slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
J EOTERMAL ENERJİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

J EOTERMAL ENERJİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on

J EOTERMAL ENERJİ. J EOTERMAL ENERJİ NEDİR?. J eotermal enerji kaynağını yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaçlardaki radyoaktiflikle oluşan sıcaklıktan alan bir enerji türüdür. Bu etkilerin ektisiyle ısınan yeraltı suları elektrik üretmek veya konutları ısıtmak amacıyla kullanılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'J EOTERMAL ENERJİ' - darva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j eotermal enerj ned r
JEOTERMAL ENERJİ NEDİR?

Jeotermal enerji kaynağını yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaçlardaki radyoaktiflikle oluşan sıcaklıktan alan bir enerji türüdür. Bu etkilerin ektisiyle ısınan yeraltı suları elektrik üretmek veya konutları ısıtmak amacıyla kullanılır.

Bir Jeotermal Enerji Çevrim Santrali

j eotermal enerj
JEOTERMAL ENERJİ

Jeotermal enerji, yerkabuğu içinde bazı gerekli fiziki koşulların bir araya gelmesi sonucu oluşan bir yenilenebilir enerji türü olup, bu gerekli koşullar şunlardır

Yer yüzünden yaklaşık 0.5-2 km derinlikte , granit gibi geçirgen olmayan kayaçlar üzerine oturmuş ve yer altı sularını tutan gözenekli bir yapının (rezervuar )

var olması, yerkürenin ısıl enerjisini taşıyan 5000 km derinlikteki magmanın tektonik olaylarla bu bölgede yer yüzüne 15 km ye kadar yaklaşması ,rezervuar içindeki suyun basınç altında ısınması, bu sıcak jeotermal

akışkanın insanlar tarafından acılan üretim kuyularından yer yüzüne çıkartılması.

j eotermal enerj1
JEOTERMAL ENERJİ

Jeotermal sözcüğü "yer" ve "ısı" anlamındaki Yunanca iki sözcükten üretilmiştir. Bilim adamları, jeotermal ısının nereden kaynaklandığı, yeryüzüne çıkan buharın nasıl oluştuğu konusunda henüz tam bir görüş birliğine varamamışlardır. Büyük bir olasılıkla bu ısının kaynağı , Dünya'nın derinliklerindeki "magma" denilen erimiş kayaç kütlesidir fikri daha anlamlı gelmiştir.

Yüzeye püsküren buharın da, yüzeyden derinlere sızan yağmur sularının, bu kızgın magma bölgesinde ısınıp buharlaşması sonucunda oluştuğu sanılmaktadır.

j eotermal s stem
JEOTERMAL SİSTEM

JEOTERMAL SİSTEM

Jeotermal sistem, dört ana unsurdan olusur:

1. Isı Kaynağı

2. Rezervuar ve/veya hazne

3. Isıyı taşıyan akışkan

4. Örtü kaya

j eotermal s stem1
JEOTERMAL SİSTEM

Isı Kaynağı:Plaka hareketleri sonucu mantoda oluşan yersel veya bölgesel

düzensizlikler mantoda ısı anomalileri oluşturur.

Bu anomalilerin tektonik hatlar ve/veya kuşaklar boyunca yer kabuğuna

ulastığı noktalardaki ısı anomali zonları ve/veya sıcak noktalar

(hot spots) jeotermal sistemler için ısı kaynağını oluşturur.

Isıyı Taşıyan Akıskan ve/veya Jeotermal Akıskan:Meteorik kökenli yağmur

suları yeryüzüne düstükten sonra çatlaklı zonlardan süzülerek derinlerdeki ısı

anomalisi etkisi ile ısınmış kayaçlardaki ısıyı süpürerek yüzeye,

ekonomik anlamda erişilebilecek sığ derinliklere taşıyarak sistemin

çalışan jeotermal akışkanı olur.

Jeotermal Rezervuar:

İşletilmekte olan jeotermal sistemin sıcak ve geçirgen kısmını tanımlar.

Jeotermal sistemler ve rezervuarlar; rezervuar sıcaklığı, akışkan entalpisi,

fiziksel durumu, doğası ve jeolojik yerleşimi gibi özelliklerine göre sınıflandırılırlar.

Örneğin jeotermal rezervuarda 1 km derinlikteki sıcaklığa bağlı olarak sistemleri

iki gruba ayırmak olasıdır.

a.) Rezervuar sıcaklığının 150°C' dan düşük olduğu, düşük sıcaklıklı sistemler:

Bu tür sistemler genelde yeryüzüne ulaşmış doğal sıcak su

veya kaynar çıkışlar gösterirler.

b.) Rezervuar sıcaklığının 200°C' dan yüksek olduğu yüksek sıcaklıklı sistemler:

Bu tür sistemler ise doğal buhar çıkışları (fumeroller),

kaynayan çamur göletleri ile kendini gösterir..

jeotermal enerj
JEOTERMAL ENERJİ
  • Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır.
  • Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.

Çevre Mühendisliği açısından öneme sahiptir.

jeotermal enerj1
JEOTERMAL ENERJİ

Yer Küredeki Sıcaklık Dağılımı

jeotermal enerj n n faydalari
JEOTERMAL ENERJİNİN FAYDALARI

Temiz ve Güvenli bir enerji kaynağıdır.

Yenilenebilir ve devam ettirilebilir, bir enerji kaynağıdır.

Sürekli ve sabit bir enerji kaynağı sağlar,

Fosil yataklarından enerji sağlar ve enerji kaynaklarına çeşitlik getirir.

İthal enerji gereksinimini azaltır ve yerel ekonomiye katkı sağlar,

Uzak yerleşim birimleri için modüler ve arttırılabilir,enerji santrali çözümleri sağlar.

jeotermal enerj olu um bel rt ler
JEOTERMAL ENERJİ OLUŞUM BELİRTİLERİ

Yerkürenin normal sıcaklık gradyanı yaklaşık

10 oC/km dir. Sıcaklık gradyanının 70 0C/km ve

daha fazla olması bir jeotermal saha

oluşumunun göstergesidir.

Jeotermal saha oluşumu yerkürenin belirli

bölgelerinde gerçekleşmiştir. Yurdumuz deprem

acısından riskli bir bölgede olmasına karsın,

jeotermal enerji acısından şanslıdır.

jeotermal saha
JEOTERMAL SAHA

Ayrılma zonlarında bulunan ülkeler jeotermal enerji kaynakları açısından daha şanslıdırlar.

jeotermal enerj2
JEOTERMAL ENERJİ

Jeotermal enerjinin kullanıldığı sistemlerde su ,su- buhar karışımı ve buhar halindeki jeotermal akışkandan yararlanılmaktadır. Akışkanın sıcaklığı, sistem basıncına karsı gelen doyma sıcaklığından düşük ise buna sıkıştırılmış sıvı(veya aşırı soğuk sıvı) hali denir. Akışkanın sıcaklığı doyma sıcaklığına eşit ise doymuş sıvı ve doymuş buhar karışımından oluşan “ ıslak buhar “ elde edilir. Karışımın kuruluk derecesi % 0 ile % 100 arasında değişebilir. Kuruluk derecesi % 0 ise doymuş sıvı, % 100 ise doymuş buhar (kuru buhar ) denir.

jeotermal enerj ve su
JEOTERMAL ENERJİ ve SU

Jeotermal akışkan yer altı sularından oluştuğu için ceşitli erimiş mineraller içerir. Tipik mineral yapısı NaCl( ağırlık olarak yaklaşık % 70), KCl (% 10) , CaCl2 (%6 ) , H2SiO3 (%12) az miktarda bor vb.’den oluşur. Ayrıca erimiş karbondioksit ve hidrojensülfür vb. gazlar da bulunur.Jeotermal akışkanın fiziki özellikleri ,içerdiği mineraller nedeniyle saf sudan farklıdır. Örneğin sıcaklığı 210 oC olan saf suyun yoğunluğu 852.51 kg/m3 iken,aynı sıcaklıkta ve toplam mineral konsantrasyonu 100 000 ppm olan jeotermal akışkanın yoğunluğu % 9 artışla 930.66 kg/m3 dur.

jeotermal enerj ve su1
JEOTERMAL ENERJİ ve SU

Jeotermal sahalar, içerdikleri jeotermal akışkanın sıcaklığına göre sınıflandırılırlar. Sıcaklık 90 oC ‘ den az ise “ düşük entalpili saha “ denir. Entalpi, bir akışkanın sahip olduğu ic enerjisi ile akış enerjisinin büyüklüğünü gösteren bir termodinamik özellikdir. Düşük entalpili sahalardan elde edilen jeotermal akışkandan daha çok merkezi ısıtma sistemlerinde yararlanılır.Rezervuar sıcaklığı 125 oC ‘den fazla ise “ yüksek entalpili saha “ olarak adlandırılır ve doğrudan buharlaşma-yoğuşma çevrimli jeotermal santraller için uygun sahalardır. 90 oC - 125 oC arasındaki “ orta entalpili sahalar “ da ısıtma sistemlerinde, endüstriyel uygulamalarda ve iki akışkan çevrimli jeotermal santrallarda kullanılır.

elektr k enerj s ret m ne uygun olab lecek jeotermal sahalar
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE UYGUN OLABİLECEKJEOTERMAL SAHALAR

Türkiye’de elektrik üretimine uygun sahalar

1.Denizli-Kızıldere (242 0C),

2. Aydın-Germencik (232 0C),

3.Manisa-Alasehir-Kurudere (184 0C)

4.Manisa-Salihli-Göbekli (182 0C)

5.Çanakkale-Tuzla (174 0C)

6.Aydın-Salavatlı (171 0C)

7.Kütahya-Simav (162 0C)

8.İzmir-Seferihisar (153 0C)

9.Manisa-Salihli-Caferbey (150 0C)

10.Aydın-Yılmazköy (142 0C)

11.İzmir-Balçova (136 0C)

12.İzmir-Dikili (130 0C)

lkem zde jeotermal enerj1
ÜLKEMİZDE JEOTERMAL ENERJİ

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

Denizli - Kızıldere 20 MWe

Aydın – Germencik 47.4 MWe

Aydın – Salavatlı 7.5 MWe

Çanakkale – Tuzla 7.5 Mwe

Toplam 89.11 MWe

DOĞRUDAN KULLANIM

Şehir Isıtmacılığı

Gönen - Balıkesir

Kırşehir

Simav - Kütahya

Afyon

Kızılcahamam

ve diğer direk kullanım alanları

Toplam 2084MWt

elektr k enerj s ret m ne uygun olab lecek jeotermal sahalar1
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE UYGUN OLABİLECEKJEOTERMAL SAHALAR

Germencik - Aydın

Tuzla - Çanakkale

Denizli-Kızıldere (ek üniteler)

Seferihisar -İzmir

jeotermal enerj n n nem
JEOTERMAL ENERJİNİN ÖNEMİ

Havamızı Temiz Tutalım

Fosil yakıtları kullanmak yerine,

Jeotermal kaynaklardan

elde edilen elektriği kullanarak,her yıl

22 milyon ton CO2,

200 bin ton nitrojen oksit

ve

110 bin ton külün

atmosfere atılmasını önlemekteyiz.

jeotermal enerj ve fos l yakit kullanimi
JEOTERMAL ENERJİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMI

Reykjavik

İzlanda Reykjavik’te jeotermal enerji öncesi ve sonrası görülmektedir.

jeotermal enerj3
JEOTERMAL ENERJİ

TEŞEKÜR EDERİz

ad