slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25
daryl-lara

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation

73 Views
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

 2. Die interessantesten Freilichtmuseen. Najciekawsze skanseny.

 3. Der Archäologische Park Xantenist ein Freilichtmuseum mit originalen und rekonstruierten römischen Bauten. Der Park wurde im Jahre 1977 eröffnet. Die 73 Hektar und 10.000 Einwohner umfassende Colonia Ulpia Traiana, auf deren Überresten der Park erbaut wurde, war eine der zentralen Städte der Provinz Niedergermanien und wurde im Jahre 275 von Franken zerstört. Park Archeologiczny w Xanten jest skansenem składającym się z oryginalnych i odrestaurowanych rzymskich budowli. Mieszcząca się na 73 ha i licząca 10 tys. mieszkańców Kolonia Ulpia Traiana, na której pozostałościach został wybudowany park, była jednym z głównych miast prowincji w Dolnej Germanii i została w roku 275 zniszczona przez Franków.

 4. Auf der Plimoth Plantation( Amerika) steht die Rekonstruktion der ersten Siedlung, die Passagiere der "Mayflower" 1672 errichtet haben. Schauspieler verkörpern Siedler des 17 Jahrhunderts und erzählen, wie die Menschen damals gelebt haben. Die Wampanoag Homesite ist die Nachbildung eines Indianerdorfs aus der Zeit. Na Plimoth Plantation (Ameryka) znajduje się rekonstrukcja pierwszej osady, założonej przez pasażerów "Mayflower" w roku 1672. Aktorzy wcielają się w role osadników z XVII w i opowiadają o życiu ludzi w tamtych czasach. Wampanoag Homesite jest repliką indiańskiej wioski z tego okresu. Die Besucher können die andere Seite der Geschichte erfahren und lernen wie das Leben der indianischen Vorfahren aussaht. Goście mogą poznać inny aspekt historii oraz dowiedzieć się jak wyglądało życie indiańskich przodków.

 5. Fourneau Saint Michel ist das Freilichtmuseum der belgischen Provinz Luxembourg. Das Museum besteht aus zwei getrennten Teilen. Hauptattraktion Eisenmuseums ist ein barocker Hochofen mit Nebengebäuden. Auf der anderen Seite des Parkplatzes beginnt das Freilichtmuseum des Landlebens in der Wallonie. Hier befindet sich das Haus des Ardennenpferdes. Fourneau Saint Micheljest skansenem w belgijskiej prowincji Luxemborg. Muzeum składa się z dwóch odrębnych części. Główną atrakcją Muzeum Żelaza jest barokowy wielki piec z przybudówkami. Po drugiej stronie parkingu zaczyna się Skansen Życia Wiejskiego w Walonii. Tutaj znajduje się Dom Konia Ardeńskiego.

 6. Biskupin ist ein prähistorisches Dorf in Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Polen). Sein Ursprung datiert man auf etwa 700–400 v. Chr. Ein Teil der Kultur wird in die ältere Eisenzeit gestellt, einen anderen Teil rechnet man stilistisch der spätbronzezeitlichen Lausitzer Kultur zu. Das Dorf wurde von etwa 1000 Menschen bewohnt. Biskupin jest prehistoryczną wioską w województwie kujawsko-pomorskim (Polska). Jego powstanie datuje się na ok. 700-400 r.p.n.e. Część kultury wywodzi się z początku epoki żelaza, inną część zalicza się pod względem stylu do późnej epoki brązu w kulturze łużyckiej. Wioska była zamieszkana przez ok. 1000 ludzi. Das Dorf lag auf einer 6900 m² großen Insel im Biskupiner See und war auf Pfählen gebaut, mit Zugang über eine einzige Brücke sowie durch Boote. Wieś znajdowała się na wyspie o powierzchni 6900 m² na Jeziorze Biskupińskim i była zbudowana na palach z przeprawą przez jedyny most oraz za pomocą łodzi.

 7. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. das Freilichtmuseum - skansen römische Bauten - rzymskie budowle die Überreste - pozostałości die Siedlung - osada verkörpern – wcielać się die Nachbildung - replika die Geschichte - historia das Indianerdorf - wioska indiańska zwei getrennte Teilen - dwie odrębne części auf der anderen Seite - po drugiej stronie mit Zugang - z dostępem

 8. Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen liegt am Bodensee in Baden-Württemberg und präsentiert Nachbauten von Pfahldörfern aus der Stein- und Bronzezeit. Das Museum umfasst das sogenannte Alte Museum und das Neue Museum. Im Alten Museum sind Hunderte archäologischer Originalfunde zu sehen. Im Neuen Museum befindet sich ein Aquarium mit einer nachgestellten Unterwasserausgrabungsszene. Muzeum na palach wUnteruhldingen leży nad Jeziorem Bodeńskim w Badenii-Wirtembergii i prezentuje replikę wsi na palach z epoki kamienia i brązu. Muzeum składa się z tzw. Starego Muzeum i Nowego Muzeum. W Starym Muzeum można zobaczyć setki oryginalnych znalezisk archeologicznych. W Nowym Muzeum znajduje się akwarium z symulowaną podwodną scenerią świata archeologicznego.

 9. Die Königspfalz Tilledawar ein mittelalterlicher Königspalast am südlichen Harzrand. Heute ist die Anlage ein Freilichtmuseum in dem gleichnamigen Dorf Tilleda. Sie ist die einzige vollständig ausgegrabene Pfalz in Deutschland und eine Station an der Straße der Romanik.Królewski Palatynat Tilleda był średniowiecznym pałacem królewskim na skraju gór Harz. Dzisiaj jest skansenem w miejscowości o tej samej nazwie Tilleda. Jest to jedyny w pełni wydobyty z wykopalisk Palatynat w Niemczech i jest on przystankiem na Romantycznym Szlaku. Dieses Gelände war in urgeschichtlicher Zeit verschiedentlich besiedelt, besonders intensiv in der späten Bronzezeit. Obszar ten był w prehistorycznych czasach w różny sposób zasiedlany, szczególnie intensywnie w późnej epoce brązu.

 10. Das Spreewaldmuseum in Lehde ist ein Freilichtmuseum, das dem Leben im Spreewald des 19. Jahrhunderts gewidmet ist. Es gliedert sich in drei für die Region typische Hofanlagen. In einem Gebäude wird die Geschichte der Spreewaldgurken und deren Erzeugung vermittelt. Weitere Themen und Exponate sind: Korbflechterei, Töpfereierzeugnisse, Porzellan, Volkskunst und Heilpflanzen.Muzeum szprewaldzkie w Lehde jest skansenem, który poświęcony jest życiu w Szprewaldzie w XIX wieku. Jest podzielone na trzy dziedzińce typowe dla regionu. W jednym z budynków przedstawiona jest historia szprewaldzkich ogórków i przetworów z nich. Dalsze tematy i eksponaty dotyczą: koszykarstwa, garncarstwa, porcelany, sztuki ludowej oraz ziół leczniczych.

 11. Das Schleswig-Holsteinische Freilichtmuseum liegt in in der Nähe von Kiel und ist das größte Freilichtmuseum in Norddeutschland. Es wurde 1965 eröffnet. Im Freilichtmuseum befindet sich über 70 wiederaufgebaute historische Gebäude. Alte Haustierrassen, alte Ställe und Wiesen, Teichanlagen und Gärten scheinen einen Eindruck vom damaligen Leben teilzunehmen. Skansen Schleswig-Holsteinznajduje się w pobliżu Kilonii i jest największym skansenem w północnych Niemczech. Został otwarty w roku 1965. W skansenie znajduje ponad 70 odrestaurowanych historycznych budynków. Dawne rasy zwierząt domowych, dawne stajnie i łąki, stawy i ogrody sprawiają wrażenie,| że się uczestniczy w ówczesnym życiu. Das Museum besitzt eine Bockwindmühle von 1766 aus Algermissen in Niedersachsen und eine Wassermühle.Muzeum posiada wiatrak z roku 1766 z Algermissen w Dolnej Saksonii oraz młyn wodny.

 12. Die Römische Villa Borg ist ein archäologisches Freilichtmuseum im Ortsteil Borg im Saaland (Deutschland). Das Freilichtmuseum besteht aus einer rekonstruierten römischen Villa rustica. Ein imposantes Herrenhaus mit dem Villenbad, einer Taverne mit römischer Küche und verschiedene Gartenanlagen lassen den Besuchern den römischen Way of Life hautnah spüren. Rzymska Villa Borg jest skansenem archeologicznym we wschodniej części miejscowości Borg w Landzie Saara (Niemcy). Skansen składa się ze zrekonstruowanej rzymskiej wilii. Wspaniały dwór z łaźnią, tawerną z rzymską kuchnią oraz różnorodne ogrody sprawiają, że zwiedzającym bliski staje się rzymski sposób życia.

 13. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. am Bodensee - nad Jeziorem Bodeńskim aus der Steinzeit - z epoki kamienia aus der Bronzezeit - z epoki brązu vollständig - całkowicie das Gelände - teren verschiedentlich - rozmaicie er war besiedelt - był zasiedlany die Spreewaldgurken - szprewaldzkie ogórki die Korbflechterei - koszykarstwo die Volkskunst - sztuka ludowa hautnah spüren - odczuć blisko

 14. Das Ribe Vikinge Centerist ein 1992 gegründetes Freilichtmuseum in Dänemark. Auf dem knapp 4 km² großen Gelände befinden sich verschiedene Gebäude und Gehöfte, die anhand von archäologischen Befunden aus der Wikingerzeit rekonstruiert wurden. Das Gelände wird von einem kleinen Fluss, der Ribe durchzogen, der zum Teil für kleinere Boote schiffbar ist. Ribe Vikinge Center jest założonym w roku 1992 skansenem w Danii. Na terenie prawie 4 km² znajdują się różne budynki i gospodarstwa, które zostały zrekonstruowane na podstawie znalezisk archeologicznych z epoki wikingów. Obszar przecina mała rzeczka Ribe, która częściowo jest żeglowna dla małych łodzi. An einer Landestelle ist ein wikingerzeitlicher Bootsnachbau festgemacht. Na przystani jest przycumowana replika łodzi z czasów wikingów.

 15. Craggaunowen ist ein kleines Dorf im County Clare in Irland. Hier stehen einige verstreute Bauerngehöfte im Umkreis einer alten Burg. Die Burg wurde im 1550 erbaut und ist ein klassischer Wohnturm, die damals übliche Wohnstatt des Landadels. Neben einer Reihe von Seen befinden sich auch restaurierte Crannógs. Craggaunowen jest małą wioską w hrabstwie Clare w Irlandii. Są tutaj rozproszone zagrody w pobliżu starego zamku. Zamek został zbudowany w roku 1550 i jest klasyczną wieżą mieszkalną, będącą wówczas zwykłym siedliskiem ziemiaństwa. Oprócz szeregu jezior są też odrestaurowane crannogi. Crannógs sind künstliche Inseln im flachen Bereich von Seen auf welchen die Menschen der Eisenzeit bis in die frühchristliche Periode Hütten bauten. Crannogi to sztuczne wyspy w płytkiej części jeziora, na których ludzie z okresu epoki żelaza aż do wczesnego chrześcijaństwa budowali chaty.

 16. Das Österreichische Freilichtmuseum befindet sich in Stübing, bei Graz in der Steiermark. Es hat 97 Objekten und zählt zu den größten Museen seiner Art in Europa. Es wurde im Jahre 1962 gegründet. Auf dem 60 ha großen bergigen Gelände sind alte Bauten aus dem ländlichen Raum in Österreich.Austriacki Skansenpołożony jest w Stübing, w pobliżu Grazu w Styrii. Posiada 97 obiektów i zalicza się do największych tego typu muzeów w Europie. Został założony w roku 1962. Na 60-hektarowym terenie górzystym znajdują się stare budynki pochodzące z terenów wiejskich w Austrii.

 17. Das Freilichtmuseum von Upernavik ist nicht nur das nördlichste Objekt der Welt, aber auch ist es ist das älteste Museum dieser Art in Grönland. Es wurde im 1950 Jahre gegründet. Das Zentrum des Museums ist die im Jahr 1839 erbaute Kirche. Hier befinden sich auch viele alte Kolonialgebäude. Skansen Upernavik jest nie tylko najbardziej na świecie wysuniętym obiektem na północ ale także najstarszym tego typu muzeum w Grenlandii. Został założony w roku 1950. Centrum muzeum stanowi kościół wybudowany w roku 1839. Znajduje się tutaj także wiele starych budynków kolonialnych. Im alten Laden, ist die Frauenboot-ausstellung zu sehen. Das Frauen-Boot, war der Kajak sehr schmal und dem Körper der ihn nutzenden Person genau angepasst. W starym sklepie można obejrzeć wystawę łódek Frauen-Boot. Frauen-Boot był to kajak bardzo wąski, dokładnie przylegający do ciała używającej go osoby.

 18. Im Freilichtmuseum Inhotim (Brasilien) gibt es eine der weltweit größten Palmensammlung. Sie umfasst etwa 1.400 verschiedene Arten. Die Pavillons sind so konstruiert, dass sie mit der Hügellandschaft fast eine organische Einheit bilden. Das Freilichtmuseum wurde im Jahr 2006 Bernardo Paz, ein Großindustrieller gegründet. Nach einer gesundheitlichen Krise wollte er etwas Schönes und Einzigartiges bauen. Skansen Inhotim (Brazylia) posiada jedną z największych na świecie kolekcji palm. Obejmuje ona 1.400 różnych gatunków. Pawilony są tak skonstruowane, że stanowią prawie organiczną całość z górzystym krajobrazem. Skansen został założony w roku 2006 przez przemysłowca Bernardo Paz. Po kryzysie zdrowotnym chciał zbudować coś pięknego i niepowtarzalnego.

 19. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. das Gehöft - zagroda schiffbar - żeglowny er ist festgemacht - jest przycumowany künstliche Insel - sztuczna wyspa im flachen Bereich - w płytkiej części die Hütten - chaty bergig - górzysty die Kolonialgebäude - budynki kolonialne im alten Laden - w starym sklepie genau angepasst - dokładnie dopasowany organische Einheit - organiczna całość

 20. Skansen in Stockholm (Schweden) ist nicht nur eines der schönsten, sondern auch das älteste Freilichtmuseum der Welt. Es wurde im Jahre 1891 erbaut und hat die Fläche 30 Hektar. Aus dem ganzen Land wurden mehr als 150 Gebäude auf das Areal gebracht. Skansen w Sztokholmie (Szwecja) jest nie tylko jednym z najpiękniejszych ale również najstarszym skansenem na świecie. Został wybudowany w roku 191 i ma powierzchnię 30 ha. Z całego kraju zostało przeniesione na ten obszar ponad 150 budynków. Da Skansen als lebendes Museum gedacht ist, gibt es zahlreiche Aktivitäten, die Volksbräuche und Traditionen sowie Kunsthandwerk zeigen. Ponieważ skansen został pomyślany jako żywe muzeum, prowadzone są także różne formy działalności ukazujące zwyczaje i tradycje ludowe oraz rzemiosło.

 21. Das Freilichtmuseum in Kongens Lyngby (Dänemark), nördlich von Kopenhagen gehört zu den fünf Standorten des Dänischen Nationalmuseums. Es besitzt etwa 45 Bauernhöfe, sowie weitere Häuser und Mühlen aus Dänemark, Südschleswig und von den Färöern. Die meisten stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Diese Höfe werden so originalgetreu wie möglich bewirtschaftet. Skansen w Kongens Lyngby (Dania), na północ od Kopenhagi jest jednym z pięciu miejsc w duńskim Muzeum Narodowym. Posiada ok. 45 gospodarstw, jak również inne budynki oraz młyny z Dani, południowego Szlezwiku i Wysp Owczych. Większość z nich pochodzi z XVII i XVIII wieku. Gospodarstwa są urządzone możliwie jak najbardziej zgodnie z oryginałem.

