansas – ne daugiau kaip 27 mln. € • Savarankiškumas (25% ar daugiau įmonės nepriklauso įmonei, neatitinkančiai SVVĮ reikalavimų) IR Tai nėra: • Tyrimų centras • Tyrimų institutas • Verslo konsultacinė įmonė Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 6. Co-operative Research (CRAFT) Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 7. Collective Research Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 8. Konsorciumo sudėtis SVVĮ/Asociacijos iki 60% Tyrimų atlikėjaimin. 40% Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 9. EK lėšų naudojimas Europos Komisija Tyrimų atlikėjai € SVVĮ Tyrimai - paslauga Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 10. Projektų pavyzdžiai • Sprendžiamos globalios problemos (aplinkos apsaugos, saugumo) • Vykdomi prenormatyviniai tyrimai • Sustiprinama pramonės šakų technologinė bazė • Technologijų perdavimas ir diegimas • “Technologinių” įrankių tobulinimas (Diagnozavimo, saugumo įranga) Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 11. Sutartinės sąlygos • EK lėšos padengia tyrimų atlikėjų kaštus • Visi tyrimų rezultatai jungtinės nuosavybės teise priklauso SVV įmonėms ar asociacijoms • Koordinavimas: SVVĮ arba tyrimų atlikėjas • Nėra kolektyvinės atsakomybės • 80% išankstinis apmokėjimas • Konsorciumo susitarimas privalomas Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 12. Co-operative ir Collective Research palyginimas Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 13. 6BP priemonės Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 14. Galimybės 6BP • 7 tematiniai prioritetai - Gyvybės mokslai ir biotechnologijos - Informacinės visuomenės technologijos - Nanotechnologijos ir nanomokslai - Aeronautika ir erdvės tyrimai - Maisto kokybė ir sauga - Darnus vystymasis, globalūs pokyčiai ir ekosistemos - Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje. (Dalyvauja įmonės, galinčios atlikti tyrimus) • Horizontali veikla – SVV įmonių dalyvavimas mokslinių tyrimų srityje (dalyvauja SVVĮ, turinčios tyrimų ir technologijų plėtros poreikius) Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 15. SVV vaidmuo integruotuose projektuose • Koordinatorius: naujų technologijų kūrimo ir plėtros valdymas • Partneris (projekto pradžioje): naujų technologijų kūrimas fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų projektuose, įtraukiant mokslo ir studijų institucijas ir įmones • Partneris (integruotas vėlesnėje projekto stadijoje): gautų rezultatų ir technologijų komercinio panaudojimo tyrimai Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 16. Projektų palyginimas Pagal biudžetą, trukmę, konsorciumo dydį Collective Research CRAFT STREP IP KT Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 17. ES 6 bendroji technologijų plėtros programa - TAI NĖRA STRUKTŪRINIAI FONDAI! Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 18. Kvietimai teikti paraiškas • Kvietimo pavadinimas: Cooperative Research projects (CRAFT) • Kvietimo kodas: FP6-2003-SME-1 • Paskelbimo data: 2003 m. gruodžio 17 • Galutinė data:2004 m. lapkričio 21 • Biudžetas: 75 mln. € • Dalyviai: nors 3 nepriklausomos SVV įmonės ir 2 tyrimų atlikėjai iš skirtingų šalių • Konsorciumo susitarimas tarp dalyvių privalomas Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 19. Kvietimai teikti paraiškas • Kvietimo pavadinimas: Informacinės visuomenės technologijos • Kvietimo kodas: FP6-2004-IST-3 • Paskelbimo data: 2004 m. birželio 1 d. • Galutinė data:2004 m. rugsėjo 22 d. • Biudžetas: 28 mln. € • Dalyviai: SSA – 1 dalyvis, CA – 3 dalyviai iš skirtingų šalių. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 20. Kvietimai teikti paraiškas • Kvietimo pavadinimas: Informacinės visuomenės technologijų ir Nanomokslų jungtinis kvietimas • Kvietimo kodas: FP6-2004-IST-NMP-2 • Paskelbimo data: 2004 m. birželio 15 d. • Galutinė data:2004 m. spalio 14 d. • Biudžetas: 180 mln. € • Dalyviai: IP – 3 (16) , STREP – 3 (iki 10), SSA– 1 dalyvis (3) Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 21. Partnerių paieška CORDIS http://partners-service.cordis.lu NCP tinklas Lietuvoje - Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra e.puciute@ktl.mii.lt Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 22. Partnerių paieška 1 ir 5 tematiniai prioritetai: Biotechnologijos, gyvybės mokslai ir maisto saugumas EuropaBio: www.bba-bio.be/smes Partners for Life: www.bit.ac.at/partners_for_life SMEs Go LifeSciences: www.smesgolifesciences.org 2 tematinis prioritetas: Informacinės visuomenės technologijos www.ideal-ist.net Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 23. Informacija ir pagalba potencialiems 6BP dalyviams SME TechWeb - SVV tinklapis ir pagalbos linija • http://sme.cordis.lu • research-sme@cec.eu.int • e.puciute@ktl.mii.lt Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 24. Projektas “SMEs Go LifeSciences” padeda SVV įmonėms įsijungti į 6BP Integruotus projektus ir Kompetencijos tinklus gyvybės mokslų srityjeTrukmė: 3 metaiPartneriai: 28 dalyviai iš 26 šalių SMEs Go LifeSciences Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 25. Projekto veikla Dvi pagrindinės veiklos kryptys: SVV įmonių gebėjimų didinimas + Mokymai tyrėjams kaip įtraukti į veiklą SVVĮ Konsorciumo sudarymas ir partnerių suradimas SVVĮ + tyrėjams rengiantiems paraiškas Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 26. Projekto veikla • SVVĮ galinčių dalyvauti 6BP gyvybės mokslų projektuose paieška ir mokymai • SVVĮ duomenų bazės sudarymas • Tyrėjų, rengiančių paraiškas suradimas ir mokymai • Partnerių suradimas • SVVĮ įtraukimas į jau veikiančius projektus Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

 27. AČIŪ UŽ DĖMESĮ Eugenija Pučiūtė Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra A.Goštauto 12-223, Vilnius Tel: 8 5 26 44 704 e.p.: e.puciute@ktl.mii.lt www.tpa.lt Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra