L thuy t thi t k t ch c
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Lý thuyết & Thiết kế tổ chức. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC. Khái niệm & Phạm vi. Môi trường tổ chức: Là tập hợp tất cả các yếu tố tồn tại bên ngoài ranh giới tổ chức và có khả năng tác động đến một phần hoặc toàn bộ tổ chức.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - darva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L thuy t thi t k t ch c

Lý thuyết & Thiết kế tổ chức

MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC


Kh i ni m ph m vi
Khái niệm & Phạm vi

 • Môi trường tổ chức: Là tập hợp tất cả các yếu tố tồn tại bên ngoài ranh giới tổ chức và có khả năng tác động đến một phần hoặc toàn bộ tổ chức.

 • Phạm vi môi trường tổ chức: Là những lĩnh vực môi trường mà trong đó có sự hoạt động của tổ chức


C u tr c m i tr ng
Cấu trúc môi trường

 • Môi trường tác nghiệp: Gồm các yếu tố tác động trực tiếp đến tổ chức và tiềm lực hoạt động của tổ chức = Ngành sản xuất (quy mô; đối thủ cạnh tranh; các ngành sản xuất liên quan…); các đầu vào (cung ứng NVL, lao động, vốn…); thị trường tiêu thụ (trong nước, quốc tế…)

 • Môi trường tổng quát (chung): Không tác động trực tiếp, có gây ảnh hưởng gián tiếp = Chính trị; Pháp luật; Kinh tế; Văn hóa - Xã hội; Công nghệ; Tài chính

 • Môi trường quốc tế: Trong những năm gần đây, yếu tố này tác động trực tiếp đến nhiều tổ chức.


T c ng c a m i tr ng n t ch c
Tác động của môi trường đến tổ chức

 • Nhu cầu thông tin của tổ chức: Môi trường phức tạp; thay đổi => cần nhiều thông tin hơn và ngược lại

 • Nhu cầu về nguồn lực: Đặc biệt là các nguồn lực khan hiếm & nguồn tài chính


T nh kh ng ch c ch n
Tính không chắc chắn

 • Người quyết định không có đủ lượng thông tin về các yếu tố của môi trường và họ gặp nhiều khó khăn trong việc phán đoán những thay đổi từ bên ngoài.

 • Tính không chắc chắn = Phức tạp + Biến động

  • Phức tạp: Biến số này đi từ Đơn giản -> Phức tạp

  • Biến động: Biến số này đi từ Ổn định -> Biến đổi
C ng c i ph
Công cụ đối phó

Nâng cao vị trí các phòng ban chức năng

 • Củng cố các trung gian: Xây dựng các phòng ban trung gian làm “vùng đệm”. Hiện nay có xu hướng bỏ trung gian để kết nối trực tiếp với khách hàng & nhà cung ứng.

 • Xác lập rõ ranh giới nhiệm vụ: Giao phó nhiệm vụ rõ ràng cho các bộ phận liên quan đến cập nhật thông tin bên ngoài & phản hồi thông tin


C ng c i ph1
Công cụ đối phó

Phân chia & Hợp nhất trong tổ chức

 • Phân chia trong tổ chức: Lựa chọn giữa chuyên môn hóa cao hoặc thấp tùy thuộc vào trạng thái môi trường. Môi trường càng phức tạp & thay đổi nhanh => CMH tăng.

 • Sự liên kết giữa các phòng ban: CMH càng cao => Cần phải có sự hợp nhất hiệu quả => Cần có nhiều người làm công việc hợp nhất này (các hội đồng, cơ cấu điều phối, liên lạc…)C ng c i ph3
Công cụ đối phó

 • Mô phỏng thể chế tổ chức: Lựa chọn cách làm của các tổ chức khác tương tự để giảm rủi ro…

 • Hoạch định và dự báo: Để giảm rủi ro, cần gia tăng hoạch định và dự báo nhằm lường trước các bất ổn, chuẩn bị trước các nguồn lực đối phó


M i tr ng ngu n l c
Môi trường & Nguồn lực

 • Các tổ chức phải phụ thuộc vào các nguồn lực quan trọng từ môi trường nhưng cần phấn đấu để giảm thiểu sự phụ thuộc đó.

 • Vậy, làm gì để giảm phụ thuộc ?!!


H nh ng
Hành động

 • Đẩy mạnh hợp tác giữa các tổ chức

 • Tăng cường quyền lực chi phối với đối tác

 • Kiểm soát nguồn lực từ môi trường…


Ki m so t ngu n l c
Kiểm soát nguồn lực

 • Hình thành các liên kết: Liên minh chính thức; mở rộng thành phần ban giám đốc; tuyển mộ giám đốc mới có quan hệ rộng; quảng cáo…

 • Kiểm soát phạm vi môi trường: Thay đổi phạm vi; tác động vào hệ thống chính trị và luật pháp; hình thành hiệp hội nghề nghiệp; hoạt động “đen”…


M i tr ng h nh th c t ch c
Môi trường & Hình thức tổ chức

 • Hình thức tổ chức = mục tiêu + cấu trúc + sản phẩm + công nghệ + nhân lực…

 • Hình thức tổ chức phải thích ứng với môi trường => xác định vị trí của nó trong môi trường (phạm vi nguồn lực; nhu cầu…)


Quy lu t ph t tri n
Quy luật phát triển

 • Thuyết “Chọn lọc tự nhiên”…

 • Tiến trình biến đổi: Hình thành -> Chọn lọc -> Duy trì & Phát triển

 • Chiến lược để tồn tại…!