 22. Das Museum des Oppelner Dorfesist ein Freilichtmuseum in Polen. In dem Museum wurden mehrere ländliche Gebäude aus der ganzen Woiwodschaft Oppeln zusammengetragen. Das Freilichtmuseum wurde zwischen 1961 und 1970 errichtet. Es hat eine Fläche von zehn Hektar. Zu den aufgestellten Gebäuden gehören zehn Bauernhöfe sowie eine Kirche, eine Schule, eine Gaststätte, eine Schmiede und zwei Windmühlen. Muzeum Wsi Opolskiejjest skansenem w Polsce. W muzeum zebrano wiele wiejskich budynków z całego województwa opolskiego. Skansen został zbudowany w latach 1961/70. Ma powierzchnię 10 ha. Wśród wzniesionych budowli jest 10 gospodarstw oraz kościół, szkoła, restauracja, kuźnia oraz dwa wiatraki. Die Gebäude stammen aus dem Zeitraum vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Außerdem kann man verschiedene Gemüse- und Blumengärten aus der damaligen Zeit bewundern. Pochodzenie budynków datuje się na okres XVIII-XX w. Ponadto można podziwiać różne ogrody warzywno -kwiatowe z tamtego okresu.

 23. Mystic Seaport ist eine Rekonstruktion einer Hafenstadt des 19. Jahrhunderts und das größte Marinemuseum der Vereinigten Staaten. Besucher können durch die Straßen bummeln, in Wohnhäuser und Werkstätten schauen oder an Bord von Schiffen gehen. Dazu zählt zum Beispiel die "Charles W. Morgan", das letzte erhaltene hölzerne Walfangschiff. Verschiedene Ausstellungen und Konzerte runden das Erlholungs Angebot in Mystic Seaport ab. Mystic Seaport jest rekonstrukcją miasta portowego z XIX wieku i największym muzeum morskim w USA. Zwiedzający mogą spacerować ulicami, oglądać domy i zakłady lub wybrać się na pokłady statków. Zalicza się do nich np. "Charles W. Morgan", ostatni zachowany drewniany statek wielorybniczy. Różne wystawy i koncerty uzupełniają ofertę wypoczynku w Mystic Seaport.

 24. Ancient City ist das größte Freilichtmuseum der Welt und ein beliebtes Ausflugsziel in Bangkok. Es beinhaltet 116 Nachbauten aller wichtigen historischen und gegenwärtigen Gebäude und Tempel Thailands. Zum Teil handelt es sich um Miniaturen, aber es gibt auch Nachbauten in Originalgröße. Ancient City jest największym skansenem na świecie i popularnym miejscem wycieczkowym w Bangkoku. Zawiera 116 kopi ważnych budynków historycznych i współczesnych oraz świątyń Tajlandii. Częściowo to miniatury ale są też repliki oryginalnych rozmiarów. Der Park ist nach den einzelnen Regionen Thailands gegliedert und mit schönen Grünflächen, Blumen, Bäumen, Flüssen und Inseln gestaltet. Park jest podzielony według różnych regionów Tajlandii i ozdobiony pięknymi trawnikami, kwiatami, drzewami, rzekami i wyspami.

 25. Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty. er ist gedacht als...- został pomyślany jako... die Volksbräuche - zwyczaje das Kunsthandwerk - rzemiosło der Standort - miejsce die Mühle - młyn originalgetreu - zgodnie z oryginałem bewirtschaftet - zagospodarowany ländliche Gebäude - wiejskie budynki die Schmiede - kuźnia das Marinemuseum - muzeum morskie das Walfangschiff - statek wielorybniczy